Israel – Palestina del 2

I dag blir det ett långt inlägg med mina reflektioner efter.

Sammanfattning: Del 2 handlar om arabernas anfall mot den nybildade staten Israel under 1948, som kallas självständighetskriget av israelerna, och al-Nakba (”katastrofen”) av palestinierna som initialt beordrades av sina makthavare att lämna sina hem och fly till grannländer, eftersom ledarna var övertygade om seger. Flykten med fördrivning ökade efter Israels seger till flyktingläger, som senare blivit baser för sk. befrielserörelser enligt Palestina med arabstater eller terrorgrupper enligt Israel och USA.

Judiska självförsvarsgrupper besegrade överraskande arabstaterna 1948 -1949 och formades därefter till Israels försvarsarmé. Därefter utvidgade Israel sina gränser, som har fortsatt efter nya anfall/krig och med israeliska bosättningar på Västbanken, vilket har ökat marginalisering och judehat från palestinier.
Allt fler judar tog sig till Israel under 50-talet och framåt, vilket innebar ökat behov av mark som beboddes av araber (palestinier är en senare benämning).

Ofta bortglömt i debatten är att många araber också bor i Israel och är representerade inom många sektorer, tom i det israeliska parlamentet Knesset med ett arabiskt parti; Förenade arablistan. I Israel är minst tre fjärdedelar av invånarna är judar, men omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948.
Hinder för varaktig fred tas upp, där bistånd till Palestina mer går till krig än till folkets väl, hatpropagandan inom undervisning, stormakternas bakomliggande agerande, framväxten av befrielserörelser, splittringen mellan Hamas och PLO, resultatlösa fredsförsök fram till Osloavtalet, där PLO erkände Israel som stat, men inte parlamentet vid hemkomsten.

Julius Storeff:

”Den 15 maj 1948 förklarade sig judiska delen av Mandatet som självständiga staten Israel.
Fem arabiska stater: Libanon, Syria, Jordanien, Egypten och Iraq, med reguljära arméer anföll judarna. Arabernas Liberation Army som räknade in lokala araber var med.
Alla politiska och militära bedömare var övertygade att de arabiska styrkorna skulle besegra den ny utropade judiska staten och massakrera dess befolkning.
Ändå gjorde världssamfundet ingenting för att ingripa. Det som förhindrade
massakern var judiska självförsvars grupper som den 26 maj 1948 formade IDF– Israels Försvars Arme.
Mot alla odds lyckades numerärt och militärt underlägsna judiska staten slå
tillbaka det arabiska ingreppet och befästa sig så starkt att arabländerna nio
månader senare gick till slut på eldupphör.
Priset för det var livet på 2,400 civila israeler och fler än 4,000 israeliska
soldater.
Israel vidgade sina gränser. Jordanien ockuperade Västbanken och Jerusalem.
Endast 2 stater Britannien och Pakistan erkände annekteringen.
Invånarna fick jordanskt medborgarskap efter att i tre officiella konferenser i
Ramallah, Jeriko och Hebron röstades för att inte skapa någon separat nationell identitet, utan snarare bli undersåtar till Jordanien och skattade sig lyckliga ty invånarna i Gaza som ockuperades av Egypten förblev statslösa och behövde tillstånd för att lämna remsan.
Alla judar som flydde från arabiska länderna och sökte sig till Israel
välkomnades och fick hem. I början i tältläger och sedan slutet av 50 talet
bodde alla i permanenta bostäder.

