Så sekulariserade Socialdemokraterna Sverige

Genom att förstöra skolan och lärarens auktoritet, förstöra familjen och rödfärga kyrkan.

En Intervju från Wermlands tidningen med Per Ewert, författare, samhällsdebattör med doktors avhandlingen Moving Reality Closer to the Ideal . Verksam vid Linköpings universitet.


”Man vill få bort kyrkan som en självständig röst i samhället, man vill ta bort lärarens auktoritet i klassrummet och man vill göra individen mer viktig än familjen, säger Per Ewert.

Sverige är i dag världens mest sekulariserade och individualistiska land. Det visar internationella jämförelser av värderingar, som till exempel den ofta citerade World Value study. Men hur hamnade vi där? Vid början av 1900-talet var Sverige ett ganska traditionellt samhälle med den kristna tron och familjen som viktiga institutioner.

Inget av våra grannländer gjorde en lika långtgående förflyttning i värden som Sverige. Så vad var speciellt för oss? Vi frågar Per Ewert, doktor i historia, verksam vid Linköpings universitet, och som nyss kommit ut med boken Landet som glömde Gud.

Hur blev Sverige världens mest sekulariserade land?

– Det jag har tittat på i min avhandling och min bok är om det fanns en medveten politisk strävan att förändra värderingar och ideal. Och på den frågan menar jag att man kan svara entydigt ja. Det går att se i den interna debatten och i olika beslut som Socialdemokraterna drev under sitt långa regeringsinnehav. Viktiga namn är statsministrarna Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. Men också ideologer som Alva Myrdal, Arthur Engberg och Stellan Arvidson.

– Det är framför allt tre områden dessa ser som viktiga att förändra. Statskyrkan, skolan och familjen. Man vill få bort kyrkan som en självständig röst i samhället, man vill ta bort lärarens auktoritet i klassrummet och man vill göra individen mer viktig än familjen.

Sekulära strömningar fanns i hela västvärlden vid den här tiden. Varför gick Sverige längst?

– Det som var speciellt för Sverige var att här fanns de radikala krafterna i toppen. I andra länder kom kraven om sekulära och individualistiska reformer från till exempel studentrörelser. Men här satt de som ville förändra redan i regeringen. Det var en förändring ovanifrån.

Hur genomför man då förändringen rent praktiskt?

– Statskyrkan tar man över inifrån. I partiet diskuterar man fram och tillbaka om man ska ha kvar eller avveckla den. Men det var egentligen hela tiden en sekundär fråga. Det viktiga var att kyrkan kunde avväpnas och lämna väg för nya ideal. Och det lyckades man med genom att ta partipolitisk kontroll över kyrkan. Det har inte skett i något annat land.

– Skolan förändrar man stegvis men med de mest långtgående reformerna på 1960-talet. En viktig stridsfråga var kristendomsämnet. Båda sidor ansåg att avskaffandet av ämnet skulle ha avgörande effekt. Protesterna mot avskaffandet ledde ju också till den största namninsamlingen i Sveriges historia, vilket visar vilket motstånd där fanns. På familjeområdet tog man bort sambeskattningen av gifta par. Det skulle göra individen mer oberoende i förhållande till familjen.

Gjorde de borgerliga partierna inte motstånd?

– Jo, till en början skulle jag säga att de gjorde ett hyggligt motstånd. Men över tid visar sig Socialdemokraterna vara mer skickliga på att ta fram förslag och bygga politiska majoriteter. Till slut inser de borgerliga partierna att tåget har gått och att de riskerar att bli kvar på perrongen. I slutet av 1960-talet kan man se hur Moderaterna och Centerpartiet förändrar sina partiprogram i mer sekulärindividualistisk riktning. Tidigare hade det gamla Högerpartiet och Bondeförbundet haft mer konservativ och kristlig samhällssyn.

Det har hävdats att sekularisering är en irreversibel kraft. Håller du med?

– Jag tror att vi i vår tid skulle tjäna på att utvärdera många av de här förändringarna. Har de verkligen skapat det goda samhälle som utlovades? Om inte bör vi kanske fundera på om det finns något av det som vi förkastade i form av gemenskapsvärden, normer och religion som vi bör ta tillbaka. (SNB)

Mathias Bredhttps://www.nwt.se/2023/07/14/intervju-per-ewert-sa-sekulariserade-socialdemokraterna-sverige-709ce/

—————————————————————————————————————————

Motvikten till det sekulära Sverige, där medborgare eller en institution inte är underordnad någon kyrka eller religion är muslimer med islam som den enda sanna religionen. Socialdemokraterna med vänsterpartiet och miljöpartiet har avvecklat vår egen religion och samtidigt utvecklat islam i hela samhället. Främsta skälet är behov av bidragsröster samt ideologisk stagnation i offermentalitet så fort en minoritet kan skönjas.

Bild från Wkipedia

7 tankar kring ”Så sekulariserade Socialdemokraterna Sverige

 1. Det går bara att bedra den som vill bli bedragen – ergo decipiatur. Djävulen tränger sig inte bara på, utan inviteras.

  1. Alldeles rätt som exempel kan man änka Bernie Madoff en av västvärldens störste skojare som lät det goda rykte han lyckades bygga upp göra grovjobbet

  2. Tack för nyord, som jag inte kände till.

   ”VMundus vult decipi, ergo decipiatur
   Översatt från engelska-Mundus vult decipi, ergo decipiatur, en latinsk fras, betyder ”Världen vill bli lurad, så låt den bli lurad.” Wikipedia (engelska)”

   Detta har klimataktivister, mångfaldsvurmare och EU-entusiaster med sina politiker tagit fasta på.

 2. Massinvandring blev naturlig utveckling för ett parti som vill vara på de svagas sida. Då behövs många svaga för att det skall finnas väljare som röstar på bidragspartiet. När svenskar inte räckte till började man importera lågutbildade som skulle behöva försörjningsstöd länge. På köpet fick vi klankultur och brottslighet.

 3. Verkar det inte som om att det mesta hela tiden har skett i samförstånd? Det är väl därför som vi blivit så ”fogliga” och ”blåögda”. Den folkliga mentala konsekvensen av ”blockpolitiken”, fördummar den oss?.

  1. Jag tror du har helt rätt, eftersom alla politiker oavsett färg har den globala finanseliten som arbetsgivare, inte folket, det är bara en chimär.
   Val vart fjärde år är endast kamouflage för demokrati. Ingen som på riktigt är i opposition mot globalisters maktkoncentration hamnar på någon vallista, endast ja-sägare. Denna absoluta makt korrumperar alltid. Det politiska samförståndet är kompakt, när det handlar om FN, EU, Ukraina, Natoansökan samt omhuldande av deras propagandaapparat med en följsam statsmedia. SD har efter hand anpassat sin politik efter övriga partier och utgör inte längre något större hot dagens ordning.

Kommentarer är stängda.