Kategoriarkiv: Olle Ljungbeck

Gamlas död blir till migranters bröd

Av Olle Ljungbeck

Hej!

Här kommer tisdagens information till de Gävlebor som besökte Stortorget.

Innan jag anländer till Torget hör jag genom radion att det finns ett stort mörkertalom hur många över 70 år som dött av Corona. De lär vara drygt över de ca 4000 som man hittills lurat oss med.

Dråparen – Statsminister Stefan Löfven – gör allt för att dölja morden som skall ge statskassan de döda pensionärernas pensioner att föda de 100 tusen arbets-ovilliga migranterna som kommit från stater utanför Europa.

Att någon enighet inte kunde nås i frågan om ett tak för beviljande av asyl var väl varje realist klar över innan “förhandlingarna” startade. Men hur skulle det kunna lyckas med närmast imbecilla individer som t ex centerpartisten Jonny Cato  som en av deltagarna. Man förskräcks var gång man hör ett framträdande av någon politiker från S, V, C, L och FP över den intellektuella nivån tillsammans med deras dogmatiska ältande av godhetssyndromet.

Detta är ju inget annat än att skenbart vara god mot andra för sin egen skull. Men godheten riktar sig alltid mot de migranter som förstörvårt land och mördar, våldtar och terroriserar svenskar, som jag kallar för barbarer.

Aldrig visas det från dessa politiker,  mentalt sjuka individer,  en enda gång, minsta medkänsla mot alla de framföralltsvenska kvinnor och äldre personer som dagligen utsätts för dessa icke civiliseradeindividers våld.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


“………IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.….” https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/

Då tar hyckleriets främste ambassadör socialminister Lena Hallengren till orda;

En granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort bekräftar att den uppmärksammade massdöden på äldreboenden beror på allvarliga missförhållanden i hur verksamheterna bedrivs. Socialminister Lena Hallengren (S) menar dock att skulden ska tillskrivas enskilda anställda, anhöriga och de äldre själva.…” https://samnytt.se/granskning-bekraftar-allvarliga-brister-bakom-massdoden-pa-aldreboenden/

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Till slut fick Löfven ge med sig att en coronakommission skall avge rapport till regeringen före valet 2022, här är regeringens direktiv till utredningen, på 23 sidor!!

https://www.regeringen.se/49f46d/contentassets/593c32df14114d9c81eeba9c96e26e41/dir2020_74.pdf

Olle Ljungbeck agerar igen med brev och debattinlägg till kvinnoförbund, partier och media.

Där han tar upp migrationspolitiken, överdödligheten av gamla under Covid-19 pandemin, godhetssyndromet, här med fokus på ”Tro och solidaritet” och MP som bara vill ha in fler asylsökande, hederskultur, moralbrist hos den politiska eliten, som inte skyddar folket, samt sjukdomsförklarar hela bunten med psykopatologi.

———————————————————————————-

”Det krävs ett normalt psyke och normalbegåvning för att tolka verkligheten som den är. Ni alla som har ett normalt psyke i motsats till de som lider av psykopatologi måste nu agera för att vi skall få en vettig migrationspolitik. 
Jag är en person som vårdar en anhörig och har inte minst sedan coronan slog till, kunnat konstatera hur de som till stor del skapat det goda Sverige missgynnas till följd av massinvandringen.

Ja det har gått så långt att vi har en överdödlighet bland äldre än 70 år. Detta påstås i hög grad bero på att de “vårdats” av utomeuropeiska individer som enligt Stefan Löfven skulle rädda vårt lands välstånd men som nu visar sig varit motsatsen, nämligen en katastrof.

Att nu se hur den som främst lider av någon psykopatologisk diagnos
bl a “professor” Ulf Bjereld i föreningen “Tro och solidaritet” agerar, är inte endast skrämmande utan speglar en falskhet hos dessa med bl a diagnosen “Godhetssyndrom”. För vad är väl dessa människors moral annat än genomfalsk.

Samtidigt som vi tagit in > 2 miljoner migranter och varav tiotusentals främsta målsättning är att förstöra en gång världens fredligaste och trygga land att leva i, så vill dessa med psykopatologisk diagnos, inte sätta några gränser för migrationen.

Det märkliga är att dessa godhetsapostlar med sådana som Bjereld i spetsen, kan från dessa barbarers sida, acceptera mord, våldtäkter, rån, terror, sprängningar, skjutningar, bränningar mot det egna folket i en omfattning som ingen trodde var möjlig, utan att ens med ett ord beröra denna slakt på det egna folket.

Självklart är de drabbade av sådan psykopatologi som måste klassas som att de inte förmår tolka kravet på vad normal moral innebär. För hade de ett normalt psyke skulle de ju inte kunna utesluta eller acceptera att tiotusentals svenskar dagligen – av dem de inte vill sätta någon volymgräns för drabbas av all denna vidrighet från invandrares sida.

