Masspsykosens tidevarv

Vi lever i masspsykosens tidevarv, klimatet har får gett vika för coronan, där masspsykos har drabbat en majoritet av medborgarna.

Rädsla för sjukdom och död är ett oslagbart medel för makthavare för att få som de vill. Genom historien har sällan makthavares syften inneburit något gott för folket. Girighet och maktbegär med världsherravälde är deras drivmedel, väl insvept i lögner om att skydda folket. Hitler i går och NWO arkitekterna i dag, tillsammans med den globala finansmaffian har samma mål att härska över allt folk. Ett nytt förtryck blir resultatet av det gamla, denna rundgång upprepas ständigt genom tidevarven.

Wikipedias definition av masspsykos;

Masshysteri, även kallat masspsykos, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska. Sådan form av masshysteri förekom inom nationalsocialistiska partiet i Tyskland under Adolf Hitler och i Pol Pots Kambodja…….”

”Vi är inne i vad som kallas en ”massbildningspsykos”. Det är när det finns ett grupptänk som utvecklas så starkt att det leder till något hemskt”, säger forskaren och läkaren MC Collough i en intervju hos Joe Rogan Experience i ett podd avsnitt och exemplifierar makthavarnas stadier under Covid-19 pandemin dvs. svår influenza av sars/förkylningsvirus, vars mutationskraft aldrig tidigare har gått att vaccinera bort.

Kom ihåg att WHO redan under 2009 ändrade begreppet pandemi från att ha varit baserat på antal dödsfall till antal smittade. Med falska positiva svar från undermåliga PCR-tester öppnades dörren till denna bluff cirkus! Där cirkusdirektören är Bill Gates med sin filantropi, som främst gynnar de rikaste av de rika.

Masspsykosens olika stadier från makthavarna är enligt MC Collough:

 • En längre period av nedstängningar och isolering
 • Folk förlorar saker/rättigheter som de tidigare har haft
 • En konstant oavbruten oro och rädsla, som tjänstvilligt distribueras av systemmedia
 • En enkel lösning presenteras av makthavarna; global vaccination!

När man fått fjärde stadiet fortsätter han med att säga att det då inte finns någon gräns för hur absurt det kan bli.

Svartmålning, syndabockstänkande sprids med vindens hastighet från lättmanipulerade medborgare och i täten här hemma ligger moderater, med absurda förslag om stigmatisering av ovaccinerade. Att ge rådet att ej vaccinera små barn kan stå läkare dyrt, det fick en läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde erfara, när han följde kunskap och erfarenhet och inte Big Pharmas narrativ. Nu skall sjukhuset vidta åtgärder för att statuera exempel, hur det kan gå om läkare inte följer FHM.

Läkemedelsbolagen vill inte att flyktingar skall vaccineras, därför att ingen stat då tar ansvaret och ersättningar för biverkningar, som de förmodligen räknar in i sitt gyllene koncept. Där samhället, dvs. skattebetalarna får stå för notan och de själva tar de groteska vinsterna. Detta faktum borde få masspsykotiska medborgare att vakna, men icke!

Samma scenario äger rum under bankkriser, folket får skulderna av luftiga affärer och bankerna tar vinsterna. Allt tack vare deras lojala tjänare; våra politiker, som säljer ut medborgarna.

https://samnytt.se/flyktingar-forvagras-vaccin-tillverkarna-befarar-stamningar-for-biverkningar/

Vad som är helt klart är att vaccinpassens syfte INTE är att minska smittspridningen, utan att ÖKA vaccinationsviljan, eftersom smittan sprids oavsett vaccination och vissa forskare hävdar att antalet mutationer korrelerar till antalet vaccinationer.

Vilket är bingo i kvadrat för Big Pharma och dess ägare.

Relaterade källor;

https://samnytt.se/video-minister-erkande-inget-medicinskt-berattigande-for-corona-pass/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic
https://samnytt.se/behandling-av-covid-stoppades-for-att-oka-viljan-att-vaccinera/

Lars Bern har översatt en viktig artikel om hur nazismen går igen under coronans täckmantel! Alla makthavare i västvärlden visar samma villighet att strypa våra rättigheter i diktatorisk anda, samtidigt som de i sin låtsasanda av demokrati kritiserar och straffar länder i öst.

2 tankar kring ”Masspsykosens tidevarv

 1. Denna video borde vara allmänbildande, speciellt när dessa Alliens har en IQ på 1 200! Är det de som konstruerar quantum datorerna eller är det de som är quantum datorerna? Med en sådan hög grad av IQ kan man inte även då skapa ” masspsykos”?
  Det första 30 minuterna säger det mesta om vad som händer och sker samt vad som komma skall till år 2029. Jag rekommenderar HELA föreläsningen.
  PHIL SCHNEIDER – ALIENS AND UNDERGROUND BASES 1996 (FULL) (R.I.P.)
  Denna sista framträdande av Phil Schneider är bara ett måste att se och lyssna på. Alla på denna jord borde upplysas om denna video från en föreläsning från ett amerikanskt universitet. Denna video borde vara allmänbildande, speciellt när dessa Allians har en IQ på 1 200! Är det de som konstruerar quantum datorerna eller är det de som är quantum datorerna? Ingen mänsklig varelse har väl ens haft 200 i IQ! De har 1 200 i IQ!!!

  Minut 21: 11 raser av alliens på jorden
  Minut 22: Valiant Thor. Hans livsspann är 490 år. Han har 6 fingrar och 6 tår. En stor lunga och ett hjärta.
  Minut 23:40 Han har en IQ på 1 200 (ETT TUSEN TVÅHUNDRA)! Han talar 100 språk.

  Alliens Agenda är att ta över denna planet genom att mörda 5/6 till 7/8 av världens population till år 2029, enligt Phil Schneider.

  https://www.youtube.com/watch?v=hDZL1v-5b8o

Kommentarer är stängda.