Sveriges största fara; barnpolitiker utan kunskap

Dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna

Denna artikel skickade signaturen ”Peter” som skriver att författaren sätter ord på det många känner.

På Med bloggen (Medborgerlig Samling) skriver medlemmen Daniel Estefors att dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna.

”……Istället för ansvarstagande vuxna utgörs dagens politikerskrå av barn som agerar impulsivt utifrån spelteoretiska modeller, mediala åsiktskorridorer och en personlig jakt på moralisk njutning grundad i en på Södermalm hopsnickrad moralfilosofi…..” 

Vad grundorsaken är kan diskuteras.

Skribenten tar i artikeln upp bristen på kunskap, som råder inom alla områden, som litteratur, konst, historia, religion, sociologi, psykologi ….mm, som den största orsaken till politikers blindhet och folkets oförmåga att se igenom deras lögner.

Han skriver vidare:

”…….Vi måste också träna våra barn att genomskåda makthavarnas lögner. Vi måste lära dem att det är lögn om någon säger att vi måste lära oss leva med terrorattacker, att det var lika riskfyllt att gå på musikfestival för tjugo år sedan, att vi har en vård i världsklass, att vad en människa säger är viktigare än vad hon gör, att kritik mot makten är landsförräderi, att journalister besitter unik kunskap, och att skattefinansierad media är ett måste för en demokrati…..”

https://medbloggen.se/2017/05/19/barnpolitikerna-maste-ersattas-av-vuxna/

Enögd skola

Men detta är inte lätt när skolbarn förmås demonstrera för att Amir med familj måste få stanna. Barn som lider och dör i flyktinglägren, för att vårt bistånd delas ut till de som ej är flyktingar, ger inte samma frökenengagemang. Kanske samhällsengagemang för Amirs familj också kan förbättra lönen?

Våra bildnings- och kunskapsinstitutioner är värdegrundsindoktrinerade från ett vänsterperspektiv. Att dess politiker är nickedockor till den ekonomiska eliten får aldrig Hanna och Andereas veta. De uppfostras till små miljö- och moralpoliser av lärare som svalt allt på utbildningar, där avvikande åsikter betraktatas som högerextremism.

Politikers klåfingrighet har förstört generationers förmåga till kritiskt tänkande. Skolverkets karriärtörstiga tjänstemän har inte legat på latsidan. Nya direktiv distribueras ut nästan varje månad till trötta lärare, som applåderas av deras olärde och naive skolminister Gustav Fridolin.

Vem vet, han kanske har en Koranskola som föredöme?

Grundkunskap viktigt för att googla rätt

Grunden till all kunskap är inte att bara klicka på Google, där man kan lätt kan hamna vilse, när inget eget golv finns att ta sats ifrån.

Om detta kan min äldsta dotter berätta, som arbetat som lärare i över 20 år, hur baskunskap saknas hos alltför många gymnasieelever, vilket också förskräcker universitetslärare.

Ett exempel är när de blivande studenterna presenterade sitt arbete inom religion med sång ”We shall overcame some day…” och började sedan berätta om Martin Luther King. Problemet var att uppgiften handlade om 1500-talets Martin Luther och hans teser….

Inger Engkvist kritisk

Inger Enkvist, professor i Lund, har länge varit en av dagens skola största kritiker, vilket självfallet irriterat de värdegrundsfrälsta, till vilka PPL kom som en skänk från ovan, tänk att få söka kunskap själv!

Kanon för dåligt utbildade lärare!

Katederundervisning dömdes ut, som en forntida relik, vilket gjort att det även här gått åt helvete för ungar som behöver den bäst.

Lovsången har dock dämpats en smula och boken ”Lärarens återkomst” av Jonas Linderoth rekommenderas till de som ännu tror på metodens välsignelser.

I boken ”Feltänkt” från år 2000, kritiserade Inger Enkvist skolsystemet och boken vållade stor uppståndelse, inte minst, bland många annars menlösa och fega rektorer.

Barnpolitiker följer endast lag och rätt

Men vid närmare eftertanke så följer bara dagens ”barnpolitiker” lag och rätt, som tar sin början 1975 med prop 1975:26 som en enig riksdag biföll. 

Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Olof Palmes internationella iver för socialistiska diktatorer var inte förgäves. Dessa folkmördare gnuggade händerna av förtjusning över Sveriges generösa biståndsmiljarder till nya vapen, som kunde tysta oliktänkande.

Leif ”blomman” Blombergs verk ”Sverige, framtiden och mångfald”

Många kanske minns Leif Blomberg (s) fd. invandrarminister som låg bakom SOU: 1996:55 vars titel löd ”Sverige, framtiden och mångfald.”

Alla samhällets områden, arbetsmarknad, social-, skol- och kulturpolitik skulle underordna sig dessa direktiv, vilka fått samma dignitet som tio Guds Bud.

Problemet var dock att medborgarna inget fick veta om denna proposition som sedan blev lag. Trots detta så har varenda arbetsplats temadagar om värdegrund och mångfald, vilka borde förses med röd varningsflagg till luttrad personal.

MSM sov eller kanske fick rådet att inte skriva om något, som kunde uppröra väljarna?

Eller var direktiven bara ett led i följsamhet till den sk. Monnet-metodens små, små tyranniska steg mot NWO??