De lämnade tillgångar i dagens pennings värde över 250 miljarder dollar.

https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2013/01/immigration_camp1949.jpg?resize=800%2C535&ssl=1


Flyktingläger i Israel för nykomna.
Arabiska flyktingarna spred sig till grannländerna. De som sökte sig till Syrien och Libanon och Gaza hamnade på flyktingläger för att där bli andra klassens invånare, trots att de är samma folk med samma språk, religion, kultur och seder.
I Libanon, enligt Amnesty International, är palestinska flyktingar socialt
marginaliserade, har mycket begränsade medborgerliga, sociala, politiska och ekonomiska rättigheter, inklusive begränsad tillgång till Libanons regerings folkhälso- utbildnings- och sociala tjänster och står inför betydande begränsningar av deras rätt till arbete och rätt att äga egendom. Inte för länge sen återkallade Libanons myndigheter 50 av alla 70 förbjudna yrken. Ändå och i princip får de jobba bara som renhållnings arbetare eller på byggen.
De bor i överbefolkade läger och får inte äga, föra över, köpa eller sälja
fastigheter eller mark.
En anledning till diskrimineringen är att palestinierna sedan 1970-talet har fört krig och förstörelse till Libanon och förvandlat flyktingläger till baser för
terrorgrupper.
FN skapade ett organ för att rehabilitera och hjälpa flyktingarna med arbete,
utbildning och sjukvård – UNRWA.
Nu 72 år senare är flyktingarna kvar i sina läger ointegrerade och utan framtid.
UNRWA har sett till att flyktingstatusen går i arv trots att FN stadgar inte tillåter det.

Enligt Palestinier Refugee Research Net (2010) knuten till McGill universitet i USA, lever 37 % av invånarna på West banken och Gaza i flyktningsläger. Gaza har 8 st. och Palestinska myndigheten 19 (nitton). Det är lika absurt som cyniskt!
Arabiska länderna och Palestinska Administrationen (PA) väntar att de ska
kunna bosättas i själva staten Israel. De är över 5 miljoner nu och även om
Israel är land där många mirakler ägd rum, verkar det som att återvändandet är en omöjlig dröm.
Med andra ord allt tal om fördrivningen s.k. Nakba – katastrofen, en händelse som uppmärksammas högtidligt och årligen i arabvärlden är i mycket myt!
En roman som beskrev händelserna som purgatorium/skärseld för palestinska folket recenserades i SvD (maj 2022).
Jag skrev en utförlig kommentar som refuserades av kulturredaktören.

Hinder för fred
A. Finansiering av terror och korruption.
Svenska staten öser pengar över kvasi staten Palestina årligen.
År 2017 var summan 975 miljoner. Nivån för det palestinska biståndet för åren 2020–2024 omfattar 1,5 miljarder kronor.
De senaste 25 åren har Sverige förbrukat de ofattbara 36 miljarder kronor på
bistånd till Palestina.

Steget Efter illustrerar. Egen bildsättning.

Sedan april 2021 har USA tillhandahållit över en halv
miljard dollar för palestinierna. Den amerikanska regeringen gav ytterligare 75 miljoner dollar i ekonomiskt bistånd till det palestinska folket år 2022 och
45 miljoner dollar för program för att stödja säkerhetssektorn.
En stor del av dessa pengar går till terroristlöner och negativ demokratisk
utveckling i de palestinska områdena eller hamnar i privata fickor.
Alla i ledningen för Administrationen och PLO ledningen och likaså Hamas
ledningen i Gaza är miljardärer eller miljonärer i dollar. Inofficiell uppgift
uppger att M. Abbas månadslön som president är 1 miljon dollar.
PA har 65 000 ”soldater” – det vill säga poliser och olika ”säkerhetsenheter”
som fungerar som en de facto armé. PA spenderade mer än 1 miljard dollar på dessa styrkor under 2018. Jakten på terrorister ombesörj av israeliska polis och arme. Pengarna för styrkan borde bekosta befolkningens välfärd.

