Kategoriarkiv: Vård

Rehabilitering, Genus, Autoimmuna sjukdomar

Big Pharma, drogboss för opiatkrisen

Läkemedelsjätten Johnson&Johnson;  en drogboss för beroendepidemin. Äntligen, har en läkemedelsjättes förehavanden nått fram till en domstol i delstaten Oklahoma.

Det började med en värktablett och slutade i död för 53.000 människoliv i USA bara under 2016!

Under 80-talet så hyllades de sk. opiaterna, starka värktabletter, för att ge ett liv i smärtfrihet i vetenskapliga tidsskrifter. Vad ingen av dessa sk. medicinska experter nämnde var att dessa medel var starkt beroendeframkallande, med svår abstinens  som kunde leda till andningsstillestånd och död.

”Amerikaner åt de beroendeframkallande tabletterna, utvecklade tolerans och ökade sina doser. Om deras läkare vägrade förnya recepten sökte de sig till den svarta marknaden.
På 1990- och 2000 talen började människor dö i tusentals överdoser av främst morfin tabletter, heroin eller dess kraftfulla syntetiska kusin fentanyl”

Att läkare, som är tvilling till den profit drivna Big Pharma industrin, mer talar om effekter än biverkningar, har nog flertalet av oss insett. Överbehandlingar är vanligt, inte minst efter cancer operationer, där döden inte beror på cancern i sig, utan på en biverkningsfylld och försvagad kropp. Gamla är fina fisken för läkemedelsindustrin, där professor i geriatrik Yngve Gustavsson slåss förgäves.

Att även öppna sig för alternativ och biverkningsfria naturläkemedel finns inte på kartan och här jamsar kunskapslösa politiker med våra så kallade experter, som är Big Pharmas profitgaranti.

Hur skulle annars Astra Zenecas Vd Pascal Soriot kunna tjäna 358.000 om dagen, dvs. 131miljoner varje år i det Wallenbergsägda läkemedelsföretaget (SvD 4/6 2019).

I Sverige klassades fentanyl som hälsofarlig först under 2017 och nyligen fälldes fentanyl försäljare på svarta marknaden för dråp av Linköpings tingsrätt, efter att 11 personer dött av överdoser via nässprayflaskor, där drogen var förpackad.

Men hur det går med domen i Oklahoma återstår att se. Företagets stjärnadvokater brukar lätt köra över plakaten, som förtvivlade anhöriga bär till minne av sina förlorade barn. ”In memory of Kevin Didick ” står sig slätt mot Big Pharmas makt.

John Virapen, fd VD för ett stort läkemedelsbolag i boken ”Piller och Profit:
”Jag var ett redskap åt en läkemedelsindustri som dödar många människor.”

För nya läsare finns många inlägg under https://word.harrietsblogg.se/category/vard/

Amputation efter vanvård och ALS sjuk man blir utan vård

Nej, denna gång handlar det inte om hemlösa katter, utan om fler av våra gamla som vanvårdas eller inte får någon vård alls. Reaktionen förblir densamma, chefer fördömer utan att ta ansvar, skyller på varandra, lovar bot och bättring, men inget händer och ingen, ingen i ansvarig ställning vågar knysta om elefanten i rummet, som blir allt större. Anhöriga står i dörren och då får försvaret fortsätta att vara ett särintresse, ekonomin för allt fler kommuner bryts ner, sparbeting och skattehöjningar är vardagsmat, allt medan tidernas sämsta statsminister mässar om sanktioner för ledare som värnar sitt land. “Steget Efter” har många gånger försökt synliggöra elefanten som tar allt större plats.

Göran Walter skriver på Facebook:

”Hur står det till med den svenska äldrevården kan man fråga dig efter man läst denna artikel i Norra Skåne?
För när kvinnans ena dotter besökte sin mor fann hon mamman i det skicket som bilden i artikeln visar. Foten var sårig och dessutom såg det ut som om den drabbats av kallbrand. Dessutom låg moderns medicin i hennes armveck. Systern till den som besökte modern skriver i ett mejl till omsorgsförvaltningen i Hässleholm: ”Ingen har sett till att hon svalt sin medicin. Inte heller hade mor fått i sig varken mat eller vätska.”

Systern som besökte begärde direkt att få en ambulans och modern togs till akuten i Hässleholm, varifrån hon skickades till Centralsjukhuset i Kristianstad. Där blev hon inlagd på infektionskliniken, enligt dottern gravt uttorkas och med höga infektionsvärden. 
Senare konstaterade en ortoped att kvinnans enda alternativ var att amputera benet, detta under förutsättning att hennes hjärta och lungor klarade av påfrestningen.

Båda döttrarna är i djup chock över vården av modern. 
Den ena dottern skriver: ”Ska man behöva ha en anhörig som bevakar det medicinska arbetet? Ska man behöva ha en anhörig som tar en till akuten? Ska det ske först när ens fot ser ut som mammas gör nu? Är detta en värdig vård och omvårdnad?”
Nu kräver dottern att ansvariga utreder och kontaktar döttrarna som anhöriga så att de tillsammans kan bestämma vad som ska göras så att vården ska bli säker.

