Vill Du hjälpa Olle Ljungbeck?

Genom att sätta press på verksamhetschefen som hemlighåller händelseförloppet, när Olle Ljungbecks kära hustru, dog efter någon veckas vårdtid på Gävle sjukhus stroke avd. Trolig dödsorsak var blödning i hjärnan efter ett fall ur sängen pga av brister i omvårdnaden, enligt en sköterska. Nu har personalen belagts med munkavle av verksamhetschef Stefan Soneberg, som hitintills ej gjort någon Lex Maria anmälan, vilket han enligt lagen är skyldig att göra och som är förutsättning för att IVO skall granska fallet.

Repris på tidigare inlägg om detta fall, för Er som inte förut läst om det.

I slutet på detta inlägg finns ett par mejlförslag till verksamhetschefen. Stefan.soneberg@regiongavleborg.se

Jag vädjar om er hjälp, mejlade Olle Ljungbeck, till mig och andra bloggare, med förhoppning om hjälp av oss och våra läsare.

”Jag hennes man Olle Ljungbeck (90 år) vädjar om er hjälp att få Strokeenhetens verksamhetschef Stefan Soneberg att berätta sanningen om min hustrus hemska död på Gävle sjukhus. Jag har bett honom tala om när, var, hur olyckan inträffade och sedan ledde till hennes död, men han vägrar. Sannolikt är det för att han är ansvarig för detta. (Anställd vid enheten har verifierat att enheten var vållande men inte vågat berätta av rädsla för Soneberg). Han har för övrigt förbjudit personalen att yttra sig om händelsen.
Troligen vill Soneberg inte berätta därför att han är den ytterst skyldige till hennes död.

Jag vet inte hur länge till jag klarar denna ovisshet. Jag ligger sömnlös varenda natt och kan inte få det skedda ur hjärnan. Det kan jag möjligen när jag fått sanningen. Han vägrar göra någon Lex Maria anmälan trots att Anna-Grethas död måste vara en självklarhet för en sådan.
Jag har bett honom gång på gång att berätta sanningen men han vägrar.

Hur kan det vara möjligt att man får hemlighålla orsaken till hennes död inte minst för de närmast anhöriga? 
Sedan första reportaget i lokaltidningarna har fyra personer ringt mig och berättat om liknande händelser för anhöriga till dem.
Detta borde väl vara en händelse där media borde göra allt för att få fram sanningen.
Jag ber er alla rubricerade att hjälpa mig att få fram sanningen. Själv är jag helt slut av sorg men också av vrede över att inte få fram sanningen.
Den som kan påverka att sanningen kommer fram är själv medskyldig om denne inte bryr sig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

—————————————————————————————–

Vårdansvariga är skyldiga att göra en Lex Maria anmälan om vård skada inträffat, det är endast vårdgivare som får göra en anmälan enligt Lex Maria. Därför är det viktigt att anmälan verkställs av verksamhetschef.

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.” https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/nar-det-ar-fel-och-brister-i-varden/

Patienten eller anhöriga som vill klaga på vården kan ej direkt vända sig till IVO. Först måste den som klagar kontakta verksamhetschefen på aktuell avdelning och därefter till patientnämnden för att till sist kunna vända sig till IVO.
Patientnämnden står oftast på vårdgivarens sida och bedömer problemet ur vårdens synvinkel. Denna min erfarenhet kommer både från yrkestiden, men främst från privat erfarenhet. Problemet för familjen Ljungbeck är att verksamhetschefen inte gör någon Lex Maria anmälan och då är det tveksamt om patientnämnden hjälper familjen.

Förslag till mejl: Stefan.soneberg@regiongavleborg.se eller brev

Till 
Verksamhetschef Stefan Soneberg Gävle sjukhus
Stroke avd Lasarettsvägen 1 
80188 Gävle 

Förslag 1.

