Kategoriarkiv: Folkbokföringsfusk

Sverige behöver tidsenlig folkbokföring

Av Jan Ivarsson

Han tar upp hur små kommuner blir förlorare beträffande skatteintäkter, när deltidsboenden ökar och ger exempel på åtgärder.

—————————————————————————————————

”Sverige behöver en tidsenlig folkbokföring för kunskap om hur många som bor i landet och som tar hänsyn till att många svenskar kan ha mer än en bostad i olika kommuner. Folkbokföring har anor sedan 1600-talet. Den sköttes av Kyrkan fram till 1991 då den togs över av Skatteverket.

I takt med att välståndet ökat har svenskar skaffat flera bostadshus. Tidigare kallades en del för sommarhus eller fjällstuga. Sommarhus hade till en början enkel standard som gjorde dem olämpliga för boende vintertid.

Visa källbilden

Gamla sommarhus rustas upp, får bättre isolering, vägar och VA-försörjning. Från senare del av 1900-talet har många bostäder utförda för årsboende kommit att användas för deltidsboende.
I planområden för årsboende som tillkommit under 2000-talet på Skaftö nyttjas upp till 90 % för fritidsboende. IT-teknik har möjliggjort arbete från bostaden. Det har medfört att deltidsboende har ökat väsentligt, men små kommuner får ingen skatt av den ökade deltidsbefolkningen. Det är på tiden att införa en mer verklighetsanpassad folkbokföring som tar hänsyn till att människor kan bo på flera platser.

Frågan har diskuterats i Skaftö Öråd. De flesta instämde i att en ändring behövs, men ansåg att det är en komplicerad fråga som vi sannolikt inte rår på. Storstadskommuner bli förlorare och kommer att protestera. Därför var det glädjande att läsa att den moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg vill utreda frågan. http://etidning.lysekilsposten.se/shared/article/vill-utreda-mojligheter-till-folkbokforing-i-mer-an-en-kommu/nB1Bo-tv

Folkbokföring på flera orter får konsekvenser, som för rösträtt i kommunval och för kommunal beskattning. Partierna kan knappast enas om ett förslag, så här får de något att utgå från för att profilera sig. Låt bostadsfastigheters taxeringsvärde spegla hur bostäderna nyttjas!

Fysiska personer föreslås bli folkbokförda i kommuner där de äger del i en bostad. Folkbokföringens andelen i en kommun blir proportionell mot taxeringsvärdena. Om en person äger hela eller del i fastighet i flera kommuner, blir den folkbokförd i kommunerna i proportion till fördelning av ägarandel och taxeringsvärden. Det medför att folkbokföringens andel kan ändras utan ägarförändring, om taxeringsvärderna ändras. Det kan låta krångligt men är lika enkelt som att man nu beräknar kommunalskattens storlek så att en inkomstlös kan ge lika stor kommunalskatt som en högavlönad. 

Ett exempel. Svensson äger en del av en fastighet i Göteborg med taxerings värdet 8 milj. kr och en i Lysekil med taxeringsvärdet 4 milj. kr.  8 + 4 =12. Svensson betalar skatt med 8/12-delar till Göteborg och 4/12-delar till Lysekil, beräknade på kommunernas respektive skattesatser. Svensson får rösträtt i kommunalval i Göteborg med 8/12-delars röst och i Lysekil med 4/12-delars röst. Röstning underlättas av om den sker elektroniskt. Den nya folkbokföringen kommer ge småkommuner mer skatt och de kan därmed minska den kommunala skattesatsen.

I samband med ny folkbokföring avskaffas regionernas vårdansvar som överförs till staten. Regionernas motivation minskar om invånarna bor spritt på flera orter och regioner.

Bild; skatteverket.se

Bildresultat för folkbokföring

Jan Ivarson Politiskt obunden”

————————————————————————————————————–

Kan regeringens senfärdighet med aktuell folkbokföring och samkörning mellan myndigheter bero på att det skulle avslöja fusket med adresser och bostadsbidrag?
Att stöta sig med sin viktigaste väljargrupp gör man inte ostraffat och absolut inte under ett valår, när det invandrarvänliga partiet Nyans står i farstun.

”Skatteverket måste agera – fusk med folkbokföring ger olagliga fördelar”

Vad som skrämmer mig är att Löfven med sina lismande Jökar, slår dövörat till oavsett om sanningen kommer från en arg pensionär eller från respekterade chefer i statens verksamheter. Tyvärr vågar de sällan öppna munnen, så länge de är i tjänst.
Vilket är förståligt, för ingen vill väl förlora jobbet?
Därför betraktas vi pensionärer, som inte håller tyst, som större riskgrupp för Löfven än svavelosande imamer, som Säpo nu burat in.

Per-Ola Larssonf.d. folkbokföringschef i Stockholm och avdelningsdirektör vid Skatteverket skriver i Dagens Juridik om fusket med folkbokföringen, som ger stora extrainkomster, men för döva öron. Problemet uppmärksammades för flera årtionden sedan, men här mal kvarnarna långsamt, till skillnad från skattehöjningar och utökad migration.

Skatteverket har konstaterat att dubbla identiteter finns hos 50 % av invandrare, som flyttar och far både inom och utanför landet, utan kontroll. Bidragen kommer däremot punktligt varje månad.  

De värsta skurkarna finns i riksdagen och bland invandrare i förorten. Båda grupperna ljuger lika bra, när de vid upptäckt försöker bortförklara att de visst bor, där det inte sätter sin fot. Här ligger Svensson långt efter för han/hon är som regel folkbokförd på ett och samma ställe och har inte samma flyttningsbenägenhet.