En individ som så totalt ignorerar våldet mot svenskar begånget av invandrare, men ändå vill släppa in nya sådana i hundratusental kan omöjligen vara frisk.

Men de lurar ju också sig själva om de påstår att deras vilja att ta emot dessa flyktingar från länder, med medeltida kultur, skulle innebära positiva förändringar t ex för invandrarkvinnor/flickor.

Vi som ser verkligheten som den är kan ju konstatera att lidandet för invandrarkvinnor/flickor, men också deras barn inte är mindre i Tensta, Rinkeby etc som om de varit kvar i sina hemländer.

Men inte bryr sig Stefan Löfven, Ulf Bjereld och MP etc om detta.

Jag skall här visa skillnaderna på moral och förmåga eller oförmåga till verklighetsanalys mellan oss med normal moral och de i avsaknad av moral såväl som förmåga till verklighetsanalys.

Vi vill i första hand värna vårt eget folk i vårt eget land vilket borde vara en självklar sak om man läst grundlagen. Men som för den skull inte vill att de individer som genom migrationen hamnat hos oss skall leva i samma eländiga liv som de levde i hemlandet. Vi verkar därför för att den kvinnofientliga kultur invandrarna fört med sig och drabbar hårdast kvinnor och flickor i form av barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, hedersvåld etc skall förbjudas. Vi är ärliga med att förklara att vi inte vill ha in fler invandrare från kulturer där islam är statsreligion.

I stället för att ta hit fler migranter skall vi dra in biståndet om inte staternas regeringar förbättrar situationen för framförallt kvinnor, flickor i dessa länder.

De som kan hävdas ha någon form av sjukdom som kan diagnostiseras med en psykopatologisk diagnos till vilka måste räknas Stefan Löfven, Ulf Bjereld och ett stort antal inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen, liksom ledarskiktet inom Miljöpartiet, riksdagsgruppen och ungdomsförbundet etc.

 Ingen av dessa förmår tolka verkligheten som den är och därmed handla efter vad denna verklighet kräver av sunt förnuft och moral.

Till detta bör givetvis läggas att en mycket stor del av dessa individer inte minst Stefan Löfven har en intelligensnivå som sannolikt är en konsekvens av deras psykopatologiska diagnos och för flertalet inte ligger i en nivå som borde ge dem tillträde till rikets styrelseorgan.

Det allvarliga är att deras psyke och moral i mycket hög grad sammanfaller med den som nazisterna och kommunisterna i Tredje Riket och Sovjetunionen stod för.

Deras sympati och medkänsla är alltigenom falsk eftersom de inte på minsta sätt visar sympati för de tiotusentals etniska svenskar som dagligen utsätts för de invandrade barbarernas terror och grovt våld. Genom detta är de en kopia av nazisters, och kommunisters oförmåga till medkänsla. Och därför farliga för dig, mig och alla svenskar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

En midsommarhälsning från Olle Ljungbeck!

Hej!
Dagens demonstration på Stortorget i Gävle.Sverige kan inte bli normalt och ett bra land så länge Socialdemokrater, Miljöpartister,
Liberaler och Centerpartister har inflytande på hur Sverige skall styras 
och vilken politik som skall bedrivas. Ni alla som älskar Sverige och vad tidigare politiker och folket stått för. Låt oss tillsammans erövra makten från dagens PK- människor och ointelligenta, okultiverade, primitiva och odemokratiska fiender tillSverige och dess folk.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

En kär hälsning till Olle Ljungbeck och hans fru, som firat diamantbröllop!

Vi är många som tackar familjen Ljungbeck för deras engagemang för utsatta skolflickor med invandrarbakgrund och unga kvinnor som drabbas av hedersvåld. Trakasserier och våldtäkter drabbar nu främst värdlandets flickor och kvinnor från unga män med sitt hemlands värdegrund, där respekt ständigt krävs för männen som står över kvinnor.

Vi hoppas få fortsätta att läsa Olle Ljunbecks engagerade inlägg under lång tid framöver, samt hans brev till politiker och myndigheter om missförhållanden som bryter mot grundlag och regelverk . Han synliggör korrekta floskler och låter oss se, att kejsaren är naken.

Hycklare, skriver Olle Ljungbeck om fega politiker

Hycklare.
“Sätt stopp för den kritiserade islamska Römosseskolans expansion”; roparliberalerna Nyamko Sabuni, Roger Haddad och Helene Odenljung. Men vi vill också se ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor”.

Redan 2011 slog jag alarm om Römosseskolan och dess rektor Abdisiriak Waberi.

