Åldersdiskriminering; ut med det gamla och in med det nya!

I detta gedigna gästinlägg skriver Karin Ferm om hur åldersdiskrimineringen fick fart under 60-talet. Unga vänsterstudenter och politiker gjorde gemensam sak med diskrimineringen av äldre, till skillnad från förr, då äldres erfarenheter respekterades och fördes vidare till nästa generation.
Äldre upplevdes som ett hot mot den tidens nya strömningar, när globaliseringen låg i sin linda. Teoretiska kunskaper utan erfarenhet fick företräde i hela samhället.
Finansminister Per Nuders föraktfulla uttalande om 40-talister, som ett stort köttberg, illustrerar väl denna uppfattning.
Hela samhället blev ungdomsfixerat, radio, Tv och reklam, allt blev anpassat till de unga. Regeringens generositet med förtidspensioner exploderade ett drygt årtionde senare, allt för att få in de unga i arbetslivet. Frisering med arbetslöshetsstatistiken är framstående egenskap hos regeringar.
Sedan tog pengarna slut och vi ska arbeta fram till minst 70- årsdagen, trots att många tagit slut långt tidigare.
I dag påminns vi om ättestupan, med högre skatt på den magra pensionen. Fattigdomen bara ökar hos den generation som byggt välfärden, som ungdomen tar för given.

För läsare som eventuellt tvivlar finns i inlägget diger källförteckning.

………………………………………………………………………………………………….

”Gamla tiders erfarenhet
På 1950-60 talet fanns fortfarande respekt för äldre och deras erfarenhet och kunskap!

Vi som växte upp då umgicks med och lärde av våra föräldrar och andra äldre släktingar.
Unga satt ofta med i hem där politik och dagshändelser diskuterades och fick en inblick i hur samhället var uppbyggt.

Vi fick lyssna på olika sidor av ett och samma problem och förstod att man kunde tycka olika, även om vi då inte förstod att vi fick inblick i källkritik.

Samt att vi tidigt fick lära oss, att oavsett hur mycket man än planerade, fanns det en hel del oförutsedda variabler som ingen kunde förutse.
Vi gick så att säga i ”livets skola” samtidigt som vi fick faktakunskaper i skolan.

Nya tiders teorier
Men så kom nya tider med kårhusockupationen, ungdomsrevolten och möjlighet för alla att studera med hjälp av studiebidrag och studielån.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2083059
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2046898

Helt plötsligt ansågs allt ”det gamla” att vara förlegat, omodernt, otidsenligt och skulle ersättas med ungdomens teoretiska kunskaper.

Vad de unga inte insåg var att teoretiska studier ENDAST var grundkunskaper, som skulle vara ingångsport till arbetslivet och den egentliga utbildningen ute på arbetsplatsen.

Detta gäller oavsett hur länge eller vad man studerade!

Ungdomarna flyttade till de städer som hade ”högre läroverk” och universitet, och tappade kontakten med äldre släktingar. De lyssnade mera på jämnåriga, som ansåg att ”gamlingarna” stod i vägen för deras egna framgångar.

De flesta studenter sysslade mest med ”socialt umgänge”, ”kårhusaktiviteter” och fritidsnöjen under studietiden, och ”pluggade inför tentan” endast för att få godkända betyg är ett känt faktum.

Inte för att lära sig för livet och vara säker på att kunskapen fastnade, visar mentaliteten hos de som ”pluggade” enbart för att få ett välbetalt ”högstatusyrke” och en ”fin titel”.

40-talisterna var en stor grupp, och de var otåliga. De ville snabbt få välbetalda arbeten och höga löner, för att kunna ”leva livets glada dagar”. De önskade att äntligen få ta del av det fritidsutbud, som började finnas ute i samhället.

Deras föräldrar var första generationen, som hade det bättre än sina föräldrar och ungdomarna ville ha det ännu bättre. För ”de hade högre utbildning”, (rent teoretiskt).

Äldre skall lämna plats åt de unga
Nu började en kampanj om att ”de äldre skulle lämna plats åt de många unga arbetslösa ungdomarna”. De som ”hade livet framför sig och behövde komma ut i arbetslivet”.

De teoretiker, som hade studerat några år var fullt övertygade om att de ”visste bättre” än alla ”gamla stofiler” som höll fast vid gamla erfarenheter och kunskaper.

Sverige satsade mycket på forskning och framtidsvisioner, för att visa omvärld, precis som i dag, att ”vi var bättre än alla andra”. Då passade inte den äldre generationen in. Gamlingar som försökte informera om vilka försök som tidigare gjorts och som misslyckats.

