månadsarkiv: september 2022

Skyldiga till Nord Streams sabotage – Ryssland eller USA?

”……Säpo skriver i ett pressmeddelande att det inte går att utesluta att främmande makt ligger bakom explosionerna. Ryssland, varifrån naturgasledningarna kommer, har av experter pekats ut som misstänkt men Kreml har dementerat att så skulle vara fallet…..”

”De två läckorna i svensk ekonomisk zon ligger nära varandra, för tillfället är det för farligt för att undersöka läckorna närmare. Foto: Den svenske kystvagt / Ritzau Scanpix” Bild från SvD:s artikel.

https://www.svd.se/a/y67kPE/det-ar-ingen-tillfallighet-att-det-har-hander

Att USA ledda Säpo skulle misstänka sin överordnad finns inte med i bilden. Nu är det åter Putin, Putin.

Varför skulle han spränga sina gasledningar, när han själv sitter på avstängningsknappen, begriper jag inte.

”Nord Stream 1, som invigdes 2011, samägs av flera europeiska energibolag, men ryska gasjätten Gazprom innehar ett 51-procentigt ägande och Nord Streams 2, som aldrig tagits i bruk ägs helt av bolag som står under Gazproms kontroll (faktaruta från SvD).”

Däremot har Biden regimen med sin marionett Zelenskyj allt att vinna på om Europa sänks. Ett tredje världskrig skulle rädda USA:s Fiat ekonomi och gigantiska valuta underskott. Frågan är vad som återstår om kärnvapenkrig brakar loss?
https://www.valutahandel.se/vad-ar-och-varfor-heter-det-fiatvaluta/

Våra nyttiga idioter i EU fortsätter glatt med sitt åttonde sanktionspaket och snart lär vi inte få duscha alls.

Jag vet inte vilka som är värst i TV-rutan Ursula van der Leyen eller Voldomyr Zelenskj. Båda är lojala bröder till NWO förespråkarna med Davosbröderna och döljer sin smutsiga agenda under solidaritet och demokrati. Allt medan unga män får offra sina liv och folket lider.

"...Sea Power Magazine rapporterade den 14 juni i år, körde den amerikanska flottans 6:e Fleet Task Force 68 undervattensövningar för borttagning av explosiva ämnen i det exakta området, där dessa sabotageexplosioner ägde rum.
Det verkar alltmer som att USA är i krig med Europa. Alla tecken på Nord Streams pipeline SABOTAGE leder tillbaka till hänsynslös Biden-regim..."
https://www.brighteon.com/42efa510-79b9-4570-a495-fb7019fc2e59

”….En f.d. polsk försvarsminister, Radek Sikorski, säger att  USA ligger bakom sabotaget av de två rörledningarna, Nord Stream 1 och 2, som transporterar naturgas från Ryssland till Tyskland.
”Tack, USA”, skrev Sikorski på Twitter. Sikorski var nationell försvarsminister från 2005 – 2007 och var tidigare biträdande försvarsminister och biträdande utrikesminister. Han är för närvarande en vald ledamot av EU-parlamentet..” https://everykindapeople.blogspot.com/2022/09/polen-sager-att-usa-gjorde-det.html

”…… Vad har resultatet av USA:s ansvarslösa eskapader i Mellanöstern blivit? Har de hjälpt till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter eller rättssamhället? Har de hjälpt med att stabilisera den socioekonomiska situationen eller förbättrat människors uppehällen? – Nämn ett land där livet förändrats till det bättre efter Washingtons kraftfulla intervention, säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov…” https://samnytt.se/lavrov-namn-ett-land-som-blivit-battre-av-att-usa-lagt-sig-i/

Till Nato:s krigs och kärnvapen allians har våra politiker unisont bundet oss, utan att folket fått säga sitt. Hyckleriet slår nya rekord, när våra makthavare samtidigt mässar om att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter.

Folkbildningsrådet -en rikstäckande arena för korruption

Ingen blir väl speciellt förvånad när man läser den svidande kritiken från riksrevisionen mot studieförbundens ekonomiska hantering.

Slutsatsen från ledaren i SvD sammanfattar allt. Landets 10 studieförbund är skolor i korruption!
https://www.svd.se/a/Q7xQxA/studiecirklar-ar-en-skola-i-korruption

Att det är åt helvete skriver inte riksrevisionen, men det är det de menar i sin granskningsrapport.

”Riksrevisionens –övergripande bedömning är att det finns brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning. Det kontrollsystem som folkbildningens aktörer tillsammans har utformat fångar inte upp felaktigheter på ett tillräckligt effektivt sätt. Det har bland annat tydliggjorts av att i en betydande andel av studieförbundens utbetalningar av kostnadsersättningar som Riksrevisionen har granskat saknas tillräckligt underlag. Granskningen visar vidare att det finns en överhängande risk för att statsbidraget går till annat än folkbildning. Riksrevisionens bedömning är att såväl kontrollen av, som transparensen i, hur statsbidraget hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas väsentligt. Detta är av central vikt för att säkerställa att statsbidraget går till avsett ändamål, enligt Riksrevisionen…..” https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/statsbidraget-till-studieforbunden—kontroll-och-uppfoljning.html

Folkbildningsrådet får varje år 2 miljarder att fördela, med förkärlek till ABF som i sin tur har visat stor kärlek till det muslimska studieförbundet Ibn Rushid.

”Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund bildat 2001 vars främsta målgrupp är muslimer. Förbundet har fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. En stor del av verksamheten ligger inom ämnesområdena arabiska språket och religionsstudier, främst islam. Wikipedia

Bild från ibnrushd.se

Inte heller blir jag förvånad över att det var den tidigare civilministern Ardalan Shekarabis (S) som var initiativtagare till den så kallade ”tillitsmodellen”, där staten har hög tillit till förbunden, att de skulle ägna sig åt ekonomiska oegentligheter finns inte i den socialdemokratiska tankevärlden.

Jag konstaterar att bröder ilar till bröders hjälp inte är första gången inom rörelsen. Denna modell med hög tillit minskar uppföljning och kontroll och är tyvärr ofta norm i svensk statsförvaltning, där värdegrunden med det lika värdet sitter bergfast i väggarna.

Kritik mot den ansvarslösa ekonomiska kontrollen har inte saknats över att utdelade bidrag inte har används till det de ska, utan till privat konsumtion.  Redan under 2015 var Ledarsidorna och opinionsbildaren Rebecka Uvell på hugget och kritiken fördjupas därefter, när forskarna docent Aje Carlbom och docent Magnus Ranstorp engagerade sig.

Men nu gick mångfalds försvararna till attack med all kraft och deras försvar av studieförbundens oegentligheter är minst sagt motbjudande.

Professor Erik Amnå fick utreda saken under 2019, men kom fram till att det mesta var i sin ordning. Jag kan nästan garantera att han inte röstar på SD, utan är regeringen trogen.

Då skrev Ranstorp och Carlbom på DN debatt att ”Fusket i studieförbunden långt värre än befarat,” men då vaknade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Linus Sköld till och vädrade morgonluft på sin karriärstege med sin replik ”Terrorexperter ska inte sätta agendan för bildningsdebatten” DN 20/2 2021.

Icke att förglömma är att riksdagsledamöterna Christer Nylander (L) och Per Lodenius (C) i kulturutskottet tidigare hindrade en vidare granskning, vilket innebar att riksdagen inte skulle samla en majoritet i utskottet för en granskning, men då tog riksrevisionen saken i egna händer. Och nu finns det förödande resultatet till allmän beskådan, när tom Rapport den 27september tvingades rapportera om saken.

Så nu väntar vi bara på att Folkbildningsrådet, ABF, Folkuniversitetet och Linus Sköld ber Ledarsidorna, Uvell, Ranstorp och Carlbom om ursäkt, men den sitter nog långt inne, efter socialdemokraternas lyckosamma marsch genom institutionerna. Där väggarna dryper av värdegrund och det lika värdet.

https://www.blt.se/ledare/folkbildningsradet-bor-be-ranstorp-om-ursakt-736bd471/

Hur mycket av dessa två miljarder skall fuskas bort innan stålbadet kan börja? Vad säger den folkrörelseälskande Löfven om miljardrullningen? undrar Expressen.
https://www.expressen.se/ledare/studieforbunden-behover-ett-renande-stalbad/

Åter kan vi konstatera att den nya regeringen har mycket att göra, om rätt man för att utföra detta stålbad är Ulf Kristersson finns många tvivel.

Viktiga frågor från Tomáš Zdechovský- tjeckisk EU parlamentariker

Först en tweet:

————————————————————
Frågor till EU kommissionen
Automatisk indexering av Europeiska kommissionens personals löner till inflation 2.8.2022

Fråga för skriftligt svar E-002769/2022
till kommissionens
artikel 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

I juni 2022 justerade kommissionen lönen för sin personal som ett resultat av automatisk indexering av lönerna till inflationen, vilket resulterade i en löneökning på 2,4 % [1] . Denna lönehöjning stred mot kommissionens egna råd till regeringar och företrädare för arbetar- och ledningsgrupper, som var emot automatisk löneindexering för att förhindra löne-prisspiraler och stigande inflation. Åtgärden förväntades också påverka kommissionens årliga budget negativt och kan leda till ytterligare personalnedskärningar [2] .

Dessutom genomförde kommissionen denna indexering vid tidpunkten för levnadskostnadskrisen, då medborgare runt om i Europa lider av sjunkande köpkraft till följd av inflationen, som nådde rekordhöga 8,6 % förra månaden och förväntas fortsätta att stiga.

Därför:

  • 1.Planerar kommissionen att genomföra sina egna råd om lönesättning och ompröva den automatiska löneindexeringen i sina tjänsteföreskrifter?
  • 2.Hur avser kommissionen att kompensera för de extra kostnader som den automatiska löneindexeringen uppstår i sin administrativa budget?
  • 3.Är kommissionen medveten om den potentiella negativa effekt som en aldrig tidigare skådad löneökning i tider av omfattande ekonomisk kris kan ha på medborgarnas förtroende och på den allmänna bilden av EU-institutionerna? Hur tänker kommissionen ta itu med detta?

