Läkareupproret – Covid 19 en pandemi planerad av oligarker?

Hej! mejlar en bloggföljare.
”Läkaruppropet eller The Doctors Appeal har en hemsida som förtjänar spridning. Vi är nu ca 10 000 följare, men det behövs många fler om de ska få gehör. Dessa läkare och sköterskor jobbar bl.a. för att vi ska slippa vaccinpass.”

Från deras hemsida: https://doctorsappeal.com

 • En ny hemsida på engelska presenteras som enkelt översätts till olika språk
 • WHO:s planer på världsherravälde över nästa pandemi med obligatoriska vaccinpass samt lock down krav. https://exitwho.se
 • En ny konferens planeras i samarbete med Childrens Health Defense (CHD) den sista helgen i september på Johannesbergs slott.(Slottet ligger i Gottröra vid väg 77 mellan Uppsala och Norrtälje.) 

Fokus blir de bakomliggande orsaker till pandemin, eller rättare sagt plandemin, där några mycket mäktiga företag, internationella organisationer och besuttna privatpersoner var dirigenter för att lamslå en hel värld.
Vanguard, Blackrock (företag för finansiell rådgivning, investeringsförvaltning) WHO, World Economic Forum, EU, Världsbanken m m) kommer att synas i sömmarna.

Sven Román, är ordförande i Läkaruppropet, en ideell förening. Se https://doctorsappeal.com för mer information.

———————————————————————————————–

Syftet med drastiska Lock Down åtgärder var mer för att testa folkets lojalitet än för att förhindra smittspridning. Viruset kom troligen från ett laboratorium, läcka eller befalld order?

Vägen skulle banas till NWO, där Big Pharma, politiker, sjukvård och media drev på med den nya tysken Klaus Schwab i ledningen.

Lebensraum/livsrum ett uttryck som ursprungligen myntades av Friedrich Ratzel kring sekelskiftet 1900 och togs upp av Hitler för att utvidga det tyska riket. I dag skall det endast ske för den globala eliten, som skall äga allt, vi andra skall bli lyckliga ändå enligt The Great Reset, den stora återställningen. Vi som vägrade att kavla upp ärmen och de som klarade sig från biverkningar och död, blev jagade i pressen och anklgades för bristande solidaritet vid personliga möten. Indoktrineringens kraft är stor, framför allt när det handlar om sjukdom och död.

I boken om pandemin ”Dödsorsak okänd” av Edward Dowd som frågar sig varför dör 40 % fler människor året efter pandemin, än tidigare?

”För två år sedan fick marknadsanalytikern Edward Dowd ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som dog plötsligt. Många fler än vad han kunde erinra sig från tidigare år. Medier rapporte­rade om barn som dog i sömnen, ung­domar som fick hjärtattacker, artister som kollap­sade på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som föll ihop under träningar och matcher. Ofta utan att någon döds­orsak angavs efteråt.
Edward Dowd bestämde sig då för att undersöka bak­grunden till dessa oro­väckan­de händelser. Resultatet redo­visar han i Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022………/
Vad är då orsaken till dessa stora ökningar av antalet dödsfall och funk­tions­ned­­­sätt­ningar?
Är det covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser?
Författaren ger flera argument till varför så inte är fallet. Istället pekar han ut de experimentella covidvacci­nerna som den huvud­miss­tänkta ­boven i dramat….”
https://www.adlibris.com/se/bok/dodsorsak-okand-epidemin-av-plotsliga-dodsfall-2021-2022-9789189494374

Det var prins Charles tillsammans med WEF regissören Klaus Schwab som med covid-19 krisen som alibi under maj 2020 lyfte fram den stora återställningens planen/The great reset som räddning för hela planeten.

”Det finns ett akut behov för globala intressenter att samarbeta för att samtidigt hantera de direkta konsekvenserna av covid-19-krisen. För att förbättra världens tillstånd startar World Economic Forum initiativet The Great Reset.” https://thegreatreset.se/

Vi som såg verkligheten bakom de vackra orden blev genast stämplade som konspiratörer. De mesta rabiata makthavarna var de som gått i Schwabs elitskola för unga ledare, som Mark Rutte i Nederländerna och despoten Justin Trudeau i Kanada, som erhöll 80 000 protesterande namnunderskrifter på 72 timmar, vilket gjorde honom förbannad och han visade folket, inte minst för protesterande chaufförer, vart skåpet skulle stå.

Rädsla för sjukdom och död gjorde folket till medlöpare, när dessa besuttna snabbt insåg att denna virusläcka var det effektivaste för att bredda vägen till NWO.

Virus är alltid starkast i dess första skede, där främst gamla med nedsatt immunförsvar dog, liksom kroniskt sjuka, svaga, undernärda personer och de med övervikt, främst av manligt kön blev svårt sjuka eller dog. Friska individer klarade av denna svåra influenza, majoriteten utan men.

Hysterin med massvaccination av ett icke tillräckligt utvärderat gen vaccin på individer som ej tillhörde riskgrupper var helt onödigt, liksom på barn med friskt immunförsvar. Men för Big Pharmas kassakista var detta ett förträffligt medel och för politiker likaså med kontroll över folket i varje vrå. Något som fick WHO att vakna och med oligark donationer bakom sig så blev Bill Gates WHO:s medicinska expert och nu lurar vaccinpass bakom knuten inför nästa planerade pandemi.