De unga ”visste bättre” och skulle visa att ”gamlingarna hade fel,” samma inställning förekommer inom flyktingpolitiken.

Nu började den verkliga kampen för ”ut med det gamla och in med det nya”. Sverige skulle vara ett föregångsland inom alla områden.
Det var nyutbildade teoretiker, som gick direkt från skolan till chefsjobb. Helt utan praktisk erfarenhet i det yrkesområde som de skulle ansvara för.
Arbetslivserfarenhet, yrkeskunskap och praktisk kompetens var inte viktigt längre.

Inom pedagogiken skedde samma utveckling, att studerande skulle söka sin kunskap själva, enligt läran om problembaserad inlärning. Vilket kunde lyckas för de motiverade med högutbildade föräldrar, men blev en katastrof för skoltrötta och studieovana med oengagerade föräldrar hemma. För att inte tala om elever från invandrarhem.

Förnya Sverige
Kampanjen för att ”förnya Sverige” tog sig många uttryck.

Inom media styrdes allt till att passa den unga generationen. ”Gamla slagdängor” försvann från radio, och gömdes undan längst bak i musikaffärerna.

https://www.youtube.com/watch?v=AXFzrMXKGkk
https://www.youtube.com/watch?v=UcAPlKkqQ2Q&list=PL937E43EFC3EAB070
https://www.youtube.com/watch?v=IsZwzIXZq3w&list=PL2C155C3949D9E18F
https://www.youtube.com/watch?v=OSy8Ti2rh7Y&list=PL8E9EA2F24BA0D37D
https://www.youtube.com/watch?v=5EvTiST_spE&list=PLo6m-wMnPzG4yGRccuuGy5DqOfuGLx21t
https://www.youtube.com/watch?v=oY_wGZ2j6ks&list=PL42376B37014097A0
https://www.youtube.com/watch?v=Sp1spqruw2c&list=PL42376B37014097A0&index=5
TV-utbudet anpassades hela tiden till ungdomarnas smak och intressen.
https://youtu.be/1Lrr0C8oWOA
http://www.hd.se/2005-01-28/tv-serierna-vi-minns-och-de-vi-helst-vill-glomma
http://veckorevyn.com/livsstil/19-tv-serier-fran-90-talet-som-vi-alltid-tittade-pa-efter-skolan-2/

Reklamen riktades mot de nu köpstarka ungdomarna som levde efter en ”slit och släng- mentalitet”. 
http://www.annons.se/artiklar/begransningar-praglade-70-talets-reklamsverige
https://www.youtube.com/watch?v=JA6cKpswIEc
Klädmodet anpassades till ungdomarna, och det gick så långt att många äldre klädde sig ”ungdomligt” för att visa att de ”hängde med i svängarna.”
http://moderesan.blogg.se/2011/february/1960-talet.html
http://moderesan.blogg.se/2011/march/1970-talet.html

Förlorad kunskap och klokskap
Allt det gamla skulle förpassas till det förgångna, som innebär förlorad kunskap och erfarenhet i Sverige.

Förtidspensionering infördes på 1970-talet och delades ut frikostigt, bara för att de yngre skulle komma in på arbetsmarknaden.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Fortidspensionerade/
Men då det började kosta för mycket för staten fick färre och färre en möjlighet att gå i pension tidigare.

Nu skulle vi arbeta längre för att staten ville ha in mera skattepengar, och det blev även svårare att få sjukpenning.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sjukfranvaro-och-ohalsa/Definitioner-och-vedertagna-begrepp/

Statens kassa sinar och jobba tills Du stupar
Det blev svårare och svårare för äldre utslitna svenskar att få ta del av det bidragssystem, som de själva varit med och betalt för.
https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/socialforsakringens_historia
Det ställdes även större och större KRAV både för att få sjukpenning, arbetslöshetsersättning och omskolning.
Krav som idag är ännu hårdare!
Regeringen har under alla år använt olika metoder för att ”frisera” sin statistik, då det gäller antalet arbetslösa, sjukskrivna och hur många som finns inom ”arbetsmarknadsåtgärder”. Det räcker att bara arbeta någon timma varje vecka så placeras man i en annan kolumn.
Rehabiliteringsåtgärder blev svårare att få. I stort sett ”arbeta till du stupar” så att färre uppnådde pensionsåldern.

Då allt fler blev pensionärer började Sverige ifrågasätta om det var rätt att satsa sjukvårdsresurser på de som inte längre var ”produktiva” utan bara en belastning på samhället.

Det sattes en ”övre åldersgräns” då det gällde flera medicinska ingrepp.