”Undertecknad har via olika bloggar tagit del av Olle Ljungbecks berättelse om sin hustru Anna Gretha Ljungbecks tragiska bortgång, personnr; 1937-10-8904 som troligen är orsakades av ett fall ur sängen, pga brister i omvårdnad, när hon vistades på Er strokeenhet. Om det förhåller sig så som Olle Ljungbeck meddelat att Du undanhåller information om händelseförloppet, då borde Du tilldelas en varning av socialstyrelsen, eftersom det också framkommit att personal på enheten förbjudits att yttra sig om händelsen, vilket är ett brott mot Svea Rikes Lag, eftersom offentligt anställda har rätt till yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare.
Min förhoppning är att Du som ansvarig för strokevården har gjort en Lex Maria anmälan till IVO, eftersom du har skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vård skada, så händelsen inte upprepas. 
Att låta maken få leva i ovisshet om händelseförloppet och eventuellt undanhålla information är inte bara oetiskt utan också ett brott mot läkar- eden. När det är försent för bot och lindring, då återstår för läkare att trösta. Ovisshet skänker ingen tröst utan förlänger och fördjupar endast sorgen hos de närmast anhöriga.

Underteckna med ditt namn.

Givetvis skriver Ni som vill Hjälpa familjen Ljungbeck direkt från ert hjärta, långt eller kort t.ex. Bra om mejlen ser lite olika ut.

Förslag 2.

”Undertecknad kräver att Du som verksamhetschef skyndsamt anmäler vårdskada till IVO, enligt Lex Maria, efter Anna Gretha Ljungbecks tragiska bortgång, som troligtvis orsakades av brister i omvårdnad, när hon ramlade ur sängen.
Anna Gretha Ljungbecks person nummer; 1937-10-8904.”

2 tankar kring ”Vill Du hjälpa Olle Ljungbeck?

 1. ”Att låta maken få leva i ovisshet om händelseförloppet och eventuellt undanhålla information är inte bara oetiskt utan också ett brott mot läkar- eden”. Olle måste väl ha rätt att ta del i de journaler som förts, dagboksanteckningar, ställa frågor med relevanta svar m.m.
  När man nekas ta del av vad som hänt, då har man förmodligen orsakat död eller lidande.
  Vid den psykiatriska kliniken i Örebro VÄGRAR man att tillåta barnet till den avlidne att få ta del om vad som hänt. Svaret från ansvarig blev: ”Beslutet är grundat på att du inte kan anses vara nära anhörig till den avlidne samt att utlämnande av journal skulle kränka den frid som ska tillkomma den avlidne”! Måste även Olle anlita advokat för att få fram SANNINGEN om sin käresta? En advokatfond borde finnas till de utsatta. Är det ett LAGBROTT att neka nära anhörig uppgifter om de som avlider?

  1. Detta mejl kom i går från Olle Ljungbeck; Saxat ur Anna-Gretha Ljungbecks patientjournal.

   Datum 2022-05-13. Kl 19.34 Läkare Seifi Aryatape Nima.
   ….. ”men detta som andra symtom kan hon övervinna och det stämmer ej med kliniken för cerebri media att hon både skall ha neglekt samt afasi (hö-hänt)”. ..
   …”kontroll om tre månaders tid”.
   Mina, hennes mans, Olle Ljungbecks kommentarer i anledning av ovanstående läkares uttalande.
   Denna ansåg sålunda att Anna-Gretha efter ankomsten
   till sjukhuset (innan hon ramlat ur sängen) är fullt rehabiliteringsbar.
   Sålunda är hennes död orsakad av fallet från sängen och sjukhuset (strokeenheten) vållande till hennes död.
   Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
   tel 370-2954207.
   ———————————————————————-
   Således beror verksamhetschefens ovilja att Lex Maria anmäla denna vård skada för att den orsakade patientens död, då blir fallet betydligt allvarligare.
   Tyvärr är patientnämnden ofta partisk med vårdgivaren. Systemet är riggat så att uppförsbacken till upprättelse för patienten är mycket brant. Vi kan bara se på de ringa skadestånd som utbetalats till patienter som drabbats av svåra biverkningar efter corona vaccinen.
   Läkemedelsverket, folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen håller i hop mot patienten som i praktiken står ganska ensam.

Kommentarer är stängda.