Kategoriarkiv: Tradition

Repris om dårhushjon eller tack vare dem och reflektioner kring den 6 november

Hm, jag har försökt att komma in på den länk du skickade mig, om konstgjorda graviditeter. INNEHÅLLET är borttaget! Tydligen något som inte passade ”vissa”. Kör en repris!” mejlar signaturen TT.

 ”Tyvärr verkar få bry sig. Allt sker enligt WEF:s agenda med våra medlöpande politiker, nu blir allt bara värre, medan SVT fortsätter med imbecilla lekar, flamsprogram på bästa sändningstid med kändisar. Ju dummare folket är desto bättre för NWO entusiasterna med EU, FN  osv.” Harriet.

Här kommer en repris från den 26 oktober:

Framgång för liberala dårhushjon i riksdagen med Agenda 2030

Agenda 2030EuronForskningKonstgjord livmoderLiberaler Redigera

Är det första april varje dag i Sverige?

Inte nog med liberalers trånad till euron, så svenska skattebetalare skall kunna rädda Italiens och Greklands havererade ekonomi, som maffian i stort sett styr, trots att t.o.m. fd finansminister Anders Borg i Ekonomibyrån den 24 oktober skakade på huvudet tillsammans med två övriga experter.

Nu har en motion om forskning för artificiella livmödrar fått grönt ljus från riksdagen, hör här ”…..Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan…..” 

En bloggföljare skickade denna upplysning om artificiella livmödrar.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/en-framtid-utan-graviditeter_hb021733/

Motion 2023/24:1733 av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en satsning på forskning om artificiella livmödrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskning kring artificiella livmödrar är viktig av flera skäl. Reproduktiv frihet är en central fråga för livmoderbärares frigörelse, och artificiella livmödrar erbjuder kvinnor och andra individer möjligheten att välja och kontrollera sin reproduktiva hälsa utan att vara begränsade av biologiska eller sociala faktorer. Detta främjar autonomi och självbestämmande över den egna kroppen.

 Dessutom kan forskning kring artificiella livmödrar minska ojämlikheter inom reproduktiv vård. Personer som av olika anledningar inte kan genomgå en graviditet på det vanliga sättet, till exempel på grund av medicinska tillstånd, skulle kunna ha tillgång till liknande möjligheter som andra. Detta bidrar till att skapa en mer rättvis tillgång till reproduktiv teknologi och vård.

 En annan viktig aspekt är att artificiella livmödrar avlastar den fysiska bördan av graviditet. Graviditet och moderskap är mycket påfrestande. Genom att utveckla teknologin kring artificiella livmödrar kan samhället bidra till att fördela ansvaret för föräldraskapet mer jämlikt mellan könen. Det ger kvinnor möjlighet att delta fullt ut i arbetslivet och andra delar av samhället utan att behöva bära bördan av graviditet.

 För livmoderbärare med medicinska tillstånd som gör en normal graviditet farlig eller omöjlig kan artificiella livmödrar vara ett säkert alternativ. Detta minskar risken för komplikationer och främjar hälsan för dessa personer. Det ger dem möjlighet att bli föräldrar på ett tryggt sätt utan att riskera sin egen hälsa.

 Forskning kring artificiella livmödrar är avgörande ur ett feministiskt perspektiv. Det ger individen makten över sin egen kropp och reproduktiva val. Genom att eliminera biologiska begränsningar och sociala normer kring graviditet, öppnar detta upp möjligheter för alla att fullt ut delta i samhället utan att offra sin hälsa och välbefinnande.

 Denna teknologi underminerar patriarkala strukturer genom att avlägsna den exklusiva bördan av graviditet från kvinnor eller livmoderbärare. Genom att erbjuda ett alternativ till traditionell graviditet, bryter det med normer och förväntningar som har begränsat kvinnors möjligheter och friheter under årtusenden.

