Jens Ganman förklarar värnandet om yttrandefriheten

Viktigt diagram från Jens Ganman!

Med anledning av Svenska Institutets preventiva arbete att värna yttrandefriheten. Institutet har här fått hjälp av Kulturdepartementets chef Alice Bah Kuhnke.

Om Du vill ta del av fler kunskapsfyllda diagram från Jens Ganman:

https://www.google.se/search?q=jens+ganman+förklarar&sa=X&rlz=1C2OPRB_enSE549SE549&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj1qtmXloHUAhXFCSwKHdMZBbY