PM betalar månadsvis ersättning till alla fängslade för terrorhandlingar. En gift terrorist med 3 barm och blod på händerna får det som motsvarar 30,500 Skr per månad. Om terroristen blir dödad får hans familj ersättningen. Med det lockas fler till att begå terror handlingar ibland för att säkra livstids försörjning åt sina anhöriga.
Under året 2017 betalade PA 1,5 miljarder Skr kronor till fängslade eller
frigivna terrorister och 1.9 miljarder Skr till familjerna av dödade eller skadade.
Det är 7 % av PA budget spenderat för det som Israel kallar ”pay for slay”.
Svenska skattebetalare finansierar indirekt terroristdåd i Israel.
Många tycker att araberna i Israel är förtryckta och diskriminerade. Arabiska
minoriteten i Israel är c:a 20 %. De skyddas av Israel’s grundlag antagen redan 1948 som deklarerar att staten Israel:
” will ensure complete equality of social and political rights to all its habitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education, and culture; it will safeguard the Holy Places of all religion”.
Det är inte bara ord:
Israeliska parlamentet har 120 ledamöter. Förenade Arabs List bestå av 4
partier och i val samverkan för 2020 hade 20 sits. Grunden för samverkan är
vägran att erkänna Israel som” judisk” stat. Då måste man beakta att det finns 21 stats bildningar med namnet ”arabisk” och 26 till som definierar sig som ”muslimsk”.
På samma sätt som stater som kallar sig arabiska eller muslimska är inte
apartheid stater för det är inte heller Israel det bara att den är judisk stat. Alla som läser texten kan själva göra bedömningen.
28 % av studenterna i Technion (motsvarar KTH eller Chalmers) är araber, samt 16 % av alla som studerar på högskolor eller universitet är också araber.
Många domare och advokater är israeliska araber. En av ledamöterna av
högsta domstolen var israelisk arab.
Alla israeliska medborgare oavsett nationalitet erhåller samma sociala
förmåner- från sjukförsäkring och barnbidrag till pension.
Fram till år 2018 var arabiska också officiellt språk i Israel. Nu är det bara
hebreiskan. Det är ungefär som i Frankrike som har det skrivet i konstitutionen att franska är statens officiella språk.

Statistik från 2016 (Jerusalem Post) visar att 23 % av Israels läkare och 46 % av farmacevterna är araber. Dess procenttal har, enligt en arabisk källa ökat till 35 % (2022).

Tyvärr är många araber i lägre sociala klasser inte lika framgångsrika och är
hopplöst fast i klan relationer och strikt islam. Mord antalet i Israel för år
2023, fram till september månad var 170 för arabiska sektorn d.v.s. araber som mördar araber och 4 st. för judiska delen av samhället som är 3 ggr större än den arabiska.

B. Hatuppfostran
Att palestinierna inte har egen stat beror uteslutande på deras korrupta
politiska och religiöst fanatiska ledare som hetsar mot Israel och judar.
I åratal lärde en PA-lärobok för sjunde klassare som heter ”Vårt vackra språk” palestinska barn att:

”Vi kommer att så Palestinas land med skelett och skallar [av shahids = martyr] och måla dem i blod … De vill förbjuda mig, men jag säger till dem, shahid, shahid …”
I palestinska medier är Abd al-Baset Odeh, som mördade 31 personer samlade kring judiska Påsk firande i bombningen på Park Hotel i Netanya( 2002-03-27) och Dalal Mughrabi, som ledde attacken mot passagerare i kollektivtrafik bussar år 1978 som dödade 38 varav 13 barn och skadade 71 andra, hjältar och förebilder. Det är otaliga skolor, gator, torg och institutioner som bär deras namn som hyllas vid många tillfällen.
Glädjeparader hålls och godis delas ut efter terroristattacker, och precis som på Yassir Arafats tid vrålar folkmassorna: en miljon shahider marscherar till
Jerusalem”. Beteendet såg vi i helgen då palestinier och andra araber i Malmö och andra svenska städer och i världen hylade Hamas vidrighet.

Bild från Irak: 1800-x-1000-Lat-sta-11.webp

C:\Users\Julius\Downloads\Irak 8 0kt 2923.jfif

Glädje manifestation i Bagdad över Hamas vidrigheter nyligen.
Beteendet visar att det är inte enbart den politiska eliten, utan även folket på gatan, som inte är mogna för fred och själva begraver möjligheten till en egen stat.
Konflikten mellan universella liberala principer och den mångkulturella,
identitetspolitiska ideologin är på många sätt vår tids stora ödesfråga.