 Forskning på detta område utmanar även den traditionella könsrollen genom att ge alla individer, oavsett kön, möjlighet att vara föräldrar utan biologiska begränsningar. Det är ett kraftfullt steg mot jämlikhet och feministiska mål, som inte bara frigör kvinnor från fysiska bördor utan också främjar en djupare kulturell förändring mot verklig jämställdhet.

 Naturlig graviditet är en av de farligaste saker som livmoderbärare och för den delen ofödda barn kan utsättas för. Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan. Därför bör möjligheterna att genomföra en nationell eller europeisk satsning för vetenskapliga framsteg inom det här området undersökas.”

———————————————————————————————————–

Alibi för denna forskning är att en konstgjord livmoder kan rädda livet på för tidigt födda, hjälpa barnlösa, alltid dessa känslosträngar, precis som USA:s demokratiexport. Bakom ligger helt andra planer. Försök har gjorts med blivande lamm. I riksdagens svar påpekas jämställdhet och en hopplöst föråldrad börda som alibi för detta Orwellska land, han vänder sig nog i sin grav.

Bild från tv4.se

Från Facebook: Valkyra Hundermark

”Kära vänner läs nu denna text ovan som är kopierad DIREKT FRÅN RRIKSDAGENS EGNA HEMSIDA!!! och försök förstå vad som sker i vår värld! Och den som fortfarande tror att detta påhitt kommer från politikernivå bör vidta åtgärder och det är att börja intressera sig för sin framtid.

För det rullar på så fort nu JUST FÖR ATT DET FORTFARANDE är få som bryr sig. Detta är Agenda 2 0 3 0!

———————————————————————————————————–

Med Agenda 2030 lär nog knappast Gustav Adolfsdagen i dag, den 6 november, ha någon framtid. Nationalstatens historiska rötter, goda som dåliga, måste kapas eftersom de utgör hinder för NWO. Rotlösa medborgare är lättare att styra för oligarker med världsherravälde som mål.
Deras medarbetare är vänsterns woke entusiaster som har annat att fira än landets historia. Kommunister och islamister verkar nu ha funnit varandra, där dagens terrordåd legitimerats med händelser från igår. Krig, terror, mord, folkfördrivning, kolonialism, slavhandel allt skall rättfärdiga nya dåd mot civila, gamla, kvinnor och barn. Tidevarvens makthavare är sig alltid lika.

Den 6 november firas till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632, och är än så länge allmän flaggdag i Sverige och Finland. Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lützen, vilket inträffade den 6 november enligt den julianska kalendern. Dagens kungar finns numera aldrig på slagfälten, de sitter i tryggt förvar och räknar sina sekiner långt ifrån eldhaven, terror och död.

Bild från dreamstime

Vi får vara glada så länge som hans staty får stå kvar och att Gustav Adolfs torget ännu inte har bytt namn.

En god och glad midsommar önskas alla bloggläsare

Bild; https://www.swedishnomad.com/sv/midsommar/

”Varför firar vi Midsommar?

Det är nog få som känner till att Midsommar egentligen är en kristen högtid från början. Enligt Kristen tro inträffar Johannes döparens födelsedag den 24 juni och det är den officiella förklaringen till varför vi firar midsommar.

Nuförtiden firar de flesta att sommaren är här och det har blivit en folklig tradition runt om i landet. En del hävdar att midsommarafton är årets längsta dag och att det är därför som vi firar midsommar, men det är en sanning med modifikation. 

Sommarsolståndet är nämligen den 21 juni varje år och midsommarafton inträffar bara på den dagen var sjunde år. Pga skottår så kan sommarsolståndet även inträffa den 20 juni. Innan år 1953 började dessutom midsommarfirandet alltid den 23 juni. 

Andra teorier inkluderar att det inte fanns så mycket att göra på bondgårdarna runt om i landet vid denna tiden på året, vilket gjorde att man kunde ställa till med fest. Det är osäkert ifall midsommarfirande förekom innan Sverige blev kristet.”