Under årens lopp krävde jag Skolinspektionen på protokoll från deras inspektioner. Trots en grymhet och hänsynslöshet som uppdagades mot flickelever fick skolan fortsätta med Abdisiriak Waberi .

Sent skall syndaren vakna. Trots att grymheterna pågick trots skolinspektionens besök fick Waberi vara kvar som rektor.

När nu dessa tre liberaler tar upp frågan igen efter att Waberi trots sin hänsynslöshet åter blivit rektor för skolan gör dessa liberaler ett tamt försök att stoppa skolan.

Men de tiger om hur de tänker sig framtiden för religiösa skolor.

Strax innan Björklund avgick som partiordförande meddelade man att partiet ville förbjuda startandet av nya religiösa friskolor. Men hör och häpna. De vill att de nuvarande etablerade religiösa friskolorna skall få vara kvar. Efter att först har redovisat hur felaktigt och kränkande det överhuvudtaget är med religiösa friskolor meddelar man att de nuvarande skall få vara kvar!

Man accepterar sålunda att flickor fort-sättningsvis skall kunna behandlas och kränkas som andra klassens medborgare! Finns det någon som helst konsekvens i ett sådant ställningstagande?

Är det helt enkelt rädslan för att stöta sig med de radikala islamisterna som gör att de inte vill ta steget fullt ut?

Men om detta blir resultatet bör vi glömma talet om kvinnors och mäns lika värde men också om grundlagens krav på jämlikhet mellan könen.

Skäms!


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olle Ljungbeck kräver statsministerns avgång

Han frågar sig hur denne man, som enbart är fylld av maktbegär kan få fortsätta att vara statsminister?

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png
Stefan Löfven

”Mannen – Statsminister Stefan Löfven – som definitivt nått stadiet för att vara så mentalt sjuk att han är oförmögen att vara statsminister.

Statsminister Stefan Löfven är Din; “slutliga lösning” gällande våra äldre, ett sätt att bereda plats för de månghundratusen utomeuropeiska barbarer Du tagit in och som Du nu ger företrädesrätt före oss svenskar?

Den kände geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson går t o m så långt att han påstår att våra äldre inte behandlas mot covid-19 utan i stället direkt får palliativa läkemedel. Han säger tom så här: “Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något ännu värre”.

Med din psykopatiska personlighet och ett maktbegär som präglas av en känslolöshet och cynism för andra människors lidande är Du självklart farlig för andra.

Infektionsläkare Erik Salmaneck; “Kriminellt – gjort sig skyldig till dråp”.

Han fortsätter; “Det är oansvarigt – och det har lett till död”. “Det är dråp som jag anser att regering och myndigheter är skyldiga till”.

Eftersom Du Stefan Löfven är högst ansvarig för vården av de äldre är Du också skyldig till dråpen på våra äldreboenden varför svenska folket omgående bör ställa dig inför riksrätt.

Det är hög tid att avslöja att Du inte är den individ Du påstår dig vara.

Den vokabulär Du använder mot SD och andra är något som inte stämmer på dem, men väl på dig själv.

Så agerar den samvetslösa människan.

Ett stort antal av de utomeuropeiska analfabeter som enligt dig skulle berika oss är i praktiken de som bär skulden till dråpen på våra äldreboenden.

Deras brist på svenska språkkunskaper i förening med en kultur som inte passar i vårt land har deras arbete på äldreboenden kommit att leda till död istället för vård av de äldre. 

Likheten mellan dig och Goebbels är slående. Men Du kan inte mycket längre lura det svenska folket. Du kommer att få din dom.

Här några exempel på vad dina propagandistiska uttalanden står för i klartext.

–  I ditt inlägg på Facebook menar Du Stefan Löfven att Coronapandemin används för att “skada och slå split mellan människor och grupper” och att det riskerar att förhindra regeringens arbete mot medborgarnas rasism. Du är inte lite fräck i detta påståendet. Du påstår att de svenska medborgarna står för rasism!

Något mer förljuget uttalande får man leta efter.

Detta säger Du, när dina flera tiotusentals barbarer från utomeuropeiska länder sedan 2015 sammantaget mördat, våldtagit, rånat, trakasserat, bränt, skjutit och sprängt tiotusental såväl svenska medborgare som deras ägodelar. 

Ovanstående har Du fräckheten att påstå trots att Du knappast kan hitta en svensk medborgare som skadat någon av dessa icke civiliserade mördare, våldtäktsmän etc. Det Du inte säger öppet är att Du förbiser med dessa barbarers brott och därför inte kommer att straffa dem om de röstar på dig.

– Det Du påstår i följande är så lögnaktigt och förljuget att man häpnar.

“Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet nuet och hopp inför framtiden”.

