Skilda världar mellan sysselsättning och självförsörjning

Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi tar upp denna viktiga skillnad i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Han ställer en fråga som Löfven skyr som pesten, i alla fall så länge som MP sitter i hans knä.

På vilket sätt är ett sysselsättnings- eller arbetslöshetsmål meningsfullt om det inte även innebär att människor är självförsörjande?

Att betecknas som sysselsatt, då behöver man bara ägna sig åt någon meningslös, men trevlig skattesubventionerad aktivitet en timma/vecka!!

Hur många reportage har inte systemmedia publicerat om sjalförsedda kvinnor som en eftermiddag i veckan får laga mat, baka bröd med beundrande kursledare bredvid. Journalisten brukar lyfta fram att de skrattar och har så trevligt.

Och hur många invandrarkvinnor har jag inte mött, som bleknat, när arbete kom på tal, …”men jag har man och barn” blev svaret för de levde så gott på bidrag utan krav .

 Ekjund konstaterar att;

”……Varje icke självförsörjande individ ökar försörjningsbördan och blir självförsörjningsgraden för låg kommer det underminera välfärdsstaten…….//

Utöver det dystra faktum att många människor i arbetsför ålder saknar självförsörjning, dvs. invandrare som inte har eller besitter förmåga att tillgodogöra sig den kompetens som arbetsmarknaden behöver, drar han tre slutsatser:

”* Argumenten för att reformera och modernisera arbetsmarknaden förstärks på ett kraftfullt sätt när vi ser till omfattningen på den ekonomiska utanförskapsproblematiken som en låg självförsörjningsgrad innebär. Utifrån de låga självförsörjningssiffrorna framstår de av utredaren Gudmund Toijer föreslagna reformerna av Las som väl balanserade.

* Sverige behöver införa ett självförsörjningsmål och komplettera sysselsättningsstatistiken med ett väldefinierat självförsörjningsmått. Ett sådant mått bör ta hänsyn till huruvida en individ ökar eller minskar försörjningsbördan. Utan denna statistik riskerar vi framgent stå inför obehagliga ekonomiska överraskningar.

* Och för den kommande migrationsöverenskommelsen har perspektivet avgörande betydelse – det behövs omfattande reformer för att de utrikes födda Sverige redan tagit emot ska kunna integreras på såväl arbets- som bostadsmarknad.”

———————————————————————————————

Den viktigaste reformen vore att Löfven sopar bort miljöpartisterna som sitter fastklistrade i hans knä, reser sig upp och inser att ett nytt Lucia beslut är den enda vägen, om landet skall kunna rätas upp.

Min dröm är att Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige skulle slå sig ihop och bli ett kraftfullt alternativ till Alliansen som fallit ihop, med passiva Sverigedemokrater bakom, som har anpassat  sin ideologi till finrummet.

Drömma kan man ju alltid.

Källa: https://www.di.se/debatt/infor-sjalvforsorjningsmal/

En tanke kring ”Skilda världar mellan sysselsättning och självförsörjning

  1. Läste på Medborgerlig Samlings hemsida om deras politiska program. Jag kunde inte hitta ett enda ord om att ”Tjänstemannaansvaret” skulle återinföras! Det enda man har är en massa ”brödtext” men ANSVAR är något man inte tar i! Därmed är de förbrukade som ett tänkbart framtida parti. Afs har i sitt program att Tjänstemannaansvaret skall införas men inte Medborgerlig samling! Att slå ihop dessa liknar mer en kollision än att de kan samarbeta. Nej, Medborgerlig samling liknar mer att vara ett ”papperskorgsparti”.

Kommentarer är stängda.