Dessutom ser hon det som en självklarhet att IVO (inspektionen för vård och omsorg) kopplas in och att det görs både en lex Maria-anmälan och en lex Sarah-anmälan.
Maria Elfblad är verksamhetschef för alla Hässleholms kommuns äldreboenden, och hon håller med om att det rör sig om ett missförhållande. 
Hon säger: ”Det är mycket tråkigt och det hat gått alldeles för långt.”
Hon menar att både personal och de anhöriga sedan tidigare kände till att foten var infekterad.
Hon säger: ”Det där är inte något som kommit över natten, men jag anser att dialogen med de anhöriga kunde varit bättre.”

I ärendet är nu flera inkopplade för att se vad det är som gått fel. Hälso och sjukvården samt enhetschefen, samt en av omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare och kommunens ansvariga sjuksköterska håller på att utreda händelsen. 
Maria Elfblad som även varit i kontakt med de anhöriga säger: ”Frågan om lex Sarah eller lex Maria tar de ställning till efter sin utredning.”
När då Norra Skånes reporter frågar vems fel det är att det blivit så här så svarar Elfblad: ”Jag ser att den stora bristen ligger inom hälso och sjukvård (HSL). Detta har varit en bedömning av verksamhetens ansvariga sjuksköterska och läkare. 

Den utsatta kvinnan har dessutom varit utsatt tidigare för ett missförhållande som blev lex Maria-anmält. De har gjort flera utredningar i det ärendet, och åtgärder vidtas nu parallellt med den aktuella utredningen. 
Elfblad betonar att hon ser mycket allvarligt på det som hänt, men att hon också vet att personalen gör ett gott jobb generellt.
Men jag frågar mig efter att ha läst artikeln hur bra jobb de egentligen gör?
För när man tänker sig att varken den ansvariga sjuksköterskan eller läkaren reagerat på att kvinnan hade kallbrand i benet så frågar jag mig om hur gott arbetet varit?”

https://www.nsk.se/2019/05/23/amputeras-efter-vanvard/

När inte ens dödssjuka kan få vård i hemmet den sista tid de har kvar, då har landet förlorat all anständighet. Denna gång är det dottern som kämpar för hjälp till sin ALS sjuka far. Under min yrkes tid har jag följt några av dessa patienter till slutet, då förlamningen även drabbat andningsmuskulaturen. När jag ser på hycklerskan och medmänsklightens Annie Lööf, då ser jag rött och blir illamående av politikerförakt.

https://www.expressen.se/debatt/du-ar-chanslos-nar-f-kassan-sager-nej/

Tyvärr ser utredarna åt Katalys ingen elefant i rummet heller, när de synliggör FK:s avslag på sjukpenningen. “Omkring 70 procent av dem som ansöker om ersättning får avslag. Sverige har i dag OECD:s hårdaste kvalifikationskrav.”

https://samnytt.se/karolinska-sjukhuset-skot-upp-cancerundersokning-barn-dog/ osv, osv

Dödligheten ökar i Europa av flyktingars multiresistenta bakterier.

”Ett långt större antal svenska liv offras på PK-altaret pga multiresistenta bakterier än pga den ökade kriminaliteten”. Skriver Magnus Stenlund på sin blogg ”Sunt Förnuft,” som inte längre finns hos våra politiker och fortsätter:

*
Antalet smittade av multiresistenta bakterier, sådana som antibiotika inte hjälper mot, har tredubblats i Sverige mellan 2009 och 2016. Över 4000 fall nu, betyder att detta hör till en av våra största dödliga hälsofaror – och detta är bara början. Fortsätter utvecklingen så är vi snart i den situation vi var innan antibiotikan kom. Barn, gamla och svaga riskerar i så fall livet varje gång de insjuknar i något som till en början liknar vanlig förkylning, och även för den som befinner sig i sina bästa år kan MRSA och dess obehagliga kusiner innebära döden, eller åtminstone mycket långa och svåra sjukdomsperioder. Vi saknar helt enkelt botemedel. Ansträngningarna på vårdapparaten kommer givetvis öka i motsvarande mån – såväl kostnaderna som platsbristen/kötiderna. Vi är inte där ännu, men trenden talar för att en närmast okontrollerbar ökning är att vänta, om inget görs. 

*

Och vad ska man då göra? Om detta är meningarna delade. Centern skrämmer gärna oss med hur antibiotika i djurfoder skulle sprida antibiotikaresistens till människan. Man driver därför ett EU-valprogram som går ut på att begränsa just antibiotika i djurhållningen. Men centerns påståenden är ovetenskapliga. För det första är forskningen glasklar med att antibiotikaresistensen i n t e kan överföras till människan genom förtäring av kött, se Weidmo Uvells artikel i länk nedan. Oavsett hur pumpade med antibiotika djuren alltså än är. Om den industriella användningen av antibiotika i djurhållning på annat sätt kan leda till uppkomst av fler multiresistenta bakterier, som även ger sig på oss människor, är en tes som är lika svår att bevisa som att motbevisa. Vårt obehag inför den här typ av risker exploateras gärna och kraftigt, men sanningen är alltså att vi inte vet – och att det finns betydligt mer direkta samband som vi vet mycket mer om.

*

Det handlar återigen om flyktingarna. Det är dem som förklarar ökningen av MRSA o d ökar. Det här säger Folkhälsomyndigheten öppet, men informationen sprids naturligtvis inte, eftersom den rent politiskt är så kontroversiell. Enligt Rebecca Weidmo Uvell så beräknas antalet dödsoffer i Europa pga multiresistenta bakterier till 33.000 i dagens årstakt, samma siffra som centern använder. Men som myndighetens studie visar, så är inga av dessa dödsoffer härledda från djurhållningen, däremot efter kontakt på sjukhus. Det finns alltså få saker som är farligare för oss, än att hamna på sjukhus. Varför?