Något mer förljuget har aldrig någon svensk politiker uttryckt sig tidigare.

Du påstår ju motsatsen till vad Du själv står för. Det kunde om det stått på tyska vara ett direkt citat av Adolf Hitler.

Något mer osant med hänsyn till hur Du raserat allt det som Sverige stått för går inte att finna någon annan stans i svensk historia.

Men så arbetar och har alltid de maktgalna psykopaterna agerat.

Inte minst dagens förslag om att krossa den svenska arbetslagstiftningen tillsammans med MP, L och C visar på en psykopatisk maktgalenskap som gjort dig blind för verkligheten och därför lämnat allt ansvarstagande gentemot svenska folket.

Kvar i din personlighet finns nu endast ett sjukligt maktbegär som är vad diagnosen angår fullt i nivå med vad som gällde, Hitler, Stalin och deras mest lojala  krigsförbrytare. 

Dina lögner år så uppenbart avskyvärda och skändliga men också så tydliga att ingen tvekan råder om att de just är lögner. Därför kommer Du inom en snar framtid att stå där avklädd inför hela världen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Detta krav på statsministerns avgång har den 27 maj skicktas till en rad ledarskribenter i systemmedia, företrädare för SVT, till politiker, fd politiker, kvinnoförbund m.fl.

To: agenda@svt.se ; Anders Holmberg ; Anna Hedenmo ; Belinda Olsson ; Cecilia Gralde ; Claes Elfsberg ; Elisabeth Marmorstein ; Jan Josefsson ; Jan Nylander ; Jon Nilsson ; Karin Mattisson ; Katarina Sandström ; Lina Makboul ; Linda Nilarve ; Lisbeth Åkerman ; Lotta Bouvin ; Mats Knutson ; Nike Nylander ; Pelle Nilsson ; Pontus Mattsson ; SVT Aktuellt ; SVT Forum ; SVT Gomorron ; SVT Opinion ; SVT Rapport ; Ulf Johansson ; Uppdrag Granskning ; Åsa Avdic ; Anders Kraft ; Anna Lindmarker ; Bengt Magnusson ; Helena Gissén ; Lisa Grenfors ; Per Skoglund ; Peter Lindgren ; Stefan Borg ; TV 4 Nyheterna ; TV 4 Nyhetsmorgon ; Björn Wiman ; DN Debatt ; Ewa Stenberg ; Patrik Engellau ; Brännpunkt ; Ivar Arpi ; SvD Gudmundson ; Svenska Dagbladet ; Tove Lifvendahl ; Alex Schulman ; Anna Dahlberg ; Jens Liljestrand ; Lotta Gröning ; Lars SkD ; SkD ; Aktuella frågor ; Sydsvenskan Ledare ; Åsikter ; Alexander Vichoff ; Claes Carlson ; Kvällsposten ; Lars Kvällsposten ; Lars-Olof Strömberg

 Stefan Löfvén ; Mattias Karlsson ; Oscar Sjöstedt ; Ebba Busch Thor ; Annie Lööf ; Magdalena Andersson ; info@centerpartiet.se ; Patrik Jönsson ; Magdalena Andersson ; Jimmie. Akesson ; Kenneth Sandberg ; Richard Jomshof ; Ibrahim Baylan ; Mikael Eriksson ;   ; Ylva Johansson ; Björn Söder ; Stefan Jakobsson ; Folkpartiet ; Henrik Vinge ; Kent Ekeroth ; Anders Ygeman ; Anna Kindberg Batra ; Margot Wallström ; David. Lang ; Mikael Damberg ; KD-Info ; Stefan Löfvén ; Gustav Fridolin ; SAP ; Vänsterpartiet ; Ylva Johansson ; Moderaterna ; SD Info ; Morgan Johansson ; Jonas Sjöstedt

Ett lands äkta humanitet visas i behandlingen av gamla och här avslöjas hur falsk den självpåtagna svenska humaniteten är, i fall någon tror att den är riktad mot värdlandets befolkning.

Äkta är den för terrorister, ekonomiska migranter, kriminella och en liten, liten del riktiga flyktingar. Sveriges sk. pullfaktorer är orsak till tusentals döda på Medelhavet, som lockats ut på denna livsfarliga resa eftersom de hörsammat t.ex. Annie Lööfs exalterade rop för flera år sedan på en partistämma ”Kom till oss…”  

Stefan Löfvens löfte om att här bygger vi inga murar, hade också en stor lockelse för migranter att välja bidragsparadiset till destinationsmål.

Orsaken till massinvandringen är maktbegär och internationell karriär. Ny valboskap måste importeras, när den gamla insett att Löfvens löften ingenting är värda.

