Kategoriarkiv: Folkrätt

Stoppa Pål Jonssons landsförräderi, som upprepas från prop 1975:26

USA-baser på svenska militära områden, som folkkampanjen mot Nato analyserar

https://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/Y2023/K_2023-12-07_DCA.html#Kol3 med tack till Björn Backengård som skickade länken.

Den 5 december 2023 skrev Sveriges och USA:s försvarsministrar under ett avtal, DCA, överenskommelse om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Sjutton orter anges där USA får tillgång till regementsområden och övningsområden. USA får också lagra krigsmateriel där.

För att avtalet ska träda i kraft behöver riksdagen godkänna avtalet och besluta om författningsändringar som krävs för att genomföra det. Vilka är författningsändringarna? Det är en viktig fråga för allmänheten.

Läs avtalet. Några ställen att observera:

 • Artikel 1 punkt 2 om Sveriges suveränitet.
 • Artikel 3. Omfattande. Det finns alltså personer som planerar för att vi ska få två parallella krigsmakter i landet: Sveriges och USA:s. Vi ska vänja oss vid att se amerikanska soldater i permissionsuniform i regementsstäder och på bussar och tåg.
 • Artikel 4. Vad är det som ska förhandslagras?
 • Artikel 6 punkt 3 visar att USA för in kriget i Sverige. ”… bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena …”
 • Artikel 7 punkt 3 visar att Sveriges suveränitet avslutas.
 • Artikel 11 punkt 1 visar också att Sveriges suveränitet avslutas. ”… får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke.”
 • Artikel 14 punkt 1 visar åter att USA för in kriget i Sverige. ”De amerikanska försvarsmyndigheterna får också ge tillstånd till att [amerikanska militärpolisenheter] … används i samhällen i närheten av militära anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig.”
 • Artikel 21. Hur långt ska USA släppas in?
 • Artikel 25 punkt 1 visar att det är en amerikansk bas.
 • Artikel 30 punkt 2 är tillräcklig för att riksdagen inte ska godkänna avtalet. Fråga till en riksdagsledamot: Hur känns det att godkänna något och samtidigt godkänna att det därefter får ändras utan att du blir tillfrågad?
 • Artikel 30 punkt 3. Fel att binda upp sig till USA för så lång tid. Stora saker händer i världen, och inom några år blir mindre krigiska länder allt viktigare.

Det som pågår är helt sanslöst. Att Sverige deltar i detta är ett brott mot regeln att vårt försvar är för att försvara det egna landet. I stället planeras vi bli en del i USA:s förberedelser för krig mot Ryssland. Riksdagen bör stoppa detta.

AVTAL OM FÖRSVARSSAMARBETE
MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGES REGERING
OCH
AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING

—————————————————————————————————————————————

Det är vämjeligt att se hur den moderata trojkan Kristersson, Billström och Pålsson lägger sig på rygg för att tillfredsställa USA/Nato. Nu är det julafton nästan varje dag för denna trio, bortsett från den turkiske tomten som inte tycker att de varit tillräckligt snälla för något Nato paket.

Bild från aftonbladet.se Gränsen skall stärkas genom att hålla den vidöppen för trupper och vapensystem från USA och Nato.

Nu råder en illa dold eufori inom hela försvaret, tänk att äntligen få nosa på ett riktigt krig, inte bara som deltagare i FN:s fredsbevarande (snarare krigsbevarande) styrkor.

”Försvarsberedningen har överlämnat en rapport till regeringen som kallas Kraftsamling och som berör utvecklingen av Totalförsvaret. I rapporten framgår det att det är Försvarsberedningens vilja att Sverige ska utgöra ett uppmarsch- och basområde för NATO:s och USA:s stridskrafter…” Swebbtv den 20 december.

Landsförräderiet handlar endast om att skydda USA:s skuldtyngda ekonomi. Då måste krigsindustrin gå varm liksom bankernas sedelpressar med världspolisens ständiga militära interventioner, direkta eller indirekta.

Folkets röst är helt bortkopplad från denna farliga process, där USA välkomnas in till svenska militärbaser, precis som den var1975 då riksdagen bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt över folkets huvuden.

Både Finland och Sverige riskerar att förvandlas till krigszoner vid fortsatt provokation mot Ryssland. Sverige har redan förvandlats till Nordens Bagdad genom väljarimporten.

Medborgare duperas med att demokratin (där regeringsformens första & har utplånats) måste räddas.
Om Sverige hade fortsatt att vara neutralt så hade risken för rysk ockupation varit obefintlig. Bakom allt detta ligger oligarkers dröm om att få lägga beslag även på Rysslands rika naturtillgångar. Investment bolag som Berkshire Hathaway, Black Rock med flera har fått blodad tand efter framgångar i Ukraina tack vare USA:s marionett Zelenskyj.