*

Därför att där befinner sig idag mängder av människor fullproppade med just multiresistenta bakterier. Så många som 25% av alla flyktingar bär sådana när de kommer hit, enligt en studie av Imperial London Collage, 2018. Eftersom svensk flyktingmottagning saknar hälsoscreening som obligatorisk test, så vandrar många av dessa alltså direkt vidare till något av våra sjukhus; de utgör nästan 60% av sjukdomsfallen. I stort sett resten är smittade – av dessa – på sjukhusen: 75% av det totala antalet fall har fått sin smitta därifrån (dvs många av dem som redan är bärare när de kommer hit har också smittats genom sjukhusvistelse).

*

Sambandet med flyktingtillströmningen blir extra starkt när man inte exkluderar bärarna som fört hit smittan. Efter flyktingtoppen 2015-2016 blev denna grupp något mindre, och därmed minskade även totalen något 2017. Men de sjukhussmittade har alltså fortsatt att öka 2017 såväl som 2018; en följd av att de resistenta bakterierna etablerat sig här, men sannolikt även pga att en sämre mathygien har importerats tillsammans med bakterierna – det är ju denna som från början förklarar varför förekomsten är så mycket högre i framförallt Sydasien och MENA-regionen.

*

Det finns god anledning att fråga sig varför hälsoscreening inte införts vid den svenska flyktingmottagningen. Den skulle kunna skydda vår befolkning och förebygga vidare spridning av multiresistenta bakterier. Svaren på frågan är två, båda lika enkla som cyniska. Det första är att detta skulle öka mottagningskostnaderna markant, vilket skulle synas i regeringens budget och gå på tvärs mot vad de själva säger – flyktingarna kostar ju inte alls, och om de kostar så är det väldigt lite – och bara mindre och mindre. När regeringen inte ens vill använda EU-fondens medel för immigrationskostnader som hade varit gratis för oss men fått bruttobudgeten att öka, så förstår man hur de tänker (se tidigare krönika). Det andra skälet är att en annan frågan då omedelbart skulle uppstå: vad gör vi med de 25% som bär sådan smitta? Alternativ ett: skickar tillbaka dem? Lär inte finnas på kartan för de godhjärtade. Men samma människor väljer heller inte alternativ två, som innebär särskilda karantänsjukhus, med kostnadsökningar som skulle få hälsoscreeningen att framstå som närmast gratis. 

*

Så det får bli alternativ tre, man låter bli att berätta. Kostnaden mäts i svenska liv, som redan idag är långt högre än antalet dödsoffer för skjutningar och andra kriminella aktiviteter. Men de är ju mycket mer anonyma. Jag antar att vår skurkregim är väldigt tacksam över hur lite uppmärksammade dessa dödsoffer är. Om antalet fortsätter växa exponentiellt så lär det dock bli svårare att lägga locket på. Men också oerhört mycket svårare att stoppa utvecklingen.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://uvell.se/2019/05/22/antibiotikaresistensens-verkliga-anledning/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/mars/snabb-okning-av-resistenta-bakterier-av-typen-mrsa/

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/05/drug-resistant-bacteria-found-25-migrants-europe


Hälsoundersökning för migranter  är självklart frivilligt i Löfvens humana Sverige. Förklaringen till MRSA bakterier och ohyra i våra bostäder är den samma.

Vi svenskar reser för mycket!!

Annika Strandhäll kommer väl att twittra och i vanlig ordning att skuldbelägga värdlandets alla gamla igen, finns det något som vi inte är skyldiga till av denna miserabla minister som jag önskar dit pepparn växer.

Ännu vägrar jag att byta mina gamla höftproteser, så länge jag kan cykla så får det vara. Har sett nog av infektioner under min yrkestid inkl. dålig handhygien. Långa ärmar är nu mer sällsynt på sjukhuset, men bakteriesamlande hucklen finns kvar. Mitt förslag för  tre år sedan om en ny operationsmössa varje dag, för muslimska kvinnor i vården, som inte får visa sitt hår, ligger nog i papperskorgen. https://word.harrietsblogg.se/muslimsk-tradition-viktigare-an-hygien-pa-vara-sjukhus/

Jag undrar hur mycket till regeringen kan sopa under mattan? Nu ligger ett berg av sanningar inunder, som inte får yppas, faktabaserad sanning blir i stället måltavla för hetsmotfolkgrupps jägarna.

25.000 döda är smällar vi tar, anser nog  Merkel, Macron och lille Löfven.  De gläds förmodligen om det är nationalpopulister som jag och många av er läsare, som  stryker med. Bild: MRSA bakterier.

Ps. Nu provar jag att ta bort registreringskravet för att kommentera. Min förhoppning är att spam maskinerna har tröttnat på denna blogg och sökt sig till bättre jaktmarker. Så Välkomna åter Ni som vill kommentera med både ros eller ris. Ds.

Valfri vård önskas!

Från en vän och bloggläsare kom detta upprop.

”Hej!
Idag kom förmodligen den sista antroposofiska medicinsändningen för min del. I kartongen fanns också ett flygblad med en appell om deltagande i facebook-gruppen #ValfriVård. 