En ”mjukstart” på Ättestupan infördes.

Stöld av pensionspengar
Då Regeringen genom misslyckad politik hade problem och upptäckte att genom att flera arbetade och därigenom satte in sina pengar i ATP-systemet, drog sig inte Regeringen för att plocka ut dessa pensionspengar för att fylla på statskassan.

Pensionärsskatten
Idag visar sig den ”politiska elitens” förakt för tidigare generationer i att pensionerna beskattas högre än lönerna för de som arbetar (vi ska ju ändå dö snart).

Vad dagens politiker inte tänker på är att pensionspengarna är intjänad lön som vi avstod från, för att säkra ett drägligt liv ”på ålderns höst”. En förskjuten lön från våra yrkesverksamma år. Men regeringen har många lojala och karriärsugna ekonomer, som varken ser åderlåtningen av ATP fonderna som stöld eller som vill se orättvisan i högre skatt på våra pensioner.
http://www.pro.se/PageFiles/137010/Pensionens%20historia.pdf

Föraktet mot allt gammalt har nästa generation ärvt, och det märks på den brist på respekt vi äldre möter.

Bara en sådan sak som att som ”40+ are” blir ifrågasatta på arbetsplatser, då det gäller både praktiska och teoretiska kunskaper, även om vi precis som dagens ungdomar är både utbildade och dessutom har lång arbetslivserfarenhet och kunskap.

Äldres kompetens, kunskaper och erfarenheter är inget värda idag, för de som fyllt 65 år är oftast arbetsmarknaden stängd.  Eller så finns det inte plats för en äldre som behöver lite ändrade arbetsuppgifter, att lära upp ungdomarna i yrket går däremot bra!

Helt plötsligt vill myndigheterna att vi ska arbeta längre upp i åldrarna, men arbetsgivarna vill ha yngre arbetskraft och de äldre faller mellan stolarna!

Värdelösa gamlingar
Idag ska gamla inte höras, inte synas och helst dö ut så fort som möjligt, för vi är inte ”produktiva” och kostar bara ”samhället pengar.”

Men det är VÅRA PENGAR OCKSÅ, inte bara deras!

Vad Regeringen och ungdomarna glömmer är att det är VI GAMLA som hjälpte till att bygga upp Svensk Välfärd och gjort det möjligt för ungdomarna att studera och leva gott.

Vi är ”gamla stofiler” som lämnat över ett land, som de idag håller på att rasera i ”globaliseringens namn” där nya medborgare välkomnas och de gamla glöms.

Oavsett vad dagens unga tror, så kommer vi ihåg hur det var, att vara ung på 50-talet ! Ytterst få av dagens ungdomar skulle acceptera den uppväxt vi hade!

Vi gamla har också rätt att ta del av den VÄLFÄRD, som vi betalt för med våra pengar, våra slitna kroppar och vår erfarenhet och kunskap.

Vi är värd mera än den ”ÄTTESTUPA” som vi ser framför oss!”
……………………………………………………………………………………………………

DO får många anmälningar om åldersdiskriminering, men här är bedömningstakten långsam och mycket lite händer.
Kanske de är fullt sysselsatta med nya riktlinjer för diskriminering, för att muslimska traditioner skall kunna införlivas i arbetslivet?

5 tankar kring Ӂldersdiskriminering; ut med det gamla och in med det nya!

 1. Problemet är att då började vissa politiker att ställa grupper mot varandra, istället för att lära den (då) unga generationen att samarbeta över åldersgränserna.

  Vi lär alla av varandra om vi bara har ett öppet sinne och tar till oss det som är bra. Istället för att hela tiden tro att vi har rätt i allt.

  / Karin

 2. Testar här kommentatorfunktionen på önskemål från Harriet.

  Vad gäller åldersdiskriminering anser jag själv att jag klarat mig – blev antagen till nytt jobb sent 50+ av betydligt yngre företagare.

 3. – Hå hå ja ja, allt var bättre förr.

  – Jaså? Det var alltså okej att lärarna slog barnen i ansiktet för minsta olydnad? Bra med råttor och vägglöss i bostäderna? Och fattigdom? Och lungsot? Allt var frid och fröjd?

  – Självklart inte. Men vissa saker var faktiskt bättre. exempelvis artigheten mot äldre.

  – Ja, jag förstår hur du menar. Det fanns normer att hålla sig till, och det mesta av regelverket var nog bättre än dagens normlöshet, som ger vilsenhet, hos de unga särskilt. Ordspråket ”Nya kvastar sopa bäst” stämmer såldes bara delvis.

Kommentarer är stängda.