Att försvara demokrati och mänskliga rättigheter har varit världspolisens alibi för deras otaliga krigshandlingar. Dess media hjälper ständigt till att indoktrinera medborgare och svärta ner protestaktioner med alternativa medier.

Kommentaren av signaturen Karl W är helt rätt att Sverige styrs av två klaner, den ena är USA och den andra islam.

Starten på landsförräderiet började 1975 när riksdagen bestämde efter prop 1975:26 att Sverige skulle bli mångkulturellt utan folkets samtycke. Islam har trängt ut kristendomen och frågan är hur länge Sverige står emot Danmarks ynkryggslag med förbud mot hädelse.

Jag låter signaturen ZEB:s kommentar från Swebbtv:s avsnitt 119 den 20 december få avsluta detta inlägg. https://swebbtv.se/w/6j64N1VZLpHPcS1sfS7nv5?utm_campaign=cmp_3111108&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

”De hycklande och förljugna förnedringspartierna S +MP + C + V har sålt ut Sverige. Socialdemokraternas fasansfulla överenskommelse med Svenska Muslimska Rådet, Barcelona-avtalet och senast Marrakech-avtalet om islamisering av Sverige måste rivas upp och stoppas.
Fundamentalister med fascistiska ideologier borde vara förbjudna i Sverige. Islam är inte förenligt med våra svenska grundlagar, lagar, normer seder och bruk. Islams kultur skiljer sig avsevärt från vår svenska kultur.
Islam är en diskriminerande, intolerant, kriminell, erövrings- och våldsbenägen mördarsekt och kommer aldrig varken integreras eller assimileras i det svenska samhället.
Vi måste värna om vår yttrandefrihet, pressfrihet och demokrati som de hycklande och förljugna förnedringspartierna S +MP + C + V som styrt i många år försöker undergräva. ”Make Sweden free from i(S)lam”. 🏴‍☠ 😒 🤷‍♂ 😎

Avtalet innebär att Sverige blir USA:s lydigaste vasallstat. https://www.globalpolitics.se/detta-innebar-militaravtalet-med-usa-professor-lars-drake-i-tal-och-text/

Denna länk kom från en bloggföljare som önskar alla er andra följare en God Jul!

Olika tolkningar av folkrätt och om kriget i Ukraina

Folkrätten är en rättsordning mellan stater och består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra.

Folkrätten behandlar överenskommelser mellan stater, i motsats till den rätt som gäller för medborgare inom en stat.

Ordet stat betyder ett landområde, som har en gemensam styrelse, som
t.ex. landet Sverige styrs av vår riksdag, regering och rättsväsende. Sverige är alltså både ett land och en stat, men alla landområden behöver inte vara självständiga stater utan kan ingå i ett större rike. Det är detta som Putin hävdar om forna sovjetkontrollerade öst stater, som nu vill orientera sig mot väst.
Folkrätten delas i begreppen – flyktingrätt,humanitär rätt (krigets lagar), och – mänskliga rättigheter.
De grundar sig på internationella överenskommelser, sk. traktater med konventioner, avtal, olika fördrag med FN- stadgan i högsätet.
I folkrätten ingår också straffregler för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser.
(Relaterad källa: Nordstedts Juridik
https://www.nj.se/folkratt?gclid=EAIaIQobChMI48aj0p7P9gIVR_DjBx1GMAp1EAAYASAAEgJpjPD_BwE)

I dag råder olika tolkningar av folkrätten mellan öst och väst.

Putin hävdar att Ryssland har en historisk och tidstrogen folkrätt över landområden, dvs. en autentisk folkrätt som alibi för invasionen i Ukraina. Han accepterar inte västmakternas förvanskning av folkrätten efter andra världskriget, när östländer ville bort från Rysslands överhöghet med västs benägna hjälp. Natos utvidgning åt öst hotar Ryssland, vilket är grundorsaken till kriget i Ukraina, vars revolution 2014 stimulerades och sponsrades av väst.

Putin anser därför att Rysslands intervention av Ukraina inte är folkrättsligt förbjuden. Det är inte heller en kränkning av Ukrainas självbestämmande, eftersom Ryssland har rätten att dominera sina historiska territorier, enligt autentisk tolkning av folkrätten. Om utomstående makter, som USA och EU:s medlemsländer för in sina politiska, mer universella idéer om mänskliga rättigheter, värdegrund, liberalism, demokrati osv så anser han att det är ett brott mot folkrättens interventionsförbud, som anges i FN-stadgan artikel 2 (4)
”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”

Medan USA/Nato/EU som inte ”avhållit” sig, fokuserar på Non-interventionsprincipen enligt art 2 (1) att alla stater är skyldiga att respektera andra staters suveräna likställdhet (suveränitetsprincipen). Detta med total förträngning om världspolisen USA:s brottsliga gärningar runt hela jorden.

