Kategoriarkiv: Patientnämnder

De servila svikarna

Om De servila svikarna, skriver Olle Ljungbeck i detta inlägg.

”För den statliga och kommunala verksamheten finns ett antal myndigheter och nämnder, som skall övervaka att andra myndigheter följer de regler som regering och riksdag fastställt. Dessa regler innebär oftast att skydda medborgarna från att utsättas för felaktiga beslut eller garantera att de inte utsätts för åtgärder som strider mot lagarna. Vi kan kalla dem tillsynsmyndigheter.

Exempel på sådana är Skolinspektionen, IVO, Patientnämnden etc., etc.
De kan utgöras av nämnder med politisk styrning och tjänstemän som utför tillsynen.

Ofta har såväl politikerna såväl som tjänstemännen en bakgrund gentemot de som de skall utöva tillsyn över, som brister såväl utbildningsmässigt  som vad gäller självförtroende och erfarenhet . Tex ofta låg utbildning eller ingen alls. De är ofta statusberoende och kommer av denna anledning ofta i underläge.

Detta gör att de ofta kommer i ett underläge mot dem de skall kontrollera. T ex läkare, jurister etc. Förhållandet  till dem de skall övervaka ger därför ofta intryck av servilitet såsom underdånighet, undfallenhet etc. Deras stöd till dem som de enligt reglementet skall stödja är därför ofta obefintligt.

Jag har själv ett exempel på detta. För en tid sedan avled min hustru av orsaker som vållats då hon vistades på Strokeenheten på Gävle sjukhus. Jag begärde efter olyckan, som ledde till hennes död att få tala med verksamhetschefen på enheten jämte några av dem som haft hand om tillsynen av henne när olyckan skedde. 

Detta vägrades jag emellertid av verksamhetschefen. Svaret jag fick var detta;

”Jag noterar ditt önskemål att få kontakt med och av personal höra vad som hände. Men det kommer jag inte att hörsamma. Har Du frågor eller funderingar som vi inte kan svara på direkt så kan vi så klart återkoppla dem till personalen efter mötet för svar. Men Du får inte träffa dem utan svaret till dig kommer att gå genom mig”. Man skulle ju då trott att patientnämndens tjänsteman skulle upplyst verksamhetschefen att jag självklart skulle få träffa personalen ”öga mot öga”.

Men så blev det inte utan patientnämndens tjänsteman teg och gav mig inte minsta stöd.

Jag fick sålunda i samband med den fruktansvärda sorg jag känner, inte minsta stöd från de som borde gett mig detta. Därför har jag fortfarande inte fått veta vad som hände henne den natt då hon fick skador som knappt 14 dagar senare ledde till hennes död.

Därför är det inga överord att påstå att de organ som skall öva tillsyn över myndigheter och institutioner, att dessa då också lever upp till skydd för medborgarna. I dag är många av dessa tillsynsmyndigheter helt verkningslösa och fyller inte den funktion eller uppgift som avses. 

Jag väntar därför fortfarande ca 3 månader efter min hustrus död att få veta sanningen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle Tel 0702954207″

——————————————————————————————————-

Från patientnämnden har min familj bittra erfarenheter, när svår sjukdom förändrade livet för min äldsta dotter, som under flera år betraktades som psykosomatik efter otaliga vårdbesök. Patientnämnden saknar kunskap, mod och lallar oftast med vårdgivare.

Jag tror att det är många som har samma erfarenhet som Olle Ljungbeck och min familj, när han skriver ”…….Men så blev det inte utan patientnämndens tjänsteman teg och gav mig inte minsta stöd.….”

Bild; vardfokus.se Klagomålen i vården fortsätter att öka.

”Patientnämndernas uppgift är att hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. De ska även hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården” Wikipedia.

Vilket skämt!!!!
Maktens hantlangare!