Nyhetsbrev från Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

Hej Harriet!

Kolla härnedan. Kanske du anser att SFVH borde få växa, mejlar en bloggvän.

……………………………………………………………………………………………………………………

Vi har redan lämnat januari bakom oss. Tiden går fort, och vi gläds åt ljuset som återvänder.
2023 har varit innehållsrikt, vi har hanterat många viktiga frågor.
Sedan det senaste nyhetsbrevet har styrelsen haft två möten och fortsätter att oförtrutet arbeta för föreningen genom olika projekt och initiativ som var aktuella under 2023.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt 2024 för vår förening och för homeopatin i Sverige.

Opinionsbildning: Som tidigare nämnts planerar vi att använda olika sociala medieplattformar för att sprida homeopatins budskap i Sverige. Styrelsen arbetar för att förbättra föreningens hemsida inom de befintliga ramarna, bland annat genom att aktivera sökoptimering och Google Ads, så att hemsidan och dess innehåll når en bredare allmänhet. Vi uppmanar er att regelbundet besöka vår hemsida för att ta del av våra uppdateringar, inklusive vetenskapliga artiklar. Här är direktlänkarna till hemsidan: https://homeopatiframjandet.se och till de vetenskapliga artiklarna: https://homeopatiframjandet.se/artiklar/.

Tillgång till homeopatiska enkelmedel i Sverige:
 Under 2024 fortsätter vi att undersöka hur Sveriges klassiska homeopater enklast kan få tillgång till prövade homeopatiska enkelmedel..

Ekonomiskt stöd
Styrelsen arbetar för att höja kompetensen bland våra diplomerade homeopater i Sverige. Vi har initierat ekonomiskt stöd för en kompletterande utbildning i basmedicin, motsvarande 60 poäng, för diplomerade homeopater. Kampanjen startade den 1 januari 2024 och pågår i tre år. De första ansökningarna om stöd har börjat inkomma, och vi förväntar oss fler ansökningar framöver.
Styrelsen har därutöver beslutat att ekonomiskt stödja svenska homeopatiskolor som vill få sin (eller starta en sådan utbildning) basmedicinska utbildning validerad enligt de kriterier som styrelsen fastställt. Vi talar om de kriterier som akupunktörer, anslutna till Svenska Akupunkturförbundet erhållit och som de flesta känner till är godkända som ett komplement till den allmänna sjukvården.  Ett riktat brev om detta har gått ut till samtliga skolor som är godkända av våra två yrkesförbund, KHY och SHR. Genom detta stöd hoppas styrelsen att fler skolor validerar sig enligt ovan och blir ett likriktat valbart alternativ för homeopater som vill höja sin kompetensnivå.

Tidskriften
Marina Szöges kommer att avsluta sitt uppdrag som redaktör för föreningen efter publiceringen av årets första nummer 2024. Detta nummer kommer ut i slutet av februari. Styrelsens sekreterare  Dan Jernebring, tar över som redaktör efter Marina. Dan ansvarar för de två återstående numren (i slutet av maj och september) av Tidskriften för 2024.

Ekonomi
Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet till Tove Lind för hennes arbete i styrelsen då hon 31/12 -23 lät meddela att hon kliver av sin post som kassör och samtidigt lämnar styrelsen. Vi önskar henne all lycka framöver. Från och med 1 januari 2024 har Sven Backlund tagit över rollen som kassör (tidigare suppleant). Då Sven har goda erfarenheter av ekonomistyrning och tillhörande administration är vi glada över att han kunde överta detta arbete efter en kort introduktion av Tove.
Efter årsmötets beslut 2023 har föreningens medlemsavgift nu höjts till 200 kronor. Vi ber våra medlemmar att framöver betala medlemsavgiften genom att använda utsänd faktura som underlag för betalning. Nya medlemmar hänvisas till hemsidan för anmälan om medlemskap.

Årsmöte 2024
Styrelsen förbereder för närvarande föreningens årsmöte i april. Årsmötet hålls lördagen den 20 april kl. 14.00-15.30, online via Zoom, precis som förra året. Ni som vill delta i årsmötet ombeds att skicka ett meddelande om detta via e-post:
homeopatiframjandet@gmail.com

Evenemang
Styrelsen vill också påminna om att vi har beslutat att rabattera inträdesavgiften till SHR:s evenemang ”Homeopatidagarna 2024” med 500 kr för medlemmar i SFVH. Vi rekommenderar varmt detta evenemang.

Håll er friska med homeopati!

Styrelsen, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati”

Bild från homeopati.com

3 tankar kring ”Nyhetsbrev från Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

 1. Glädjande att intresset ökar. Men än så är det riskabelt för leg. läkare att utåt visa sympati för homeopatin. Maktens vakthundar är vaksamma, och slår till mot den doktor som botar med naturens kraft, utan att Big Pharma får sin vinst. Det finns exempel på det.

  1. Var fjärde kvinna blir inte hjälpta av levaxin, medicin mot för låg ämnesomsättning/hypotyreos enligt studie. Thyroid naturligt hormon från grisar är belagt med den mängd krav, det innehåller både T4 och T3 hormoner och hjälper betydligt bättre de som inte blir hjälpta av levaxin.
   Förklaring till läkares avoghet är att Big Pharma inte kan ta patent på grisar. Naturen går inte att ta patent på, båda inriktningarna behövs och kan komplettera varandra.
   Men icke, politiker är i vanlig ordning Big bröders lakejer.

   Läste nyss https://www.forskning.se/2024/02/13/vatten-skydd-hjart-karlsjukdom/?utm_source=Ungapped&utm_medium=email&utm_campaign=20240214 om hur vanligt vatten kan ge skydd mot sjukdomar, vilket borde oroa Big Pharma.

 2. https://newsvoice.se/2024/02/lakare-homeopatiutbildning-nytta/
  Ex från intervju med homeopat Gunnar Jansson

  ”…..Varför har svensk sjukvård misslyckats med att bota människor snarare än att symptombehandla, och avlägsna hela kroppsdelar eller vävnader?

  Gunnar Jansson: De flesta av deras mediciner är inte kurativa utan snarare dämpande, och t o m arbetar emot den egna försvarsmekanismen. Feber är för kroppen en oerhört viktig försvarsmekanism och skall i de flesta fall stimuleras.
  Dämpar man febern, vilket man gör inom vården, t o m hos nyfödda, vilket enligt min uppfattning och erfarenhet leder till mycket negativa effekter…..”

  Intresset för alternativ medicin har ökat, förmodligen efter alla vaccinskador.

Kommentarer är stängda.