Ett barn är fött på denna dag…

”Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär, Guds Son det barnet är.
Dock vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är”.