”För låg IQ- västerlandets stora flaskhals”

För låg IQ – västerlandets stora flaskhals skriver Magnus Stenlund på bloggen ”Sunt förnuft” vilket jag är mycket tacksam över. Därför blir inlägget långt i dag. Han återger vad den kontroversielle Jordan Petersen förkunnat på sina föreläsningsturnéer världen över.
 Att nämna att grad av intelligens orsakas av nedärvd begåvning görs inte ostraffat. Olika fysiska företräden är acceptabelt, som bruna ögon, hårfärg, kroppslängd, gångmönster mm, men att påstå att någon som är trög i skallen skulle bero på våra gener, då djävlar brakar det loss.

För då skulle teorin om det sociala arvets ställning komma i gungning, som bär upp en stor del av bidragskarusellen, vars mottagare tackar genom att rösta rätt och rött.
Minns hur anmälningshot drabbade mig en gång efter ett inlägg i NewsVoice om detta känsliga ämne. Dess redaktör Torbjörn Sassersson fick gå in och gjuta olja på vågorna i kommentatorsfältet.

Att referera till referenser och forskningsstudier om att ”giftiga ingiften” kan vara en av orsakerna till IQ-skillnader, hjälper inte. Undernäring får nämnas, men inte giftiga ingiften och absolut inte religion, kultur och traditon. För då ryker mångkulturens berikande välsignelse, vilket utgör en fara för globalisternas folkutbyte, där alibin med lögner är medlet för att få medborgare med sig.
Camilla Stoltenberg, professor i Norge och generaldirektör för det norska folkhälsoinstitutet, råkade illa ut efter sin doktorsavhandling. Författaren Nicolai Sennels likaså, efter jämförande studier av kriminella, där den heliga vreden utmärkte muslimiska män. Danska förskolor har redovisat en mycket hög andel av sk. bokstavsbarn bland invandrarbarn och jag själv har under min yrkestid varit ute på hembesök till gravt handikappade barn, vars orsak ingen vågade skriva i journalen. (Tidigare Inlägg om detta tabubelagda ämne finns under kategorierna –Forskning och –Fakta.)

Nu till Magnus Stenlunds sammanfattning av Jordan Pederstens föreläsning. Inte konstigt att Margot Wallström tyckte att han skulle gömma sig under en sten.
……………………………………………………………………

”I korthet: IQ är det moderna västerländska samhällets främsta sektor nummer ett. För låg IQ innebär att man helt enkelt saknar möjlighet att bidra meningsfullt i ett komplext samhälle där teoretiskt kunnande bara blir mer och mer betydelsefullt. Var tionde svensk ligger i snitt under den nivå, där den amerikanska armén skulle avstå att ens försöka utbilda vederbörande, ett gott närmevärde för hur det lär se ut även för samhället i stort. De vi nu importerar en masse saknar inte bara språk och basal utbildning, de är också i snitt sannolikt för lågt begåvade för att kunna ta till sig sådana kunskaper som krävs för ett rimligt kvalificerat arbete.

IQ-tester är väsentliga
Jordan Peterson förklarar något väldigt svårt på ett enkelt sätt. Nämligen varför IQ-tester fungerar som indikator på hur framgångsrika samhällsmedborgare vi kan förvänta oss att bli. Det handlar om förståelse av teoretiska, abstrakta förhållanden. Samma människor hamnar konsekvent i topp om man ställer hundra teoretiska frågor, vilka som helst, och samma människor hamnar i botten. 

Intelligens är inte, som man ofta hör, något som kan förringas,”Intelligens är vad IQ-tester säger är intelligens”. IQ är den bästa indikator vi har på sannolikheten för om och hur mycket framgångsrika vi kommer kunna bli i dagens högteknologiska samhälle. D v s det västerländska samhället. Vi har ännu inte haft så lång tid på oss, där teoretiska yrken och kunskaper varit av större betydelse; man skulle nästan kunna säga att vi gått från noll till hundra över kanske fyra generationer. Dessutom är visserligen korrelationen mellan god teoretisk förmåga och hög inkomst ganska stor, men inte nödvändigtvis detsamma med stort barnafödande. Den sistnämnda kan t o m korrelera negativt, när karriärsatsande män och framför allt kvinnor, prioriterar ned familjebildningen.

