Sverige är nu ett land, där lagen inte är lika för alla

Lagen är inte lika för alla skriver gästkrönikör Karin Ferm i ett längre inlägg. Hon redovisar en skrämmande erodering av svensk lag och rätt, som den politiskt korrekta eliten har lyckats genomföra via naiva och hjälpsamma politiker. Fru Justitia tar av sig ögonbindeln när det gäller utomeuropeiska invandrare. 

”Allas lika värde

Sverige är ett land där lagen inte är lika för alla, eller rättare sagt var ett land där vi behandlades lika inför lagen!

Det absolut största misstaget är dogmen om ”allas lika värde” som PK eliten gjort till lag.

En politisk rörelse, som under lång tid indoktrinerat inte bara stora delar av befolkningen, utan först och främst politikerna inom 7-klövern. Främst de på vänsterkanten

Diger lista på lagbrott

 Här kommer en uppräkning på vad de politiskt korrekta har åstadkommit i ödeläggelse av landets välfärd och vad värre är splittring av landets medborgare genom upprepade lagbrott mot samhällskontraktet.

–  De underblåser medvetet den polarisering, som växer sig starkare för var dag i hela samhället

–  De har infiltrerat samtliga av våra sociala, politiska och kulturella samhällsområden

–  De har framgångsrikt infiltrerat vårt skolväsende, för att indoktrinera kommande generationer i sina så kallade ”värdegrunder.” Svenska föräldrar har fråntagits sin rätt att själva uppfostra sina barn efter eget huvud.

–  De har medvetet ändrat Svenska lagar, så att det finns undantag från att behöva följa dem, som vi andra måste göra. Ständiga undantag sker av de som kräver att deras religiösa lagar ska stå över de svenska. 

–  De har medvetet infiltrerat Svenska Datainspektionen och där kunnat implementera att personlig integritet” är viktigare än att lagen är lika för alla. De korrekta politikerna och de inom Datainspektionen förhindrar att myndigheter utnyttjar befintliga register och möjligheterna att på ett korrekt, tidsbesparande och ekonomiskt lönsamt sätt se till att Svenska lagar följs.

– De har medvetet accepterat att de som ljuger, bedrar och lämnar falska uppgifter ska få tillträde till Sveriges välfärdssystem.

– De har medvetet misstolkat ordet mångkultur, till att innebära att religion, etniskt ursprung och livsåskådning ska vara skäl, till att vissa ska få en särbehandling inom hela samhället inklusive Svenskt rättsväsende.

– De har medvetet misstolkat ordet religionsfrihet, för att på så sätt tillåta att religiösa lagar (Sharialagar) från andra kulturer och länder ska få gälla i vårt land. Vårt land är uppbyggt enligt kristna värderingar!

– De har medvetet gjort undantag i svenska lagar för religiösa åskådningar, religiös tro som helt strider mot både svenska lagar och de lagar som gäller inom EU. 

Det är inte bara inom nationen dessa politiskt korrekta varit framgångsrika förstörare, utan också internationellt. Inte minst med sina lockrop till alla som önskar ett bättre liv i Europa. Export av livsfarliga terrorister kan den moraliska stormakten också stoltsera med.

Uppräkningen fortsätter om brott mot lagar och förordningar.

– De struntar medvetet i FN:s flyktingkonvention  och misstolkar vad som står skrivet där!

– De bryter medvetet  mot Schengenfördraget och dess förordningar och mot Dublinfördraget, och skyller fegt på att andra länder också struntar i det.

– De har genom propaganda och förföljelse av svenskar som protesterar, inklusive politiker och tjänstemän inom myndigheterna, lyckats få dessa att göra undantag för vissa grupper av människor. Det gäller både hur lagar ska tolkas, vilken brottsrubricering som ska användas vid olika brott och vilka straff som ska utmätas. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Detta gäller även hur stora bidrag som ska utbetalas till olika människor. Storleken på bidragen beräknas idag efter personernas ursprung och tidigare hemvisst, inte efter faktiskt behov. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång till sjukvård och vad den vårdsökande ska betala för vården. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller hur mycket den som hämtar ut medicin ska betala, inte efter prisetiketten, utan efter den betalandes etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång och kostnad till tandvård. Även där är det den behövandes ursprung som bestämmer prissättningen, samt hur snabbt personen i fråga ska få komma till tandläkaren. Vissa grupper får förtur framför andra, beroende på vilken folkgrupp de tillhör. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De delar ut fördelar till personer som inte bidrar till svensk välfärd, fördelar som den svenska befolkningen inte får ta del av. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ser till att tillgång till arbeten inte ges efter kompetens, utan efter etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ger tillgång till lediga bostäder efter etnicitet och ursprungsland, och medvetet tar avstånd till det kösystem som är uppbyggt i Sverige. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De gör ständiga eftergifter i det svenska samhället, som strider mot Svensk Grundlag.