————————————————————————————————-

Så låt oss fira med dans runt midsommarstången, glädja oss åt gamla sånglekar, vackra hembygdsdräkter, njuta av sillen, jordgubbar, färskpotatis med en liten nubbe till som behöver sällskap av en trevlig snapsvisa, som till exempel:

Melodi: Blåsippan ute i backarna står

”Sommarens hetta är olidligt svår, kvicksilvret slår ständigt nya rekord,
men jag har kommit på nått helt genialt, ta en kall nubbe och sen blir du sval”

Mel: Albert Walk

”Det är faktisk inte lätt, få en sup från internet,
fast ditt modem, är kopplat till ett system

WWW och @ funkar ej så sabla bra
och från din mus, får du ju inget rus”

Kom ihåg att våra snapsvisor är en del av vårt kulturarv, som skall bevaras och vidareutvecklas i takt med tiden. Enligt rekommendation från Spritmuseets jury i Stockholm, som arrangerar en årlig tävling för snapsvisor, så skall visan vara kort, ha en känd melodi och anspela på någon aktuell företeelse.

Vinnare 2020 Hasse Nilsson Växjö med

TROLLERITRICK
Melodi: Skånska slott och herresäten

När Jesus förvandlade krusen med vatten
Och fick hela stan att bli glada i hatten
Då ropa den lede i helvetets mull
Min gud vilket trick, jag blir helt andaktsfull

Vill Du delta i tävlingen om årets bästa snapsvisa? https://spritmuseum.se/snapsvisor/sm-i-snapsvisor/

https://spritmuseum.se/snapsvisor/

Enligt den uppskattade historikern Gunnar Wetterberg i SVT:s program Fråga Lund, så uppkom snapsvisan bara för att våra törstiga förfäder, skulle få en paus i supandet…..

Men kom ihåg att för stort intag av fröjdevatten kan resultera i att du blir utan fröjd.

Sverige, Sverige fosterland…

”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden…”

Denna dikt av Verner von Heidenstam är en av de mest kända, inte minst genom Stenhammars tonsättning. Den publicerades första gången 1899 i Svenska Dagbladet, därefter i samlingen ”Ett folk” 1902 och slutligen i ”Nya dikter” 1915. SverigeSverigeSverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden!

Vår flaggas historia kan föras tillbaka till mitten av 1500-talet. Modellen hämtades säkerligen från Danmark, som sedan länge hade den röda och vita korsflaggan Dannebrogen som symbol. Färgerna kommer från riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält.

Relaterat från https://nationaldagen.se

Ett litet, litet friskhetstecken, som snabbt döljs under skam.

Vänsterprofilen Alex Schulman uppger att han känner sig ”lite sårad” när han ser utländska flaggor under studentfirandet. Han bedyrar dock att han ”skäms” över dessa känslor….” https://www.friatider.se/alex-schulman-sarad-av-studenter-med-utlandska-flaggor

”Fuck Sweden”: Studenterna firar med arabiska och kurdiska flaggor. Aggressiva svaren när Lamotte ställer frågor. ”Är du rasist, eller?”

Från Fria Tider på Twitter

I stället för att slänga ut dessa värdlandsföraktande unga med sina familjer, vänder den korrekta, vänsterliberala eliten den andra kinden till och funderar på ytterligare höjning av bidragsnivåer, identitetsförturer och hårdare tag mot de som inte förstår den mångkulturella berikningen.

Tove Livendahl i SvD tycker däremot att ”Ett land med självkänsla och stolthet över sin egen historia behöver inte ängslas eller känna sig hotat av andras flaggor….” https://www.svd.se/a/8JzqJQ/tove-lifvendahl-andra-landers-flaggor-ar-inget-hot

Men det hon glömmer är hur hon själv med hennes tidning under långt tid underminerat och tom föraktat allt som är svensk historia, svensk kultur och svenska traditioner.

