Peter Hultkvist anmäls för missfirmelse och skymfning av Olle Ljungbeck

Till polismyndighet i Gävle och Stockholm

”Anmälan mot försvarsminister Peter Hultqvist.

Undertecknad anmäler härmed försvarsminister Peter Hultqvist för missfirmelse och skymfning av mig personligen, när han kallat Sverigedemokrater för grisar.

Eftersom han använt uttrycket på ett generellt/allmängiltigt sätt har han därmed inkluderat alla politiskt anslutna till Sverigedemokraterna. Som därtill varande minister är det oförsvarligt att använda språkbruket på ett så vårdslöst sätt. 

Polisen eller åklagarmyndigheten kan lätt göra sig en bild av var jag befinner mig demokratiskt och värnande av rättssamhället. Detta har jag under minst ett 40-tal år redovisat i debatt- och insändarartiklar.

”Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) har författat en ledarkrönika där han går till attack mot Sverigedemokraterna som han menar är ”grisar” och använder ett språkbruk hämtat från Nazityskland. Detta samtidigt som Socialdemokraterna anklagar SD för att polarisera samhället och debattklimatet i landet”.


Eftersom jag alltid avskytt och bekämpat nazister och kommunister liksom de som företräder auktoritära styrelseformer känner jag mig djupt kränkt av Hultqvist uttalande som inte kan tolkas på annat sätt än att han inbegriper alla Sverigedemokrater i sitt uttalande.

Ifall inte Hultqvist åtalas visar detta på en underlåtenhet från de rättsvårdande myndigheternas sida som tydligt visar på mannamån och partiskhet från myndigheternas sida.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

—————————————————————————————

Vi kan bara säga Tack Olle Ljungbeck för Din ork att agera både i teori och praktik mot arroganta och samhällsförstörande makthavare som bryter mot grundlagen!

Bildresultat för peter hultkvist
Peter Hultkvist och Stefan Löfven

”Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris”

https://www.dalademokraten.se/artikel/peter-hultqvists-kronika-hogerextremismen-gar-inte-att-tamja