Efter hand kom det motvilligt fram att vaccinet ej hjälpte mot virusets mutationer. Min granne hade tagit flera sprutor, blev ändå sjuk, jag själv icke vaccinerad och med kroniska sjukdomar i bagaget klarade av omikron i hemmet utan men.

Med tiden dör virus ut, när allt fler i populationen har smittats eller varit sjuka har utvecklat naturliga antikroppar, medan ett helvete började synliggöras för många som blivit vaccinerade om de inte dog direkt efter sprutan i anafylaktisk chock (livsfarlig autoimmun överkänslighets reaktion). Autoimmuna sjukdomar, cancer, hjärt/kärlsjukdomar, missfall, minskad fertilitet mm sköt i höjden och bortförklaringarna från de ansvariga likaså. Orsaken var att genvaccinets spikar/taggar fördes in i friska celler och rubbade kroppens naturliga immunförsvar.

Detta är den största medicinska skandal som avsiktligt drabbat mänskligheten.

Bild från CBC News Bill Gates

7 tankar kring ”Läkareupproret – Covid 19 en pandemi planerad av oligarker?

 1. Det mesta tyder på en global kupp av enormt mått . Det är inte dåligt att kunna utföra något sådant inför hela klotet . Tyder på gigantiska resurser ! Så det blir till att avvakta nästa synliga steg i detta scenario . Det vi kan vara säkra på är att en mängd osynliga mått och steg hela tiden tas av dessa som finns bakom scenariot med covid , klimatet
  och massinvandring för att nu nämna några av de hotelser de serverar .
  Mvh Sjöström

  1. Välgörande att du påpekar grundorsaken ”en global kupp av enormt mått”!
   Flertalet skribenter inte minst på ledarsidor nöjer sig nu med att synliggöra symptomen, men grundorsaken (superrika oligarker med köpta medlöpare till politiker) undviker de att nämna, förmodligen är de rädda om jobben.
   Det är ägare till främst bankdynastierna och det militärindustriella komplexet som styr.
   Deras lobbyist är Klaus Schwab med sitt WEF, vars skola för unga ledare, där elever formas väl efter pandemier, vacciner, krig dolt med demokratiexport, klimathysteri och massinvandring för att sänka Europas välfärd. Där islam tar över allt mer av värdländers tankegods, precis som länders naturtillgångar slukas av Big bröder efter att Nato/USA gjort sitt.

 2. Läkare och sjuksköterskor har ni ens tänkt tanken vilka konsekvenser det kan få för er, om det visar sig att ni har injicerat den svenska befolkningen med ”dödliga sjukdomar”, istället för det motsatta? Huvudskyddsombudet vid Skånes universitetssjukhus, Sus, slår larm i mars 2021 om kraftiga biverkningar för personalen som fått Astra Zenecas vaccin. Trots varningssignalerna propagerar politikerna ändå för fortsatt vaccinering? Fast de själva tog väl en ”saltlösning” för att visa på kurage/solidaritet, som om vi inte förstod det. Det har väl inte dött någon av Corona bland Riksdagsfolket, myndighetschefer m.m.! Kanske saltlösning till alla hade varit modellen. För då hade vi sluppit att ”ge” medicinföretagen alla de Miljarder som de verkningslösa vaccinen kostade och som den fortfarande gör. Det hade räckt med en ”placebo vaccinering”, eller hur läkare och sjuksköterskor.
  it’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/skyddsombud-vardpersonal-sjuka-av-vaccinet?fbclid=IwAR11__mzyPuP7x-GzLzTlDFOqM2CWJ0lYelqooqVpmN1ODHysSjmlUvHLGU

  1. Tyvärr sträcker sig inte skyddsombudets bevakning flera år framåt. Ökning av gamla och nya sjukdomar sker, men vaccinets påverkan stängs ner. Experter har ingen aning om orsaker, precis som vid den skenande kriminaliteten. Våra politiker är samma medlöpare oavsett vad det handlar om, de följer bara pengarna med dess Big bröder.

  2. ”Huvudskyddsombudet vid Skånes universitetssjukhus, Sus, slår larm i mars 2021 om kraftiga biverkningar för personalen som fått Astra Zenecas vaccin. Trots varningssignalerna propagerar politikerna ändå för fortsatt vaccinering?”

   Den givna reflexen är väl vad som redan skett: AZN:s ’vaxx’ döms ut och konkurrenterna får större marknadsandel. Det naturliga vore att fördöma hela vaxxeriet, på både medicinska, ekonomiska och politiska grunder.

   1. Men då skulle ju Big Pharmas miljardvinster försvinna och medborgare få behålla mer av sina skattepengar, det gillar inte Ursula von der Leyen nere i EU. Hon svindlade bort mångmiljarder i vaccin köp från Pfizer, förmodligen låg hennes make bakom som är involverad i bio tech företag, precis som Magdalena Anderssons make som har en professur finansierad av Wallenberg med sitt Nato krav.

    1. Jovisst, men för allmänhetens klarsyn är det inte bra att bidra till bedrägeriets vidmakthållande, genom att peka på enskilda ’vaxx’ som problematiska – vilket leder tanken till att massvaxx är bra trots allt. Ungefär som att befolkningsutbyte är bra, men ’vi måste bli bättre på integrationen’.

Kommentarer är stängda.