Regeringen utplånar kommunens självbestämmande rätt

Kommunal självbestämmanderätt åsidosätts
Enligt kommunallagen 2& (1991:900) skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, enligt likställdhetsprincipen.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) föreskriver detsamma för landets invånare.

Likställdhetsprincip har förvandlats till ojämlikhetsprincip
Krav på en mer likställd kommunal förvaltning ledde till att en likställighetsprincip utvecklades, att alla invånare skulle vara delaktiga i lika mån och medborgarna skulle vara likställda oavsett ekonomisk situation.

Ett första förslag till likställdhetsprincipen var att kommuner och landsting inte får särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund.

Men den formuleringen ändrades fiffigt till nuvarande ordalydelse; Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Sakliga skäl har minsann utnyttjats till max av ansvariga för landets förödande massinvandring, som ofta skett på osakliga grunder.

Migrationspolitiken mellan åren 2004-2016, skapades i en anda av varm humanism, hybris och kopiös inkompetens” skrev Ann-Charlotte Marteus på  Expressens ledarsida den 23/11. Tidigare fick sådana anklagelser bara letas upp på nätet.

Kanske får #jagärhär nätverket nu bråda dagar med att även granska MSM:s ledarskribenter?

Att stå vid sitt ord är inget för vår landsfader
Tyvärr råder samma egenskaper i dag. Varm humanism, hybris och kopiös inkompetens råder för asylanter, som ljuger om asylskäl, ålder och hemvist. I dag är det gatuvänstern, med kyrkan, liberala partiledare och regerande MP:are som bestämmer inte migrationsdomstolen med lagen. Finansiering och framtida konsekvenser finns inte för detta godhetsknarkande gäng.

Vår förrädiska landsfader, som aldrig står vid sitt ord, kan nu stolt deklarera, att Sverige tar emot alla ensamma ”barn” i hela världen, vars ålder saknar  betydelse, liksom asylskäl. Studier, förtur till bostad, arbete och riklig försörjning garanteras livet ut.

Nya överordnade lagar
Förturer med undanträngningseffekter är numera vardagsmat ute i landets kommuner.

För säkerhets skull så har regeringen också stiftat nya överordnade lagar, som bosättningslagen från 1:a mars i fjol och när lagarna inte passar högljudda aktivister, så bryts de lika fort.

Tänk, så bra, nu kan dessa fega ministrar skylla ifrån sig på kommunerna, när deras politik inte fungerar.  Tidigare och fortfarande står Löfven, utan skam i kroppen och skyller ifrån sig på EU länderna i öst, som inte tar sitt ansvar. När det är 7-klöverns partiledare, som med sina pullfaktorer och humana hybris banat väg för Europas folkutbyte.

Syftet med aviserings-/bostättningslagen var, att tvinga bångstyriga kommuner att fixa fram bostäder, som inte finns, till migranter, som alltför lättvindigt fick permanent uppehållstillstånd av ett stressat migrationsverk.

Vitesbelopp
Korrekta journalister försöker nu tvinga fram sympati hos läsare, när de beskriver nyanländas boende i husvagnar, men framgången är inte som förut. När nyanlända seglar förbi sonen i bostadskön och gamla mormor inte får plats på sjukhem, då visar det sig att humaniteten har dålig hållfasthet.

Om bostäder inte ordnas, så hotas kommunerna med enorma viten, vilket tvingar dem till dyra lösningar, som hotell och inköp av bostadsrätter för miljonbelopp, vilket drabbar kommuninvånarna flera gånger om, med försämrad service och ökade skatter. Därutöver sätts marknaden ur spel, med prisstegring för unga som skall köpa och prisras för äldre som vill sälja bostadsrätten, när invandrare flyttat in.

Detta problem kommer att eskalera i framtiden om inte medborgarna vaknar och sätter stopp för regeringens egenmäktiga förfarande.

Vilken paradox!
Först beslutar riksdagen om att landet skulle bli mångkulturellt, utan att vi fick vara med och bestämma. Riksdagens partier klubbade detta beslut redan 1975 efter Olof Palmes internationella övermod, utan ett uns av demokrati. För den skulle exporteras till Afrikas frihetsledare, som med biståndsmiljoner snart förvandlade sina länder till skräckvälden. Samma naivitet och inkompetens råder i dag hos detta karriärtörstiga politikersläkte.

Konsekvensanalys fanns inte på kartan, lika lite som i dag.

Riksrevisionen läxar upp politiker
Riksrevisionens uppläxande rapporter viftas nog bort som irriterande flugor i arvfurstens palats och sedan fortsätter de som de förut, med stor lyhördhet till Bryssel.

