Kategoriarkiv: Svensk-ryska vänskapsföreningen

Stefan Löfven: ”Vi klarar det tillsammans”! Så talar en maktgalen statsminister.

Av Olle Ljungbeck.

   ”Vi klarar det tillsammans”, Det är det enda besked och hjälp Sveriges störste förbrytare mot folket genom tiderna – Stefan Löfven – har att ge svenska folket när han själv orsakat dagens katastrofer orsakade av invandrare, bland manoriteten välfärdsmigranter, döljer sig kriminella, terrorister och islams fundamentalister. De tre sistnämnda grupperna kallar jag för dess rätta namn; barbarer!

Alla lika välkomna av Löfven till bidragsparadiset. Med den humanitära stormakten som alibi, låtsas han vara en stor politiker, men priset för detta storhetsvansinne får folket betala. När samhällskontraktet är brutit, då finns ingen humanitet kvar för medborgarna som tvingas betala.

Detta säger han samtidigt som Sveriges sjukhus har tvingats dra ner vårdplatser i en omfattning att det inte finns sådana att lägga sjuka personer på. Självklart är detta en följd av de hundratals miljarder han lagt på lycksökande invandrare/barbarer som han försöker lura oss att de varit i nöd.

Sverige har aldrig tidigare som under Stefan Löfvens regeringsperiod  varit så utsatt för katastrofer på alla områden. Den värsta är givetvis massinvandringen som han bär skulden för och som gjort Sverige till ett av de brottsligaste landen i världen.

Den har bl a inneburit mord, våldtäkter, rån, terrorism, bränder av bilar och fastigheter i en omfattning som saknar motstycke i världen som helhet. Därför måste den skyldige till detta – Stefan Löfven – ställas till ansvar. Han är visserligen inte orsak till coronaepidemin, men däremot skyldig till att vi inte har den beredskap som är nödvändig för att kunna vårda sjuka och dämpa skadeverkningarna.

Under hans regeringsperiod har antalet vårdplatser minskat så enormt, att det redan saknas vårdplatser på våra sjukhus för ett stort flertal.

Denne man har inte på något område där han som statsminister har det yttersta ansvaret levt upp till de krav grundlagen eller konstitutionen ställer på regeringschefen. Han skall därför ställas till juridiskt ansvar, där åtalsrubriken är landsförräderi. 

Att denne man – Stefan Löfven – som inte når upp till gränsen för vad vi kallar normal begåvning kunnat bli statsminister är omöjligt att förstå. De båda stödpartierna liberaler och centern kan ju inte undgå att förstå att de är medansvariga till dagens katastrofala brottslighet.

Men hellre att göra sin plikt mot detta har ju ingen annan förklaring än att de vill rädda sitt eget skinn och därför inte vill ha ett nyval.

Så deras motto är i dag; ”Det får hellre gå åt helvete än att vi accepterar ett nyval”.

Varje gång Sverige hamnat i problem så säger denne intellektuellt under-målige individ, ”Vi klarar det tillsammans”. Men någon handling följer aldrig av detta hans uttalande utan katastrofen tillåts fullbordas.

Kortfattat kan intelligens sägas handla om förmågan att framgångsrikt lösa nya problem. T ex att genom konsekvensanalyser förhindra katastrofala beslut. Sådana gör han aldrig vilket två av våra viktigaste myndigheter – Riksrevisionen och Lagrådet – påpekat gång på gång utan resultat. Att han ignorerat dessa krav visar ytterligare på hans totala brist på begåvning och respekt för grundlagen. 

När det därför ett uppstår problem står han helt handfallen och Sverige närmar sig för var dag katastrofen, så länge han är statsminister. För att något dölja sin bristande begåvning tar han nästan alltid i katastrofsituationer till följande. 

Endera kör han med ”Vi klarar det tillsammans”. Därmed tror han sig genom en låtsad samhörighet med folket undgå kritik.

Det andra han gör är att genom att anslå ekonomiska resurser tror sig lösa problemet. Vilket sällan sker.

Att han är en katastrof för landet beror bl a på följande:

– Katastrofal låg intelligens för att äga kvalifikationer som statsminister.

– Detta visar sig bl a genom avsaknaden av framförhållning.

– Tar inte själv de svåra besluten utan överlämnar dessa till underordnade myndighetschefer. (Så gör ofta svaga chefer med förklaringen att de delegerar. Men i verkligheten är det feghet att fatta svåra beslut.)

– Maktgalen och i avsaknad av känsla för andra.

Stefan Löfvens brottsregister.

Genom att utan hörande av folket har han släppt in hundratusentals invandrare/barbarer. Konsekvensen av detta: flera tiotusentals mördade,våldtagna, rånade, terroriserade svenskar.
Uppbrända och sprängda bilar och fastigheter av samma barbarer.
S har skapat en total otrygghet för svenskar men framförallt för kvinnor/flickor, som ej längre kan vistas ensamma utanför hemmet utan skydd.

Straffvärde. Livstids fängelse!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Svensk-ryska vänskapsföreningen!

Föreningen bildades 20 mars 2016.  Den är partipolitiskt och konfessionellt obunden och tar inte ställning i frågor, som inte direkt rör föreningens syfte.

Hemsida: https://www.svensk-ryska.se/

Föreningens stadgar: https://www.svensk-ryska.se/2016/03/foreningens-stadgar.html

Från deras hemsida:

”…Än så länge är föreningen liten. Totalt har ett par hundra personer betalat medlemsavgift någon gång sedan dess. Vi behöver bli fler och framför allt: fler aktiva.
I dag driver föreningen en nybörjarcirkel i ryska. Vår första gruppresa till S:t Petersburg äger rum i maj och vi planerar möten på olika teman.
Föreningen förmedlar också ryska filmer med svensk text.
Blir vi fler kan all denna verksamhet expandera och vi kan nå fler för att motverka massmedias onyanserade bild av vårt största grannland…”

Om Du känner för att stärka vänskapsföreningen, så varför inte bli medlem, bara 100 kr/år för pensionärer. Fyll i kontaktformuläret på deras hemsida.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 200 kr per år
(100 kr pensionärer, stud. eller arbetslös).
Bankgiro: 5106-5357.
E-post: sv.rysk@gmail.com

Stefan Lindgren
kassör

………………………………………………………………………………………..

Så här skrev en mejlvän:

”…Hultqvist & Björklund, och de andra ”Nato-agenterna”, ogillar troligen, att vanligt folk vill ha goda förbindelser med Ryssland. 
Därför ser de nog inte föreningen med blida ögon. Alltså gick jag med där, trots att Ryssland inte är snövitt.
Vilket land är det förresten?
Svensk-ryska vänskapsföreningen är nog en nagel i krigshetsens öga. En gång sa Hultqvist i teve, att den som ogillar värdlandsavtalet med Nato har sin lojalitet på annat håll, eller liknande formulering. Det skulle kanske betyda, att han kan skaffa sig verktyg för att straffa den som går med i en sådan vänskapsförening som den Svensk-ryska? Skrämseltaktik, i så fall, för skrämsel verkar vara det enda dessa Nato-vurmare har, när faktaunderbyggda argument saknas.
Kul om dockan Babusjka kan få vara med som ett smycke. Jag ångrar att jag inte köpte en sådan 1957 när jag var i Moskva. Jag köpte en balalajka istället. Men den kan jag inte traktera. Bara titta på. Vi får njuta av detta i stället”