Peter Krabbe avslutar sin blogg med en framtidsversion

Peter Krabbe är en känd arkitekt, bloggare och dissident i maktens ögon med en brokig släkthistoria, som han berättar om i sitt sista blogginlägg, som han avslutar med en framtidsversion, grundad på stor kunskap.

Bild från hans blogg.

Hans blogg har haft Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför? som utgångspunkt.

Jag väljer att citera inledning och avslut i denna gedigna krönika. Intresserade kan via länken ta del av hans brokiga släkthistoria av judisk börd, där förmögenheter har byggs upp och raserats under WWW 1 och 2. Han redogör för olika grenar av den judiska diasporan (utspridning) där den hårdföra och varmt religiösa grenen återfinns i dagens NWO arkitekter och dess finansiärer.

—————————————————————————————————

För mig blir det allt tydligare att det skrivande som jag ägnat mig åt de senaste tio åren säkert höjer medvetandenivån hos många av mina läsare, men trots det tycks vara meningslöst i det stora hela. Det går inte att åstadkomma några förändringar av betydelse i det system som vi alla sitter fast i. Hur mycket fakta och konstruktiv kritik som vi ”dissidenter” än kommer med så lyssnar inga beslutsfattare, allt blir som vanligt och utvecklingen går snarare åt motsatt håll.

Epilog blogg.  Framtiden.

Om globalism, befolkningsreducering, motsättningar, kulturers undergång, religioner, där judendomen kommer att ta över genom dess finansiella makt som ger inflytande över världens maktcentra, där en elit styr och gynnas. Kristendomen är för undfallande och förlåtande, islam är för våldsam utan tillräcklig kunskap för världsförvaltning.

”…………När jag nu som 80-åring ser tillbaks kan jag konstatera att de två världskrigen på kort tid sopade bort allt det som tidigare generationer byggt upp under många hundra år. Anledningen är naturligtvis att min släkts spelplan har varit Europa, inte i första hand Sverige. Industrialismen med sin jakt på nya och extrema förmögenheter har skapat de spänningar som bäddat för ett, må vara, oundvikligt regimskifte från ett jordbrukarsamhälle till ett högteknologiskt sådant. Kapplöpningen mellan länder och nya aktörer har fört fram till förödande krig, där samförstånd inte kunnat nås. Den kristna kulturen har tagit stryk och fått ge plats för globalism och nya religioner.

Men nya kulturer har tyvärr en ambition att utrota de redan existerande.

Därav följer en hänsynslöshet där varken människoliv eller kulturmiljöer räknas. Därför låg stora delar av Europa i ruiner efter WW2. Därför har vi fortfarande pågående krig i delar av Europa och därför kommer vi att få framtida krig som är ännu mer omfattande om vi inte kan sätta oss vid förhandlingsbordet och komma överens om vem som skall ha rätten till vad.

Klarar vi det?

Jag tror inte det. Globalismen kommer istället att skapa ökad polarisering och ökande motsättningar i stort och smått. Ett samhälle där alla skall leva tillsammans med olika målsättningar, förstånd och moral är en utopi. Den starkaste tar alltid över till sist. Frågan är då vem som kommer att vara den starkaste i vår värld? Pengar är makt, vissa har den strategin. Men mental styrka är också makt om tillräckligt många förenas i den. Fysisk styrka räcker inte långt i en värld där svärdet ersatts av dödsbringande vapen som skapar tillfällig förintelse.

Men andlig makt då, kan den avgöra vår framtid?

Det beror på vilka redskap den förfogar över eller vill använda sig av.

Kristendomen kommer som undergiven och evigt förlåtande rörelse inte att överleva på lång sikt.

Islam förfogar över våldet som redskap men saknar den intelligens som behövs för att vara samhällsstyrande.

Judendomen slutligen har varit ständigt närvarande i våra samhällen sedan romartiden och kontinuerligt under två tusen år ökat sitt inflytande på kristendomens bekostnad.

Till skillnad från övriga religioner har den ingen ambition att inkludera alla samhällsmedborgare, tvärtom baserar den sin makt på att vara ett styrande toppskikt i samhället, där beslut kan tas utan störande inblandning från dem som både bör och skall exkluderas. Med den finansiella makten som redskap har de redan cementerat sina positioner och vi kan inte längre göra något åt detta. De grundar nu framtidens samhälle från sina väl dolda positioner, vi varken vill eller kan se det med egna ögon, därför finns det inte – tror vi. De historiska motkrafterna från kungar och påvar är sedan länge utplånade.

Kanske avgörs denna maktkamp till slut av naturen själv. Nästa istid väntar runt hörnet.

Vi vet alla innerst inne att den kommer, så fungerar vårt solsystem och det kan vi inte ändra på. Politik idag går ut på att anpassa världens folkmängd till en reducerad yta, där bara en liten del av dagens människor kommer att kunna få plats.

Jag hoppas att man kan lösa detta utan att medvetet mörda nu levande människor, något man har som enda strategi idag. Borde inte våra moraliska åtaganden gå ut på att informera om situationen och planera för ett minskat barnafödande istället för att på alla sätt försöka ta livet av dem som redan är födda eller enligt makten lever för länge?