Källa; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002769_EN.html

(Tomáš Zdechovský, född 2 november 1979, är en tjeckisk författare och politiker för kristdemokratiska KDU-ČSL. Han är ledamot av Europaparlamentet sedan 2014, och sitter med i partigruppen EPP för kristdemokrater och konservativa. Wikipedia)

Men från våra egna parlamentariker är det knäpptyst!

Svaga protester mot islam och Nato anslutning – höga mot medborgare som röstar fel

En liknande artikel har publicerats på Newsvoice https://newsvoice.se/2022/09/svaga-protester-islams-kvinnofortryck/

Varför är det så tyst i husen?
I Iran demonstrerar folket mot regimens brutalitet, sedan den 22-åriga Mahsa Amini slogs ihjäl av moralpolisen, för att hennes sjal satt fel. Nu skall regimen agera mycket bestämt mot demonstranterna säger Irans president Ebrahim Raisi enligt SvD.

Glöm inte ”Hijabupproret” när våra feminister satte sjalen på, när en gravid muslimsk kvinna påstod att hon fått sin sjal avryckt och media spelade med. Veronica Palm (S) var en av dessa , som nu låtsas protestera och skylla kvinnoförtrycket från islams moralpoliser på alla män, hyckleri är bara förnamnet. https://headtopics.com/se/alla-dessa-man-som-vill-kontrollera-kvinnors-kroppar-30150992

En kommentar;
”Blir lite knasigt när man tar på sig en symbol för förtryck för att stödja de som känner sig förtryckta på andra sidan. Veronica Palm är feg och vågar inte säga att det är Irans Muslimska Ayatolla som styr och dödar kvinnor i Iran. Så vi svenska män måste också vara skyldiga? ”

Bild; expressen.se


Undertecknad undrar var vänsterns annars så högljudda feminister håller hus?
Inte ett pip till protest hördes initialt i mediebruset. Nu pågår vissa försök att fördöma och som vanligt riktas blicken mot alla män.
Från mina yrkesår inom rehabilitering minns jag en kvinna med utomeuropeisk bakgrund som vid ett återbesök på poliomottagningen, till sist visade sitt blåslagna ansikte under sjalen. En släkting hade sett hur hennes sjal hade halkat ner under en promenad och vips stod den vredgade maken i dörren, när hon kom hem.

Lika tyst är det från fredsrörelsen, efter att den politiska eliten gjorde sin Natoansökan med regeringen i spetsen, som gjorde helt om på bara någon vecka. Folket fick inte säga sitt om ett så viktigt beslut.
Nu har folket sagt sitt i valet där Sverigedemokraterna gick framåt i hela landet, men vad hjälper det, när den politiska eliten återigen nonchalerar folkviljan.
Helst skall SD böja sitt huvud i skam för sina rötter och lägga sig platt på dörrmattan, för de som med sin politik har ansvar för att landet slår nya rekord i skjutningar, sprängningar och mord. När tryggheten flugit sin kos hos Svensson, då hjälper det inte att rabbla om allas lika
värde, när Svennar förnedringsrånas och Svennes flickor våldtas. Värst drabbade av det kriminella våldet är dock skötsamma invandrare i förorten, som vet att ingen hjälp är att få om de går till polisen. Att försvenskas kan straffa sig lika mycket som att tjalla.
Vad hjälper hårdare straff om ingen åker fast?
Hedersförtryck med förortens ”skäggiga
skuggor” blomstrar, när förorten hela tiden fylls på av nyanlända, där klanen ofta styr och inte lagen.
Regeringsformenens första paragraf verkar totalt bortglömd, att all makt utgår från folket, när midnatt råder och tyst det är i husen.

Men i de vänsterliberala husen är det minsann inte tyst, efter högerpartiernas framgång i det Italienska valet.

Globalisternas företrädare i EU, Ursula van der Leyen ropar ”Att vi har verktyg” (mot Italiens medborgare som röstade fel, precis som i Ungern) och vår Ann Linde vill inte vara sämre. I FN deklarerar hon att ”omvärlden oroar sig över SD:s framväxt.” Att det är deras politik som får medborgare att protestera finns inte i deras hjärnkontor, där ryms bara girighet, låtsasgodhet och underdånighet mot den globala finansmaffian.

Giorgia Heloni, partiledare för ”Italiens bröder” fick omkring 25 % från 4,4 % i valet 2018. Troligen blir det en koalition mellan högerpartierna – Italiens bröder, – Lega och -Forza Italia, som får omkring 45 % av rösterna enligt valundersökningar (SvD).

Bild; wikipedia

Jag förstår att brunsmetade ord haglar från de vänsterliberala, när de hör Giorgias valspråk ”Gud, familj och fosterland” att hon dessutom utan omsvep förkunnar att hon är emot EU, massinvandring och Hbtq lobbyn gör att oron är stor i Bryssel.

Råd från Olle Ljungbeck till alla SD kritiker

Vad Ni SD- kritiker detta bör tänka på.

