Kategoriarkiv: Jul

En fröjdefull JUL önskas alla läsare!

Vi behöver det mer än någonsin i detta samhällsmörker och kom ihåg att det heter GOD JUL och inte God helg, som Uppsala universitet har infört för att inte såra några muslimer. Med sin korrekta spade gräver akademin sin egen grav.

Kom ihåg hur sårande muslimers främsta högtid eid al-fitr, efter deras fasteperiod, kan uppfattas av värdlandets kristna, men då hörs inte ett pip från de oförbätterligt korrekta.

Att värna våra traditioner och vår religion blir allt viktigare, när makthavarna sviker. Våra kristna högtider skall uppmärksammas oavsett tro. Om alla traditioner skall sopas bort finns inget att integrera till, men det är precis vad den globala eliten vill.

När kristna firar jul i slutet av december månad är det enligt traditionen för att Jesus föddes under natten mellan den 24 och 25 december, men ingenstans i bibeln står att Jesus föddes i december, hans födelsedag är okänd.

Bildresultat för jesus födelse

Att julen ändå firas i slutet av december beror troligtvis på att romarna under förkristen tid firade midvinterfesten den 25 december.
På många sätt påminde romarnas fest om den högtid vikingarna firade i slutet av december.
Benämningen ”jul” är förvillande lik den hedniska, nordiska festen ”jól”, som var ett firande vid vintersolståndet. Skandinaverna firade då att ljuset var på väg tillbaka
(Illustrerad Vetenskap).
Av tradition så är Lukasevangeliet 2:1-20 det mest lästa i våra kyrkor på juldagens morgon.

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.”

Vi måste själva skydda vår egen religion, kristendomen, som kyrkan inte gör. Förföljda, torterade och mördade kristna världen över är en skam för västvärlden och inte minst för vår egen vänster ockuperade kyrka. Kanske att den nya ärkebiskopen lämnar valspråket från den gamla med Allahu Akbar!

https://samnytt.se/sverige-pa-svart-lista-over-kristnas-utsatthet/

En riktigt God Jul önskar jag Er alla!

Julen är kristenhetens främsta högtid, som vi firar till minne av Jesu födelse. Nu vill de korrekta med DN i täten att vi skall nöja oss med God Helg som julhälsning för att inte såra de som har en annan religion.

Sedan urminnes tider har det svenska folket firat jul och låt oss bevara våra traditioner, våra julsånger, psalmer i vördnad för våra far- morföräldrar och deras föräldrar i generationer tillbaka.

Bildresultat för hasselfors kyrka
Hasselfors kyrka, är min barndoms kyrka
Psalmens notbild

Troligtvis har psalmen sitt ursprung i Trier där en munk på julafton skall sett en blommande ros på en promenad i skogen. Denna tog han sedan med sig till kyrkan och placerade i en vas på altaret bredvid jungfru Maria.

Medeltiden

Ett barn är fött på denna dag!

Luthers julpsalm 126 berättar om en natt för 2000 år sedan. Då Jesus föddes i ett stall i Bethlehem. Bibeln berättar att det var Gud, som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten. Långt innan Jesus föddes berättade profeterna i Bibelns gamla testamente att han skulle födas. En av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus.

I Jesajas bok 9:2 står det: ”…. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över över dem som bor i dödsskuggans land, skall ett ljus skina klart….Ty ett barn är oss fött, en son är oss given….” 

Oavsett tolkningar, tro och sanningshalt så är julens budskap en del av våra rötter, som skall vårdas och aktas, som generationer gjort före oss. I kyrkans rum kan gamla ord och lovsången få oss att ana något som är större än vi själva.