Minsta gemensamma nämnare

Om minsta gemensamma nämnare till samhällets enorma problem, dvs invandringens konsekvenser, som inte får nämnas, skriver Jan Ivarsson, politiskt obunden, om i denna gästkrönika. Folkets väl har försvunnit i den proklamerade värdegrunden, där vår vänsterorienterade kyrka bär ett stort ansvar.
Att majoriteten av samhällsproblemen orsakas av en för hög invandring till landets förmåga får inte nämnas, orsaken till politikers utmaningar tycks komma från mars.
Men majoriteten väljare måste tydligen drabbas mer för att de skall förstå orsak och verkan. Vid klagomål på brutit samhällskontrakt borde fler tänka på, att som man bäddar får man ligga.………………………………………………………………………………………………

”Utmaningarnas” grundorsak, tabu att nämna
I matematiken fick vi lära oss att bråk löses genom att man söker den gemensamma nämnaren. I politiken är det tvärt om. Den gemensamma nämnaren skall goda svenskar inte eftersöka eller ens tala om. Då anses de ha fel värdegrund. Den politiserade Svenska Kyrkan bör skriva det Elfte Budet om rätt värdegrund och förklara innebörden för menigheten med ett Vad är det. Kyrkan kan söka kulturbidrag och befaras samarbeta med (S), LO, Fi , Broderskapsrörelsen, Pride-organisationer och sända det nya budet på remiss till invandrarorganisationer som Ibn Rushd.

Samhällsproblem
Här följer exempel på samhällsproblem med en gemensam nämnare som inte får eftersökas.

Utsatta områden, skottlossningar, gruppvåldtäkter, långa vårdkörer, nerlagda förlossningsavdelningar, höjd pensionsålder, dåligt försörjningsstöd för fattiga infödda, svenskar utan inkomster tvingas bli uteliggare om de inte är missbrukare, nerdragningar i äldrevården, nya typer av bedrägerier, återinförda och nya sjukdomar, skolor i förfall, bostadsbrist. Stora områden utan poliser.

Kommer problemen från mars?
Problemen omtalas av politiker och media som om fallna över landet och varit helt oförutsägbara. Svenskar som är måna om sitt jobb och sociala anseende kan få beklaga utvecklingen och föreslå punktinsatser med begränsad verkan. De bör däremot undvika att ifrågasätta om det kan finnas någon gemensam förklaring. Sådant talar goda svensk inte om för det anses kunna späda på rasism och gynna fel parti.

Realist blir rasist
Den som kritiserar migrationspolitiken kallas ofta rasist. Den som är medlem i ett av landets största partier kan bli av med jobbet, nekas fackliga uppdrag och nekas hyra lokal. Forskare får anslag indragna om de har kritiserat migrationspolitiken. De anses ha fel värdegrund i dagens Sverige.

I Sverige finns få rasister men många som vill begränsa invandring av lågutbildade personer med icke västerländska värderingar. Det anses ännu naturligt att företag, som söker kvalificerad arbetskraft inte anställer fler än det som behövs. Om fler skulle anställas, utöver de som gör nytta skulle det leda till konkurs.

Motsvarande insikter för landet anses orimliga, så länge samhällets kassakistor tillåter och nya skatter kan uppfinnas.

Partiledare anser att de hellre låter landet förfalla än att samarbeta med dem som visar på den gemensamma nämnaren. Partier bryr sig inte om väljarna utan vill bestämma vad de skall tycka.

Men folk röstar på dem ändå!

Sedan gnäller många på indragen vård.

Ser man det så, har vården ännu inte dragits ner tillräckligt för att stora väljargrupper skall förstå vad som är den gemensamma nämnaren. Sverige behöver längre vårdköer, fler bilfödslar, fler mord och fler politiker som inte ser den gemensamma nämnaren borde omedelbart avgå, då de svikit sitt uppdrag i regeringsformen.”

…………………………………………………………………………………………………

Lite hjälp på traven till ett ev. Elfte bud

Du skall älska Din nästa från främmande land mer än dig själv och Dina närstående. Du skall hedra honom och hans religion, fördöm honom icke, när han begår brott, ty han följer bara sin religion. Om äktenskapsbrott ersättas med ”tahrrush” får vi förlåta dem, ty de veta icke vad de göra. Att komma till ett främmande land är svårt, det måste vi förstå och vi äro skyldiga enligt detta bud, att alltid visa empati, hänsyn och vända den andra kinden till. Vi får aldrig glömma att Jesus älskar alla barnen på vår jord, inte minst de ensamma, som flyr för sina liv. Om någon avfälling skulle protestera, så berätta för denne värdegrundslöse man, att Jesus dog för våra synder. Glöm inte att den som är oskyldig kastar den första stenen, vilket förortens barn praktiserar, visserligen alltför frekvent, men det må det vara hänt med vår gränslösa förståelse och empati……

3 tankar kring ”Minsta gemensamma nämnare

  1. Från min syster.
    Så glasklart skrivet, medan politikerna blundar och håller för öronen . Pensionärernas väl och ve pratade Löfven om tidigare, pensionen skulle höjas till årsskiftet…….det om hände var att den höjdes men KPA sänktes för oss kommunalare……så blev det med det… Lurad, sviken och besviken som vanligt det är pensionärernas lott!

  2. För 40år sedan blev jag akut sjuk och hamnade på det stora södersjukhuset efter de tagit tempen på mig blev jag anvisad ett litet väntrum där blev jag sittande en lång tid i väntan på att läkare skulle ta sig an mitt fall. Och där blev jag sittande och sittande, personal skiftades. När jag dristade mig till att hejda någon i personalen visade det sig att jag hade blivit bortglömd. Jag är lite tvivlande att något avgörande har hänt inom sjukvården. Väntetid ingår som planeringsförutsättning för sjukhusbyråkrater

    1. Patient betyder egentligen att vara tålmodig; be patient, vilket en hierarkisk vård avsatt i väggarna trots alla floskler om patienten i centrum.
      Även om mycket förändras till det bättre, för upplysta och resursstarka patienter, så finns mycket kvar att förändra. Svårast har nog Läkarförbundet att genomföra sina vackra dokument i praktiken, för makt släpper ingen i från sig frivilligt. Minns Arvid, som var illa därann efter en hjärnblödning, när jag kom så sa han ”Jag förstår det är allvarligt, för doktron satte sig på sängkanten….”

Kommentarer är stängda.