Judarna– ett unikt exempel
Men de europeiska judarna utgör ett unikt undantag. Det religiösa bann som kristendomen i likhet med islam länge lade över finansiell låneverksamhet, innebar att judarna kunde fylla denna för samhället så viktiga funktion. Inte alla judar jobbade med sådant förstås, men många nog, och de var framgångsrika nog för att kunna försörja större familjer än de som ägnade sig åt vanligt kroppsarbete. Forskarna anser nu att denna genetiska selektering är huvudorsak till att Ashkenazjudar (från Europa) har en hel standardavvikelse högre genomsnittsintelligens än genomsnittet. Dvs inte bara högre än europeer iallmänhet, utan också lika mycket högre än andra judar (vilket tydligt sållar bort kulturella förklaringsmodeller).

Svansen:under 83 i IQ
Att detta lett till en överrepresentation i höga positioner är alltså både logiskt och rimligt, någon ’konspiration’ är det inte tal om. Men det är inte denna poäng jag är ute efter här. Istället måste vi fundera över hur det ser ut i andra änden. Amerikanska militären har ingen användning för dem som har IQ under 83. I USA är det 10% av befolkningen. Så ser det ut i ett modernt samhälle – var tionde saknar alltså en meningsfull möjlighet att bidra och det hjälper inte hur mycket vi utbildar dem.

Klankulturen– ingen teoretisk plantskola
Det här hade varit en gigantisk utmaning för Sverige att hantera även utan den massinvandring som pågått här de senaste decennierna och som fortsatt att accentueras. En utmaning, särskilt eftersom det är ett så förbjudet ämne att ens diskutera. Så hur tror ni det ligger till med dem som nu kommer hit från Mellanösterns klankulturer? Sanningen är förstås att teoretiskt kunnande varit av mycket liten betydelse här ända till dags dato. Man ligger alltså minst tre-fyra generationer efter oss. 

Våra ”flyktingar”

IQ-tester i dessa länder tenderar att ge mycket låga genomsnitts resultat, inte sällan pendlar de runt just dessa 83, där US Army drar gränsen för vad som ens är utbildningsbart rekryteringsmaterial. Att mäta rena analfabeters IQ är förstås svårt och därför kan vi förvänta oss att bergsbyarnas befolkning sällan är inkluderade i dessa genomsnitt. Skulle de ha varit det så lär de siffror vi sett ha varit ännu lägre.

Nu är det många av just dessa som kommit till Sverige. Somliga, som Annie Lööf och Löfvén tror att de kvalificerar för gymnasium. Sanningen är att de ofta inte ens har grundskolebakgrund. Om vi nu trots allt utbildar dem i nio år, så att de både kan vårt språk, läsa, skriva och räkna, så lär alltså tyvärr fortfarande mindre än hälften kvalificera för vare sig teoretiska studier på gymnasial nivå eller något modernt yrke. De saknar helt enkelt den nedärvda begåvning som krävs.

Antisocialtbeteende: lika svårt att bota som låg IQ
För den som vill lyssna på en intressant miniföreläsning om detta förbjudna ämne, så är dessa 20 minuter med Jordan B. Peterson väl värda att spendera. Han tar även upp det faktum att om man som 4-åring visar antisociala beteenden, så är sannolikheten för kriminalitet 100% – och vi saknar botemedel, det finns ingen ’terapi’; först efter 27 års ålder lär den oönskade aggressiviteten och asociala beteendena avta. Svaret på vad vi ska göra åt antisocialabeteenden/diagnoser är alltså lika svårt att ge som hur vi botar låg IQ.

https://www.youtube.com/watch?v=r9bWzqbutis

Magnus Stenlund”
Sunt Förnuft”

……………………………………………………………………………………………………

Kanske våra gener är en del av det vi kallar gudomligt, det vi inte förstår utanför livet?