Valet är vårt – skapa en samhällsstyrning som förbereder oss inför det oundvikliga eller sluta i kaos där alla slåss mot alla för egen överlevnad. I det senare fallet kommer tyvärr ingen att överleva till nästa cykel – hundra tusen år eller mer med 5- 8 graders lägre temperatur. Istid är jordens normaltillstånd och inget anmärkningsvärt i sig. Men övergången blir turbulent och något vi måste lära oss att hantera om en ny civilisation skall kunna följa i dess spår.

Därmed avslutar jag mitt skrivande och tackar än en gång alla som orkat läsa min blogg och, framför allt, tagit del av alla kunniga kommentarstexter och länkar som tveklöst berikat allas vårt vetande. Jag är säker på att andra kommer att ta över istället.

Peter Krabbe”

—————————————————————————————————

I denna framtidsversion har jag valt att feta viss text, samt avdelat stycken som behöver lyftas fram till läsare.

Krabbes framtidsversion visar att Darwins evolutionslära om att de starka och mest anpassningsbara överlever. Där diasporans utspridning i världen har krävt och utvecklat stor anpassningsförmåga för överlevnad med framgång inom världens maktcentra.

Darwins evolutionslära beskriver hur ärftliga egenskaper i en population (en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid) förändras från generation till generation genom olika processer.

Tyvärr har dessa processer inget att göra med FN:s dokument mänskliga rättigheter, som idag endast används som alibi för att få aningslösa medborgare med sig på elitens agendor och dess destruktiva medel, som krig, kriser, folkutbyte och nationalstatens utplåning.

Bild från Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_v%C3%A4rldsordningen, som givetvis betraktar Krabbes framtidsversion som konspiration, eftersom plattformen är en del av elitens kunskapsbank.

Ideologiska motståndare till Ukrainas regim, som väntar på fängelse och död får inga sekunderar alls i SVT… https://www.globalpolitics.se/ideologiska-motstandare-till-ukrainas-regering-vantar-pa-fangelse-eller-dod/

6 tankar kring ”Peter Krabbe avslutar sin blogg med en framtidsversion

 1. ”Det går inte att åstadkomma några förändringar av betydelse i det system som vi alla
  sitter fast i.”

  Den kommentaren är väldig intressant, för Kina sitter inte fast i det systemet, och därför utvecklas Kina och drar kraftigt ifrån resten av världen i9 all avseenden.

  USA leds av en judisk grupp, som just som Krabbe säger, ”en elit som styr och gynnas. Deras problem är att Kina, med flera, inte accepterar det. Därför denna ”hänsynslöshet där varken människoliv eller kulturmiljöer räknas”. Ukraina.

  Judendomen har ”ingen ambition att inkludera alla samhällsmedborgare”, ”ett styrande toppskikt i samhället, där beslut kan tas utan störande inblandning”. De ”grundar nu framtidens samhälle från sina väl dolda positioner”.

  Vi skall kanske tillägga att detta reflekterar på vissa grupper, inte generellt på ett helt folk.

  Krabbe skriver ”Ett samhälle där alla skall leva tillsammans med olika målsättningar, förstånd och moral är en utopi.”

  Men Kina har redan lyckts med detta.

  Jag har någon gång försökt debattera med Krabbe, men gett upp. Det går inte. Han saknar helt insikt och kunskaper om världen utan för ”väst” och var helt dogmatisk.

  1. Visserligen vill Väst, dvs USA krossa Putin för gott, men Kina är det största hotet, för starkt och för stort, därför far ”gruppens” åldersdemente president runt till opålitliga länder som Indien, Afrikas länder, Sydamerika och numera även Saudi och försöker övertala dem om Kina hotet, men med ringa framgång, när petrodollar går mot sitt slut, precis som USA:s roll som världspolis.
   Därför får nu FN ta över världspolis rollen i tron på att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 samt övriga kärnkonventioner skall skydda den angloamerikanska oligarkin.
   Bill Gates är mycket framgångsrik i WHO med sina miljarder och andra Davos bröder plundrar nu Ukraina på deras jordbruksmark.
   ”If you can´t beat them, join them” blir nog lösningen.

   1. USAs ekonomiska ”stormaktsvälde” kanske lider mot sitt slut och Kina står i environgerna och väntar på att göra entré det lär inte bli bättre för det- trots allt
    känner jag lite mer befrändad med ”vita” människor än med ”gula” vilka iofs gjort en makalös utveckling sedan det bildades 1949(?)Det är väl inte så länge sedan och Milton Friedman påstod att det inte skulle gå att bilda ett diktatoriskt kapitalistiskt land. Men där hade han fel så nobelpristagare han än är

    1. Sören, Kina har inga som helst ambitioner att ”göra entré” eller att ersätta USA som global diktatur. Sedan är folk i Kina inte ”gula” utan vita människor, utom i vissa områden, som till exempel i områden gränsande mot Indien. Att du känner dig mer ”befrändad” med européer än asiater är helt naturligt. Det omvänd gäller även, men i mycket mindre utsträckning. Européerna har alltid baserat sin ”befrändelse” på ras, Arierna, medan folk i Kina talar om relationer, Guanxi, som är relationer person till person helt oberoende av ”ras”. Kina är heller inget diktatoriskt land, utan har världen mest avancerade demokrati och folkstyre. Svårbegripligt för Arier förstås.

     1. Tyvärr verkar autocensuren vara diktatorisk mot dig! Men dess långa arm når allt fler. Försöker återställa så fort jag kan.

Kommentarer är stängda.