Tyvärr får jag också en otäck känsla av att det finns någon djävulsk beräkning bakom dödsfallen på våra äldreboenden. Platser frigörs, pension slipper att utbetalas, vilket skapar utrymme för ökad valboskap.

Ylva Johansson är en pålitlig partner till Löfven nere i EU med sin tvingande solidaritet. Hon har blivit en nickedocka till den globala finanseliten som styr både EU och FN.

Allt för många läkare verkar totalt ha glömt etiken om att bota, lindra och trösta. I många fall har det i stället handlat om att döda, kväva och ljuga.

Tig eller tyck som vi är medias melodi

Av Olle Ljungbeck
  ”Chefredaktör och insändarredaktör för Gefle Dagblad och Arbetarbladet.  
Ni är värre än jag trodde. När jag som senast, säger några sanningens ord om er sanningslidelse, blir det stopp för insändare och debattartiklar. Därmed visar ni er storhet och lidelse för yttrandefriheten. Men självklart förstår jag er. Ni fick nyligen ytterligare en halv miljard från Stefan Löfven för att tjäna honom blint. Då är det självklart att ni aktar er för att stöta er med er boss. Samma gäller i stort även andra som jag kritiserar.
Senast tog ni inte in min kritik mot kvinnoförbunden. Att ni inte gör det måste bero på endera blindhet eller feghet och en avsky för sanningen. Jag ställer mig ofta frågan, varför sådana som ni valt journalistyrket.
Kan ni själva svara på det?
Men inte tänker jag gråta över er totala avsaknad av journalistisk hederlighet.  Ni måste om ni har någon slags journalistisk sådan, varje dag ni lämnar er arbetsplats ställa er frågan ; “Varför valde jag detta”?
Om inte saknar ni förmåga att skämmas och känna skam och därför blir allt vid det gamla. Helt enkelt en personlighetsskada.  
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
—————————————————————————  
Olle Ljungbeck delar persona non grata med undertecknad och tusentals andra som hänvisas till nätet, när våra insändare, debattartiklar direkt åker ner i papperskorgen, det spelar ingen roll hur väl underbyggda de är.
Förtur har repertoaren från ”änglakören”;
”man slår på dem som redan ligger, ”
”klimatet kan inte vänta,”
”barnen är vår viktigaste framtid,
 ”mångfald berikar, enfald fördummar,”
”fattigdom kan inte förbjudas”
osv från det till intet förpliktigande floskelträsket.    Att åsikter måste stötas och blödas för att demokratin skall hållas frisk är givetvis ett hot mot rådande vänsterliberala ideologi, som numera endast är fyllt av självgodhet och despoti.    
 
Karl Wang frågar sig om Sveriges Radio är Sveriges Radio, eller en amerikansk propagandakanal? https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/14/sveriges-radio-nu-en-amerikansk-propagandakanal/  
Och bifogar en artikel som behandlar både verifierade fakta om coronaviruset, djurmarknader i Sverige och vilda djur till salu i Sverige, och de rasistiska svenska dreven mot oss i Kina.
https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/18/dn-och-bonniers-forstarker-sin-stallning-som-usas-propagandakanal/
https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/18/dn-och-bonniers-forstarker-sin-stallning-som-usas-propagandakanal/
 

   

Hur kan detta vara möjligt?

Hur kan detta vara möjligt?

Olle Ljungbeck skriver till samtliga kvinnoförbund och ställer en mycket adekvat fråga:

”Hur kan detta vara möjligt?

Ni påstår er föra kvinnokampen vidare. Men då ljuger ni. Ni har kapitulerat. Och den ni främst kapitulerat för är den som enligt grundlagen har skyldighet att värna kvinnorna och hävda deras jämlikhet med männen.

Flera opinionsinstitut påstår att i dag sympatiserar 6 av tio kvinnor med Stefan Löfven och hans kvinnofientliga politik!

Är detta sant så är det utan tvekan det största misslyckandet någonsin för kvinnokampen. Denna kamp är om än inte färdig så har den tills nu varit ganska framgångsrik för de svenska kvinnorna.

Om siffrorna är riktiga så slutar sålunda hundra år av kvinnokamp, 1920–2020, med hedersförtryck/våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, tvångsmässiga könsattribut som slöja, niqab burka, etcetera. 

Och detta har i stort sett skett under Stefan Löfvens regeringsperiod. Men redan när han tillträdde borde ni insett att Stefan Löfven är antifeminist och inget annat. Det första tecknet på detta var hans krav på att de kvinnliga ministrarna skulle bära schal när regeringen besökte Iran!

Trots att tiotusentals kvinnor utsätts för hedersvåld och utsatts för våldtäkter, våld av annat slag, förföljelse av kvinnor/flickor så att de knappast kan röra sig utanför hemmet utan skydd etc gör han ingenting!