Måhända ligger det något i Predestinationsläran den teologiska ståndpunkten, som hävdar att människans liv på jorden och livet efter detta är förutbestämt av en allsmäktig gud, eller att Gud väljer ut vissa människor till frälsning. Genom historien har pengar/rikedom inneburit valfrihet, till skillnad från de obemedlade. Kunskap eller hög IQ ökar utvaldheten.

Våra gener börjar få allt större betydelse, efter 70-talets sociala arvdominans.

 Läste nyligen om tvillingar i Kina som under fosterstadiet hade manipulerats med andra gener för att förhindra aids, som fadern hade utvecklat. https://www.svd.se/forsta-genmanipulerade-bebisen-fodd

Tänk vilket härligt framtidsscenario för världens härskare att avla fram perfekta egenskaper hos sina arbetsbin, när scientfiktions framtidsversioner blir verklighet. Eller kan denna genmanipulering rädda oss från dödliga sjukdomar med risk för att forskarna öppnar Pandoras ask?

I begynnelsen tror inte jag att det fanns någon sionistisk konspiration om en världsregering, men med tiden så finner likasinnade varandra, kaka söker maka. Nobelfestens gästlista säger väl allt. Darwins lära om att de mest anpassningsbara generna överlever konkurrensens lagar gäller än i dag  eftersom ”money makes the world go around.” Det är ytterst få människor som utför helt alturistiska handlingar utan en medveten eller omedveten tanke om vinst i någon form. I dag finns inom vänstern och liberaler stor medvetenhet om fördelar med sin godhetssignalering, utan att det kostar dem någonting. Därför återfinns flest klimatalarmister inom dessa grupper, för klimatförändringar drabbar även de förmögna i sina gate communities. 

Skiljelinjen i dag går ej mellan vänster-höger, utan mellan folket och eliten, vänstern och högern har bytt väljare. Felet vi gör är att sätta likhetstecken mellan ett lands regering och folket. Jag är oerhört kritiskt till våra ledare,  Löfven och Kristersson, precis som många judar är med sina ledare. 

Världens taktpinne håller pengamakarna i, Rotschilds bankimperium med sina lakejer. Det är pengar som är huvudsatsen, inte hemvisten.

Kyrie eleison! Herre förbarma Dig över oss!

2 tankar kring ””För låg IQ- västerlandets stora flaskhals”

  1. ”Det är pengar som är huvudsatsen, inte hemvisten” men även det viktigaste av allt är att eliten, även den svenska, har köpt sig in på samhällets toppositioner år efter år. Detta har bl.a. skett genom ”privatskolornas” överdrivet satta betygen. Som dessutom accepteras av Skolverket! De rika har genom årtionden köp de bästa utbildningarna åt sina barn. Man kan undra om det är en ”intern” trend då var och en är mån om att få ”vara med” när det ska bli kalas. Det slutar med att det finns ingen kvar i samhällspositionerna som har den IQ som krävs. Utan vi får nöja oss med vad de högre utbildningarna ”spottar ut” för ena. Genom att manipulera till sig toppositionerna i samhället har man inte även då byggt in en tickande bomb? Med det menar jag att med tiden kommer det ju att bli en sådan överrepresentation i viktiga samhällspositioner, via köpta betyg, men med avsaknad IQ kapacitet för att bedriva sitt s.k. samhällsämbete. För att komma åt de ”stora pengarna”, måste man inte då först ”ta Makten”? Cabalerna står väl och väntar på ”vilken regering” de ska bearbeta eller snarare utarma. Det är säkert kö. Det finns säkert flera ”spelare” bakom ridåerna som är ute efter en rejäl bit av ”kakan”. Migrationen ”visade” sig inte vara lönsam längre. Snacka om att politikers IQ inte räcker till.

    1. Fusket med högskoleprovet bedrivs enligt media av ”svenska namn” men majoriteten var invandrarunga som köpte det. Doktor eller advokat brukade mina utomeuropeiska patienter svara på frågan om deras framtidsmål även om de var analfabeter. Fusk och politiken (egentligen samma sak) har blivit en lönsam väg in till den politiska adeln.

Kommentarer är stängda.