Är Sverige ockuperat inifrån?

Carin Stenström är en fri skribent i ”Världen i dag” vars debattartikel återges i Projekt sanning.

Att landet är ockuperat av den korrekta poliriska eliten och dess medlöpare inom statliga verk, myndigheter, rättsväsende, utbildningsanstalter, media, civilsamhällets organisationer mfl är en sanning som många ställer sig bakom. Frågan är om inte en gräns snart har passerats?

————————————————————————–

Henrik Lilja Rönnquist | 30 juni, 2020 Projekt sanning.

“Många känner att en gräns passerats och att Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan brytas. Utvecklingen har pågått länge, med små steg. Från en samhällsförvaltning präglad av hederlighet och sparsamhet har vi fått en samhällsöverbyggnad som håller på att utarma och förlama landet.

Till detta kommer mindre mätbara, men kännbara, försämringar: i språkbruk, umgänge, hänsynstagande, medmänsklighet. Vi har blivit små robotar, lyhörda för överheten, blinda och döva för våra medmänniskor, ytliga, med ett snävt fokus på vår egen framgång, välstånd och tillfredsställelse.

En del av detta är känslan att landet inte längre leds av de bästa, eller ens de näst bästa, utan av svaga personer med begränsade synfält, bristande kompetens och med närmast obefintlig förankring bland medborgarna. För tjugo år sedan visste de flesta namnen på landets statsråd; i dag händer det inte så sällan att någon för de flesta okänd, blek minister dyker upp i media och uttalar sig, ofta utan skärpa, men alltid med den tvärsäkerhet som intensiv medieträning och alltför stark självkänsla ger.

Det känns som om landet ockuperats inifrån och som om medborgarna inte kan frigöra sig från dem som gripit makten och har som främsta mål att behålla den. Landets myndigheter, finansierade av skattebetalarna, härbärgerar ett överskikt som glömt den tidigare viktiga målsättningen, att verka för allmänhetens bästa. I stället är det de egna arbetsvillkoren och den egna politiska agendan som står i fokus.

Överskiktet i myndigheter, stora organisationer, politiska organ driver utvecklingen tillsammans, ofta i en riktning som känns främmande för medborgarna och ofta på ett sätt där medborgarna ska uppfostras och styras, med lämplig ”information”.

Två aktuella myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans cirka 1 500 anställda. Två storföretag, med andra ord. Ändå har de inte lyckats med de mest centrala uppgifterna: att skydda medborgarna från allvarliga hot.

När en stor skogsbrand härjade härom året fick utländska brandmän i stor mängd kallas in. När en allvarlig epidemi närmar sig står myndigheterna handfallna; i princip ingen beredskap finns. Och ännu efter flera månader saknas klara och begripliga riktlinjer.

MSB framhåller på sin hemsida de stora förmånerna med att jobba på myndigheten. Och här har man verkligen varit framgångsrik. Vad sägs om sju veckors semester, betald ledighet för att ägna sig åt familjeangelägenheter, betald ledighet för sjuk- och tandläkarbesök, extra föräldra- och sjukersättning?

Överskiktet i samhället tycks vara väldigt homogent – samma värderingar, samma politiska agenda, samma inriktning på att gynna de egna och gemensamma intressena. Eller rättare sagt: det finns en osynlig gemensam värdegrund, där man vet hur man ska uppträda, vad man ska tycka, vilka åsikter som är gångbara. Inte sällan anar man ett förakt för de medborgare som bekostar verksamheten.

Så länge det sker kan överskiktet leva lugnt och tryggt. Men det finns naturligtvis en gräns som förr eller senare passeras. Då kan vad som helst hända.”

Källa

http://projektsanning.com/2020/06/30/carin-stenstrom-fri-skribent-i-varlden-idag-det-kanns-som-om-landet-ockuperats-inifran/

Ps. Kursivering i fet stil har gjorts av undertecknad, för att lyfta fram det viktigaste. Ds.

11 tankar kring ”Är Sverige ockuperat inifrån?

