Riksrätt önskas för landets största förbrytar-organisation

AV Olle Ljungbeck

”Vinner M, KD och SD valet måste Sveriges genom tiderna största förbrytar-organisation – Sveriges regering (Stefan Löfven) under perioden 2015 till nu – ställas inför riksrätt.

Bildresultat för Stefan Löfven

Ingen tidigare svensk regering har varit så brutal och medvetet vållande till så fruktansvärda brott mot svenska folket som den nämnda.
Det började med en totalt besinningslös migrationspolitik där antalet inkommande överstiger alla tidigare invandringar. Den var och är dessutom helt kravlös. Nästan vem som helst har kunnat taga sig hit, (oavsett brottslig bakgrund eller ej) skyllande på förföljelse eller liknande även om sådana påståenden helt saknar grund.
Dessa individer skiljer sig dessutom från oss såväl vad gäller en primitiv kultur, religion, lagstiftning etc etc. Dessutom är ett mycket stort antal analfabeter. Och de gör det på ett sätt som i de flesta sammanhang utgör ett hot mot svenska folket inte minst mot kvinnor/flickor.
Brottsligheten är så brutal att den aldrig tidigare förekommit i vårt land. Den har framförallt inneburit , tusentals mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av egendom genom bränder och sprängning i en sådan omfattning som aldrig tidigare ägt rum. Ett stort antal bland dessa migranter har helt nonchalerat de restriktioner som gäller för oss svenskar. Detta har t ex i sin tur inneburit sådan mängd döda, sådan mängd sjuka i Covid – 19 som helt skiljer sig från övriga länder.

De fem nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har alla i stort sett samma kultur, samhällsskick och kan närmast betraktas som kopior av varandra. Trots detta har Sverige drabbats mångdubbelt värre än de övriga både vad gäller sjukdom och död i Covid 19!

Det  som emellertid skiljer dessa fem länder åt är att Sverige ensamt tagit in mångdubbelt fler migranter än de övriga fyra tillsammans. En annan skillnad är också att Sverige har ett dödstal av Covid 19 som vida överskrider de fyra andra tillsammans. Det anmärkningsvärda är emellertid att trots den stora likheten de fem länderna emellan så skiljer Sverige ut sig från de övriga vad gäller Covid 19 på ett mycket anmärkningsvärt sätt.
Detta kan inte förklaras på annat sätt än att spridningen av Covid 19 har på grund av det stora antalet invandrare till Sverige ( varav ett stort antal inte vill vaccinerar sig) varit betydligt högre än i de fyra övriga tillsammans. 
Inte minst på äldreboenden där många invandrare arbetar har smittan av Covid 19 och dödsfall varit ovanligt hög.
Det bör stå klart för varje svensk att det är ett obestridligt faktum att regeringen Löfven är orsak till det värsta brottet någonsin mot svenska folket.
Dessa brott är orsakade och kännetecknas  av :

1.  En oförsvarlig och oförlåtlig migration.

 2. En oförlåtlig släpphänt och undfallande politik för att bekämpa brottsligheten      hos invandrare

3.  En medveten politik från regeringen och socialdemokratin att genom                 undfallenhet mot brottslingarna värva dessa (migranter) som medlemmar till       partiet. Ett direkt brottsligt agerande av regeringen Löfven vilket gör att      den tydligt bryter mot Regeringsformens andra §.

4. Mord, våldtäkter, terror i en sådan omfattning som närmast får anses som     accepterad av regeringen Löfven för att locka migranter till partiet.

5. En brottslig skadegörelse av svenska folkets egendom som bilar och                 fastigheter till miljardbelopp.

6. Undfallenhet mot att migranter terroriserar svenska ungdomar och inte minst småflickor i våra skolor. Stefan Löfvens regering och allierade med denna, har brutit mot och bryter fortfarande så tydligt mot Regeringsformens 2 paragraf att en tillträdande regering av annan ”partifärg” måste ställa  dessa inför riksrätt och och därmed tydligt följa Regeringsformens tydliga mening om skyldigheten  för regeringen att värna och skydda det egna folket. 

(Regeringsformen 2&

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.)

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Bildresultat för olle ljungbeck

———————————————————————————-

4 tankar kring ”Riksrätt önskas för landets största förbrytar-organisation

  1. Vore förträffligt om någon oberoende (anonym) jurist kan granska detta förebyggande för framtida åtgärder. Och vi får hjälpa oss åt att sprida dessa möjligheter till folket före valet.

  2. Olle Ljungbeck du glömde ALLIANSENS valfusk 2006. De ska också ställas inför RIKSRÄTT efter de ekonomiska skador som de orsakade oss som Nuon affären, kolkraftinvesteringen i Tyskland m.m. Dessutom ”saknas” det ett antal 100 tals Miljarder från pensionskassan som man vägrar att återställa. Herr Ljungbeck, de ska alla inför Riksrätt som fört denna destruktiva politik på medborgarnas bekostnad. S och M ska stå först i Riksrättskön, eller hur Hr Ljungbeck.

    1. Ja, de är samma kålsupare allihop. Det var Reinfeldt som öppnade både dörren och medborgarnas hjärtan. Alla som bara nämnde Syrien som hemvist fick PUT. I Östersjön ligger passen på hög, för krav på ID-handling var en kränkning. Därefter fortsatte Löfven Reinfeldts globala politik eftersom MP då fick hålla i ratten och han fick behålla makten.

Kommentarer är stängda.