Syftet denna gång var likadant, att visa hur ett litet obetydligt land i norr skulle sättas på den internationella kartan, genom att solidaritet till världens fattiga och förtryckta draperades i humanitet och medmänsklighet, som fick medborgare att vekna.

Medborgarna skulle bara hålla tyst och betala, vilket har varit lyckosamt genom indoktrinering på samhällets alla plan, fram till våra dagar. Då allt fler har vaknat till och insett att vägen till helvetet kantas av goda gärningar.

Farlig uthyrning
Uppmaning till invånarna att hyra ut bostäder och rum till nyanlända har fått dåligt gehör, inte minst hos de värdegrundsfrälsta. Hur många som på Södermalm har öppnat sina hem, skulle jag gärna vilja veta?

Flera exempel finns på hyresvärdar som blivit brända av vandalisering och utebliven hyra. Senaste exemplet jag läste om var Ann-Marie Karlsson i Hässleholm, som hyrde ut sin bostad genom socialförvaltningen till en bostadslös nyanländ familj.
”De öppnade porten till helvetet” berättar hon, ”mitt hus och mitt liv förstördes”.
Saneringen gick loss på 120.000!

Hon varnar andra godtrogna att gå på kommunens lögner om att själv stå som hyresvärd, för att de nyanlända skulle få lära sig att ta ansvar och själva betala hyran för sitt generösa försörjningsstöd, vilket de inte gjorde, utan uppträdde som herremansfolk med krav på service nästan dygnet om.

Att återvända, det enda rätta
För en sund tänkande människa borde återvändning till hemlandet vara det enda rätta. När krig och  förödelse är över finns inga asylskäl längre att hävda.

IS har nästan utplånats i Syrien och landet behöver sina medborgare för återuppbyggnad med hjälp av biståndsmiljarder. Men här tar humaniteten plötsligt slut hos våra renläriga. Inte en tanke finns på deras åderlåtning av kompetens och unga landsmän, som landet nu så väl behöver. Deras hyckleri är lika gränslöst, som EU:s öppna gränser, när Schengenavtalet förvandlats till ett skämt.

Framtida väljare måste garanteras
Självklart vill socialdemokraterna försäkra sig om permanent ökning av sin valboskap, när betalningsansvariga tröttnat och lämnat partiet och vad värre är, lämnar de som kan det fd. välfärdslandet. Många tänker nog som Leif Östling vad faen får vi för våra skattepengar!

Statsministern har redan aviserat, att han tänker sitta kvar oavsett valutgången nästa år och med liberalernas och centerns opålitliga partiledare, så finns risk att han får rätt.

Jag misstänker att det är något, som han redan lovat EU. Bilderbergarnas råd till Annie Lööf kanske har sipprat ut till denna springpojke.

Att få frottera sig med denna världselit har blivit ett missbruk hos den politiska noblessen, som inget 12-stegsprogram kommer åt.

Den gamla principen att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter och skyldigheter kan vi bara glömma. För mest likställda i krav på andra är den politiska överklassen, alltför många nyanlända med de ensamma ”barnen”.

3 tankar kring ”Regeringen utplånar kommunens självbestämmande rätt

  1. Ja, man undrar om det går så bra för Sverige. Herr Sanandij påstår att lån till privata personer och företag uppgår till 10.000 miljarder, samt statskulden till 1.200 miljarder. Han vill skriva en bok i ämnet.
    Nu tog regeringen beslut om att öka kostnaderna ytterligare genom att ge amnesti till 8- 9000 afghaner som saknar asylskäl. Dessa har bott ett par år på dyrbara HVB-hem, gått igenom dyrbar asylprocess med advokater och tolkar i tre instanser och fått avslag, dyrbar ålderskontroll där flertalet befunnits vara vuxna och troligen också dyrbar SFI utbildning. Nu ska de fortsätta med dyrbar gymnasieutbildning som kanske en tredjedel klarar av.
    Svenska skattebetalare ska som vanligt stå för kalaset. Förstår inte hur vi står ut.

  2. Sveriges kommuners (290)samlade skuldberg är nu tydligen på väg mot hela 600 (sexhundra) miljarder kronor – vad säger det ? vad beror det på ? när hör ni om detta i debatterna ? – exempel på vad det beror på nämner Harriet här i denna gedigna krönika.
    För journalisterna borde detta vara en självklar fråga – om och om igen. Gäller även det heta ämnet ” islamiseringen” av vårt land.(önsketänkande)

    Skadeglädje över bråk inom MP.

Kommentarer är stängda.