PA ger ut undervisnings materiel för sina skolor. Israel är inte ritat på geografi kartorna och ”landet Palestina” stärker sig från floden Jordan till Medelhavet.
Dessutom hetsas barnen att hata judarna och mörda judar. Böckerna trycks
med benäget tillstånd av EU. Israel har protesterat och EU blev tvungen
undersöka saken. Det delegerades till ett institut som undersökte skolböcker tryckta i Israel och avsedda för arabiska skolorna i Israel. Saken påtalades, men EU spelar oförstående och påstå att inga arabiska skolböcker hetsar mot judar och Israel.
I åratal har PA-muftis uppfunnit lögner om brott mot Al-Aqsa.
”Al Aksa moskén är i fara” en lögn som upprepas ofta, berör muslimer och är
gångbar även i Europa. Moskén finns där den finns, men skamlösa lögnen år ett effektivt budskap som sätter sig. 
Så fort som Jerusalem blev israelisk 1967 hissade israeliska soldater Israels flaga över moskén. Moshe Dayan, dåvarande israelisk försvars minister gav
personligen order att flagan ska tas ner, all i syfte att inte kränka muslimer.
Inte bara det. Israel gav överhögheten över Tempel berget till en muslimsk
nämnd/kommitté s.k. Vakif som missbrukar generositeten och förtroendet.
Judar är dessutom förbjudna att be på området trots att moskén är byggd över resterna av Salomons tempel.


C. Politik
Så kallade palestinier är araber. Namnet palestinier fick de officiellt först i juni 1964 efter ett möte av Arabiska Ligan. Den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som hade omfattande erfarenhet av att skapa befrielserörelsen världen över kom på idén. Arafat var född i Kairo men KGB fabricerade ett intyg som angav Ramallah som födelseort. PA går längre än så och yrkar att de är det äldsta folkslaget på området och att Jeshua Ben Nun- Moses befälhavare kuvade det folket. De blygs inte från att ihärdig påstå att Jesus var palestinier. En tidigare USA presidentkandidat och ordförande i Senaten kallade palestinierna för inventet peaple, (inventet uppfinna).
Förtryck i Palestina utövas av muslimska palestinier mot deras kristna arabiska bröder. År 1950 var 86 % av invånarna i Bethlehem kristna. År 2016 är dess antal 12 %.
På Västbanken som helhet är kristna idag mindre an 2 %.
Konflikten gäller inte territorier utan Israels existens. Hamas och PLO:s
besatthet att utplåna staten Israel och kasta judarna i havet är en återvänds gränd, men om det är varje palestiniers önskan är ovisst.
Fredsförsök med palestiniernas ledare har varit många och resultatlösa.


I juli år 2000 förkastade Yassir Arafat ett förslag som gav palestinierna 96 % av Judea och Samarien med delad Jerusalem.
År 2008 förkastade Mahmud Abbas ett förslag om full tillbakadragande from
Västbanken med delad Jerusalem och möjlighet för 150,000 flyktningar bosätta sig i Israel under 10 års tid (15,000 per år ), samt penning kompensation för de andra. Det förslaget nobbades. PA är minder engagerat att skapa egen stat och helt centrerat att avskaffa judiska staten.
Islamiska nationella motståndsrörelsen (Hamas) är entydig i sin stadga från
1988:
”Israel kommer att resa sig och kommer att förbli upprätt tills islam eliminerar det som det hade eliminerat sina föregångare” och vidare:
”Den islamiska motståndsrörelsen anser att landet Palestina är en islamisk
waqf (helig Mohameds land) som är helgad för framtida muslimska
generationer fram till domedagen. Den, eller någon del av den, bör inte slösas bort: den, eller någon del av den, bör inte ges upp. Varken ett enda arabland eller alla arabländer, varken någon kung eller president, eller alla kungar och presidenter, varken någon organisation eller alla, vare sig de är palestinier eller araber, har rätt att göra det. Palestina är ett islamiskt Waqf-land helgat för muslimska generationer fram till Domedagen.”

