Systemhotande bromsar parallell till landets massinvandring

En ironisk betraktelse av tillståndet i landet av Jan Ivarson politiskt obunden

”Det är förmiddag tisdag 13 juni och TV4 står på. Där diskuteras brottsligheten och att barn numera är involverade. 

– Vi måste sätta in åtgärder tidigare anser någon (dock inte från allra första början!). 

Mer pengar till socialtjänster är nog vad man tänker sig. Fler socialtanter och fler stödpersoner, ofta kallade resurser, skall få barnen intresserade av skolan. Här behövs nya grepp. Kanske bör undervisning inte ske på svenska utan på språk som barnen kan förstå. Läromedel bör anpassas till föräldrarnas hemländer så att barnen inte försvenskas. De flesta vill slå vakt om sin kultur. Det kan kan upplevas främmande för politiskt korrekta svenskar som behöver anpassa sig.

Föreställ dig att årtionden av problem har funnits på ett helt annat område, för några bilmärken som produceras i vissa länder. Bromsarna fallerar ofta och orsakar livsfarliga situationer. Svenska politiker har känt till problemen men har trott att de skulle lösa sig med lite stöd för anpassning till nordiskt klimat, svenska regelverk och bidrag för service.

Bromsproblemen har tyvärr ökat med åren och blivit systemhotande. Några framhåller att alla bilar inte är dåliga, utan tvärt om ligger i framkant i vissa avseenden. Vi skulle inte klara oss utan dem, är en utbredd uppfattning i media.

Efter de senaste olyckorna med flera avlidna, får den tidigare statsministern först uttala sig i TV. 

– Regeringen måste agera och inte bara passivt se vad som pågår trots att problemen varit kända under hela vår tidigare regeringstid! 

Efter detta kloka uttalande ökar partiets sympatier med ett par procent. Senare får en representant för sittande regering också komma till tals och förklarar att det som sker är oacceptabelt men att mycket redan är gjort. En utredning är tillsatt och trafiksäkerhetsverket och bilprovningen skall få ytterligare ett par miljarder kronor för att tidigt kontrollera bromsar på alla bilar. Det vore oetiskt att bara skärpa kraven för vissa märken. Regering lägger förslag till EU om stöd för effektivare bilbromsar och kräver att kostnaderna skall fördelas mellan länderna. Det motsätter sig länder som inte har importerat bilar med dåliga bromsar.

Det som aldrig nämns är att stoppa importen av bilmärken som är överrepresenterade med dåliga bromsar. Det är politiskt omöjligt eftersom alla partier utom ett har beslutat att alla bilmärken skall ha tillträde våra vägar. De anses berika trafiken trots utmaningar med bromsar.

Utan kompetens från biltillverkarnas länder skulle vi inte klara av att reparera alla bromsar, säger en expert som rekryterats från landet som tillverkar bromsarna, för att underlätta samtal på tillverkarnas språk.

Jan Ivarson

——————————————————————————————————-

Var nionde bil som tas till service hos Svergies största verkstadsportal, autobutler.se, har fel på sina bromsar. Detta är ett problem om man frågar landets verkstäder eftersom det, särskilt på vintern, är slitna bromsar och bristande bromsvätska som gör det extra farligt att köra. Problemet är att moderna bilar kan ha defekta bromsar utan att man märker det under vanlig körning...”

Bild från autobutler.se

Över 700 000 tusen invandrare är inte självförsörjande, felet beror på ringa utbildning, kognitiva skador som orsakats efter generationer av ingiften och uppfostran i en medeltida kultur, som går på tvärs mot vår egen. Många klarar inte av sina SFI studier och det tar många år innan en invandrare från Afrika och Mellanöstern kommer i någon form av arbete, som ofta är subventionerat med skattepengar. Företagare talar om negativ produktivitet, att det kostar mer än de smakar med statens subventioner.
Problemet med denna tärande börda märker inte det vänsterliberala etablissemanget. Eftersom deras partier får flest röster av bidragstagarna, men nu börjar många vakna, när de inser att även de kan vara på fel plats och fel tid och bli måltavla under invandrargängens uppgörelser i knarkhandeln. Det räcker att vara en Svenne eller bli kallad Svennehora för att bli utsatt för förnedringsrån och gruppvåldtäkter.
Vilket vänstern förklarar med utsatthet och främlingsfientlighet av värdlandets befolkning, som snart inte har råd med bil och då är problemet med dåliga bromsar ur världen.

Läs om massinvandring från Metapedia, https://sv.metapedia.org/wiki/Massinvandring#massinvandring%20I%20politiska%20syften

Massinvandring är ett politiskt begrepp för att beskriva ett onaturligt tillstånd av omfattande folkomflyttningar, i regel till länder med europeisk befolkning. Tillståndet anses inte naturligt eftersom det sällan eller aldrig har sanktionerats hos den mottagande befolkningen varken genom folkomröstningar eller öppen och fri debatt om dess konsekvenser.

Massinvandring anses vidare vara politiskt betingad för att tjäna olika syften, beroende på politiska preferenser. Från grupper som definierar sig som vänster betraktas massinvandringen som positiv då det leder till ett mångkulturellt samhälle, där de inflyttade grupperna används för att bryta ner ursprungsbefolkningenskultur och traditioner. Från grupper som definierar sig som liberala kan massinvandringen användas dels för att pressa ner lönenivåerna,[1][2] dels för att öka marknaden, det vill säga, ur en kommersiell synvinkel, öka efterfrågan på varor och tjänster i samhället. Ett argument som ofta förs fram i den politiska debatten för en massinvandring är att Sverige har en åldrande befolkning, vilket anses synonymt med en befolkning som är på väg att dö ut…..”

Tyvärr finns ingen politisk vilja att sätta broms på massinvandringen, eftersom så många tjänar på den. Direkt inom flyktingindustrin och toppjobb efter den politiska karriären, som tack från den globala finansmaffian, gör att migrationen har högsta prioritet.

Bild: Nya Dagbladet Massinvandring har förstört våra möjligheter att hjälpa riktig flyktingar och fattiga, kvinnor med barn i migranters hemländer

3 tankar kring ”Systemhotande bromsar parallell till landets massinvandring

    1. Resultatet av politikers ringa bromsförmåga beträffande folkutbytet. När tom SD är ”försiktigt positiva” till EU:s tvingande migrationspakt, då kommer landet att ramla utför stupet.

    2. Det lönar sig väl bättre att gå hemma och avla fram unge efter unge. Det som sällan påpekas är ju att dessa frivilligt arbetslösa, bidragsförsörjda, får en massa fritid som inte en brandskattad medelklass har. Är de sluga kan ju transferiatet idka pur kriminell verksamhet under fritiden, för att dryga ut med skattebefriad kassa.

Kommentarer är stängda.