Ni SD-kritiker detta bör ni tänka på. Det fruktansvärda våld som nu pågår i Iran mot landets kvinnor är om inte sanktionerat, så accepterat av den svenska vänstern med socialdemokraterna och dåvarande statsministern Stefan Löfven i spetsen.

När den svenska regeringen  med Stefan Löfven besökte Iran och ett flertal svenska kvinnliga ministrar medföljde krävde denne (socialdemokratin) att de svenska ministrarna skulle bära slöjor!

Om inte detta var ett svenskt godkännande av förtrycket av de iranska kvinnorna från socialdemokraternas sida, vad var det då?

Med ett starkt avståndstagande från den socialdemokratiske statsministerns  sida vad gäller förtrycket att bära slöja hade kanske den dödade iranska kvinnan och ytterligare ett antal levt i dag.

När man ser sådant här agerande från den socialdemokratiska rörelsen inkl MP, och Centerns sida kan man givetvis inte ta deras lögner om SD på allvar.

Men detta hyckleri är inte nog. I dag har mördandet från främst invandringsrelaterad gängkriminalitet nått nya rekord. 48 mördade på tre kvarts år! Lägg därtill alla lemlästade, våldtagna, skjutningar, sprängningar etc. Tänk på den lilla flickan som legat medvetslös i över en månad.

Med alla dessa falska värderingar och fördömandet av SD borde svenska folket inte ge en enda röst åt de nämnda partierna.

I annat fall kan man inte förstå detta på annat sätt än att svenska folket hjärntvättats av socialdemokratiska regeringar inklusive dessas bundsförvanter.

Nu måste en kommande regering agera som det anstår demokrater och inte som tidigare regering.
– Utvisning av alla invandrare efter avtjänat fängelsestraff.
– Dra in alla bidrag till länder som inte lagstiftar om lika rättigheter för kvinnor och män.
– Men detta räcker inte. Socialdemokratiska partiet, miljöpartiet och centern måste ställas inför riksrätt.
Om inte!
Då är Sverige inte längre en demokrati. Sverige befinner sig i dag i stort sett på den absoluta botten när det gäller värnandet om det egna folket.
Kanske är  smutskastningen av SD är ett försök att dölja den egna totala uselheten på snart sagt alla områden?
Framförallt dessa tre partier borde efter en riksrätt upplösas för att rena politiken från ruttenhet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

https://samnytt.se/kritiken-mot-tv4-hyr-in-hijabkockar-medan-kvinnor-mordas-i-iran/

Bild från Samnytts länk

————————————————————————————–

Om riksrätt:
I Sverige avskaffades riksrätt 1974, men finns fortfarande i DanmarkFinland och Norge. I Sverige fungerar istället landets högsta domstol i praktiken som riksrätt sedan 1975. https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksr%C3%A4tt

Bild från wikipedia.

Donald Trump har blivit ställd inför riksrätt två ggr av demokraterna, men friats av senaten. En stor oro finns bland demokraterna, att han kan ställa upp i valet 2024 och därför vill de få honom fälld. Senast var det FBI som trängde sig in på hans residens Mar-a-Lago för att beslagta sekretessbelagda handlingar. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dokument-som-lag-till-grund-for-trump-rad-offentliggjorda

Men denna räd ökade bara stödet från den vanlige amerikanen, som vill ha honom åter som president. Vilket skrämmer, demokraterna med The Deep State och västvärldens makthavare, som fruktar att hans America first får spridningseffekt och kan sätta käppar i hjulet för en teknokratisk världsregering.

Praeparatus supervivet – den förberedde överlever

En intressant artikel, mejlar en bloggföljare och det håller jag med om.

Författaren Kristoffer Hugin är en pseudonym och som beteendevetare betraktar han samtiden utifrån ett evolutionärt perspektiv. https://huginsbetraktelser.wordpress.com/about/

I denna artikel ger han en historisk tillbakablick från stamsamhället fram till våra globala dagar. Hans beskrivning är mycket dagsaktuell och träffande. Det globala samhället blir efterhand mindre effektivt och politiker kan inte lösa dess konsekvenser, eftersom de är en del av det. Räddningen för vanligt folk är att skapa nätverk i små lokala gemenskaper, då det globala samhället krymper i den lilla världen, vilket även kan bidra till att den stora världen, som styrs av globala aktörer gör det. Hans övertygelse är att efter uppgång kommer fall, men räddningen är att efter fall kommer ny uppgång.

——————————————————————————————–

Kristoffer Hugin
9 september, 2022
Människan är en social varelse. Vi är det eftersom vi har ytterst svårt att överleva som solitära varelser och behöver varandra för att lösa livets vedermödor.

Stammen
Före civilisationen levde människor i små grupper av nomader som vandrade runt och levde
vad naturen hade att erbjuda. Livet var hårt men sannolikt meningsfullt, och konflikter
mellan olika grupper var vanligt. Många dog i strid, andra av sjukdom. Alla hade sin givna
plats inom stammen, i synnerhet uppdelat mellan de bägge könen. Män var jägare, kvinnor
och barn var samlare.