Hennes idol Fredrik Reinfeldts ord om att allt ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån,” säger allt om Sverigeföraktet. Det var fd statsministerns slutsats efter ett röstfjäskande besök från Ronna i Södertälje. Från DN.se den 15 november 2006.

Så låt endast vår svenska flagga flamma stolt under hela nationaldagen och under alla andra av våra högtidsdagar.

Vår rabatt utanför mitt köksfönster och det ofattbara varje vår

” Tre gamla sitter framåtlutade i sin handikapp buss med öppen mun åser de undret.

Det är ett par dagar in i maj vårmånadens och unders tid.

På en natt har grönska fallit över träden.

I åttio år har de sett det återkomma

ändå blir de lika gripna som första gången.

Den plötsliga grönskan i träden en morgon i maj

Det vanliga

Det ofattbara”

Från ”Sånger” Dikter om äldrevården av Ragnar Thoursie

Vår rabatt utanför mitt köksfönster

En glad påsk önskar våren Välkommen!

Här med ett påskkort från en svunnen tid, som många av oss äldre saknar, trots fattigdom, klasskillnader, orättvisor och sjukdom.

Då fanns en stolthet i händers kraft och att sköta sig och inte ligga samhället till last.

Gårdagens överhet är en vindpust mot dagens globala oligarki med sin hybris om att styra hela världen. Hela tiden arbetar dessa bröder i det fördolda, bakom politikerhyllade organisationer, som FN, EU, världsbanken, WEF, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Rom klubben osv. Därför är det så svårt att komma åt dem, eftersom de med sina gigantiska förmögenheter styr allt. Ekonomi, teknik, kultur, akademi och media i hela västvärlden. Krig, terror, sanktioner, korruption, inflation, pandemier, ja tom sjukdom och död är dess följder. Det är bara att följa pengarna.

Jenny Nyström, 1854-1946, var illustratör och förtjänar en presentation och tillhör vårt kulturarv. Hon var en av folket mycket omtyckt konstnär, målare och illustratör. Tack vare välbeställda föräldrar kunde hon bedriva konststudier i Paris, innan dess studerade hon vid Göteborgs museiritskola och vid Kungliga Akademin.
Hon är mest känd för sina tomtar och var mycket produktiv som illustratör. Det finns idag omkring 3 000 julkort och 2 500 bilder och teckningar efter henne. Hon målade givetvis inte bara tomtar utan också en hel del andra målningar som till exempel landskap och porträtt både i olja, akvarell och pastell. Det var detta hon började med, som landskaps och porträttmålare.

Hennes make dog i TBC och tack vare sin konstnärliga ådra kunde hon försörja sig och sin son, Curt Nyström som ärvde hennes talang och blev också erkänd konstnär och tecknare. Källa: Historiesajten om Jenny Nyström.

En fin text om våren. Mohamed Omar i DGS skriver om svenska fester, vars bakgrund är hur det hedniska och det kristna sammansmälter i svensk kultur, som alltför många inom PK eliten tycker att vi skall skämmas över. Traditioner som under generationer har utmejslas till folkets fester efter årstidens gång, utgör ett hot mot globalister som anser sig hemma överallt.
Fosterlandets traditioner skall värnas; därför Glad Påsk till alla bloggläsare!

Ett barn är fött på denna dag…

Vår julkrubba

”- Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Det föddes av en jungfru skär, Guds Son det barnet är. Här vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd. Välkommen var, o Herre kär! Vår gäst du vorden är.
– Om världen ännu större var, av guld och pärlor klar, så vore den dock alltför klen till säng åt dig allen. Dock vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd. Välkommen var, o Herre kär! Vår gäst du vorden är.”
Text: Martin Luther, 1483–1546. J. O. Wallin, 1779–1839 Musik: Melodi från medeltiden

Oavsett om vi tror eller ej, så är kristendomen vårt kultur arv som behöver skyddas och värnas, från islamisters attacker, som även riktar sig mot judendomen.
Judendom , kristendom och islam brukar kallas Abrahamitiska religioner inom religionsvetenskapen. Moses, Jesus och Muhammed betecknas som ättlingar till patriarken Abraham. Han skulle förtvivla över Muhammeds förföljelse av kristna, som har fortsatt med samma fanatism in i vår tid, men den svenska kyrkan blundar och vänder andra kinden till.