Texten lyder:

”Weleda har sålt antroposofiska läkemedel på dispens sedan årtionden. Den 1 september 2019 löper denna dispens ut, utan möjlighet till förlängning. Vidar Rehab har försökt påverka beslutsfattare för att möjliggöra en fortsatt, anpassad försäljning, utan att lyckas. Den 31 augusti 2019 slutar därför Weleda att sälja alla, utom fem, antroposofiska läkemedel.
Det finns ett initiativ som samlar alla som vill ha rätt att bestämma över sin egen kropp, hälsa och vård: Facebookgruppen #ValfriVård. Gruppen närmar sig 12 000 medlemmar och fungerar som en “levande namninsamling” för opinionsbildning. 
Skriv #ValfriVård på nätet, kom med i gruppen, och bjud in alla Facebook-användare som är för valfrihet inom vård och hälsa!”

Detta var budskapet, som jag härmed skickar vidare. Hoppas det blir som en löpeld över landet, så att vårt antal växer sig så pass stort, att ingen beslutsfattare törs fortsätta beröva oss denna valmöjlighet!
Lars Bern har insyn i spelet bakom kulisserna. Vi får inte bli för friska, och inte för sjuka. En botad patient är en förlorad kund, och likaså en död patient….

Här är en länk till Lars Berns bok om läkemedelsindustrin.
https://www.nyatider.nu/hur-mat-och-lakemedels-industrin-skapat-en-pandemi/
Bern har även gjort en video med ett anförande på samma tema. Där menar han att läkemedelsjättarna inte har intresse av att bota folk. Så vi ska väl hållas så där lagom friska/sjuka för att passa de vinsthungrande storföretagen.”

Mina reflektioner:
Framför biverkningsfria mediciner från naturens skafferi finns nu en stoppskylt mot valfrihet, men mot Big Pharmas arsenal, där biverkningar är vardagsmat finns inga varningsskyltar. De får man leta på själv i de små pillerpaketen och läsa att fler än en av 10 kan drabbas av illamående, kräkningar, klåda, yrsel,  hjärtklappning……osv. Att klaga på dessa obehag är inte så populärt hos doktorn, som enbart talar om effekten och föresten är han generös med recepten. Han kan skriva ut ett nytt preparat som dämpar dessa obehag, men som kan ge nya plågor. En perpetuum mobile för läkemedelsbolagens kassaskrin.

Minst 3000 patienter avlider varje år pga av läkemedelsbiverkningar, men mörkertalet är stort, eftersom intresset är lågt att anmäla. Yngve Gustafson professor, geriatriker i Umeå är inte populär hos Big Pharma, men desto mer omtyckt av undanskuffade och övermedicinerade gamla.

Kanske är det meningen att vi skall lämna jordelivet i förtid för att minska statens kostnader?

Rena naturmediciner utan kemiska tillsatser är svåra att ta patent på, därför är intresset lågt hos läkemedelsbolagen. Ett exempel är medicineringen för patienter med låg ämnesomsättning/hypotyreos som standardmässigt medicineras med syntetiskt levaxin. Ibland hjälper inte det, men att få naturligt thyroid/NDT krävs licens som få läkare vill ansöka om till läkemedelsverket.
Enligt en undersökning från sköldkörtelförbundet, så har var fjärde patient kvar sina symptom trots medicinering med levaxin, men dessa fakta biter föga på Big Pharmalojala läkare, trots att många patienter “får livet tillbaka” med naturligt hormon/NDT. https://skoldkortelforbundet.se/battre-vard/naturligt-alternativ-ndt/

Några axplock från nätet, främst för de som tvivlar på alternativen. Många artiklar finns om naturmediciner till skillnad från MSM i medicinska reportage.

Glöm inte att läsa boken ”Piller och Profit” av John Virpanen, fd. direktör för ett av världens största läkemedelsbolag. https://newsvoice.se/2018/12/piller-och-profiter-introduktion-till-hur-man-lurar-lakare-kapitel-2/

Övriga källor
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/20/fler-allvarliga-biverkningar-av-medicin/

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/03/Dod-pa-recept/

FK kräver dödsintyg på cancersjuk ung man

Skam går på torra land…

Men det är klart att dödssjuka cancerpatienter måste jobba, så IS terroristerna fick kosing till sina mördarresor genom skumma assistansbolag och snart skall väl deras hemresor finansieras med statliga medel. “Rädda barnen” ligger redan i startgroparna för att bevaka IS- barnens rättigheter. Rätten att få leva sitt liv i Syrien ingår visst inte i FN:s konventioner för alla de små, som mördats av dessa monster.
En bekant berättade om en cancersjuk väninna som också tvingades arbeta under sin cellgiftsbehandling. Toalett fanns bredvid hennes skrivbord och om hon inte hann dit, så kunde hon kräkas i papperskorgen enligt handläggarens käcka råd.
Dessa samhällets övergrepp på svårt sjuka händer samtidigt, som bortskämda ensamkommande i yngre medelålder fått passning dygnet om och kan sitta och slå med besticken för att maten inte passar…

Skyldiga politiker talar om humanism för lögnare, kriminella, terrorister, välfärdsmigranter och förföljer, straffar sanningssägare för att sedan kråma sig i Bryssel över sin humanitära stormakt.