 1. Sverige är ”ockuperat” inifrån. En relativt lite härskande 68-klick har tagit över samhällets alla funktioner och driver samhället på helt ideologiska grunder. Sverige är inne i samma period som Kina mellan 1958 och 1978, alltså Stora Språnget och Kulturrevolutionens tidevarv, och det går precis lika käpprätt och skogen i Sverige nu som då i Kina. Retoriken och propagandan är nästan exakt densamma med ”allas lika värde””, utjämning””, solidaritet”, ”humanitär stormakt”, ”integration”, etc. Det är bara ”Maos lilla röda” som har ersatts med webben. Åsiktsövervakningen är densamma. Då stod statliga spioner och angivare och lyssnade utanför hemmen hur folk uttryckte sig, idag sker det med robotar på webben av åsiktsgranskaren, den Åberska Näthatsgranskaren. Nu liksom då dras åsiktsförbrytare inför rätta och bötfälls eller fängslas. ”Ab Chao Ordo” Ordning föds ur kaos. Alla i samhället bör förbereda sig för den kommande kollapsen. Kina har lärt sig den hårda läxan när ”demokratin” föll ihop på 40-talet, kaos följde, Mao tiden, men man lärde sig läxan. Idag ligger man ljusår före det primitiva svenska samhällsystemet. De fyra F-en i Sverige är Försiktighet, Följsamhet, Feghet, och Förljugenhet. Dessa Fyra F är centrala i offentlig verksamhet och samhällsliv. Att visa integritet och tala klarspråk är numera riskabelt.

 2. Tillägger man 5 G med dess Strålning som kommer att bli den största folksjukdomen i modern tid! Dessa 5 G pelare skall monteras ned med omedelbar verkan. De sitter på strategiska platser där folk oftast passerar. Precis som där alla tiggare sitter. Gränsvärdet från dessa strålningstorn i Sverige är 4 gånger större än hos andra länder! I videolänken nedan kan man se hur illa det är i Västervik och förmodligen även i alla andra svenska städer. Vi ska alla med tiden få CANCER. Vem/vilka är det bland politikerna som godkänt installationerna av dessa ”dödspelare”? De ska ställas inför RIKSRÄTT, punkt slut. Alternativt måste medborgarna ta saken i egna händer och riva dessa mördarinstallationer. När man läser om ”Planerna på att bygga ut 5G i Bryssel har stoppats tillfälligt. Orsaken uppges vara svårigheter att kontrollera strålningen från 5G samt hälsoriskerna förenade med 5G:s intensiva strålning. Miljöministern i Bryssel uppger till belgisk press att hon inte är beredd att sälja ut folkets hälsa, att invånarna i Bryssel inte är försöksdjur”! Det säger väl det mesta när inte ens EU:s Parlamentariker vill utsätta sig för 5 G strålningen. I Sverige är det tydligen VI som ska vara de verkliga ”försöksdjuren”? Vilka är det som har ansvaret för denna massiva kommande folksjukdom? Säg inte att de är ANSVARSBEFRIADE, precis som våra s.k. Politiker är! Någon som vet?

  https://bakomkulisserna.biz/2020/07/05/anders-sydborg-stralningen-kommer-bli-den-storsta-folksjukdomen-i-modern-tid/
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/04/bryssel-stoppar-5g-miljoministern-vill-inte-salja-ut-invanarnas-halsa/

