Viktiga frågor från Tomáš Zdechovský- tjeckisk EU parlamentariker

Först en tweet:

————————————————————
Frågor till EU kommissionen
Automatisk indexering av Europeiska kommissionens personals löner till inflation 2.8.2022

Fråga för skriftligt svar E-002769/2022
till kommissionens
artikel 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

I juni 2022 justerade kommissionen lönen för sin personal som ett resultat av automatisk indexering av lönerna till inflationen, vilket resulterade i en löneökning på 2,4 % [1] . Denna lönehöjning stred mot kommissionens egna råd till regeringar och företrädare för arbetar- och ledningsgrupper, som var emot automatisk löneindexering för att förhindra löne-prisspiraler och stigande inflation. Åtgärden förväntades också påverka kommissionens årliga budget negativt och kan leda till ytterligare personalnedskärningar [2] .

Dessutom genomförde kommissionen denna indexering vid tidpunkten för levnadskostnadskrisen, då medborgare runt om i Europa lider av sjunkande köpkraft till följd av inflationen, som nådde rekordhöga 8,6 % förra månaden och förväntas fortsätta att stiga.

Därför:

  • 1.Planerar kommissionen att genomföra sina egna råd om lönesättning och ompröva den automatiska löneindexeringen i sina tjänsteföreskrifter?
  • 2.Hur avser kommissionen att kompensera för de extra kostnader som den automatiska löneindexeringen uppstår i sin administrativa budget?
  • 3.Är kommissionen medveten om den potentiella negativa effekt som en aldrig tidigare skådad löneökning i tider av omfattande ekonomisk kris kan ha på medborgarnas förtroende och på den allmänna bilden av EU-institutionerna? Hur tänker kommissionen ta itu med detta?

Källa; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002769_EN.html

(Tomáš Zdechovský, född 2 november 1979, är en tjeckisk författare och politiker för kristdemokratiska KDU-ČSL. Han är ledamot av Europaparlamentet sedan 2014, och sitter med i partigruppen EPP för kristdemokrater och konservativa. Wikipedia)

Men från våra egna parlamentariker är det knäpptyst!

En tanke kring ”Viktiga frågor från Tomáš Zdechovský- tjeckisk EU parlamentariker

Kommentarer är stängda.