Annika Strandhäll, jag tror inte att alla gamla och svårt sjuka patienter som skickas hem från akuten eller för tidigt skrivs ut från vårdavdelningar håller med dig om en sjukvård i världskalss. Du kanske endast tänker på riksdagsmännens privata vård och inte på cancerpatienter som dör i köer eller blir brutalt hemskickade till en för tidig död.

https://newsvoice.se/2019/02/platsbrist-dodade-cancerpatient/

https://www.svd.se/lang-vantan-pa-canceroperation–ingen-region-nar-malet

Nya yrket, tjänarinnor, “douler” till nyanländas hjälplöshet

”Till detta går mina skattepengar. Jag vill inte betala skatt längre”, skrev min gamla, numera mycket trötta väninna, när hon ser inflationen av hejdlöst stöd till nysvenskarna, dvs. välfärdsmigranter. De har efter flykt på över 600 mil genom Europa till välfärdsparadiset, förvandlats till barn, som behöver hjälp med allt. 

”Nya yrket, kulturtolk hjälper nyanlända kvinnor att föda”, skriver Expressen i en snyftartikel, om hur svårt det är att föda för dessa kvinnor utan en ”Doula/tjänarinna” vid sin sida utöver sedvanlig barnmorskehjälp.

Här finns det ingen hejd på hjälpsamheten från PK indränkta politiker, som med andra handen lägger ner sjukhus med förlossningsavdelningar. I Norrland fick en kvinna föda i en snödriva, andra får med värkar skumpa fram 10-15 mil på dåliga vägar och be till Gud att de hinner fram.

Mödrar i hela landet kan tvingas föda långt ifrån hemmet, när ständiga överbeläggningar råder, för att inte tala om för tidigt födda barn, som får forslas till Finland när inga neonatalplatser finns att uppbringa i landet.

Nu har Ylva Johansson fått ett bra uppslag till invandrares yrkesverksamhet, douler åt de sina, från vaggan till graven. Så snart kan deras arbetslöshet vara försvunnen och Jökarnas hövding kan hysta in nya applåder i EU med sin framstegspolitik.

Orättvist pensionssystem
Samma listighet råder inom det kritiserade pensionssystemet, där nu grundpensionen skall höjas med hela 200 kr varje månad, men en sådan garndios julklapp måste vi vänta på ett helt år. Bostadsbidraget skall få rejäl höjning från 5600 kr till 7000 i månaden.

Bra för en slösa eller nysvensk, men en spara som fått ihop en slant på banken kan stå där med lång näsa.

”……En pensionär som varit arbetslös eller hemmafru under hela sitt vuxna liv kommer att få en disponibel inkomst på 14 000 kronor efter reformen. Snittpensionären, som har jobbat 40 år, får mellan 13 500 och 14 000 kronor i månaden, har pensionärsorganisationen SPF räknat ut. Det kan alltså löna sig bättre att inte bidra till välfärden genom förvärvsarbete än att slita sönder rygg och axlar som vårdbiträde under ett långt yrkesliv……” står i en ledare i Expressen, som inte frågar sig Varför?

Vilka är det som varit arbetslösa och levt på bidrag under större delen av sitt liv?

Att arbeta, slita och förkovra sig är inget som premieras av politiker, för bakom deras låtsassnyft för de sämst ställda råder ambitionen att få alla nysvenskar nöjda med råge.

Så vi kan bara konstatera att hängmattan ger bra utdelning och att ”doula” yrken kommer att explodera framöver.

Doula, tjänarinna är egentligen inget nytt, för det har värdlandets befolkning tvingats vara under årtionden, för att Löfven och hans företrädare skall få ryggdunkar i EU och framtiden rikligt inkomstförsäkrad.

Kanske det också är en muta till islams fundamentalister för att bli skonade i nästa terrordåd och inte bli utvalda politikermål för deras knivar och Kalasjnikovs? Jeander har sett hur det går till.

För att visa handlingskraft så flyttas fokus till skötsamma jägare, som får vapenlicens och vapenskåp noga kontrollerade, medan gränsen står vidöppen för vapensmuggling från Balkan och Jökarna tävlar i ”doulaskap” för alla rika som fattiga i hela världen, som vill till bidragsparadiset.

Källor:
-https://www.expressen.se/nyheter/mical-hjalper-nyanlanda-kvinnor-att-foda-barn/

-https://www.expressen.se/ledare/hangmattan-ska-inte-ge-hogre-pension-an-slitjobb/

Självmord efter vaccination!

Denna artikel kom från en mejlvän, som kämpar för en objketiv och allsidig rapportering om vaccin och dess följder. Den berättar om orsaken till “Bjärredfamiljens” tragiska bortgång under hösten. Diskussionen om vaccinationer kommer sannolikt att fortsätta under kommande år.
Tilliten till politiker, myndigheter och experter sjunker för allt fler, då vi ser misstagen i backspegeln. Allt för många av dessa “köpta” herrar har sjukdom, lidande och död på sitt rymliga samvete.

Börje Peratt är författare.

Anders Tegnell och Bjärredfamiljens bortgång

Posted on december 11, 2018av borjeperatt

Anders Tegnell ME.jpg

De tragiska självmorden och morden på två egna barn i Bjärred har av föräldrarna i ett brev förklarats med familjens ”meningslösa liv” efter att barnen insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom, ME.

Orsaken till denna sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, ME kan vara vaccination med smutsig svininfluensavaccin. Den officiella förklaringen i Sverige som inte förnekar sambandet, så hymlar man om det.