De partier som samregerar med honom trots detta, är ju dubbelt ansvariga för den katastrofala utveckling som nu sker av kvinnligt förtryck och förnedring. Ni har också backat från att förbjuda religiösa friskolor, där islam är grunden och där framförallt flickor får sitt liv förstört av den skändning och hjärntvätt som sker mot dem i dessa skolor.

Självklart är alla riksdagspartier till skyldiga till att dagens förtryck av kvinnor får fortgå.

I stället för att skryta om att ni för kvinnokampen vidare borde ni erkänna att ni kapitulerat för antifeministerna av vilka Stefan Löfven är en.

Då säger ni kanske. Vem är Olle Ljungbeck som kan påstå att de kvinnor som sympatiserar med Stefan Löfvens reaktionära politik inte vet sitt eget bästa.

Jo det kan han, därför att de som bl a skall informera om kvinnors och flickors situation – och det är bland annat ni i det här landet – inte gör det!

Den dagen ni tydligt och klart informerar om utbredningen av hedersvåld, kvinnlig könsstympning, våldtäkter, barn- och tvångsäktenskap, förtrycket av flickor i muslimska skolor, tvånget för många flickor att mot sin vilja bära könsnegativa attribut etc kommer kvinnorna att lämna socialdemokratin och de partier som stöder denna.

Men också hur lite Stefan Löfven bryr sig om detta utan i stället inom det egna partiet tolererar islamister som är emot kvinnlig frihet och jämlikhet med mannen. Den dagen ni vågar säga sanningen om detta, kommer Stefan Löfven att tappa alla sympatier från kvinnor och från ytterligare fler män.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

——————————————

Empati brukar anges som en kvinnlig egenskap. Men var är empatin för våra äldre som i många fall får kämpa mot sin corona död utan syrgas och intensivvårdsplats?

Däremot blomstar empatin hos vänsterns kvinnor, när någon “bastard” skall ut ur landet.

En 55-årig kvinna Anita Pettersson tillhör den övergivna skara som långsamt fick dö på Falu lasarett. Dottern påpekar att modern också hade underliggande sjukdom, men reagerar strakt på denna inhumana dödskamp. Hon vill att denna tunga länk skall spridas till allmänheten, för att visa hur det kan se ut innanför sjukvårdens stängsel. Nu skriver hon en anmälan till IVO.
Att intensivvårdsplatser nu finns lediga kanske har sin förklaring i den humanitära stormaktens behandling av corona sjuka, både äldre och riktigt gamla patienter.

https://samnytt.se/video-har-dor-anita-pettersson-av-corona-utan-vard-kippar-efter-luft-men-nekas-syrgas/

Det är inte bara Olle Ljungbeck som anklagar regeringen för dråp.

Och för skrämmande bortförklaringar https://newsvoice.se/2020/05/torsten-sandstrom-covid-19/

Socialdemokratin med Stefan Löfven hotar demokratin och rättsstaten

Av Olle Ljungbeck, som i detta inlägg visar på statsministerns obefintliga ledaregenskaper och stora makthunger. Medlet till fortsatt maktinnehav är invandringen, där deras representanter i identitetspolitikens namn lätt får framträdande befattningar inom politiken, som i statliga verk och myndigheter. Att deras klankultur med medeltida värderingar krockar med våra egna och raserar både demokratin och rättsstaten bekymrar inte Löfven. Makten framför allt är hans motto.

—————————————————————————————-

Socialdemokratin har med Stefan Löfven blivit ett hot mot demokratin och rättsstaten. Därmed hotar också partiet ditt och mitt och övriga medborgares liv. Eftersom Löfven eftersträvar makten mer än allt annat kan han gå hur långt som helst för att behålla denna. Inte minst visar han detta genom sin uppgörelse med L och C. Genom denna allians är han på väg att helt ta avstånd från socialdemokratiska ideal.

Ett sådant avståndstagande är redan aktuellt. Nämligen att slopa hyresregleringen.

Genom denna överenskommelse med L och C vill han stärka sin makt och därmed fortsätta att riva ner vad S tidigare byggt upp. Men det är inte enbart genom ett närmande till dessa två allianspartier han vill stärka och öka sin makt.

Eftersom han är den som i stort sett öppnade slussarna för hundratusentals islamister – varav ett stort flertal är analfabeter och många terrorister – att invadera vårt land, hade han självklart en mening med detta.

Eftersom maktbegäret är det som styr honom i alla sammanhang räknade han tidigt ut att om han kunde värva flertalet av dessa individer till sitt parti skulle han på sikt också säkra makten för sig själv och partiet.

