Repris om dårhushjon eller tack vare dem och reflektioner kring den 6 november

Hm, jag har försökt att komma in på den länk du skickade mig, om konstgjorda graviditeter. INNEHÅLLET är borttaget! Tydligen något som inte passade ”vissa”. Kör en repris!” mejlar signaturen TT.

 ”Tyvärr verkar få bry sig. Allt sker enligt WEF:s agenda med våra medlöpande politiker, nu blir allt bara värre, medan SVT fortsätter med imbecilla lekar, flamsprogram på bästa sändningstid med kändisar. Ju dummare folket är desto bättre för NWO entusiasterna med EU, FN  osv.” Harriet.

Här kommer en repris från den 26 oktober:

Framgång för liberala dårhushjon i riksdagen med Agenda 2030

Agenda 2030EuronForskningKonstgjord livmoderLiberaler Redigera

Är det första april varje dag i Sverige?

Inte nog med liberalers trånad till euron, så svenska skattebetalare skall kunna rädda Italiens och Greklands havererade ekonomi, som maffian i stort sett styr, trots att t.o.m. fd finansminister Anders Borg i Ekonomibyrån den 24 oktober skakade på huvudet tillsammans med två övriga experter.

Nu har en motion om forskning för artificiella livmödrar fått grönt ljus från riksdagen, hör här ”…..Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan…..” 

En bloggföljare skickade denna upplysning om artificiella livmödrar.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/en-framtid-utan-graviditeter_hb021733/

Motion 2023/24:1733 av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en satsning på forskning om artificiella livmödrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskning kring artificiella livmödrar är viktig av flera skäl. Reproduktiv frihet är en central fråga för livmoderbärares frigörelse, och artificiella livmödrar erbjuder kvinnor och andra individer möjligheten att välja och kontrollera sin reproduktiva hälsa utan att vara begränsade av biologiska eller sociala faktorer. Detta främjar autonomi och självbestämmande över den egna kroppen.

 Dessutom kan forskning kring artificiella livmödrar minska ojämlikheter inom reproduktiv vård. Personer som av olika anledningar inte kan genomgå en graviditet på det vanliga sättet, till exempel på grund av medicinska tillstånd, skulle kunna ha tillgång till liknande möjligheter som andra. Detta bidrar till att skapa en mer rättvis tillgång till reproduktiv teknologi och vård.

 En annan viktig aspekt är att artificiella livmödrar avlastar den fysiska bördan av graviditet. Graviditet och moderskap är mycket påfrestande. Genom att utveckla teknologin kring artificiella livmödrar kan samhället bidra till att fördela ansvaret för föräldraskapet mer jämlikt mellan könen. Det ger kvinnor möjlighet att delta fullt ut i arbetslivet och andra delar av samhället utan att behöva bära bördan av graviditet.

 För livmoderbärare med medicinska tillstånd som gör en normal graviditet farlig eller omöjlig kan artificiella livmödrar vara ett säkert alternativ. Detta minskar risken för komplikationer och främjar hälsan för dessa personer. Det ger dem möjlighet att bli föräldrar på ett tryggt sätt utan att riskera sin egen hälsa.

 Forskning kring artificiella livmödrar är avgörande ur ett feministiskt perspektiv. Det ger individen makten över sin egen kropp och reproduktiva val. Genom att eliminera biologiska begränsningar och sociala normer kring graviditet, öppnar detta upp möjligheter för alla att fullt ut delta i samhället utan att offra sin hälsa och välbefinnande.

 Denna teknologi underminerar patriarkala strukturer genom att avlägsna den exklusiva bördan av graviditet från kvinnor eller livmoderbärare. Genom att erbjuda ett alternativ till traditionell graviditet, bryter det med normer och förväntningar som har begränsat kvinnors möjligheter och friheter under årtusenden.

 Forskning på detta område utmanar även den traditionella könsrollen genom att ge alla individer, oavsett kön, möjlighet att vara föräldrar utan biologiska begränsningar. Det är ett kraftfullt steg mot jämlikhet och feministiska mål, som inte bara frigör kvinnor från fysiska bördor utan också främjar en djupare kulturell förändring mot verklig jämställdhet.

 Naturlig graviditet är en av de farligaste saker som livmoderbärare och för den delen ofödda barn kan utsättas för. Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan. Därför bör möjligheterna att genomföra en nationell eller europeisk satsning för vetenskapliga framsteg inom det här området undersökas.”

———————————————————————————————————–

Alibi för denna forskning är att en konstgjord livmoder kan rädda livet på för tidigt födda, hjälpa barnlösa, alltid dessa känslosträngar, precis som USA:s demokratiexport. Bakom ligger helt andra planer. Försök har gjorts med blivande lamm. I riksdagens svar påpekas jämställdhet och en hopplöst föråldrad börda som alibi för detta Orwellska land, han vänder sig nog i sin grav.

