Värde, värdighet, felöversättning och strykningar

Allas lika värde och värdegrund står numera över lagen. På alla samhällets nivåer möts vi av dessa omhuldade mantra.

I den humanitära stormakten förvandlades värdighet till värde, när FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna i artikel 2 översattes.

Bildresultat för FN mänskliga rättigheter

Förklaringen ger Peter Engellau i ”Det Goda samhället

”……Därför gillar jag inte att den svenska staten översätter ”equal in dignity” till ”lika i värde”. Det handlar bara om att det svenska politikerväldet försöker trolla fram en genomtänkt ideologi ur sina egenintressen…..”

https://detgodasamhallet.com/2017/09/09/varde-eller-vardighet/comment-page-1/

Massinvandringen är ett sådant egenintresse och bakom detta ligger karriär och pengar, för den humanitära stormaktens konstruktörer och genom- förare. Den politiska eliten vet att den globala finansmaffian tar väl hand om de sina, till skillnad från deras eget agerande mot sina medborgare.

Men det är inte bara felöversättning som den humanitära stormakten gjort sig skyldig till, man stryker, tar bort det som inte passar vänsterns politiska elit.

Alla har samma rättigheter enligt FN. Att bli behandlad sämre än andra för utseende, bakgrund, kön och religion är diskriminering.

Men det som ”glömdes” bort eller helt sonika ströks i den svenska översättningen av FN:s mänskliga rättigheter var fortsättningen;  att politisk eller annan uppfattning respektive politisk eller annan åsikt inte får vara en grund för åtskillnad eller diskriminering.

När diskriminering praktiseras av invandrare blundar politiker, inte ens muslimer håller sams inbördes, men enligt den korrekta eliten kan diskriminering endast äga rum av värdlandets medborgare.

Hur mycket blod har inte flutit i kampen mellan sunni och shiamuslimer? Hur många kristna har inte fördrivits, torterats och mördas under ärkebiskopens valspråk; Allahu Akbar?

Kyrkans tystnad är en skam för Sverige.
Kyrkans godhet, mildhet, öppenhet och tolerans för migranter oavsett deras handlingar, förbytts i dess motsats när det handlar medborgare som inte deltar i änglakören och kan berätta om deras falska sånger.

Under 2018 lämnade Eric Westroth (SD) in motionen 2018/19:580 som önskade inkludera att politisk uppfattning också skulle utgöra diskrimineringsgrund i svenska lagstiftning.

Citat: Därför bör Sverige och svensk diskrimineringslagstiftning till fullo ratificera FN:s artikel 2 i de mänskliga rättigheterna och artikel 14 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och även inkludera politisk åsikt som en grund för diskriminering.

Vad tror Ni hände?
Avslag både i utskotten och riksdagen, för denna önskan passade inte in i det svenska politikerväldets egenintresse.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inkludera-politisk-uppfattning-som_H602580

——————————————————————————————

Så här reflekterar en bloggföljare:

-Den allenarådande formeln om det lika värdet är omöjligt att tolka, annat än specifikt.

Hitler och Moder Teresa skulle alltså ha lika värde, eftersom vänstern säger ALLA människors lika värde?
ALLA är ju ett s.k. absolut begrepp.
Ja, de föddes ju med lika rättighet till livet, och likhet inför lagen och så. Men i funktionen hade de olika värde.

Därför talas det numera om två värden, ett absolut/existentiellt och ett funktionellt/praktiskt dvs. vilka handlingar vi gör under livet, goda som onda.

Att bara ropa ”Allas lika värde” rakt av, är intetsägande, därför korkat.
Jag tänker ibland på Victoria, som ju visas upp i sammanhang som är typiska för vänstern (exv Pride-uttalanden).

När hon blir statschef, om hon nu vill bli det, så kanske hon tar som valspråk ”Alla människors olika värde”.

Ty lika värde kan det ju inte bli tal om, eftersom vår statschef inte väljs bland kandidater som har lika rätt att tävla om posten.”