Byn
Men över tid kom jordbruket och med detta slog sig människor ner och började bruka jorden.
Egendom och territorium blev värdefulla resurser som behövde försvaras. Återigen blev
gruppen viktig för både handel och försvar mot yttre fiender. Små bosättningar och senare
byar växte fram. Handel bedrevs över stora avstånd, främst via kuster och floder.
Människorna här identifierade sig ofta som medlemmar av den by de bodde i, medan andra
förblev ”utsocknes”.

Kungadömet
Byarna utvecklades senare till kungadömen. Vissa i form av statsstater som styrdes av en
kung eller annan form av envåldshärskare. Livet var fortfarande hårt men hade en relativ
trygghet bakom stadens murar. Det förekom våld och konflikter mellan olika kungadömen
där någon gjorde anspråk på en annans territorium och resurser. I andra situationer rådde
fred och handelsutbyte dem emellan, men alla var de självständiga och självförsörjande. Det
var dock fortfarande en utpräglad känsla av ”vi och dom”, även om den så kallade moraliska
cirkeln nu hade expanderat från den lilla stammen till det lite större konungadömet.  Även i
denna civilisation har var och en sin givna plats genom att det nu mer komplexa samhället
har en högre nivå av specialisering. Någon är smed, en annan är slaktare, bonde, mjölnare,
bagare och så vidare. Specialiseringen löser nya problem och ger större ekonomisk
utveckling.

Nationalstaten
Men även det lilla kungadömet var temporärt. Den mäktigaste kungen ville ha mer makt, och
denna kunde expanderas av lika delar nöd som med tvång när en starkare, mer enad yttre
fiende uppenbarar sig. Kungadömen slogs ihop och nationalstaten skapades. Genom denna
kunde lag och ordning lättare upprätthållas, vilket gynnade produktiviteten och den
ekonomiska utvecklingen. Handel kunde lättare bedrivas och mer skatter kunde samlas in.
Detta ledde över tid till en växande befolkning, mer utveckling och ett större skatteunderlag.
Det ledde även till urbanisering där den industriella revolutionen drog folk från landsbygden
och in till städerna.
En nationalstat är dock oerhört komplex med mängder av nya problem som måste lösas.
Administration, skattmasar och diverse yrken som tidigare inte hade behövts växte fram.
Komplexiteten ökade liksom trögheten, men välståndet ökade likväl mer än kostnaderna,
åtminstone för ett tag.
Den moraliska cirkeln ökade även den, främst hos nationens ledarskap som med tiden allt
mer kom att börja vända blicken från sitt eget folk till främmande folk från andra delar av
jorden. Folket självt identifierade sig dock huvudsakligen med sin nation och sin lokala
hembygd. Vissa excentriska medborgare började dock att mer identifiera sig med det
främmande än med det lokala.

Det globala samhället
Nästa steg blev det globala samhället. Nationalstaten ansågs inte längre nödvändig utan mer
som en byråkratisk produkt med fiktiva gränser på en karta. Nu skulle i stället både
människor, kapital och varor kunna flöda över gränserna för att maximera profiten och på
pappret, även den personliga friheten.
Men nu har systemen som det globala samhället vilar på blivit så komplexa och integrerade
med varandra att de har förlorat sin effektivitet. Kostnaderna ökar, avkastningen minskar
och skatterna stiger, vilket minskar den personliga friheten. Det mesta fungerar fortfarande,
men lite sämre för varje år som går. Folkets ledare drivs allt mer av personlig vinning och av
maktambitioner snarare än av omtanke för sitt eget folk, och löser därför inte heller de nya
problem som uppstår. Antingen som en konsekvens av medveten politik, eller av ren
inkompetens.
Här är det enkelt att se paralleller med det romerska imperiet och andra idag försvunna
civilisationer. Civilisationen har en fas av uppgång, en gyllene tidsperiod där utvecklingen går
i en rasande fart framåt, följt av stagnering med konflikter, minskande territorium,
degenerering av kulturen och människors beteende.

Efter uppgång kommer fall
Vi befinner oss just nu i stagneringsfasen och har så gjort en längre tid, men vi kan ännu leva
på gamla meriter från våra förfäder några generationer bakåt, så förfallet är inte uppenbart
för de flesta. Men det håller på att förändras här och nu i takt med att importerad
brottslighet, inflation, elkris, homolobbyn förändrar samhället. Komplexiteten och
dekadensen har nått så höga nivåer att samhället och hela civilisationen blir allt svårare att
upprätthålla, och utvecklingen går bakåt. Den specialisering som förr var en styrka är nu en
svaghet, eftersom folk som arbetar med något extremt smalt område är helt beroende av
mängder av system samtidigt som de har tappat förmågan att lösa det mest grundläggande
för överlevnad.