Bild från tv4.se

Från Facebook: Valkyra Hundermark

”Kära vänner läs nu denna text ovan som är kopierad DIREKT FRÅN RRIKSDAGENS EGNA HEMSIDA!!! och försök förstå vad som sker i vår värld! Och den som fortfarande tror att detta påhitt kommer från politikernivå bör vidta åtgärder och det är att börja intressera sig för sin framtid.

För det rullar på så fort nu JUST FÖR ATT DET FORTFARANDE är få som bryr sig. Detta är Agenda 2 0 3 0!

———————————————————————————————————–

Med Agenda 2030 lär nog knappast Gustav Adolfsdagen i dag, den 6 november, ha någon framtid. Nationalstatens historiska rötter, goda som dåliga, måste kapas eftersom de utgör hinder för NWO. Rotlösa medborgare är lättare att styra för oligarker med världsherravälde som mål.
Deras medarbetare är vänsterns woke entusiaster som har annat att fira än landets historia. Kommunister och islamister verkar nu ha funnit varandra, där dagens terrordåd legitimerats med händelser från igår. Krig, terror, mord, folkfördrivning, kolonialism, slavhandel allt skall rättfärdiga nya dåd mot civila, gamla, kvinnor och barn. Tidevarvens makthavare är sig alltid lika.

Den 6 november firas till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632, och är än så länge allmän flaggdag i Sverige och Finland. Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lützen, vilket inträffade den 6 november enligt den julianska kalendern. Dagens kungar finns numera aldrig på slagfälten, de sitter i tryggt förvar och räknar sina sekiner långt ifrån eldhaven, terror och död.

Bild från dreamstime

Vi får vara glada så länge som hans staty får stå kvar och att Gustav Adolfs torget ännu inte har bytt namn.

7 tankar kring ”Repris om dårhushjon eller tack vare dem och reflektioner kring den 6 november

 1. ”…..Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan…..”.
  Om det är någon börda VI behöver bli av med är väl de politiska ”avarterna”.

 2. ”Motion 2023/24:1733 av Joar Forssell (L).
  Finns det något som kan gå fel, Joar Forssell (L)? Eller är det bara en tilldelad uppgift för partiet för att kunna överleva i ”Högborgen”?
  Gör ett Tv program om denna Motion 2023/24:1733 av Joar Forssell (L).
  Detta är väl av allmänt intresse precis som med NATO och UN:s gigantiska underjordiska militärbas under svensk jord! Den är visst på 30 cubic miles. 1 cubic mile är lika med 1 609 m i en kub/fyrkant. Vad finns under vår jord? Kärnvapen, militärer, vapen & ammunition, missiler, drönare, militärfordon, bostäder etc. POLITIKER: Vad finns i den D.U.M.B. under vår jord som UN byggde i hemlighet och färdigställdes 1995? Kostnad DÅ: 2 Triljoner dollar!
  Att Sverige styrs och kontrolleras av utomstående makt är väl helt öppenbart när man bygger ett ”hålrum” för 2 TRILJONER dollar!!! Vad ska vi med de svenska marionett politiker till? Någon?

  1. Folket behöver dom inte, men det gör USA som behöver Europas marionetter som stöd för deras iscensatta krig. Utan krig så skulle deras ekonomi rasa som ett korthus.
   Oro i världen ger också en skjuts åt börshandlarnas spekulationer, där stora pengar kan trilla in. Så blev Soros förmögen genom att spekulera i valutor, där den svenska sjönk som en sten av denne filantrop, som vänstern beundrar. Nu fortsätter hans son faderns mångkulturella verk.

 3. De artificiella livmödrarna behöver väl sperma!
  Hur man tidigare hanterat ”spermaprover” har väl de flesta läst om i media vad som skett och sker.
  Då var det inte så noga. Hur blir det nu politiker? Kan spermadonatorn vara en och samma man?
  I princip verkar det som att barn skall födas ”på sidan om” genom artificiell livmoder!
  Hela förfarandet kring detta syftar det till att tillgodose de framtida kommande pedofilernas behov? Artificiella barn, kommer de alla ha egna ”föräldrar” där mannens sperma garanterat tillförts livmodern eller ska de artificiella barnen ”adopteras” bort?
  Hela förslaget om att införa artificiella livmödrar är så KORKAT att hela Riksdagen visar på en sådan inkompetens att den måste bytas ut, omedelbart. Vi har inte ens en militär värt namnet som kan rädda oss från alla ”dårhushjon”! Vi kan inte ha det så här mycket längre till. Har NI tänkt på det, Riksdagsfolket?

 4. Var får de allt ifrån, dessa liberaler, miljöpartister o kommunister. Det går väl att räkna in Centern med sina skruvade uppfattningar om att använda barn för sina lustar.

  1. Ja, centerns Muharrem Demiroks velande hit och dit med en politik som få begriper finns förhoppning att partiet kan närma sig riksdagsspärren. Annie Lööfs mångkulturella hybris kanske då avtar snabbt om riksdagens förmåner ryker.

Kommentarer är stängda.