Länk Naturligtvis tillstår inte sjukvården sitt ansvar även om landet tagit på sig en viss skuld och ersätter en del drabbade med struntsummor. Man för också fram andra förklaringar till ME än vaccin. Se Not

Men alldeles oavsett förklaringar och bortförklaringar så är de möjliga sambanden mellan svininfluensavaccin och ME klarlagda i flera internationella studier som: Chronic Fatigue Syndrome after Swine Flu Vaccination och The Wave Begins? Swine Flu, ME/CFS and the CDCSwine flu vaccine and ME/CFS – fourth ME Association update är en organisation som informerar om detta. LÄNK Det skulle vara uppseendeväckande om svensk forskning kom fram till motsvarande. Eftersom krafterna som vill förneka detta samband är för starka här.

Det skulle naturligtvis vara grovt oskäligt och felaktigt att säga att Tegnell är skyldig till Bjärredfamiljens sätt att avsluta sina liv, men det skulle vara lika felaktigt att säga att Tegnell inte kan ha orsakat motsvarande lidande för ett stort antal familjer i Sverige genom sin ihärdighet i att tvinga på svenska folket detta förfärliga vaccin. Trots motstånd från tiotusentals som ansåg det vara en svår hälsorisk.

Socialstyrelsen drev vaccineringen som en landsomfattande kampanj och ett stort antal människor har fått sina liv förstörda på grund av de neurologiska skador (vanligast är kanske Narkolepsi som också orsakar bla svåra trötthetssymptom) som drabbat flera tidigare fullt friska.
Ansvarig för kampanjen var Anders Tegnell som sedan fick ett lyft i sin karriär. De stora vinnarna var läkemedelsbolagen som kunde prångla ut skitig medicin för 350 miljoner kronor. Större delen fick sedan destrueras, således spolas ned och ut i våra vattendrag. I mars publicerade jag artikeln Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT.

Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

Anders Tegnells respons på kritiken mot kampanjen var att ”om det händer igen skulle han göra samma sak”. Om han nu inte har blodet från familjen i Bjärred på sina fingrar så skulle han ändå göra om en massvaccinering igen – hur farlig är han då? Det brukar ofta komma en framstöt om pandemier och påhittade behov av nya vaccin vid årsskiftet.”

En bok som jag vill att Ni kräver att bibliotekten tar hem är “Piller och Profiter” av John Virapen, fd. vd:n för ett stort läkemedelsbolag.

PK-anda även inom medicinen

Denna information kommer från en mejlvän, med goda erfarenheter från alternativ vård.
 ”Likt den vanliga politikens PK-anda, finns även en PK-anda inom medicinpolitiken gällande ramarna, som lagstiftarna sätter för olika vårdmodeller.
Politikerna vill förstås skaffa sig en bild av alternativen, innan beslut om regelverket tas. Bra så långt.  Men problemet är, att de tycks ge alternativmotståndarnas åsikter företräde. 
Här är en länk, som leder till filmen Kampen om hälsoparadigmet: https://www.youtube.com/watch?v=0Y-RcuCSl4A
Där beskrivs hur “PK” beter sig mot seriösa alternativ, bland annat den antroposofiska läkekonsten: www.vidarrehab.se .”
…………………………………………………………………………………………………….
Lars Bern är en oförtröttlig kämpe mot “makten” ofta mot sjukvården, läkemedelsindustrin och kostproducenter. Han avslöjar om och omigen hur de globala storföretagens vinstjakt förstör för människor, djur och natur. https://newsvoice.se/2018/10/populismens-natur/

 ”Som att ge fd rökare en cigg efter en lungoperation” säjer Malin Kvist i ett reportage i SvD efter att ha fått saft och en limpsmörgås med processad skinka efter sin canceroperation – just sådan mat som Världscancerorganisationen avråder från. https://www.svd.se/som-att-ge-ex-rokare-cigg-efter-en-lungoperation

 ”Dietisten: Otroligt eftersatta kostråd för cancersjuka.” https://www.svd.se/dietist-otroligt-eftersatta-kostrad-for-cancersjukahttps:

 Läs gärna Tove Lifenddahls ledare https://www.svd.se/tredje-vagens-politik-i-matkriget/i/senaste/om/ledare

 Specialkost för medicinska diagnoser är en självklarhet i skolans matbespisning, men hur långt kan krav på specialkost för andra utan medicinska skäl tillgodoses? 
Kan inte dessa krav också vara en tidsmarkör, en ny accesseoar för medelklassen som klimatångset, för att stärka sin individualitet och moraliska resning?

 Även här är Sverige bäst i klassen, i andra länder äter man, som gäst det som serveras. En god vän berättade hur en fransk familj blev chockade över hennes gäster, som tassade in i strumplästen och om hur värdinnan tvingades servera flera rätter efter gästernas krav på varierande önskekost. Oförskämt och kränkande var deras omdöme.

 I skolan är ett rejält grönsaksbord, grovt bröd och mjölk  inte en lika tydlig social markör, som krav på specialkost efter alla etiska, religiösa och traditionella önskemål.

 När kommer artiklar i traditionell media om fler av vårdens eftersatta alternativa råd, för sjuka patienter? Här sitter Big Pharma stadigt i högsätet av både läkare, medicinska skribenter och politiker.

 Finns erfarenheter av alternativ medicin, så hör gärna av Er i kommentatorsfälten, likaså om erfarenheter från gängse sjukvård.

Ps. Fler inlägg om alternativ vård finns under kategorin: Vård. Ds.