Efter fall kommer uppgång
Detta är dock inte nödvändigtvis något negativt – det är en möjlighet. Ju sämre samhället
blir på att lösa grundläggande problem för människors liv och leverne, desto större blir ansvaret för var och en av oss att lösa det själva. Och eftersom vi inte kan lösa allt själva så
tvingas vi återigen att samarbeta med varandra lokalt – utan någon makthavare som
mellanhand. Däremot bör man vara medveten om att långt ifrån alla människor klarar av att
anpassa sig. Vilka kunskaper och kompetenser man har, i all dess enkelhet, kommer återigen
bli oerhört viktiga.
Det globala samhället krymper därför tillbaka till det mer lokala. Kanske inte politiskt, men
på praktisk nivå för var och en. Kriser och svåra tider tvingar nämligen fram gemenskap och
samarbete, något som de flesta redan vet är starkare på landsbygden än i städerna. Detta
beror just på att man måste lösa fler saker själv utan att pappa Staten ska lägga sig i, i
synnerhet när Statens inflytande minskar medvetet eller omedvetet. Det globala samhället
kan nämligen bara överleva så länge allting fungerar, hela tiden. Men likt hur det gick för det
antika Rom så är dagens globala värld på väg åt samma håll.

Riktningen inför framtiden
Vissa kan tycka att min beskrivning ovan är en svart beskrivning av verkligheten, men jag ser
den som realistisk och hoppfull. Samhället stagnerar allt mer och det finns ingenting var och
en av oss kan göra för att stoppa utvecklingen. Därför gäller i stället dels att anpassa sig till
förändrade omständigheter, dels att ligga steget före och agera innan det blir ännu värre. Det
är även varför jag ser beredskap som den logiska följden av de tider vi lever i eftersom risken
för allvarliga kriser ökar ju svagare samhället blir, och för att situationen i framtiden
sannolikt kommer vara svårare än den är idag. Ju mer beroende du är av samhället, desto
mer sårbar blir du. Ju mer du kan tillföra till en liten, lokal gemenskap, desto starkare blir ni.
Hela livet går för övrigt ut på just anpassning, inte att skrika högljutt om att ”någon måste
göra något nån gång”.
De makthavare som skapat de problem vi nu upplever i närtid är mer
eller mindre orsaken till dem, och de har inte förmågan att lösa dem. Vi kan därför inte sätta
vårt hopp eller tro på att de kommer lyckas med detta.
Se därför till att vara förberedd på ännu sämre tider, bygg nätverk med andra
människor omkring dig och försök att frodas när andra lider. Det tjänar både
du själv och din närmaste omgivning på.
Praeparatus supervivet – Den förberedde överlever

Många andra intressanta betraktelser finns att läsa på https://huginsbetraktelser.wordpress.com/blog/


Slutar globalism i fascism?

Globalisering innebär främst geografisk gränslöshet, där världen är allt mer ekonomiskt, socialt och kulturellt sammanvävd.

Problemet är att globalisering främst drivs av ekonomiska motiv, där de som äger och sitter på pengar vill expandera, vilket ofta sker på vanligt folks bekostnad och där folket i fattiga länder är de mest utsatta.

Tyvärr är majoriteten av nationens politiker enbart nickedockor som genomför vad den globala finansmaffian bestämmer och deras uppgift är att med solidaritet dölja att globaliseringen framför allt gynnar de besuttna i alla länder.

Folkets motstånd försöker globala mångfalds politiker erodera med vackra ord om ett hållbart samhälle där rättvisa och jämlikhet skall råda. De 17 målen i Agenda 2030 skall få folket med på båten, men problemet är att de är för vackra och ohållbara, när medborgare alltmer ser att de inte stämmer i sin vardag.

Nationens politiker har inte längre folkets bästa för ögonen, de drivs av ekonomiska motiv som är drivkraften i deras karriär i samverkan med likasinnade och får näring i Klaus Schwabs elitskola för unga ledare i WEF:s regi, hans privata skapelse som alltmer styr västvärldens politiker. Själva anser de sig arbeta för det goda, vilket vanligt folk inte märker, eftersom de bara får det svårare att få sina liv att gå ihop.

Nationens politiker samverkar i EU, FN och i dess alla underorganisationer samt i en rad andra välbetalda samverkansformer. Där hyllar de mänskliga rättigheter, rättvisa och hållbara samhällen, så det står härliga till.

Deras hyllningskör påminner mig om Halleluja minnen från pingstkyrkan, när församlingen prisade Gud i frälst gemenskap. Dessa politiker föraktar och förföljer medborgare/dissidenter som inte vill vara med på den globala båten, precis som kyrkan tidigare förföljde de som själva ville tolka Guds ord och leva sitt liv ifred för överheten.

Från SO-rummet, en webbplats för lärare, finns glädjande även globalismens negativa sidor att ta del av, om lärare verkligen tar upp dessa negativa sidor låter jag vara osagt.

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/internationell-politik-och-globala-samhallsfragor/globalisering#

Men få lärare hänvisar till fil dr Jackob Nordangårds slutsatser, som ständigt behöver upprepas. Här från Swebbtv.