Artikel 13 i Hamas är kompromisslös när det gäller att uppnå Hamas mål och manar muslimer att föra jihad mot Israel och avvisa alla fredsinitiativ.
”Det finns ingen lösning på den palestinska frågan än genom jihad.
Initiativ, förslag och internationella konferenser är slöseri med tid och fåfänga ansträngningar”.
.” Hamas tydligt uttalade mål: att ”höja Allahs fana över varje tum av Palestina”.
Ett policydokument från Hamas som skrevs 2017, ofta felaktigt karakteriserat som att visa måttlighet, kallar varje tum av Israel för ”ockuperat territorium” som måste erövras: ”Hamas avvisar alla alternativ till den fullständiga befrielsen av Palestina, från floden till havet.”

PLO:s stadga från 1968 är också tydlig i sina avsikter – med artikel 9 som
förklarar:
”Väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina. Detta är den
övergripande strategin, inte bara en taktisk fas.
Det palestinsk-arabiska folket hävdar sin absoluta beslutsamhet och fasta beslutsamhet att fortsätta sin väpnade kamp och att arbeta för en väpnad folklig revolution för att befria sitt land och återvända till det. De hävdar också sin rätt till ett normalt liv i Palestina och att utöva sin rätt till självbestämmande och suveränitet över landet.”

I samband med Oslo avtalet godkände PLO Israel som självständig stat, men
åtagandet är inte ratificerat i dess parlament.
I ett hav av arabiska länder ges inte utrymme för en i jämförelse mikroskopisk judisk stat.

https://i1.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2017/03/judar9.jpg?ssl=1

Julius Soreff

——————————————————————————-
Så länge som Israel vägrar återlämna ockuperad mark till Palestina, avsluta belägringen/blockaden av Gaza och så länge som Hamas med varierande stöd av PLO vill utplåna Israel finns ingen grund för fred med en tvåstatslösning, som nu tycks allt längre bort.
Hatet har fått ny näring på båda sidor efter Hamas desperata anfall mot civila judar och med Israels vedergällningsattacker.
Kanske såg Hamas närmandet mellan Israel och Saudi som ett hot, samt omkringliggande muslimska länders allt starkare önskan om ekonomisk utveckling i stället för krig mot Israel?
Använder övriga arabstater palestinier som proxykrigare mot Israel, som USA använder ukrainare mot Ryssland, skriver Jan-Olof Sandberg i DGS https://detgodasamhallet.com/2023/10/20/jan-olof-sandgren-varfor-ar-inte-gaza-som-singapore/ men arabstater stänger gränsen för palestinier och de som tidigare lyckats fly behandlas som andra klassens medborgare. Ljusår från hur Sverige behandlar palestinier som fått medborgarskap.
Rasismen inom utomeuropeiska invandrargrupper har det länge varit tabu att tala om.
Många frågetecken finns över Mossads blindhet innan terrorattacken från Hamas.
Kanske ville Netanyahus regering få ett skäl till att göra slut på Hamas som står i vägen för fred och USA ett skäl att dra sig ur Ukraina?
Det sorgliga är att extremister styr på båda sidor, offrar sitt folk, som enbart vill leva i fred.
Skillnaden är att i Israel demonstrerar folket mot till exempel Netanyahus försök att styra rättsstaten, vad den enskilde palestiniern tycker om Hamas styre som enbart inneburit fattigdom, bortsett från makthavarna själva som berikat sig och sitter tryggt i Quatar och kompenserade självmordsfamiljer, är det nog ingen som vet. Hatet mot Israel som statsbildning/antisionism och judehatet/antisemitism får ständigt näring av partier till vänster med dess unga aktiviströrelser.
Att bli tvångsförflyttad eller att användas som mänskliga sköldar är lika förnedrande oavsett av vilka och var det än praktiseras.
Grundorsaken till världens konflikter, där USA alltid är inblandad eller har initierat dem är att krigsindustrin inte får avstanna, krig skapar flyktingströmmar som gläder bankdynastier, eftersom värdländer tvingas låna pengar till migranters försörjning. Först förstöra, elda på motsättningar i stället för försoning, sedan återuppbygga där globalister alltid är vinnare och vanligt folk är alltid förlorare.