Invandrare, politiker och nämndeman verkar inte vara någon bra kombination i Solna tingsrätt. Ni minns väl centerpartisten och den musliska nämndekvinnan Ebtisam Aldebe, som medverkade till shariadomen i Solna. Nu är hon åtalad för grovt bedrägri för lögner om förlorad arbetsförtjänst till tingsrätten.

Riksdagens senfärdighet att stävja oegentligheter är i klass med Skolinspektions. Uppstramning av regelverk kan drabba dem själva om deras bäste bröder skulle tvingas sluta med sin kreativitet.  Muhammed eller Karlsson har ingen betydelse, när plånboken blir välfylld av påhittade adresser. Nu har riksdagen insett att detta inte är acceptabelt och givet skatteverket direktiv om skärpning, men inget händer för skärpning verkställs sällan i praktiken.

Att höja skatten är mycket enklare än att stävja bidragsfusket från Riksdagen ut till Rinkeby.

Här kommer Per-Ola Larssons artikel, läs och förskräcks!

”SVT:s Rapport berättade nyligen om att flera miljarder kronor betalas ut i olika former av bidrag på grund av fusk. Mycket av fusket beror på falsk folkbokföring.
Nyligen har ledamöter av Riksdagen ertappats med folkbokföringsfusk. De bor tillsammans med sina familjer i Stockholm men har anmält flyttning till fritidshus och felaktigt blivit folkbokförda i hus som är obeboeliga under vintern. Skatteverket borde ha rutiner för att hindra folkbokföring på fastigheter där man inte kan bo året runt.
Trots att åklagaren tittar på ett av fallen fortsätter någon sitt arbete i Riksdagen. En annan ledamot med likartat problem har tagit “time out” och uteblir från Riksdagens arbete. Trots detta lyfter hen fullt arvode.
Genom fusk av detta slag kan ledamöter utöver feta riksdagsarvoden få obefogade traktamenten och reseersättningar. Kanske Skatteverket bör kolla om det finns fler politiker som är folkbokförda på fel ställe?
De här problemen är inte nya. Felaktiga bidrag forsar ut ur stats- och kommunkassor. Många får lägre skatt på grund av fel folkbokföring.
När jag var folkbokföringschef i Stockholm åren 1975 till 1987 upptäckte vi flera liknande fall. Vi anmälde problemen till regeringen som tillsatte 1983 års folkbokföringskommitté. Men statens kvarnar mal sakta.
Flera exempel: Den som flyttar tillbaka till hemlandet anmäler inte flyttningen till utlandet utan till en liten lägenhet som hen hyr tillsammans med ett antal andra familjer som gjort samma sak. Barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag. studiebidrag mm fortsätter att betalas ut. En kurir kommer varje månad till lägenheten och kvitterar ut pengarna. För till exempel 30 familjer i en sådan lägenhet kan det bli upp till tio miljoner kronor per år.
Vidare fann vi många exempel på personer som anmälde flyttning till utlandet utan att flytta. De bodde kvar i Sverige och slapp därigenom att betala skatt här.
Före 1990 svarade Svenska Kyrkan för folkbokföringen. Det var naturligtvis inte lätt för präster att vara fiskaler och ifrågasätta fel folkbokföring.
I regeringens proposition med förslag att flytta ansvaret för folkbokföringen till Skatteverket påtalade finansministern dessa svårigheter. Han menade att Skatteverket har bättre möjligheter att garantera  korrekt folkbokföring.
Men det har inte blivit bättre. Skatteverket har prioriterat onödiga omorganisationer som drabbat folkbokföringens kvalitet.
Riksrevisionen har år 2017 gjort en granskning av folkbokföringen och anförde bland annat att 10 procent svarade ja på frågan om de kände någon som var folkbokförd på fel adress.
Detta är oroväckande. Påståendet tyder på att de nämnda problemen inte är ovanliga.
Riksrevisionen pekar på vikten av en korrekt folkbokföring eftersom den ligger till grund för plikter och förmåner och kommunal planering.
Rapporten behandlades i Riksdagen, som betonade vikten av att Skatteverket finner metoder för att skapa en säker folkbokföring.
Från Stockholms fögderi föreslog vi redan 1978 att folkbokföring på lägenhet skulle lösa problemet. Då skulle det bli lätt att se om alltför många familjer är folkbokförda i samma lägenhet. Vi fick till slut – efter många år – ett byråkratiskt system med lägenhetsnummer. Men Skatteverket använder det inte för en effektiv kontroll.
Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att förtroendevalda politiker går före med goda exempel och ser till att de blir folkbokförda på rätt ställe.
Från och med år 2019 finns en ny paragraf i folkbokföringslagen: Den som lämnar fel uppgift till folkbokföringen kan dömas till högst två års fängelse.
Så allvarligt ser alltså Riksdagen nu på fiktiv folkbokföring. Därför ankommer det på Skatteverket att fortsättningsvis prioritera folkbokföringen ( och att överdirektören slutar att varna sina bäste bröder för kommande granskningar, eget tillägg).


PS: Alla de här fusken med folkbokföringen skildrades för övrigt i ett TV-program – Prästen som visste för mycket – redan våren 1980 i serien Rikets Affärer med Annika Hagström. Märkligt att statsmakterna inte kommit längre med effektiva folkbokföringsrutiner. DS”

Källor

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/korrekta-personuppgifter-hos-myndigheter_H410469

https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter

https://www.svt.se/nyheter/skatteverkets-overdirektor-forsokte-varna-for-granskning

https://www.dagensjuridik.se/debatt/skatteverket-maste-agera-fusk-med-folkbokforing-ger-olagliga-fordelar/