Sverige behöver tidsenlig folkbokföring

Av Jan Ivarsson

Han tar upp hur små kommuner blir förlorare beträffande skatteintäkter, när deltidsboenden ökar och ger exempel på åtgärder.

—————————————————————————————————

”Sverige behöver en tidsenlig folkbokföring för kunskap om hur många som bor i landet och som tar hänsyn till att många svenskar kan ha mer än en bostad i olika kommuner. Folkbokföring har anor sedan 1600-talet. Den sköttes av Kyrkan fram till 1991 då den togs över av Skatteverket.

I takt med att välståndet ökat har svenskar skaffat flera bostadshus. Tidigare kallades en del för sommarhus eller fjällstuga. Sommarhus hade till en början enkel standard som gjorde dem olämpliga för boende vintertid.

Visa källbilden

Gamla sommarhus rustas upp, får bättre isolering, vägar och VA-försörjning. Från senare del av 1900-talet har många bostäder utförda för årsboende kommit att användas för deltidsboende.
I planområden för årsboende som tillkommit under 2000-talet på Skaftö nyttjas upp till 90 % för fritidsboende. IT-teknik har möjliggjort arbete från bostaden. Det har medfört att deltidsboende har ökat väsentligt, men små kommuner får ingen skatt av den ökade deltidsbefolkningen. Det är på tiden att införa en mer verklighetsanpassad folkbokföring som tar hänsyn till att människor kan bo på flera platser.

Frågan har diskuterats i Skaftö Öråd. De flesta instämde i att en ändring behövs, men ansåg att det är en komplicerad fråga som vi sannolikt inte rår på. Storstadskommuner bli förlorare och kommer att protestera. Därför var det glädjande att läsa att den moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg vill utreda frågan. http://etidning.lysekilsposten.se/shared/article/vill-utreda-mojligheter-till-folkbokforing-i-mer-an-en-kommu/nB1Bo-tv

Folkbokföring på flera orter får konsekvenser, som för rösträtt i kommunval och för kommunal beskattning. Partierna kan knappast enas om ett förslag, så här får de något att utgå från för att profilera sig. Låt bostadsfastigheters taxeringsvärde spegla hur bostäderna nyttjas!

Fysiska personer föreslås bli folkbokförda i kommuner där de äger del i en bostad. Folkbokföringens andelen i en kommun blir proportionell mot taxeringsvärdena. Om en person äger hela eller del i fastighet i flera kommuner, blir den folkbokförd i kommunerna i proportion till fördelning av ägarandel och taxeringsvärden. Det medför att folkbokföringens andel kan ändras utan ägarförändring, om taxeringsvärderna ändras. Det kan låta krångligt men är lika enkelt som att man nu beräknar kommunalskattens storlek så att en inkomstlös kan ge lika stor kommunalskatt som en högavlönad. 

Ett exempel. Svensson äger en del av en fastighet i Göteborg med taxerings värdet 8 milj. kr och en i Lysekil med taxeringsvärdet 4 milj. kr.  8 + 4 =12. Svensson betalar skatt med 8/12-delar till Göteborg och 4/12-delar till Lysekil, beräknade på kommunernas respektive skattesatser. Svensson får rösträtt i kommunalval i Göteborg med 8/12-delars röst och i Lysekil med 4/12-delars röst. Röstning underlättas av om den sker elektroniskt. Den nya folkbokföringen kommer ge småkommuner mer skatt och de kan därmed minska den kommunala skattesatsen.

I samband med ny folkbokföring avskaffas regionernas vårdansvar som överförs till staten. Regionernas motivation minskar om invånarna bor spritt på flera orter och regioner.

Bild; skatteverket.se

Bildresultat för folkbokföring

Jan Ivarson Politiskt obunden”

————————————————————————————————————–

Kan regeringens senfärdighet med aktuell folkbokföring och samkörning mellan myndigheter bero på att det skulle avslöja fusket med adresser och bostadsbidrag?
Att stöta sig med sin viktigaste väljargrupp gör man inte ostraffat och absolut inte under ett valår, när det invandrarvänliga partiet Nyans står i farstun.

5 tankar kring ”Sverige behöver tidsenlig folkbokföring

  1. Kommentatorerna gjorde krönikan till en invandrarfråga. Det är förståeligt, men den huvudsakliga frågan i krönikan är om ni anser det är ok att köpa upp 90 % av nya åretrunthus i småkommuner och inte betala någon skatt där?

    1. Det är inte OK, för att travestera Löfven. Utnyttjar man kommunens service så borde skatteuttag ske. Misstänker att låt gå mentalitet råder, eftersom det är välbeställda med kontaktnät som har råd med dubbla boenden.

  2. I och med att man erhåller utvisningsbeslut låses man in rymningssäkert. Inom ett par dagar lämnar man Sveriges till dit man kommer ifrån, vaccinerad eller ej. Samordning inom Norden av deportering eftersträvas. Det är orimligt att år in och ut inte kunna lära sig av misstag.

    1. Med tanke på hur effektivt rättsväsendet agerar vid HMF anklagade, så drar jag slutsatsen att makthavare inte vill lära av sina misstag. Överklaga utvisningsbeslutet, gå under jorden, överklaga igen och sen kan bonus komma med humanitära skäl eller med ny amnesti.

  3. och alla dessa som fått utvisningsbeslut men väljer att leva inom skuggsamhällets ramar hur skall de folkbokföras? Jag undrar med oro i sinne för denna fråga

Kommentarer är stängda.