Västerländska stater är utsatta för en global statskupp av internationella nätverk, så som World Economic Forum (WEF), och politiker som närmast fungerar som globalisternas infiltratörer i de nationella parlamenten. Demokratin har mer eller mindre avskaffats och ersatts av en form av ”fascism”. Det menar filosofie doktor Jacob Nordangård, som bland annat skrivit boken Den globala statskuppen, i en ny intervju med Swebbtv.
– Det är ren ondska, säger han.
….”

Han blev snabbt en misshaglig persona non grata i akademiska sammanhang, eftersom hans väl underbyggda fakta inte lika lätt kunde kallas fake news som hos andra dissidenter. Därför måste han portas i statsmedia, makthavarnas megafon.

Bild; coenlaude.ni Globaliseringens vinnare

Global Walkout – en motrörelse mot den globala eliten

I Sweebtv den 14 september presenterades Global Walkout, som protesterar mot den hämningslösa globaliseringen.

https://globalwalkout.com/about-the-global-walkout/?utm_campaign=cmp_2938989&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

”OM GLOBAL WALKOUT

– UPPDRAGSBESKRIVNING –

Ett steg i taget, hand i hand, går vi ut från det globalistiska samhälle de försöker förslava oss till

HUR?|

Varje söndag klockan 20 London kommer ett nytt steg att tillkännages.
Tanken är att gradvis sträva efter att koppla bort den globalistiska agendan. Varje steg kommer att ge oss själva, och varandra, möjlighet att bli mer oberoende, självförsörjande och kontrollera våra egna öden.
Vem som helst från VÅR SOM HELST, oavsett livsstil, kan delta i strejken i den utsträckning som känner sig bekväma med.

VAD ÄR MENINGEN?|

Bygg mycket med fart för att skapa vägspärrar i den globalistiska agendan.
När miljontals människor världen över agerar unisont kommer vi att bli en effektiv kraft som inte kan ignoreras.

VAD KAN DETTA UPPNÅ?|

Med många siffror kan den globala strejkfamiljen börja engagera sig i åtgärder som skulle uppmuntra företag och regeringar att lägga märke till och överväga vårt perspektiv.
Om våra handlingar direkt kan påverka globalisternas bakfickor, kanske de inte har något annat val än att lyssna.
GÅ MED I GLOBAL WALKOUT

SAMARBETA MED REIGNITE FREEDOM

FN:s dubbla tungor, med vackra ord som skydd för den globala elitens girighet

I Danmark har en smula förnuft smugit sig in angående fortsatt vaccinering. Personer under 50 år behöver ej nya booster sprutor. Men i Sverige ångar folkhälsomyndigheten på med sjukvårdens benägna hjälp och uppmanar till nya sprutor, för alla över 18 år, som påstås skydda mot sjukdom och död.

Att det kan förhålla sig tvärtom får inte yppas, troligen vill även här våra makthavare ligga bra till hos Bill Gates med Big Pharma, där FN med WHO ständigt för fram deras försåtliga budskap.

När jag lyssnade på Rapport tisdags, höll jag på att bli duperad av FN:s generalsekreterare António Gutérras. Han höll ett tal på FN:s toppmöte för världens ledare i New York som nästan fick hela församlingen att gråta över att ojämlikheten exploderar och vår värld står i brand. För säkerhets skulle hade en stor del av den ryska delegationen vägrats visum.

Men, som slutkläm hävdade denna predikanternas predikant att en världsomspännande samverkan var enda vägen till räddning för den varma planeten med fattigdom och allt annat elände. Den globala eliten med WEF, Big bröderna och dess hantlangare kunde andas ut av lättnad, när den stora återställningen lurade bakom orden.

Bild; Aftonbladet ”Utlys klimatnödläge” António Gutérras

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GMQy4J/fn-toppmote-oro-for-att-kriget-i-ukraina-ska-overskugga-andra-problem

Åter till biverkningarna efter detta förödande experiment vaccin som gjort Big Pharma stormrikt.

Från Brighton News; 20 september 2022

https://www.brighteon.com/2fe62a43-04d0-4e1c-9916-fc06e0c49863

  • Sjuksköterska talar ut om allvarliga biverkningar hos barn från COVID-injektioner

Barnsjuksköterskan Tawny Buettner i San Diego tog hand om många barn som drabbades av hjärtmuskelinflammation efter att de fått det experimentella mRNA-proppskottet. Hennes sjukhus (som så många andra i Amerika) vägrar helt och hållet att rapportera vaccinskador och dödsfall till Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – vilket är ett federalt brott.

Just nu är det ganska tyst om covids mutationer, medias skrämselkampanj riktas enbart mot Putins Ryssland. Där man sablar ner aktuell folkomröstning som ska hållas både digitalt och fysiskt i regionerna Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizjzja om vilken tillhörighet folket vill ha. Önskas Ryssland så är det Putin arrangerat och om Ukraina önskas, då är det folkets vilja.

https://www.svd.se/a/on6LOV/ukraina-expert-tror-latsasval-i-donbass-stalls-in

Maktens lögner rullar vidare med räddande vacciner, eftersom mycket finns i lager både hos nationerna och Big Pharma. Medias enögdhet om kriget i Ukraina är nu desperat, där allt är den lede Putins fel.

