Anmälan till polismyndigheten för spridning av desinformation

Här gör gästkrönikör Olle Ljungbeck en anmälan till polismyndigheten efter att riksdagsledamöter, som hanterar rikets säkerhet, medvetet spridit desinformation om hot från främmande makt. En gedigen bilaga bifogas som avslöjar  regeringens, alliansens och försvarsledningens Fake News. ………………………………………………………………………………………………

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Undertecknad anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot. Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syfte syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna om att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians, som de tydligt föredrar, utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin – inte sakliga och objektiva kritik – utan en kritik grundad på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för – men som inte är förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott vilket hanterar rikets säkerhet.

För att visa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag en bilaga med synpunkter, för att ge  mer adekvat information än nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

När värnplikten avskaffades var undertecknad en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. Tyvärr sker ingen bättring.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Bilaga:
En lögnspridning pågår från politiker, som är jämförbar med demagogi.

I dag förs det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex av klöverpartierna, som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk. Det har från deras sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger mot Sverige.

Natos maktspel med EU som vasall
 När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga ”rationella” orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. ”Annekteringen” av Krim var inte heller tillräckligt skäl för detta agerande från EU.
Sanktionerna var ett led i USA:s och Natos maktspel och inget annat.
Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan och som den lydige vasall EU är, så böjde man sig för USA:s krav.
När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller ”rationell”.

Hot utifrån, välkänt maktmedel
Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna gränslösa politik allt mer uppenbar och katastrofal för samtliga partier och framtidsoron är stor inom 7-klövern, trots moderaternas löften om åtstramningar utåt. Men masn tiger givetvis om detta.
Kanske Magdalena Andersson glömde tysthetslöftet i intervjun den 21/12 i SVT inför det skräckscenario vi har framför oss och äntligen talade klartext! Att invandrare skulle välja ett annat land än Sverige, underförstått, här är det fullt och har gått överstyr.

Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån – som inte finns – när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Putins guldägg
Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrike äventyr, när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre, utan kanske den skarpaste och smartaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har sådana enorma naturresurser som Ryssland. De består av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc. Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis, som södra halvklotets stater av ett varmare klimat.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas ”kornbod”, ja kanske världens. Man är redan på väg. Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland.

Kinas expansion
Allt detta leder till ”megainfrastrukturprojekt” som järn- motorvägar, hamnar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer.

I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.
Ett exempel är Kinas långt framskridna planer på en hamn i Lysekil, där kommunledning och Försvarshögskolan intar olika ståndpunkter om framtida risker.
Kommuner är i desperat behov av inkomster pga av invandringens ökade försörjningsbörda, medan försvaret betecknar försäljning av svenskt territorium, som ett säkerhetshot.

Ett annat exempel är lagringshamn för den ryska gasledningen till Europa, där Gotlandspolitiker tvingades säga nej för upplåtelse av hamn, men efter en tid så fick Karlshamn säga ja, efter grönt ljus från regeringen för ett år sedan. Kanske var det Angela Merkel som gav sin springpojke Löfven nya direktiv?

Tänk om försvarsledningen med ansvariga riksdagsmän reagerade lika starkt över våra öppna gränser där terrorister och kriminella kan vandra ut och in och där vapentrafiken till mord och rån når nya rekord.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Statistik
Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns. Några siffror:

– Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i  oktober jämfört med samma månad i fjol.

– Perioden jan – okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

– Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar. Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslandsekonomier exploderar, medan väst saknar denna kapacitet.

Europa behöver Ryssland mer, än Ryssland behöver Europa
Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa, men Europa mer än väl behöver Ryssland. Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Vilket i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär. Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren med flera söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland, som ett hot har sannolikt aldrig tidigare förekommit.

Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget. Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena, måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan, än att Ryssland skulle vara ett hot.

Objektiv analys om Ryssland saknas
Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland. Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden, som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga, som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte idag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.  Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot. Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av. Om inte, kommer hela Europa att bli samma förlorare som Sverige.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

 

11 tankar kring ”Anmälan till polismyndigheten för spridning av desinformation

 1. Bra om SR P1, SVT Nyheter och TV4 Nyheter finge kopia. Dock föga troligt att de läser upp anmälan.
  De tar inte riskan att det blir folkresning.

  Men Janne Josefsson (SVT Göteborg) skulle nog gilla en kopia, även om han inte skulle tillåtas göra ett program av ärendet.

  En mer framkomlig kanal vore nog ”Samtal med samhället”, och redaktör Kristoffer Jarnvall (kanske stavas annorlunda?).

 2. Hej.
  Jo jag sänder alltid mina artiklar också till den myndighet jag anmält vederbörande till.
  Sålunda har de skrivelser i vilka jag anmält som t ex i senaste fallet Stefan Löfven också gått till polisen.

  MVH
  Olle Ljungbeck

 3. Det är bra Olle! – på dom bara!

  Betänk att Sveriges kommuners samlade skuldberg nu är på väg mot ca 600 miljarder
  kronor – vad kan det bero på? -Malmö toppar givetvis listan avseende ” RobinHood”
  – skatteutjämningen, men den solidariteten som vi tyvärr inte kan påverka borde sättas
  under lupp. Det tar verkligen emot att veta att vi ute i landet bidrager till Malmö´s existens.
  Rysslandshotet känns mer och mer som ett sätt att avleda från ” hotet inifrån” —
  nämligen islamiseringen – tänk bara detta – i går kväll SVT opinion live – på länk från Rinkeby tillåts tre muslimer i godan ro sitta och beklaga sig om rasism och
  socioekonomiskt utanförskap – detta är minst sagt ett ex. på ” stealth jihad” – naiviteten är så stor – varför inga motfrågor ?

  Hela tiden i intervjuer och diverse förklaringar och påbud från etablissemanget om hårdare tag – tuffare straff osv. .. men aldrig att vi får höra -” det finns så många oönskade individer i samhället” – utan känslan och konstaterande är att vi måste
  vänja oss vid detta – vilket också Ulf Kristersson tydligen har sagt vår kanske blivande
  statsminister – hur känns det?

 4. Vilken salva! Och så välförtjänt! Heja Olle!
  Men kommer adressaten att ta del av skrivelsen och diarieföra den?

Kommentarer är stängda.