Sjukskrivning främst till för asylsökande……

Det är inte bara Olle Ljungbeck och hans fru som råkat ut för utländska läkares inkompetens.  Läs detta meddelande från twitter, så  Ni som ev. studerar redan kan vända i dörren om sjukdom drabbar Er.Om detta är regeringens order för att stjälpa över asylkostnader på FK eller om det är resultatet av en svajig läkarlegitimation får vi fundera över.
Jag funderar på, om det inte vore bättre att dessa kompetenslösa läkare återvände till tunnelbanan.
Kanske Helena Bergström kunde göra del 2 av filmen “Se upp för dårarna” och berätta hur en läkare med invandrarbakgrund mobbats ut från sin arbetsplats av oberikade patienter?
Då kanske hon kunde bli nästa års omslagsflicka på Bokmässans programblad, som i år pryds av Jonas Hassan Khemiri….
Pensionen sinar
Den allmänna pensionen räcker inte längre till. Därför är nya given att dagens 30-40 åringar måste arbeta till minst 70 år för att då få ut en pension, som det knappt går att överleva på.
“Pensionspiskan  viner nu hårt, nu är det allvar” skriver Joel Dhalberg i Svd.
Det är en illustration för några år sedan, svaret är nej på Aftonbladets fråga. Hur skulle annars socialdemokraterna muta in fortsatt makt om invandringen skulle sina?
I  dag ligger 328 000 under fattigdomsgränsen, nytt rekord i Norden och vi har halkat allt längre ner på EU listan, där tidigare fattiga länder passerat oss.
Riksdagen höjer riksdagsmännens arvode med 1.500 kr i månaden från 1 november med motivering att ökningen skall motsvara den på arbetsmarknaden, medan min systers väninna måste sälja bilen för att ha råd med tandläkaren.
Någon inviduell prestationsbaserad lön för riksdagsmännen är det inte tal om. En månadslön på 66.900 kr får alla oavsett om de mest sovit i sin bänk och därutöver tillkommer rikliga förmåner. Antalet kunde direkt halveras från 349 till 175.
Alla experter talar om högre levnadsålder, vilket är riktigt, men aldrig ett pip om att den allmänna pensionen också måste räcka till alla de invandrare med anhöriga som aldrig jobbat en timma.
Tänk om man också kunde rensa bort allt genustrams och den falska värdegrunden i undervisningen och helt satsa på att lära ungarna läsa, skriva och räkna och vid högre studier tvinga studenterna att  rappa på mot examen, för att tidigare komma ut i arbetslivet.
Inger Enkvist, professor  i Lund tycks tala, skriva och debattera för döva öron. Hon får vara glad att hon än så länge undviket drev och hot om avsked, som hennes kollega Kajsa Ekholm Friedman blev.
Nej, det är bara de äldre som skall klämmas åt och tvingas arbeta allt längre. Anledningen är att den politiska eliten aldrig bytt blöjor, förflyttat tunga gamla eller stressats av klockan för varje besök. De har redan i unga år lagt kraften på ungdomsförbunden och lärt sig både rövslickeri och korruption.
Minns hur de stora gossarna skrattade rått när de visade namn på medlemmar som inte fanns inom VUF (vänsterns unddomsförbund), vilket var en vanlig strategi för att öka föreningsstödet från skattebetalarna.
De valda sitter bekvämt i sin riksdagsbänk, som nu ser ut att bli mycket lång efter detta jämna val. För en vecka sedan  ägde talmansrunda nummer 2 rum, för att lirka upp någon ut skyttegraven. Nu har visst Ulf klättrat upp med Ebba i handen, men försåtliga Anne och Jan kan ha smygit sig över till fiendesidan. Hjälp finns på ena kanten, men problemet är att bandvagnen har fel märke.

Patienter får vara försökskaniner, när arbetslöshetsstatistiken för invandrare skall friseras!

Gästkrönikör Olle Ljungbeck har tidigare skrivit om dessa tunga besök på familjens hälsocentral. Där bemanningen endast bestod av okunnig utomnordisk personal, som fick svåra konsekvenser för hans hustru.
Jag vet efter lång erfarenhet i vården att många patienter råkat mycket illa ut pga av läkares brister i kompetens. Uppdrag Granskning har belyst problemen med utomnordiska läkares brister, samt deras stora svårigheter att få godkänt i proven för svensk legitimation.
Det viktigaste för Ylva Johansson är att frisera den höga arbetslöshetsstatistiken hos invandrare och då får patienter bli försökskaniner.
Många av oss, som blivit felbehandlade och dåligt bemötta vill inte bråka och riskera stämpeln en jobbig patient, men tröstrikt är att anmälningarna till IVO bara ökar.
Dagens patienter är tack vare nätet mycket pålästa och kan vara läkaren behjälplig, om han eller hon har ett öppet sinne och inte är låst av prestige och gammal hierarki.
Att skriva till ansvariga politiker rekommenderas varmt, eftersom breven måste diarieföras och är offentlig handling, såvida inte uppgifterna i brevet kommer att skada avsändaren och då sekretessbeläggs. Kap 7 i Sekretsslag (1980:100).

…………………………………………………………………………………………

 ”Till sjuklöverns partiledare.

För kännedom till Jimmie Åkesson, jämte lokala sjukvårdspolitiker i Gävle.

(Eftersom traditionell media inte tar in något, som visar konsekvenserna av dagens massinvandring sänder jag ej detta brev av personliga erfarenheter av dagens havererade vård till dessa).