Relaterad källa;https://fn.se/stockholm/r2p-och-fn-stadgan/

Så här sa Putin i sitt tal den 24 februari ”Dagens händelser är inte del av en önskan om att inkräkta på Ukrainas intressen och det ukrainska folket. De hänger ihop med skyddet av Ryssland mot dem som tagit Ukraina som gisslan och använt Ukraina mot vårt land och vårt folk.” 

Bild; omni.se

Svårigheten för Putin är att FN styrs mer eller mindre av västvärldens oligarker. WHO domineras helt av Bill Gates filantropi, som får nya miljarder att strömma in i hans vaccinationsindustri. Protester sker i säkerhetsrådet, där många förslag ännu kan blockeras av dess permanenta medlemmar Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

Västs vildsinta sanktioner mot Ryssland och dess folk kan bli en bumerang effekt. Att förbjuda mediekanalerna RT och Sputnik är endast tecken på dumhet.

"....Långt ifrån att vara ett effektivt vapen mot Putin, är västvärldens ekonomiska sanktioner mot Ryssland en form av självförvållat ekonomiskt självmord. Natural News  https://www.naturalnews.com/

Puckla på han bara, så mycket det går verkar vara EU:s och USA:s filosofi. Zelenskyj får nöja sig med stormande applåder efter sina känslosamma tal till EU och kongressen i USA med ”Låt dem inte förgöra oss.”

Hans vädjan om stridsplan, stängt luftrum och bojkott av rysk gas har ännu klingat ohört. Risken för väst att dras in i konflikten är alltför stor och Tyskland våndas över sin gasberoende energiförsörjning. Men att tränga in Putin i ett hörn är lika farligt, desperata motåtgärder kan då sitta löst.

Hur mycket än Putins agerande fördöms, så är det oerhört viktigt att förstå hur motståndaren tänker i en konflikt, som eskalerat till en krigssituation och börja därifrån i ev. fredssamtal.

Nu råder blind godhetspositionering från majoriteten av indoktrinerade medborgare upp till regeringsnivå i fördömanden, utan ett uns av historisk kunskap om invasionens bakgrundsfaktorer. Vänstern brukar annars vara enastående på att förstå med sina bortförklaringar, när det handlar om invandringsrelaterad brottslighet. Men nu är den förståelsen totalt bortblåst.

Jag minns inte att några röster hördes tidigare om folkrätten och Haag tribunalen, när USA med västländer har ägnat sig åt demokratiexport, dvs. interventioner, valpåverkan, krigshandlingar, krigsförbrytelser och folkmord i andra länder. Sydamerika, Vietnam, Mellanöstern för att nämna några hårt drabbade områden. De som avslöjar dessa övergrepp kan försvinna, får hjälp med självmord eller snabbt hamna i fängelse med långa straff. Julian Assange och Edward Snowden (som fick asyl i Ryssland) är namn som alltid påminner om hyckleriet från USA med allierade, där Sveriges för sitt agerande i Assangeaffären borde ställas vid skampålen. Allt detta tycks var helt bortglömt, när väst nu kritiserar Ryssland, som också avlägsnat och spärrat in sina dissidenter.

Bildresultat för Assange Snowden
Bild; CNN Julian Assange och Edward Snowden

Det är lika farligt i Sverige som i Ryssland att vara dissident. Författaren Arne Weinz döms för åsiktsbrott mot muslimer tack vare energin hos den skattefinansierade HFM jägaren Tomas Åberg.
https://samnytt.se/forfattaren-arne-weinz-doms-for-asiktsbrott/

Hur trovärdigt är detta? frågar en bloggföljare med denna rapport https://nyadagbladet.se/utrikes/uppgifter-ukraina-nyttjar-manskliga-skoldar/ som också finna att läsa på https://www.vaken.se/uppgifter-ukraina-nyttjar-manskliga-skoldar/

I en intervju med den välkände trendanalytikern Gerald Celente hävdar Russell Bentley (amerikan  som anslöt sig till Donetsks styrkor redan 2014 och numera också är medborgare i folkrepubliken). Han konstaterar att Amerikanska mainstreammediers rapportering om kriget i Ukraina är fullständigt förljugen och att det i princip inte går att lita på någonting av det som står att läsa om kriget. – Ukraina vet redan att de har förlorat det här kriget så de använder civila som mänskliga sköldar så antingen får Ryssland göra som USA och Nato gör – och ödelägga hela städer som man gjorde i exempelvis Falluja eller i Sarajevo eller så får de ta sin tid och vara mycket försiktiga – vilket är vägen de har valt, förklarar han.

Sanningen har många dörrar i konflikter, tyvärr får vi bara en serverad av systemmedia.