FN:s flyktingkonvention måste skrotas

Denna gång är det inte en gammal pensionär som ständigt upprepar detta krav utan en högt uppsatt minister i England.

BRITTISK MINISTER: INTERNATIONELLA FLYKTING-KONVENTIONEN HOTAR VÄSTVÄRLDENS EXISTENS av DICK ERIXON 29 SEPTEMBER, 2023
och https://sverigesradio.se/artikel/inrikesminister-ifragasatte-hela-fns-flyktingkonvention


Även SR har återgivit detta uttalande, skrämmande för vänstern och globalister med Klaus Schwab i täten, med nationers medlöpare till politiker i en svans efter.

https://sverigesradio.se/artikel/inrikesminister-ifragasatte-hela-fns-flyktingkonvention

Från Samtiden:

I ett uppmärksammat tal säger Storbritanniens konservativa inrikesminister Suella Braverman att FN:s flyktingkonversion är ”absurd”. Den måste skrivas om i grunden, annars hotas västvärldens existens.
Det var i ett tal i amerikanska huvudstaden Washington DC som inrikesministern varnade för att den okontrollerade invandringen är ett existentiellt hot mot västvärlden och attackerade internationella flyktingkonventioner som ”absurda”.
Talet var godkänt av konservative premiärminister Rishi Sunak, något som blev klart efter spekulationer om att inrikesministern agerat på egen hand i det långtgående kraven på ny världsordning kring flyktingar.
Braverman pekade på det stora trycket av migranter som vill komma till Europa och USA och varnade att om regeringarna inte finner en väg att kontrollera sina gränser kommer de inte att bli kvar.

Multikulturalismen har misslyckats

Hon menar att multikulturalismen misslyckats och att migranter inte längre kan komma till England och leva parallella liv hellre än att bli en del av samhället. Nuvarande system är ”ohållbart”.
”Missriktad dogmatism om multikulturalism tillsammans med okontrollerad migration har lett till en giftig kombination för Europa de senaste årtiondena. Multikulturalismen har misslyckats eftersom den tillåter folk att komma till våra samhällen men leva parallella liv. ”Det blev möjligt att vara i samhället men inte bli en del av samhället.”
Migrationen har varit ”för stor och för snabb” och för lite tankemöda har ägnats frågor om vilken inverkan migrationen har på den sociala sammanhållningen. Den okontrollerade invandringen hotar den nationella gemenskapen och den nationella säkerheten.

FN:s flyktingkonvention måste skrivas om

Inrikesministern pekade på brister i de internationella konventionerna och menade att Förenta Nationernas flyktingkomvention från efter andra världskriget måste skrivas om och vara betydligt mer restriktiv. Det kan inte räcka med att vara diskriminerad för att få komma till Europa.

Fler länder måste säga ifrån

Frågan är om fler regeringar ställer upp på Braverman och klargör hur föråldrade de internationella konventionerna är i migrationsfrågan. De omöjliggör för länder som Sverige att upprätthålla lag och ordning. Därför måste de förändras.
Ett sätt är att som brittiske ministern föreslår, att skriva om de internationella reglerna. Men det kommer att ta lång tid.
Ett annat sätt att snabbt skapa ett bättre läge, vore att sluta se dem som juridiskt bindande utan bara som rekommendationer som man inte behöver följa.
Nationernas rättsstater måste återfå makten över migrationens regler. Nu.

Skrota FN:s flyktingkonvention!

—————————————————————————————————

Att Sverige FN:s trognaste vän skulle kräva att FN:s flyktingkonvention skulle skrotas tror jag inte ett ögonblick på. Hur skulle det då gå för Margot Wallströms (S)efterföljare i karriären?

Att EU skulle skrotas är en utopi av samma politiska skäl, trots att det nu pyser av osämja i stödet för Ukraina (dvs USA). Men ibland kan under ske och korthus rasa fort.

Bild: Dreamstime

3 tankar kring ”FN:s flyktingkonvention måste skrotas

 1. Varför inte skrota hela FN? Genomkorrupt. Ädla ideal kräver ädla följeslagare. Det finns inte människor nog att besätta en sådan koloss, för ett verkligen gott utfall. Om det någonsin var tanken.
  Det enda demokratiska centralstyret som fungerar, är den fria individens egen vilja. Ju större organisation, desto mer inskränks individens demokratiska inflytande, när organisationen av praktiska skäl, eller av maktlystnad centraliseras.

 2. EU är skuldsatta p.g.a. Corona! Vad betalade medlemsländerna för Coronan?

  ”EU-parlamentet föreslog på torsdagen nya egna inkomstkällor för att finansiera EU:s verksamhet. – Vi behöver nya resurser som inte innebär en börda för medborgarna, sade kristdemokraten José Manuel Fernandes. Svenskarna röstade emot förutom Miljöpartiet.
  Det är bland annat den stora skuld som EU för första gången någonsin tog på sig under coronapandemin som är en av anledningarna till att EU snart är i en svår ekonomisk sits. Att betala tillbaka skulden kommer efter 2027 att kosta över 15 miljarder euro per år!

  https://www.europaportalen.se/2023/05/parlamentet-vill-sakra-nya-inkomstkallor

  1. Den gröna omställningen är mycket inkomstbringandeför denna korrupta koloss. Att rensa i sina egna led kommer inte på fråga, ohemula löner med förmåner, flyttcirkusen får fortsätta mellan Bryssel och Strasbourg och parlamentets 705 ledamöter vill aldrig därifrån. Sara Skyttedal är nu ledsen för att hon inte blir första namn på nästa års valsedel för KD.
   https://www.svd.se/a/0nPeQJ/pandemin-vacker-nya-krav-om-flyttcirkus-i-eu

Kommentarer är stängda.