Hundratals vårdanställda vittnar om hur de tystas

Bara i Östergötland som Östgöta Correspondenten skriver om den 24 oktober 2022.

”Rädsla för att vara illojal, sämre löneutveckling och utfrysning. När vi ställde frågor till vårdpersonalen om tystnadskulturen som beskrivits inom vården, så svarar många att de inte vågar kritisera ledningen eller berätta om missförhållanden inom vården….”

Röster:

 • Aldrig stött på sådan tystnadskultur som här
 • Situationen ohållbar
 • Mobbing
 • Vi blir tystade
 • Utfrysning
 • Ses som illojal
 • På vår klinik finns en enorm tystnadskultur

Intervjuade politiker ojar sig och ser allvarligt på dessa röster och tar till sig det (som de lärt sig av sina överbetalda konsulter) för nu är rösterna så många att det inte vågar ta fram det vanliga mantrat att det här är inte min bild av händelsen/klagomålen etc

Vårddirektören Jessica Frisk har inspirerats av fd statsminister Stefan Löfven och säger
”Om det stämmer är det mycket allvarligt, det är inte acceptabelt, men om vi inte får veta och det inte når några av våra kanaler, så har vi svårt att göra något…”
”… Vi behöver titta på det som framkommer och hur vi jobbar med en positiv kultur framåt” svarar Marie Morell (M) som nu skall ta över som ordförande för regionstyrelsen…”

Positivt för vilka preciseras inte.

Hur skulle klagomålen kunna nå ledningen när tystnadskultur råder, förstår jag inte.

Jag tänker på Olle Ljungbergs kamp för upprättelse efter hans hustrus tragiska död, som förmodligen orsakades personalbrist, undermålig fallprevention och troligen brister i svenska språket. Hur chefen för strokeenheten tystade personalens röster, när familjen Ljungbeck önskade få klarhet i vilka brister som orsakade hustruns död genom fallet ur sängen.

Tyvärr verkar inte vårdchefer, avdelningschefer med vårdansvariga politiker känna till Visselblåsarlagen som stramats upp i omgångar.

 • 17 dec 2021:Nya visselblåsarlagen träder i kraft. En visselblåsare är någon som slår larm om exempelvis missförhållanden på sin egen arbetsplats. Genom visselblåsarsystemet ska information kunna rapporteras anonymt och uppgiftslämnaren skyddas mot repressalier
 • 17 juli: Offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata med minst 250 anställda skall ha en intern visselblåsarfunktion
 • 17 dec 2023 ändra antalet till 50 anställda även för privata arbetsgivare.

Denna utmärkta lag har tyvärr samma skrala efterlevnad som det lika värdet för alla och fyller bara upp politikers fina skyltfönster, medan vissel-blåsarrösterna i verkstaden tystnar.

Bild frå jesuvision.nu

8 tankar kring ”Hundratals vårdanställda vittnar om hur de tystas

 1. Vi kan tacka alla fega riksdagspolitiker som inte biföll återförande av tjänstemanna ansvaret. Detta är resultatet, att en ÖL kan låta bli att ta upp ansvarsfrågan i samband med patientens död. Det kommer ändå inte att hända något. Vid minsta lilla bilolycka analyseras förloppet så att ansvarsfrågan utreds. Ledningen inom sjukvården kanske skall få och inneha samma kompetens som en utredare inom försäkringsbranschen som ett krav för att erbjudas ledningsansvar. Eller när inte förmåga finns i ledningen, skapa en utomstående haveriteam.

 2. Kan en förklaring vara ökad befolkning med få läkare och stort vårdbehov?
  Ett resultat av kulturberikningen?

  1. Ja, kulturberikningen skulle ju rädda både välfärd och våra pensioner. Raketforskare ersattes av lågutbildade och analfabeter som får kravlös välfärd livet ut kompletterad med digra inkomster från klanens kriminalitet.

  2. Det är inte få läkare i Sverige, och både andelen och antalet ökar sedan länge, men sjunkande andel läkare bland verksamhetschefer. Det har blivit ett kneg som vilket som helst, och kvaliteten och auktoriteten hos läkarna lär gå samma öde till mötes som det gjort för lärarna – dvs nedåt. Kanske är det bäst så, med tanke på hur lite kritik läkarkåran yppat gentemot P(l)andemin och politiseringen av den, och massvaxxvansinnet.

   1. Det skrämmer mig hur få läkare det finns som protesterat mot detta experiment vaccin, där läkemedelsbolagen fick frisedel från alla efterföljande biverkningar och unga vaccinerades för tidiga död. Men jag vet hur starkt bandet är till Big Pharma som bekostar större delen av både deras utbildning och fortbildning. Receptblocket är deras bästa vän, för det går fort och smidigt att bli av med en patient. Lätta och ofta friska patienter är nätläkares melodi, gamla och kroniker tar för mycket tid.

 3. Kvinnodominerade arbetsplatser är ofta fulla av intriger och improduktivt nätverkande. Kort sagt mobbning. Konflikter som aldrig får en upplösning, eftersom aggressiviteten är långsamt förtärande, verbal eller passiv, och inte som med nävar män emellan ett ögonblicks verk. Mellan män, riktiga män, kan man göra upp, skaka hand och gå vidare. Ordningen är återställd. Numera sker terrorn genom administrativa tricks och rena tarvligheter så att man tar sig för pannan.

  1. I offentlig sektor vimlar det av känslostyrda kvinnor som chefer och skulle någon man ha kommit in så är han ofta av annan etnicitet. Feminism med identitet och mångfald styr, meriter kan slänga sig i väggen. Därför ser det ut som det gör i kommuner, regioner och statlig verksamhet. Mobbing med tystnadskultur frodas.

Kommentarer är stängda.