– De bryter mot ett antal lagar, bara för att personer som föraktar och vägrar följa Sveriges lagar kräver det.

Tolkning och brott mot det proklamerade lika värdet

– De politiskt korrekta har medvetet fel översatt ” All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Till ”allas lika värde” Den korrekta översättningen betyder ”Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet”, vilket betyder något helt annat än att alla har ett lika värde.

För att återgå till de politisk korrektas agerande och deras tolkning av uttrycket ”allas lika värde”!

Genom att särbehandla människor i Sverige efter etnicitet, religion, könstillhörighet, inom samhällets samtliga områden följer de själva inte devisen ”allas lika värde”.

De politisk korrekta behandlar människor efter deras egen värderingsskala. där infödda Svenskar har lägst värde och står längst ner.

Rangskala 1-4

1.Enligt PK-maffian och dess anhängare är de som kommer till Sverige för att kunna få ta del av den välfärd våra tidigare generationer byggt upp, de som har högst värde och står högst upp.

2. De som kommer i andra hand är de tidigare invandrarna som fortfarande lever på bidrag och VÄGRAR att assimilera sig i det svenska samhället, då de inte delar de Svenska värderingarna.

3.  I tredje hand kommer de invandrare som integrerat, men inte assimilerat sig i samhället, men som fortfarande kräver en gräddfil, då det gäller de sociala förmånerna.

4.Fjärde klassens medborgare är Sveriges infödda befolkning, som godhetsrasisterna har fått myndigheterna att placera längst ner

Jag fortsätter uppräkningen av PK maffians synder

– De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla är en belastning och skall därför tvingas att betala det högsta priset, både ekonomiskt, socialt och trygghetsmässigt. 

– De politiskt korrekta anser att fullt arbetsföra invandrare som vägrar att lära sig vårt språk, som vägrar att respektera svenskar, svensk kultur, svenska lagar, svenska samhällets sociala regler och som  vägrat anpassa sig till Sverige ska ha rätt till bidrag oavsett om de gjort sig förtjänta av det eller inte.

– De politiskt korrekta  anser att Sverige ska försörja illegala invandrare, både från andra Europeiska länder och från andra världsdelar. Och dessutom ge dessa förmåner som inte våra gamla, funktionshindrade, barn, ungdomar eller hårt arbetande svenskar har rätt till.

De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla inte ska har rätt till mer än precis så mycket så att de överlever, men inte rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta anser att Sveriges alla funktionshindrade och deras familjer inte ska ha rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta särbehandlar kriminella invandrare i jämförelse mot svenska kriminella.

Denna riskfyllda särbehandling råder inom svenska samhällets alla områden.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av orättvisor, som de politiskt korrekta implementerat i det Svenska Samhället betydligt längre, men får vara tacksam över att allt fler svenskar börjar resa sig och säga ifrån.

Motdraget från makthavare har i alla tider varit att skrika mest, skrika högst och förfölja meningsmotståndarna.

Men nu har vi fått nog av alla orättvisor!

Duktiga och skötsamma invandrare kränks

För det är inte bara det Svenska folket dessa PK-människor förolämpar och ”kränker”, utan alla som tidigare kommit till Sverige och kämpat för att bli en del av vårt samhälle och för att de vill göra rätt för sig!

De ”kränker”, förnedrar, förolämpar och tar ifrån de invandrare som vill göra rätt för sig bland de som kommit hit de senaste åren också. Tar ifrån dessa människor deras mänskliga värdighet.

Förstår inte dessa maktmänniskor, som effektivt förhindrar både integrering och assimilering av människor, genom att särbehandla vissa och kräva att andra ska stå för kostnaden.

Det är de som är orsaken till att många idag tänker i termer ”dom och vi.”.