Kanske skall den kända frasen från filmmusikalen Cabaret med Liza Minellis Money makes the world go around preciseras med att krigsindustrin får världen att gå runt….

Bild från pinterest

9 tankar kring ”Israel – Palestina del 2

 1. Ger två länkar till (skriver på mobilen) :
  jonathan-cook.net/blog/2023-10-18/ahli-hospital-gaza-gaslit/
  https://www.lewrockwell.com/
  Rubriken : Why the Jews of Khazaria (osv)
  Ger en låång historisk geopolitisk tillbakablick.
  Mvh Åke

  1. Bra med olika källor, som kan leda till förändrad uppfattning eller bara befästa den jag har, ofta utifrån ideologisk hemvist.

   Den vanliga juden får ofta skuld för vad judiska bankdynastier har bidragit till genom historien, precis som de två svenska fotbolls entusiasterna som blev avrättade av en fanatisk muslim, förmodligen som straff för vår yttrandefrihet, som nu är i gungning.

   Varför skall Sverige i tid och otid be om ursäkt till muslimer för handlingar som är tillåtna enligt lagen?

   Har någon hört en imam, eller en muslim som bett om ursäkt för islamisters otaliga terrordåd i Europa?

   Jag anser att islam är en bakåtsträvande och förtryckande religion där du blir belönad för dåd mot otrogna, där ständiga dåd mot judar och kristna möts av jubelrop både här hemma och i hela Mellanöstern och i Afrikas muslimska länder.
   Jag tycker precis som Åkesson, som nu äntligen klämt ur sig, att passar inte Sverige eller Europa, ta då ditt pick och pack och åk hem. Bidrag, välfärd lockar och vår religionsfrihet skall enbart vara till för islam.

   Makthavare och vanligt folk är definitivt ingen homogen grupp i världen, men folket buntas alltid ihop med ledarskapet, hur diktatoriska och förtryckande de än är.

   Ännu kan jag skriva och Ni kommentera på min och andras bloggar, men minorna blir att fler att trampa på för HMF jägare tar inte semester och bötfällda pensionärer är snabbt bortglömda.

   Erkända fakta är att det fanns ett stort judiskt imperium i Östeuropa, under medeltiden; det khazariska riket, som är kända för grymhet och krigs expansion.
   Hur mycket judar de egentligen var och hur stort släktskap dagens judar har i sitt DNA diskuteras livligt på sociala medier.
   Där källor från författare, forskare, historiker från Mellanöstern ofta med vänsterideologi önskar bevisa att dagens judar härstammar från de grymma khazar judarna, att denna folkgrupp konverterade till judendom under tidigt 800-900 tal glöms ofta bort att nämna.

   Motsatsen kommer från Israel och väst (med undantag av vänstern) som anser att majoriteten av dagens judar är semiter som betyder ättling av SEM, som var Noas son. Semiter är släkter eller folk som nämns i första Moseboken 10:21-31 som är ättlingar till Sem. Numera sätts likhetstecken mellan semit och judar, men en semit kan också vara av annat folkslag.

   Problemet är att olika folkslag genom historien har konverterat till olika religioner, till exempel judendom, vilket inte anses vara en äkta jude som skall härstamma i rakt nedstigande led till Abrahams son Isak.
   Abrahams oäkta son, Ismael som stöttes bort med sin mor tjänstekvinnan Hagar betraktas som islams urfader.

   (Inom islam finns samma fajt mellan shia- och sunni muslimer.
   Där shiamuslimer eller shiiter anser sig mer äkta och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali (Alis parti) och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga (legitima) efterträdare.