För kännedom

I slutet av juli fick min fru som är 80 år, symptom som tydde på att något hälsoproblem tillstött. Då detta medförde betydande besvär beslöt vi att kontakta läkare. Efter samtal med en sköterska på den lokala hälsocentralen fick vi beskedet, att vi skulle bli uppringda om en timme. Så skedde också. Eftersom min fru kände smärta krävde vi att få konsultera en läkare på centralen. Detta skulle först inte vara möjligt, men genom vår envishet fick vi till slut en tid. 

Ankomna till hälsocentralen fann vi flertalet sittplatser upptagna av utomeuropeiska individer. Ingen erbjöd oss en sittplats trots att ett flertal bestod av ungdomar som troligen enbart var i sällskap. 

På en informationstavla kunde vi läsa att centralen hade 8 läkare.

Vad som trots detta gjorde oss en aning förvånade var att endast en av dessa bar svenskt namn. Så småningom fick min fru komma in till läkare som var utomeuropeisk.

Tyvärr kunde denna läkare inte ställa någon diagnos och inte heller någon av kollegerna som tillfrågades. I stället fick jag beskedet att min hustru fick vänta på diagnostisering och eventuellt behandling om 14 dagar, då annan läkare var åter efter semester. Sålunda fick vi lämna hälsocentralen utan att bli hjälpta bortsett från rekommendationen att inköpa ett receptfritt medel av något slag!
Efter att det gått 14 dagar besökte vi hälsocentralen på nytt. Tyvärr fick vi samma besked som förra gången. Det fanns fortfarande ingen läkare som kunde ställa diagnos. Vi begärde då remiss till sjukhuset, som nekades. Någon annan utväg än att lämna hälsocentralen fanns sålunda inte, varför vi for hem igen.

En vecka senare fick min hustru så svara smärtor i magen, att vi åter tvingades söka oss till hälsocentralen. Min fru var då mycket dålig. Vi hade inte mer än väl kommit in i undersökningsrummet så svimmade hon, som tur var kunde jag fånga upp henne så hon inte slog i golvet. Enligt basala sjukvårdsråd skall man då försiktigt lägga ned en avsvimmad person på golvet. 

Personalen förutom ”läkaren” var alla invandrare med dålig språkförståelse. I stället för att handla sprang de som yra höns, utan att veta vad de skulle göra. När jag fått dem att larma ambulans kom denna mycket snabbt och var enbart bemannad med svenskar som gjorde att det lugnade ner sig betydligt. 

Väl komna till lasarettet gjordes en omedelbar undersökning och läkaren förklarade att hon måste opereras inom två timmar. Hon fick ligga kvar på sjukhuset efter operationen ca tre och en halv vecka.

Den tredje september skrevs min hustru ut från Geriatriken. Hon fick då åka hem till vår bostad  med “taxiambulans”. Hon hade då kateter eftersom urineringen inte fungerade. Med sig fick hon rullstol och förhöjd toastol. Katetertömningen sköter jag med tömning ett flertal gånger varje dag. Redan första dagen jag gjorde detta funderade jag på att katetern rimligtvis borde bytas ut då och då. Men detta skedde först senare, när jag påtalade detta.

Den 7/9 på kvällen fick min hustru problem och smärta. Vi ringde sjukhuset och de lovade komma kl 11.00 på kvällen. Lite senare ringde de igen och meddelade att de inte kunde komma. Jag fick förutom att varje gång tömma katetern hjälpa henne även vid detta tillfälle så hon kunde somna.

Torsdagen den 9 september kände hon att hon måste få hjälp eftersom hon kände smärta och irritation, men kunde ändå inte urinera. Hälsocentralen lovade skicka en sköterska men någon sådan kom aldrig. Trots att det blev ett enormt regnoväder tog vi därför min bil, lastade in rullstolen och for till hälsocentralen. Efter en stunds väntan fick vi komma in till en sköterska som bytte kateter. Det visade sig då att min anhörig fått urinvägsinfektion. Av denna anledning ordinerades hon en 5-dagars kur med antibiotika.

Vi är kallade för återbesök och för byte av katerslang den 14 september.

Jag vill betona att de sjuksköterskor som vid olika tider behandlat min hustru har visat en stor yrkesskicklighet varför de har vårt fulla förtroende. Detta gäller även operations- och geriatrikavdelningen.
Däremot måste det anses mer än tveksamt med ett så stort antal icke utbildade utomeuropeiska läkare, som därtill inte behärskar språket. Detta gäller även annan utomeuropeisk personal.
Ps. Efter det som hänt måste vi, över åttioåriga pensionärer som arbetat ett helt liv och som fortfarande var för sig betalar en inte obetydlig summa i skatt, ställa oss frågan om det kan anses vara denna slags humanism som sjuklöverns politiker dagligen stoltserar med när de utnämner sig själva till världens främsta humanister, men ständigt smutskastar ett parti som värnar om vårt eget folk. Eller kan det vara samma cynism som man visar mot alla av utomeuropeiska individer mördade, våldtagna svenska kvinnor flickor etc, att med hänsyn till vår ålder kan vi fungera som billiga försökskaniner! Ds.”

Olle Ljungbeck, 86 år. Adr: Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

…………………………………………………………………………………………………..

Jag vore tacksam om fler ville skriva gästinlägg om både goda och dåliga vårderfarenheter eller om något annat som ligger Er varmt om hjärtat. För Er som inte har min mejladress, skriva bara ”Gästinlägg” i en kommentar, så skickar jag den direkt.