Allhelgonahelgen – en tid att minnas och vörda våra kära som lämnat livet

”De många helgonen fick en gemensam dag 

”Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgonen och minnet av martyrer. Helgon var människor som man höll särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött för sin tro. 
Det blev till slut många dagar att fira och det uppstod ett behov av att samla helgonen och martyrerna utan namn till en egen helgondag. För cirka tusen år sedan infördes därför en gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få egna dagar i almanackan.
Helgonens betydelse ser olika ut i olika kristna traditioner. Helgonen har olika betydelse också för enskilda kristna.”  https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona

Bild från lookaside.fbsbx.com. Interiör av Hasselfors kyrka, där minnen finns från barndomens skolavslutningar och årets högtider. På kyrkogården vilar far-morföräldrar och far och mor och i dess vackra minneslund kommer kommer min aska att få vila, när min tid är ute.

Jeanette Eklund skrev en vacker text om Allhelgonadagen i Nya Tider v.44/2022;

” Pyntade gravar och tända ljus skapar en speciell stämning på kyrkogårdar i början av november. Det är Allhelgonahelgen, en helg fylld av minnen och tacksamhet, eftertanke, sorg och vemod. Trädens nakna grenar sträcker sig upp mot en mörk himmel och visar konkret att naturen går till ro. Ljusen i mörkret vittnar om att livet går vidare trots sorg och saknad.”

Vi knyter band till varandra och till de som gått före oss som stärker rötterna till vår gemensamma historia. Starka rötter är bästa skyddet mot farliga makthavare som illa gör oss och helgon är alla som under tidens gång kämpat emot dem.