Om media inte filtrerar, ljuger eller tar ställning åt oss, så är man knäpptyst

Att Sverige med försvarsminister Pål Jonsson har upplåtit svenska baser till Nato har vi läst om , men inte att Regeringen föreslås få upphäva demokratin vid ”fredstida kris.”

”Ett betänkande som överlämnats till regeringen föreslår att lagar ändras så att de styrande ska få ännu mer makt över medborgarna om och när de väljer att deklarera att vi står inför en ”kris”. Det har varit på tok för tyst kring detta.” meddelar Det Fia Sverige. https://www.detfriasverige.se/regeringen-foreslas-fa-upphava-demokratin-vid-fredstida-kris/

Vidare att

”….Här om sistens beslutades att Sverige ska upplåta utrymme på våra militärbaser till USA, samt att amerikansk trupp som befinner sig på svensk mark inte ska lyda under svensk lag. Någon diskussion eller debatt i media såg vi inte röken av. De flesta svenskar hade ingen aning om att beslutet skulle fattas och när det väl fattades var det glömt innan bläcket torkat. Det gick alltså till på samma sätt som det brukar göra när något viktigt ska beslutas.
Nu har ett betänkande lämnats över till regeringen från den grupp som tillsattes för att ”göra en översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser”.

Betänkandet är en tjock lunta som ger omfattande förslag inom en rad samhällsområden, under sken av att skydda landet. Men av texten att döma kan det lika gärna vara att skydda makthavarna från folkets protester vid ”kris” som inte definieras tillräckligt, utan bara med svepande katastrofer, pandemier, terror, naturkatastrofer, stora olyckor etc. Således kan en regering enkelt sätta demokratin ur spel, innan riksdagen får säga sitt först efter 3 månader.

Kanske har Pål Jonsson fått tips av hans uppdragsgivare inom USA och Nato?

Bild från Det Fria Sverige

En tanke kring ”Om media inte filtrerar, ljuger eller tar ställning åt oss, så är man knäpptyst

  1. Man undrar om USA-armén i Sverige kommer att öva med utarmat uran-projektiler?
    De är inte farliga (så värst) så länge de är hela, men när de pulvriserats och man får i sig dammet…
    sputnikglobe.com/20231219/us-vet-on-depleted-uranium-i-saw-disfigured-newborns-and-my-dad-dying-from-cancer-1114153992

Kommentarer är stängda.