Hoppet är att fler människor börjar vakna och inser hur duperade de blivit, men frågan är om det är försent?

Kan vår mörka framtid ljusna?

Frågar sig Peter Krabbe i detta inlägg på sin blogg, som har världen i fokus med frågorna; Vem styr vår framtid och varför?

Att beskriva symptomen på nationers förfall pågår, men få vill löpa linan ut och synliggöra grundorsaken till konsekvenserna av pågående massinvandring till väst, inflation, el pris chock, konkurser, krig mm som den vanliga människan drabbas av.
Att inga händelser äger rum i ett vacuum utan är noggrant planerade av världens globala väst elit med den stora återställningen och Agenda 2030 behöver om och omigen upprepas. Det gör debattören Peter Krabbe i detta inlägg.

Han frågar sig efter högerns framgång i det svenska valet:
”…..Kan vi då lita på att våra nya makthavare verkligen arbetar för oss, eller är det hela bara ett propagandanummer av samma dignitet som de som förde Macron i Frankrike till makten under folkets jubel, eller som fick Ukrainas folk att rösta fram en TV-stjärna till posten som president i tron att TV och verklighet var samma sak? Kanske skrattar deras regissörer i smyg gott åt vår godtrogenhet? Om ett år har vi svaret på dessa funderingar, till dess kan vi bara njuta av den paus vi får genom att slippa den omedelbara fortsättningen på åtta års ständigt växande ångest och elände.

Genom internet med sociala medier börjar allt fler se den globala elitens agenda, där den nya tysken Klaus Schwab med sin skapelse WEF styr med järnhand och tom skryter om det. Nu börjar både han och hans närmaste meningsfränder bli gamla och vill se resultat av sitt arbete innan de lämnar jordelivet. Vilket leder till brådska med point of no return som gör att deras girighet och maktgalenskap synliggörs för allt fler medborgare.

”…...Det märkliga är ändå att World Economic Forum (WEF) helt öppet går ut med sin agenda i av dem själva styrda media, Schwab skriver böcker om hela planen lika öppet som Hitler skrev Mein Kampf. Bli fattig, äg ingenting och lev utan bekymmer tills staten avlivar dig – när du är onyttig för samhället. Allt får du hyra av samhället – så länge som din medborgarlön räcker. Allt i klartext. Tror man då inte på detta? Så kan det väl inte bli säger 98% av befolkningen. Kanske ändrar man uppfattning när man vet att WEF ägs av samma intressenter som äger världens finansmarknader, storföretag, monopolkluster, FN, EU och kanske – svenska staten?………
För att genomföra planen har man bildat världens största holdingbolag, Vanguard, som tillsammans med ett par andra som Black Rock och State Street köper in alla mindre bolags kontrollerande aktieinnehav för att bilda heltäckande handels- och finansmonopol….

Medel för deras nya världsordning är pandemier, där man samtidigt förbjuder effektiva äldre mediciner, man demoniserar vaccinvägrare och skapar inflation med stigande räntor, som ger konkurser så medelklassen med bönder kroknar.

Bildkälla; zazoom.it

Krig provoceras fram, efter debaclet i Mellanöstern, riktades blicken mot Ryssland som agerade efter USA/Natos västorientering av Ukraina, vilket nu resulterat i elbrist. Allt detta ger konkurser och befolkningsminskning, samtidigt som deras klimatalarmister får härja fritt i deras styrda medier.

Krabbe återvänder till Sverige i slutet på sin artikel och uppmanar SD att kräva ministerposter för de är valets vinnare och den direkta anledningen till regeringsskiftet. I från den positionen kan de hävda att fred och samarbete är mer produktivt än att kriga mot Ryssland genom vår ogenomtänkta Nato anslutning.

Jag är inte lika hoppfull om SD orkar genomföra detta självklara krav, anpassningen till moderaterna och hela 7-klövern har gått för långt. Att sitta lugnt i riksdagsbänken och invänta fet pension kan locka mer än konfrontation.

Jag önskar en fortsättning på Krabbes analys där fokus också riktas mot Kina&Rysslands nya världsordning med Bric länderna bakom sig. Nyligen höll SCO (Shanghai Cooperation Organization) en stor sammankomst i Samarkand där samverkan och handelsutbyte stod på dagordningen mellan Ryssland, Kina, Turkiet, Indien och nu också Iran. Allt medan Ursula van der Leyen kräver att vi skall duscha kallt…..

Tyvärr tror jag att den ljusnande framtid är långt borta, eftersom det tar så lång tid för medborgare att vakna och inse att de som styr oss inte vill oss väl. Risken är stor att vi blir lurade igen med pågående maktskifte, trots att jag ännu känner en lättnad över att slippa se och höra fd statsministern med sina twittrande ministrar.

Källa; Och den ljusnande framtid är vår

Se gärna videon med Einar Askestad och Pär ström, som en bloggföljare skickade;
Sorgen över att förlora vårt land; Vi förlorar vårt land – Mångkulturen tar över

Bild; nyheter 24.se

Nu får Växjöborna höra Allah prisas i det offentliga rummet.