De ställer människor mot varandra, istället för att arbeta för en assimilering in i det svenska samhället för de som kommer hit och har tagit ifrån svenska folket sin rättmätiga rätt till självbestämmande på många områden.

Det är den politiskt korrekta politiken som är grundorsaken till landets enorma problem idag.

Därför att de inte säger:

Att för alla i landet finns en lag som gäller för alla, utan undantag, utan hänsyn till religion, kulturella traditioner i andra länder osv. 

Att i Sverige ska alla behandlas lika och att alla har ett ansvar för sina egna liv, sin egen välfärd.

Att ingen ska ha rätt till extra förmåner om man inte själv arbetat ihop pengar till dessa förmåner. Vill man ha något extra så får man arbete för det och göra sig förtjänt av det.

Sammanfattning

 Lösningen är att sluta behandla individer olika efter deras bakgrund, religion eller av andra orsaker.

Alla medborgare skall behandlas lika på samhällets alla nivåer. Först då kan den existentiella värdegrunden upprätthållas.

Drivmedelet till denna korrekthet är människans gissel, girigheten och medlöperiet till de som makten med sina förmögenheter har, både i Sverige och utomlands. Jag vill kalla dem för quislingar och kollaboratörer.

Utövarna för implementeringen av detta falska värdegrundsmantra i hela samhällskroppen är personliga förmåner genom missbruk av skattepengar.

Inte konstigt att politikerföraktet sprider sig i SVERIGE.” Slut på gästkrönikan.

Egentligen innehåller denna digra uppräkning av lagbrott och diskriminering av infödda svenskar, endast exempel på alla tidigare inlägg och kommentarer i denna blogg.

Men fler måste vakna till i väljarbåset september 2018!

Inte minst sedan A-K Batra åter satt näsan i vädret och sagt att SD självklart skall stå utanför regeringsförhandlingar. De skall bara vara nyttiga idioter och rösta in mig som statsminister, tänker nog denna egenkära madame.

 

 

 

11 tankar kring ”Sverige är nu ett land, där lagen inte är lika för alla

 1. Karin Ferm, ”gästkrönikör” – jag läste först fram till att du omnämnde begreppet ”religionsfrihet”. Och som vanligt, generellt, allmänt, visar din formulering, en grundläggande okunskap OM hur lagen formulerar ”religionsfrihet”!

  DETTA är något som, av någon fullständigt outgrundlig orsak, gått snett, riktigt snett!

  FEL! – Med religionsfrihet menas att man inte ska undanta någon religion rätten att utövas inom riket.
  RÄTT! – Religionsfrihet avser en människas frihet relativt religioners ideologiska krav på tillhörighet till en religion!

  BESTÄMMANDE LAG – SFS 1994:1219
  Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
  1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
  2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

  Denna lag är Europarådets konventionen till SKYDD FÖR mänskliga fri- och rättigheter i sin fullhet! Sverige har suttit med i Europarådet sedan starten 1949 och har sedan dess ordnat sig under konventionen men skrev inte in konventionen som LAG i författningen förrän 1995 i o.m. EU inträdet!
  Orsak – ’stilpoäng’, vem vet?

  ”LAG” – är samhällsrummets yttervägg! Antingen är man i huset (’kyrkan’!) eller så är man utanför (kriminell)!
  Utlänningslagen skriver villkoren i ”5 a kap. Ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  – Återkallelse:
  5 § Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska återkallas om den som beviljats sådan ställning
  1. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få ställningen,
  2. utvisas,
  3. utgör ett hot mot allmän ordning,
  4. har vistats utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under tolv månader i följd,
  5. har vistats utanför Sveriges territorium under sex år i följd, eller
  6. får ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.”
  SLUT CITAT

  – KAN VI KNYTA IHOP TRÅDARNA?
  Ja, om vi vet att vad som skiljer regel ifrån lag är straffrätten!
  SÅLEDES – Om brott mot lag föreligger skall straff utgå!
  Då staten tillåter ISLAM som en religion och ger islam rätten att utverkas/”utövas… genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” och islam deklarerat i KAIRODEKLARATIONEN (dekl. 1990 av OCI:s 57 stater) rörande islams förhållande till ”mänskliga fri- och rättigheter” LYFTER FRAM…
  ATT – ’En gång islam, alltid islam!’

  Våldsideologin islam framhåller således officiellt deklarerat att dess skrifter läs: ’LAG’, straffar den som vanhedrar, förorättar guden och dess förkunnare OM islam bekännande och underordnat lydande, ”byter religion eller tro”!