   Sunni kommer av sunnah som betyder tradition, där står koranens suror, Muhammeds predikningar högt i kurs och ledaren en imam behöver inte ha släktskap med Muhammed, vilket shia muslimer kräver. Sunni utgör ca 90 % av alla muslimer)

   På Flashbacks internetforum hävdas att över 90 % av världens ”judar” är konverterade ”grymma” Khazars (falska judar) medan DNA studier kan bevisa motsatsen.

   https://www.svd.se/a/e1rb1R/sa-gick-khazarernas-imperium-under
   https://hashivah.org/sv/the-jews-semites-or-khazars/
   https://larare.at/religion/04_judendom/judendom_fakta.html

   Jag tror jag återvänder till Marx lära att religion är opium för folket!

   1. Harriet 23 oktober, 2023 kl. 13:05
    Vad du skriver om har blivit ett väldigt knepigt rättsområde. Vi talar om gränsöverskridande brott eller gränsöverskridande oacceptabla handlingar. Om vad du skriver eller gör något i Sverige är lagligt i Sverige, så kan det levereras i andra länder via webben där det är olagligt eller oacceptabelt. Du kan bli lagförd i andra länder för vad du gör i Sverige, även om det är lagligt i Sverige.

    Ett exempel från Kina. En person från Tyskland skrev något mycket nedsättande och osant om ett företag i Kina. Företaget i Kina förlorade kunder och inkomster. Då ansökte dom till den lokala domstolen att få stämma den tyska personen för förlusterna, och domstolen godkände ansökan, och ålade personen att infinna sig i Domstolen, vilket han inte gjorde. Nu är ha internationellt efterlyst, och har gått under jorden.

    USA har tillämpat detta sedan länge. En diplomat, venezuelaren Alex Saab, stödde Maduro regeringen i Venezuela. Det gick inte ner väl hos USA, som åtalade honom för penningtvätt, och begärde honom fängslad och utlämnad till USA från Cabo Verde (Afrika). Så skedde. Hans brott är att han arbetar för att kringgå de mördande amerikanska sanktionerna, vilka har låtit venezuelanska civila svälta ihjäl i tiotusental.

    Ett annat exempel är Huaweis Meng Wanzou, som på USAs begäran hölls fängslad i Kanada. USA har ingen rätt att lägga sig i andras förehavanden utanför USA, men det struntar dom i. USA har kammat in USD 200 miljarder i ”böter” på 20 år för vad andra gör lagligt i andra länder.

    1. Jag förstår dina argument, men när det handlar om islams förkunnare så tar det aldrig slut. De flyttar fram sina positioner hela tiden, efter blasfemi lags återinförande så väntar sharia lag bakom knuten. Precis som bortskämda, curlade ungar.
     Kommer du till Sverige och tar del av all välfärd ofta i överkant, då får du också acceptera vår lag och vårt regelverk.

     Jag upprepar min fråga, varför ber aldrig muslimer om ursäkt för islamisters terrordåd i Europa?

     Då borde ju lika gärna utsatta länder kräva ändring av politisk islam som praktiseras i Mellanöstern?

     Jag är dödstrött på alla särkrav och undantag från landets regelverk och efter rehabiliteringsarbete, med > 100 främst utomeuropiska patienter under min yrkestid, har jag inga illusioner om integrationsviljan, som politiker förstört med kravlös rasism och ställt mig och otaliga andra som tidigt påpekade problemen i skamvrån.

     Nu plötsligt när det skjuts i varenda buske då börjar de vakna och skyller moraset främst på varandra, med rekord i Blame Game.
     Den humanitära stormakten praktiserar definitivt inte Kinas brottsbekämpning, våra politiker, röda som blå har tvärtom bidraget till det nya Sverige med ständiga rekord i rån, bedrägerier, våldtäkter sprängningar, skjutningar och mord, där främst islams följare visar stor kreativitet i brottslighet. Men att utföra brottsliga gärningar mot otrogna ger bara pluspoäng hos Allah!
     Tag gärna del av Swebbtv den 23 oktober och inse att Sverige är ett sjunkande skepp, tack våra våra globalst frälsta politiker där vänstern har bytt färg. De har övergivit folket, vilket jag tjatat om sedan jag började blogga, eftersom censuren i media var ännu effektivare än akismet på denna blogg.
     https://swebbtv.se/w/2VYydwCSZpMjgNiLSJJKtQ?utm_campaign=cmp_3085458&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