I Leif Blombergs förslag betonades:

–  jämlikhet,

–  valfrihet

–  samverkan.

Invandrare skulle få samma rätt till välfärd som medborgarna (ibland mer, som 50.000 kr till möbelinköp, egen kommentar) och de skulle själva få välja om de ville bli integrerade till landets kultur eller om de hellre ville utveckla sin egen.

Vilket har gjorts med råge i invandrartäta no – go zoner, med moralpoliser, hedersförtryck, stenkastning, bilbränder, skottlossning och mord. 

Samverkan innebar att alla svenskar måste acceptera dessa mål, utan att få säga ett ord.

Vår historia och kultur suddas bort

Ansvariga politiker bestämde helt sonika, att det som skall hålla ihop Sverige endast var den samtida tillhörigheten. Gårdagen med vår gemensamma historia med mina och Era förfäders slit blev utan värde och hamnade på soptippen av dessa historielösa mångfaldsvurmare.

Vad värre var så glömde de bort sitt främsta uppdrag att skydda sin nation!

Desto mer värdefullt blev invandrarnas kultur, som visas i parti och minut, med förkärlek av SVT.

Inte ett uns av kärnan i all tillit finns hos dessa ” barnpolitiker,”att grunden för öppenhet för den andres förflutna, är att först få trygghet i vår egen.

Ödeläggelse av kulturarv

Rekord i förstörelse av vårt kulturarv innehas av kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) som trycker ner unika samlingar i källaren på statens muséer och låter platsen övertas av mångkulturella expositioner.

Vi kan vara glada över den kunnige och orädde experten Ola Wong, som ständigt protesterar mot denna ödeläggelse.

”Regeringen använder museer för egna politiska mål.

Är museerna verkligen fria om politikerna bestämmer vilka åsikter de ska propagera för? Ola Wong har läst den 240 sidor långa kulturarvspropositionen och ser hur den egna åsiktsstyrningen är en blind fläck för regeringen” löd ingressen för hans debattinlägg i SVD den 17 maj.

https://www.svd.se/tank-fritt–sa-lange-du-tanker-ratt

Jag förstår att mina åsikter och era kommentarer väcker ont blod hos de renläriga, för det är ju vi som bryter mot lagen!

Det är också orsaken till nedsläckta konton från SI myndigheten, utförda av en vänsteraktivist, men denna gång fick myndigheten backa och be om ursäkt, när protesterna blev dem övermäktiga.

Kruxet är svårigheten att bli delaktig i något som beslutats över våra huvuden. Det går inte att utesluta att forna Sovjets och DDR:s politik inspirerat till dessa diktatorfasoner.

Eller minns någon av Er läsare artiklar eller någon debatt om denna mångetniska utredning som blev lag 1997???

5 tankar kring ”Sveriges största fara; barnpolitiker utan kunskap

 1. Fortsättning på ämnet barnpolitiker.
  Nuvarande SSU ordf. ( han med taxikvittot från Sälen) är ingen ”ledare” vi önskar framöver i samhället – klart ” farlig” – speciellt med det fina samarbetet med SUM
  Sveriges Unga Muslimer – som tydligen pågått senaste året med sammankomster på
  Sveavägen 68, ( S-kansliet) som jag uppfattat det – och då finns ju Ibn Rush(?stavning) rörelsen inte långt borta , med nyinköpt herrgård i Sörmland ….. ingen ände….

  Har även uppfattat att företrädare för ngt el några ungdomspartier motionerar för rösträtt för nyanlända asylsökande. Allvarligt!!!

  1. Jag misstänker att dessa unga kunskapsfattiga politiker, tänker framåt och i vanlig ordning egoistiskt. Att redan nu ställa in sig och muta de nya makthavarna, som snart bildar ett eget parti. Tjänster och gentjänster, kulturministern har ju redan visat vägen.

 2. Håller helt med om att många av de ledande politikerna är för unga.
  De som drillats genom det röda Bomersvik , blir då B-broilers som jag kallar dem ,utan egen arbetslivserfarenhet, kan tänka mig några ex. som M.Damberg, G.Wikström (minister o dep.chef för idrott o hälsa, knappt 30 år) osv…

  Hur det ser ut hos de andra partierna med liknande” indoktrineringsanstalt” saknar jag kunskap om, men helt klart kommer det fram/ut med tanke på vår framtid, alltför många ”farliga” politiker-broilers.

 3. Dagens broiler till politiker saknar livserfarenhet som är mycket viktigt för att kunna se klart och nyanserat. Vilket man får med ålderns rätt. Äldre kan minnas hur det var tidigare bra och mindre bra beslut. Vad gäller Annie Lööf är hon framplockad av Bonnier. Har sina julfester i Bonniers hus. Artikeln belyser vårt stora problem i Sverige.

 4. Tänkt liknande tankar. Det är underligt hur unga dagens karriärpolitiker är-( så kallade politiska underbarn). Minns att det var som sådan Annie Lööf presenterades före en intervju i regimradion P1. Den som intervjuade gick verkligen i gång på att ha sådan dignitär som intervjuad person. Att hon sedan slirade på frågorna när det gällde väsentligheter gick denne devote beundrare spårlöst förbi. (det är kanske däri det politiska underbarnets förmåga ligger?)

Kommentarer är stängda.