Det röda etablissemanget har övertagit kyrkan, som gör att troende lämnar den från att i går ha varit den del av den. Offer överges och förövare försvaras, när värdegrund och mänskliga rättigheter fått 10 Guds bud att rasa, precis som makthavares förtroendekapital.

Men, låt oss njuta av byggnadsverken, med vördnad för forna tiders arbetare. Rymden, musiken, psalmer, hymner och ritualer i vår Herres hus kan skänka lugn av att få vara en del av tidevarven. Vi hedrar våra förfäder framför kyrkans förvaltare som ofta sviket vår Herres budskap.

Vår Herre kan få vara allt som är gott!

Min barndoms kyrka i Hasselfors.
Bild från https://lennartwaara.com/2021/12/07/skagershults-1800-tals-kyrka-i-hasselfors-ritad-av-ferdinand-boberg/

När kyrkan fyllde 100 år gav pastoratet ut en lite skrift där gamla församlingsbor fick återge minnen från kyrkan.

Minne från min mor:
”När Harriet var 5 år, fick hennes mor en dag påringning från Moritz, inspektör på sågen. Hans dotter var lekkamrat till Harriet.
”Våra flickor har varit på kyrkogården och fört oväsen. Folk runt omkring har klagat”
Dottern blev skyndsamt utfrågad om vad de hade haft för sig på kyrkogården under dagen. Hon svarade;
”Vi tyckte bara så synd om alla ensamma gravar som det inte fanns blommor på”
Därför hade de plockat vilda blommor och satt i vaser. Sedan hade de varit och hämtat gamla leksaker som trumpeter och spislock. Med dessa gick de sedan runt hela kyrkogården spelande och sjungande för full hals för att muntra upp de avlidna. Det var inte precis psalmer de sjöng. Huvudsaken var att det lät något.”

En riktigt God och fin jul önskas Er alla från Gamla Linköping!

Gamla Linköping skapades för att bevara äldre byggnader och kunna berätta om gångna tider.

Under 1900-talets rivningsvåg fick många hotade byggnader nytt liv i friluftsmuseet under 50-talet, tack vare två herrars framsynthet. En ung kommunpolitiker Lennart Sjöberg skrev en motion för att bevara gamla byggnader och skapa ett ”Skansen för Östergötland” och godsägare Henric Westman på Valla gård skänkte marken till friluftsmuseet.

Spegelmakaregården i Gamla Linköping kommer från Ågatan 41 är en typisk hantverkargård från slutet av 1700-talet. Men bottenvåningen, som normalt skulle ha varit en verkstad, inrymde i stället en mindre lägenhet på 3 rum och kök. Byggherre var en duktig kvinna, sämskmakränkan Britta Rulander. En sämskmakare tillverkade mjukt fint skinn som kunde användas till handskar, byxor med mera.
Namnet på gården kommer från två spegelmakare som köpte den sedan som gemensam bostad 1847.

Bilder; privata

Sankta Lucia – Natten går tunga fjät

Lucia morgon Bild; Jonna Jilton

Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Tyvärr lever Lucia lika farligt i dag som den heliga jungfrun gjorde, som enligt legenden levde på Sicilien i Syracusa. Hon var varmt kristen, delade ut mat till nödlidande, men förföljdes för sin tro av den romerske kejsaren Diocletianus, som såg kristendomen som ett hot. Lucia led martyrdöden. Ljusen i hennes krona symboliserar ett löfte om att ett större ljus snart skall tändas i vintermörkret, julens ljus. Kristna förföljs torteras och mördas i muslimska länder utan att Svenska kyrkan reagerar, ett arv från vår fd ärkebiskop, som välkomnade imamer i predikstolen.