     1. Harriet 24 oktober, 2023 kl. 11:17
      ”Jag upprepar min fråga, varför ber aldrig muslimer om ursäkt för islamisters terrordåd i Europa?”
      1. Förmodligen av samma anledning som Sverige aldrig ber om ursäkt för sina förolämpningar och skändningar mot andra kulturer och folk, eller sina IS terrorister, eller sitt deltagande i USAs aggressioner över världen.
      2. Förmodligen av samma anledning som USA och oligarkin aldrig ber om ursäkt för sina härjningar i andra länder, ekonomiska och våld. Inte heller för sina krig och aggression.

      Sverige, och andra länder, måste helt enkelt förändra och anpassa sin lagstiftning och uppträdande till det enkla faktum att Sverige, med flera, inte längre är en isolerad ankdamm i det globala samhället där man kan göra som man vill utan någon respekt och hänsyn mot alla andra i världen.

      Det var Sverige som började bränna koreaner, som har förolämpat en stor del av världens folk. Man kan protestera utan att förolämpa och skända andra. Och så säger man att våran egen lag ger oss den rätten – att förolämpa och skända andra.

      Hur skulle du själv reagera om grannen kom och gjorde sina behov i ditt grönsaksland därför att det är vad våra husregler tillåter oss att göra det.

      ”Den humanitära stormakten praktiserar definitivt inte Kinas brottsbekämpning”
      Nej, sant. Och därför ser det ut som det gör i Sverige, medan Kina är fredligt och harmoniskt. Här går unga lättklädda kvinnor säkra hem på småtimmarna. Man kommer hem efter kvällspromenaden med mobilen, jackan, skorna och livet i behåll. Sverige är annorlunda. Varför.

      Har du inte läst om alla falska rykten om tvångsarbete, koncentrationsläger, religiöst förtryck. Det är lögner. Hur är det med USA sanktionerna där Sverige deltar. Hur är det med USAs NATO???

     2. Terrororganisationer med islamister började bränna både kristna och judar i Mellanöstern samt vissa länder i Afrika långt innan någon brände en Koran i Sverige. Hatet mot otrogna från bokstavstroende Koran tolkare får mig aldrig att acceptera islam, en våldsideologi med hat.

 2. Så den största judiska populationen i mellanöstern och nordafrika utanför Israel finns i Iran i dag ?
  Finner personligen den numera bortgångne Lars Wilhelmsson blogsida fortfarande vara av stort värde.
  En dagsaktuell artikel om händelsen med Hamas finns på voltairenet.org/article219838.htm
  Er sida skapar perspektiv.

  1. Från din länk voltairenet.org/article219838.htm
   ”Paradigmskifte i Palestina av Thierry Meyssan
   PARIS, FRANKRIKE)
   Paradigmskifte i PalestinaDen blodiga konflikten som började i det geografiska Palestina kommer efter 75 år av lika mordiska orättvisor. Ur folkrättens synvinkel har palestinier rätt och skyldighet att stå emot den israeliska ockupationen, precis som israeler har rätt och skyldighet att svara på attacken de är under. Det är allas ansvar att hjälpa till att lösa de orättvisor som båda grupperna lider, vilket inte innebär att stödja den grymma hämnd som vissa av dem har.
   Dessutom bör det stöd som vi kan ge det palestinska och israeliska folket inte leda till amnesti för deras respektive ledare för de brott de begått, och inte heller för stormakterna som manipulerade dem.” Fler artiklar finns att hämta från länken.

 3. Tack för att du sprider information om konflikten i Arabländerna o Israel. Det behövs eftersom SVT inte har tid eller förmåga.

Kommentarer är stängda.