  1. Systemen fungerar inte. Detta är tredje försöket. För det första finns inga ”pelare” i 5G. Den tekniken tillhör 4G och äldre system som varit i bruk sedan 80-talet. 5G använder Array system som riktar radiovågorna enbart till den plats där dom behövs, och ingen annan exponeras. Det är som att lysa med en ficklampa i ett mörkt rum. Exponering av radiovågor med 5G är bara en tusendel eller mindre än 4G. Gränsvärdena i Sverige följer internationella normer. Ingen cancer eller andra påverkningar har upptäckts under de 100 år vi exponerats av radiovågor från mänskliga system. Stoppet i Bryssel var produkten av konspirationsteorier och falsk politisk skräck propaganda, inte vetenskap. 5G har varit i omfattande bruk i Kina i centrala delar över 100 städer i över ett år nu, utan någon mänsklig påverkan. En miljon basstationer och 10 miljoner telefoner just nu. Sverige börjar i oktober 2020. Den så kallade ”Strålskyddsstiftelsen” är en aktivistblogg som drivs av ett antal konspirationsteoretiker med folkskoleutbildning som grund som av vetenskapen har avfärdats som WooDoo och förvillare. Lite intressant läsning.
   https://falsknyhet.wordpress.com/2019/04/05/stralningssekten/
   https://falsknyhet.wordpress.com/2019/05/31/de-medeltida-haxprocesserna-har-ateruppstatt-5g/
   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/5g-ar-det-nya-mobilnatet-en-halsofara

  2. Med ursäkter för de hattiga inläggen, men kommentarssystemet har en bugg.

 3. -Det är en giftig mix av samverkande och förstärkande trender och agendor.

  -Det är vänsterns långa marsch genom institutionerna, med politisk aktivism och ’djupa staten’.

  -Det är uppkomsten av en politikerklass fjärmad från medborgarna.

  -Det är överstatliga intressen hos de korrumperade EU- och FN-byråkratierna, som ska ge ’demokratisk’ legitimitet åt superrika entreprenörers världsförbättrande profitintresse (vaccin, GMO-föda, GMO-utsäde, monopol…).

  -Det är ett välfärdsindustriellt komplex som inte ser minskad resursåtgång eller uppfyllnad av de mål de säger sig ställa i sikte, som en framgång eftersom det inte ökar deras anslag.

  -Det handlar om massinvandring för nationsupplösning och finansstarka intressens frotteurism med politikerklassen som låter sig uppvaktas; om inte mutor och bestickning här och nu, så en belöning efter den politiska karriären är över, som ett erkännande att man drivit den globalistiska agendan.

  -Det handlar om svagbegåvade, halv- eller outbildade politiker, tidigt tuktade av partipiskan utan analysförmåga eller lojalitet med medborgarna eller en långsiktig syn på saker och ting.

  -Det handlar om en sammansmältning av de s k statsmakterna, till en samverkande klump som håller varandra om ryggen, i sin intressegemenskap mot medborgarna.

  -Det är många trista trender för ett sämre, fattigare, våldsammare och allmänt olustigare och mindre demokratiskt samhälle under uppsegling, som fått turboeffekt under den pågående Coronacirkusen. Riktigt j*vla skrämmande och obehaglig utveckling. Befolkningsutbyte, islamiserin, totalitarism.

  -Det enda som kan ta knäcken på vänstern inkl liberalerna är väl just islam, för någon nationell svensk medvetenhet om sitt etniska gruppintresse – ett bland andra etniska särintressen i en mångkultur – har jag inte kunnat märka i någon bred omfattning. Tvärtom verkar flertalet acceptera att det där med nationalism och etnocentrism är förbehållet alla andra folk, inte svenskarna eller vita människor överhuvudtaget.

  -Det är ett tecken på indoktrineringens långt gångna verkan efter mer än ett halvsekels socialistisk propaganda, att ha internaliserat detta självhat och exotifieringen av Den Andre, och att låta vänstern ha problemformuleringsprivilegiet och att godta deras tolkningsföreträde, orwellska språkbruk och manipulationen av perceptionerna och giftet i det kollektiva [falska] medvetna.

  1. Tack för en elegant kommentar, som sammanfattar det mesta som skrivits på denna blogg!

 4. Ja, visst är det så, men utifrånkrafterna styr våra politiker , som sedan styr medborgarna inifrån sina länder, bara för att medborgarna skall tro den svenska staten är självständig.

 5. Julian Assange memoarer beskriver han att länderna styrs av okända krafter utifrån.

Kommentarer är stängda.