  – VARFÖR, I NÅGONS ÄREVÖRDIGA NAMN, VILLKORAR SVENSKA STATEN ’BORT’ SIN SKYLDIGHET ATT LYDA LAG OCH RÄTT??! Och, vem skall straffas…?
  I o.m. att konventionen skrivits in i författningssamlingen och läses ’LAG’, så skall icke ett straffsanktionerat förfarande tillgripas utan ett rättsingripande utifrån Svea Rikes Lag och Rätt.

  SLUT
  (Förbehåller mig stavfel och brister i grammatiska effektualiseringar)

  1. Tack för din redogörelse ang. tolkning av religion. Men den praktiska skillnaden i Sverige av denna teoretiska granskning är ju fritt fram för alla att utöva sin religion oavsett dess konsekvenser.
   -Kan begreppet religionsfrihet också innebära frihet från en religion?
   -Varför tror Du att just Sverige villkorade bort sin skyldighet att lyda lag och rätt inom detta område?
   -Har några andra EU länder gjort likadant?
   Orsak
   Den moraliska stormaktens strävan att alltid vara bäst i klassen?
   Konspirationstanke, det ”snälla” Sverige som försöksland för massinvandringen, där islam är den största religionen. Då skall även dessa svavelosande, islamska predikanter få rymmas i våra politikeröppnade hjärtan?
   Tyvärr har jag som många andra okunskap om hur lagen formulerar religionsfrihet, men desto mer erfarenhet av dess konsekvenser i praktiken.

   1. Ja, där har du fattat vad som gäller! Det är bara det att DET SKALL omsättas i realtidsperspektiv!
    ”Religionsfrihet” som jag fokuserar, ÄR – en frihetsrättighet FRÅN religioners krav på tillhörighet! Så där har du helt rätt Karin! Om det nu är du som är gästkrönikör Karin Ferm?

    Du för in ett viktigt perspektiviserande uttryck för att levandegöra debatter då, du lyfter frågan – ”Varför tror Du att just Sverige villkorade bort sin skyldighet att lyda lag och rätt inom detta område?”

    Svaret på en sådan fråga blir, då den avser ’mänskligt socialt beteende’, som alltid, tämligen hypotetiskt ordnat!
    Men, här rör det sig om något så extrapolärt som religion! En religion är en bestämd företeelse. En rak, oföränderlig lära. Som inte går att rubba då, den ersätter en människas osäkerhet, medveten otillräcklighet! Och tecknar sig själv som varandes en absolut sanning.

    Jag vill nog mena svaret till orsaken rörande Sveriges bortvillkorade och straffrelaterade relation till lagens art. 9 som, liggande i att Sverige helt enkelt, är så genomsekulariserat att ’Sverige’ (som person) INTE KAN emfatiskt, leva sig in i ett religiöst betraktande av omständigheten/-er/-na; objektet, subjektet!

    Sverige är efter att ha, snart ha ’konsumerat’ ett halvt cykliskt marknadsetiskt förlopp på totalt, omkring åtta generationers cykel!
    Jag menar att den liberalsocialistiska jargongen som tecknar det moderna Sverige, toppades under 40-talets ’peakade’, ’toppade’ samhälle!
    – Sveriges ”ljusnande framtid var vår”! Och ”du gamla, du fria… tronade på sina fornstora dar, då ärat hennes namn fruktades över jorden”!
    Den massiva internationella efterfrågan på svensk industriproduktion gjorde så att ”ARBETE ÅT ALLA” tecknades som ’lag’ i ett svenskt socialt, kollektivt, solidariskt perspektiv!
    – ”Så, vem fan hade tid för något flummigt religiöst trams?! Sådant fick ”Flower Power”-idioterna i det där hippie-freakade Amerika syssla med!” tänkte Moder Svea när hon bröt järnmalm så svetten stänkte!
    Generationers generationer UTAN moral, leder villkorslöst till ett samhälles sönderfall! Och där är vi i dag.

    – Har vi något i beredskap?
    Nej. Vårt eventuella kapital att lyfta för att återuppbygga svenskt kulturarv, har vi institutionaliserat bort till ”Åldringsvården”! Men, det är snart slut på 20, 30-talisterna så, ”ska det gå, så ska det gå med musik”!
    Nå, HUR populär är deras ”musik” i dagens barns öron? (”Musik” – attraherande nyanser, toner, sinnelag)
    Och om annat EU-land gått samma väg? Nej. Alla andra EU-länder låg i ruiner efter kriget.