Att dessa människor har en kultur/religion och värderingar som går stick i stäv med vad vi kallar för civiliserade samhällen intresserar honom inte. Makten och inget annat kan få honom till vilka antidemokratiska beslut som helst.

Detta fullkomliga ointresse att värna om demokrati och rättsstaten, och därför till partiet endast knyta demokrater och personer som värnar dessa och inte terrorister blir tydligare för varje dag.

Allt fler invandrare från muslimska länder som blivit socialdemokratiska partimedlemmar och politiker börjar mer och mer synas i sammanhang där de bryter mot svenska värderingar och svenskt rättsmedvetande.  Istället utgår de från sina inhemska  antidemokratiska och auktoritära, men också inte minst sina kvinnokränkande värderingar då de agerar i sammanhang, som hänger ihop med de politiska uppdrag de fått genom sitt medlemskap i det socialdemokratiska partiet.

I många fall har dessa personer en ställning i sin invandrarkrets som gör att de som tillhör denna lyssnar och ofta följer deras råd och förslag.

Det kan t ex gälla val av parti. Socialdemokratin och inte minst Stefan Löfven har insett att genom att ge dessa mera framträdande invandrare politiska uppdrag oavsett om de är islamister etc så kan dessa dra till sig mera vanliga invandrare som medlemmar i partiet. 

Jag tvekar inte en sekund att påstå att det är en medveten strävan från Löfven att rekrytera sådana personer med auktoritet inom islam som pga av sin status inom invandrargruppen (klanen) kan dra medlemmar till socialdemokratin. Det allvarliga är ju att dessa individer har kvar såväl sina antidemokratiska värderingar som rättsvidriga normer för rättskipning, äktenskap, barnuppfostran etc.

Att det är så, börjar mer och mer synas i medierna. Inte minst vad gäller förhållanden som har med nämndemannaskapet och därmed också rättssystemet att göra.

Nyligen friade två invandrade nämndemän en person som klart och tydligt gjort sig skyldig till brott mot en kvinna. Deras försvar av mannen var helt i strid med svensk rättsutövning. Det är synnerligen vanligt nu att invandrade politiker inte minst inom socialdemokratiska partiet syns i medier där de agerat helt i strid med demokrati, och enligt det svenska rättsmedvetandet och rättssystemet. Detta är så allvarligt att riksdagen och rättsmyndigheterna borde agera.

” Jag betraktar mig inte som en landsfader”!

När han får frågan om han betraktar sig som en landsfader förnekar han detta. I stället svarar han; “Man får aldrig tveka om sin ledarroll”. Man kan inte annat än häpna över hans visade fräckhet när han gör detta uttalande. Han har ju aldrig intagit en ledarroll som gör skäl för namnet.

Oavsett vilka brott invandrare stått för har han aldrig visat något ledarskap för att stävja detta. Tiotusentals svenskar har sammantaget mördats, våldtagits, rånats, slagits, terroriserats utan att han en enda gång visat något som helst ledarskap. Skjutningar och bränder får passera i stort sett utan att han lyfter ett finger. I stället tar hans parti emot fler och fler av dessa individer som vill störta det svenska samhällssystemet.

Att därför tala om att han besitter ledarskap är en lögn. Men inte nog med att han trots sitt påstådda ledarskap gjort Sverige till en av de farligaste platserna för det egna folket så sviker han ytterligare på en mängd andra områden.

Äldrevården, äldreboenden och  sjukvården. 

Redan nu i tidigt skede av Coronan kan man påstå att rubricerade vårdområden havererat. Det råder ingen som helst tvekan om att den som skall ställas till ansvar för detta är landets statsminister Stefan Löfven. Ni kommer väl ihåg hur denne förstörare av det svenska samhället lovsjöng tillgången på personal till dessa områden som i stort sett är analfabeter. Han ljög totalt om deras förutsättningar för att klara uppgifter som vårdnadsgivare.

Vi har sett resultatet nu. Inga språkkunskaper, ingen vilja att följa de krav hälsomyndigheterna ställer på dem som skall vårda nämnda grupper. Inte minst bryter de mot kraven på att inte röra sig i för stora grupper och därmed sprida Coronan till de grupper de “vårdar”.

Statistiken visar tydligt att Löfvens räddande änglar orsakat massdöd bland sjuka och äldre. Statistik: Av de 2586 döda i nuläget den 1 maj är 2153 över 69 år och 433 mellan 0 och 69 år. Tror någon verkligen att dödstalen (som kommer att bli mycket högre) för de över 69 år  skulle varit så höga om annan utbildad, språkkunnig och sådana som lytt hälsovårdsmyndigheterna råd varit vårdare i stället för Stefan Löfvens änglar?

