Sågad rapport om invandringens lönsamhet

Sågad rapport från ”Delegationen för migrantstudier” (Delmi)

 I detta inlägg vill jag bara visa hur samhällets officiella kunskapskällor sjunger mångkulturens lov.

Den politiska eliten håller sina understödjare inom forskningsvärlden under armarna med frikostiga bidrag.

Det är så välgörande, när oberoende forskare kan ställa elitens ”hejarklack” mot väggen.

”Delmi”  kom under fjolåret ut med en rapport där forskarna påstod att invandringen skulle vara lönsam, då den skulle ha positiv påverkan på befolkningens åldersstruktur, men rapporten sågas helt av professor i nationalekonomi Per Lundborg vid Sthl universitet. 

Joakim Palme, Olof Palmes son, är Delmis ordförande, bara detta faktum får mig att ana oråd.

Jag citerar ingressen och artikelns avslutning:

Invandring, åldersstruktur och välfärd i en missvisande Delmi-rapport

Ingress

”Artikeln bygger på en granskning av en Delmi-rapport (Malmberg mfl 2016) där författarna argumenterar för att invandringens effekter på befolkningens åldersstruktur mycket kraftigt kommer att höja den ekonomiska tillväxten.

Dessa effekter bygger på en feltolkning av regressionsresultat där i realiteten BNP har påverkat åldersstrukturen snarare än tvärtom. Vidare har de regressioner som rapporten bygger på en olämplig utfallsvariabel, beaktar inte humankapital och andra för tillväxten uppenbart viktiga effekter.

Det saknas även en övertygande vetenskaplig litteratur och rimliga teoretiska förklaringar till att åldersstrukturen skulle driva den ekonomiska tillväxten i den utsträckning som rapporten påstår.”

Avslutning:

”…..För att få fram trovärdiga forskningsresultat lägger forskarvärlden stor vikt vid att resultaten granskas av andra oberoende forskare inom samma forskningsområde,

sk. peer reviewing, innan den vetenskapliga publiceringen. 

Detta är av synnerlig vikt då vi har en önskan om att de policybeslut som våra politiker fattar ska vara baserade på etablerad vetenskap.

Då politiker normalt inte läser eller kan förväntas läsa vetenskapliga tidskrifter, blir länken mellan policybeslut och den vetenskapliga världen ofta utredningar, såsom den här diskuterade Delmi-rapporten som också har det uttalade målet att ligga till grund för politiska beslut.

De resultat som Delmi-rapporten bygger på är dock inte vetenskapligt förankrade” (min kursivering).

Källa: http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/45-3-pl.pdf

Delmi är mycket produktiva, i Rapport 2016:6, får vi veta hur hur korkade SD och Avpixlat är, så läs gärna något roligare under Valborg i stället.

Varför inte en deckare av Jan Öhman Gustavsson?

Hans poliser med ”Yngve” i spetsen skulle få Dan Eliasson att gråta.

Ps. Eller delta i ”Folkets demonstration” i Stockholm i dag, den 29/4 kl. 13.00! Plats: Raul Wallenbergs torg. Ds.

 www.folketsdemonstration.se

 

5 tankar kring ”Sågad rapport om invandringens lönsamhet

 1. Statsministern säger att regeringen jobbar på för allas vår trygghet i samhället,
  men så kommer en motsägelsefull uppgift (en av många) om platsbrist i Mig.verkets
  förvar. Tre kriminella personer som är spärrade i flera länder i vår omgivning släpps lösa!
  Detta samtidigt som ett högt polisbefäl med tydlighet menar att flera terrordåd kommer.
  Löven -Ygeman- M.Johansson borde ha svårt att sova.

  https://www.svd.se/kriminella-med-utvisningsbeslut-slapps/i/senaste

 2. Kolla Granskning Sveriges senaste telefonsamtal! Där får en malmöpolitiker (S) frågor av GS om just lönsamheten.

 3. Konstigt, men då och då dyker det upp sådana här rapporter som Delmis.
  ”Kalkonrapport” för att använda ett av Tino Sanandajis favorituttryck.
  Ett antal nationalekonomer har studerat invandringen och alla kommit till samma resultat. Invandringen är inte lönsam då allt för få kommer i arbete och då det idag tar uppemot 9 år innan ens hälften av invandrarna har någon form av arbete. Som arbete kan räknas en timmas arbete i veckan, vilket inte betyder att man är självförsörjande.
  Om man tittade på hur mång som är självförsörjande blir siffrorna ännu sämre.

Kommentarer är stängda.