    1. Spännande med lite olika ingångar till dagens samhälle, där solidaritet blivit ett skämt och tilliten raserad som ett korthus.
     Jag tror att tydliga ramar med kunskap/erfarenhet om vad som är rätt och fel, med konsekvensförklaringar saknas, när allt flyter, med det gamla psykologskämtet.
     -”Hur mycket är klockan?”
     -”Vad tycker Du själv?”
     Men kruxet är att det tycker nog Abu Muadh och hans polare i moskéerna också med sin förtryckande religion.
     Är inte religionsfrihet oavsett tolkning, det största hindret för både assimilering och integrering?
     Jag förstår att Sveriges avsaknad av krigserfarenhet har bidragit till sekulariseringen.
     Kanske kriget gjorde att medborgarna i större utsträckning sökte efter religion som halmstrå till livets vedervärdigheter? (En del svårt sjuka/skadade patienter som jag följt, har när bot saknas ofta sökt efter någon större kraft, andra har med stoiskt lugn insett ”that´s it” om livet, som tog en annan vändning).
     -Vad anser Du är orsaken i dag till regeringens, offentlig elits eftergivenhet till islams förkunnare? Okunskap? Ren och skär dumhet? Egoistiskt karriär-fjäskeri för EU och FN?
     -Vad ser Du i din kristallkula om framtiden?
     Ps. Karin Ferm återkommer som gästkrönikör framöver och jag upprepar att jag tacksamt tar emot fler inlägg. Många av Era kommentarer skulle behöva mer och tydligare utrymme, gärna under eget namn eller signatur.Skriv bara gästkrönika i en kommentar så skickar jag meiladr. Ds.

     1. Kära Harriet.
      ”Religionsfrihet” går inte att ’tolka fel’!
      Lagen vi har, den som bestämmer vårt samhälles värdegrund (värdegrundsfrågan är definitiv och gällande vårt sociala beteende, för att i bästa möjliga mån, behålla frid/fred), bestämmer begreppet ”religionsfrihet” och klarställer ETT (1) KRAV!

      ATT – en religion SKALL ge en religionen tillhörig, ”friheten att byta religion eller tro”, citat SFS 1994:1219 art. 9

      – Kan det miss-/feltolkas?
      Inte ens Islam som fundamentalistisk våldsideologi kan det! Därför deklarerade OIC-länderna (världens 57 islamorienterade stater) ett dokument bestämmande människans fri- och rättigheter ENLIGT ISLAM! …och där existerar ingen rättighet att lämna religionen islam!
      Den som avsäger sig tron på islam, begår ett brott oändligt mycket större än att mörda, våldta, skända, terrorisera vad mänskligt är!
      Och är belagt med villkorslös avrättning, utan domstol!

      – DET, dokumentet rörande mänskliga rättigheter enligt islam, kallat ”KAIRODEKLARATIONEN” …godkänner staten Sverige, avseende-
      ’rätten att tro’???

      Kallas det att ’tolka fel’?!

 2. Snart är det 2018 och vi får (förhoppningsvis) uttrycka vår åsikt. Innan valet kommer en del förändringar att ske inom båda blocken. Vi får hålla ut och hoppas på att inte ALLT hinner förstöras.

 3. I min tidigare kommentar skrev jag att vi svenskar är andra klassens medborgare. Måste korrigera till fjärde klassens medborgare. Felbedömde oss.

 4. Man hör ständigt om krigsskador och folk som flyr kriget. Men kan en nation bli fredsskadad? Jag tänker på den klassiska kedjan förvärvaren, ärvaren (arvtagaren) samt fördärvaren. Alltför många tar sin relativa rikedom för given. Men i själva verket är konkurrensen ute i världen knivskarp och den kommer inte att bli mindre. Tvärtom välståndet måste försvaras varje varje år och minut. Det har nog sina rutiga skäl och randiga orsaker till att han som skrev boken ”Det sovande folket” är moderat. Han som talade till folket och sa öppna era hjärtan. När han i själva verket menade öppna era plånböcker ( själv tänker jag inte göra det!)

Kommentarer är stängda.