Fria Tider den 11 december:

”Mariehemsskolan i Umeå har beslutat att ”avkristna” Lucia, och istället ha ett Luciatåg som är ”könsneutralt och utan religiösa inslag”. Körledare Jörgen Persson säger till SVT att detta beror på att skolans kör nu är ”diversifierad” och att muslimska barn förbjöds (av sina föräldrar får vi anta) att vara med om det fanns kristna inslag.

Vad Persson och Mariehemsskolan gör är att förvägra de svenska barnen deras kulturarv, och istället kräva att svenskarna anpassar sig efter ickesvenskarnas kultur och religion. Det är ett svenskfientligt beslut som aldrig bör accepteras, och vi i det svenska folkets intresseförening Det fria Sverige uppmanar samtliga svenska föräldrar på Mariehemsskolan att protestera.”

——————————————————————————————————–

Jag kan med sorg konstatera att kejsaren Diocletianus har korrekta lärjungar även under 2000-talet, som vill avkristna vår Lucia högtid och släcka ljusen i hennes krona. Bara tanken på att jag som flykting med mina flickor i ett muslimskt land skulle ha krävt att alla islams symboler och Koranens innehåll skulle sopas bort i det offentliga rummet, är barock. Då hade martyrdöden kommit snabbt.

Vad skall vi assimilera och integrera till, när vår egen kultur, våra egna traditioner sopas ner i graven av dårskapen från vår vänsterliberala PK eliten.

Hur skall vi kunna öppna oss för andra kulturer, när vi tvingas förakta vår egen?

Relaterad källa; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/mariehemsskolan-valjer-bort-julinslagen-i-arets-luciatag-alla-ska-kanna-sig-inkluderade

Advent – det första ljuset tänt

Hosianna Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!

Hosianna i höjden,
Hosianna, Hosianna.
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!
Psalm 105

Ordet Hosianna som förekommer i Nya testamentet är den grekiska formen av ett ursprungligen hebreiskt ord, som är ett rop på hjälp till kungen eller till Gud. Hosianna betyder hjälp oss eller fräls oss.

Tragiskt genom historien är att Gud, det som är gott i världen, alltid har kidnappats av de som vill oss ont. Hjälp kan bara komma från oss själva.

Allhelgonahelgen – en tid att minnas och vörda våra kära som lämnat livet

”De många helgonen fick en gemensam dag 

”Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgonen och minnet av martyrer. Helgon var människor som man höll särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött för sin tro. 
Det blev till slut många dagar att fira och det uppstod ett behov av att samla helgonen och martyrerna utan namn till en egen helgondag. För cirka tusen år sedan infördes därför en gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få egna dagar i almanackan.
Helgonens betydelse ser olika ut i olika kristna traditioner. Helgonen har olika betydelse också för enskilda kristna.”  https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona

Bild från lookaside.fbsbx.com. Interiör av Hasselfors kyrka, där minnen finns från barndomens skolavslutningar och årets högtider. På kyrkogården vilar far-morföräldrar och far och mor och i dess vackra minneslund kommer kommer min aska att få vila, när min tid är ute.

Jeanette Eklund skrev en vacker text om Allhelgonadagen i Nya Tider v.44/2022;

” Pyntade gravar och tända ljus skapar en speciell stämning på kyrkogårdar i början av november. Det är Allhelgonahelgen, en helg fylld av minnen och tacksamhet, eftertanke, sorg och vemod. Trädens nakna grenar sträcker sig upp mot en mörk himmel och visar konkret att naturen går till ro. Ljusen i mörkret vittnar om att livet går vidare trots sorg och saknad.”

Vi knyter band till varandra och till de som gått före oss som stärker rötterna till vår gemensamma historia. Starka rötter är bästa skyddet mot farliga makthavare som illa gör oss och helgon är alla som under tidens gång kämpat emot dem.