Utmärkande för Stefan Löfvens personlighet och helt i motsatsförhållande till att han skulle vara en ledare är hur han hanterar problem. I stället för att ta tag i dessa och agera skjuter han dem på framtiden genom att tillsätta en utredning som det tar normalt två år för att komma fram till handling. Att någon svensk därför kan sätta sin lit till denne handlingsförlamade och obegåvade person är omöjligt att förstå. Så Svensson om Du fortsätter att ge denne dilettant och katastrof din röst är Du medskyldig till Sveriges förfall och nedgång på alla områden.

Du stöder med andra ord en person som är skyldig att göra allt vad som står i hans makt för att rädda Sverige och svenska folket från den katastrof som redan är här men kommer att bli än värre med Löfven som statsminister.

Du kan därför inte svära dig fri när det även bland dina närma anhöriga skördas offer för inte enbart Coronan utan alla de våldsdåd vi – svenska folket – varje dag utsätts för av Stefan Löfvens nya medlemskader.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

………………………………………………………………….

Nu är även muslimska brödraskapet med i försvaret.

Opinionsinstituten ger tvivel

  “Vi vill ha sanningen och enbart sanningen”, skriver Olle Ljungbeck och uttrycker tvivel på deras metoder.

“Trots att Sveriges regering med Stefan Löfven i spetsen raserat nästan alltsom skulle inneburit beredskap i händelse av katastrofer som krig, epidemier, skogsbränder etc etc åtnjuter regeringen sympati från en stor del av befolkningen. Men märk väl det är opinionsinstitut som påstår detta.
Eftersom vi i dag har den mest odugliga regering sedan demokratins införande, men också den mest obegåvade är det oförståeligt att opinionsinstituten kommer till dessa resultat.

Lägger man därtill att Löfven är den som tillåtit islams fundmentalister, dvs. barbarer utanför Europa att komma hit och mörda, våldta, råna, terrorisera svenska medborgare utan att det utkrävs ansvar. Men de tillåts också att bränna, spränga och elda upp svenska folkets egendom. Men det räcker inte för Löfven. De förtryckta kvinnor som följt med dessa barbarer hit fortsätter de senare att behandla som andra klassens individer med bland annat könsstympning, barn- och tvångsgiften. Man kräver också att de skall bära könskränkande attribut som slöja, burkha etc.

Sett utifrån vad Löfven låtit svenska folket utstå sedan han blev Statsminister är det oförklarligt hur någon svensk kan acceptera honom. I stället bör han ställas inför riksrätt snarast möjligt. Med den oerhörda skada och lidande men också raserandet av det svenska välfärdssamhället han är orsaken till finns endast riksrätt där straffet endast kan bli livstids fängelse. Men nu omgående vill vi ha sanningen om följande.

– Varför har vi snart 3000 individer avlidit av corona i Sverige med 10 milj inv medan endast ca 600 i våra fyra grannländer med 15 milj inv ?

– Varför har betydligt fler smittats i Sverige än i dessa grannländer trotsdivergensen i antal inv.

– Vilken roll har de flera hundratusen utifrån kommande spelat vad gäller spridningen av coronan i vårt land.

– På vilket sätt har deras kultur/religion och värderingar varit orsaken till spridningen av coronaviruset?

Vi vet attderas kultur skiljer sig från vår vad gäller människors sätt att umgås och leva i täta och stora folksamlingar.-

Löfven har varit en av de starkaste förespråkarna att invandrare med denna kultur skall utan krav på språk och annan utbildning kunna arbeta i våra äldreboenden, sjukhus och vårdinrättningar. Genom detta är han kanske den ansvarige för att ett mycket stort antal åldringar drabbats av corona och abvlidit.

Bland annat om detta vill vi veta sanningen.

– Hur har efterlevnaden av särskilda regler mot Coronan efterlevts av de nämnda?

– Hur har prioriteringen av vård skett mot de över 70 år. Har medvetna sådana prioriteringar gjorts där äldre prioriterats bort för yngre?

Jag är 88 år och om jag skulle få corona får jag sålunda räkna med att bli bortprioriterad eller hur?

Flera sjukvårdsanställda har redan påstått detta.

-Hur går mätningarna om partisympatier och sympatier för regeringen till?

Enligt de senaste opinionsundersökningarna tycker ca 80 procent av befolkningen att regeringen sköter corona epidemin bra. Tittar man däremot på partisympatier har visserligen socialdemokraterna fått ca 30 procent av sympatierna. Men övriga partier utom miljöpartiet och liberalerna ligger kvar på tidigare nivåer.

Vilka personer, som har intervjuats är inte minst intressant. Rör de sig enbart om sådan som har rösträtt till riksdagen och kommuner/landsting, eller?

Inga andra än dessa senare kan ju påverka valet och nuvarande partiställning.”
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle