Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen. Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

Vart är Sverige på väg?

Vart är Sverige på väg?

Frågar gästkrönikör Håkan Karlberg och vi är många som ställer samma fråga. Krisbudskapen kommer nu tätt, inte minst från vården, men om orsaken är det tyst.
Massinvandringen har orsakat befolkningsökning, som landet ej är rustat för. I öppna hjärtans politik fanns ingen konsekvensanalys eller plan för hur alla migranter från medeltida kultur och religion skulle kunna försörja sig. Skillnaden är mycket stor mellan befolkningen och politikerna beträffande mottagningsvolymen. Ingen politiker vågar dra i bromsen av rädsla för stämpeln främlingsfientlig och rasist.

……………………………………………………………………………………………………

I Helsingborgs Dagblad onsdag 6.9 fanns ett debattinlägg, som beskriver kaoset på akuten; Vistelsen på akuten var som en overklig film. 4.6 i samma tidning fanns en artikel av Elin Lunner; Anställd inom psykiatrin: ”Det är kris”.  Enligt Lunner beror krisen på personalbrist, framför allt saknas sjuksköterskor. Att den primära orsaken är befolkningsökningen nämns inte.

Katerina Janouche har i sin blogg Katerina Magasin intervjuer och vittnesmål med skrämmande information från vården. ”Unga cancerpatienter dör eftersom de inte får vård i tid” berättar en anonym sjuksköterska. I inlägget ”Vi som jobbar på sjukhus har fått rådet att se över vårt vaccinationsskydd” vittnas om ökade påfrestningar som en direkt följd av flyktingvågen och nyanländas behov och hälsostatus samt konflikter med aggressiva invandrare och deras anhöriga, som inte vill acceptera vårdens regler.

Krisbudskapen duggar tätt inte bara från vården. Det saknas bostäder, utbildningsplatser, arbetstillfällen, poliser, förvarslokaler, tolkar, handläggare och vi står handfallna inför främmande värderingar såsom hedersvåld, barnäktenskap, omskärelser, utomeuropeisk kvinnosyn och våld på sjukhus.  Problem med samma outtalade grundorsak och som har växt oss över huvudet.

Det är decennier sedan invandringen motsvarade vår mottagningsförmåga. Det är inte bara fråga om resursbrist, utan våra myndigheter tycks oförmögna att ställa krav och markera att det är svenska värderingar som skall gälla i vårt land. Rädslan för att bli anklagad för ”främlingsfientlighet” eller ”rasism” ligger som en våt filt över Sverige. Den rådande normen är ”välkomnande” och ”solidaritet”, inte ansvar för Sverige.

Hur har dessa problem kunnat uppkomma i det land, som Carl Bildt nyligen i TV beskrev som ”välfungerande”?

Riksrevisionen avslöjade nyligen i en rapport att samtliga 30-talet propositioner om migration från regering till riksdag 2004-2015, dvs. huvudsakligen under Alliansens tid, saknade konsekvensbeskrivning! Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd. Alltså, under 12 år ökade Sveriges befolkning med 10 %! Ingen plan har uppenbarligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning!

Hur är detta möjligt; att riksdagen, som enligt Regeringsformen är folkets representanter, fattar så för landet och folket ödesdigra beslut utan tanke på konsekvenser? Nedanstående graf kanske förklarar detta?

Riksdagsledamöternas inställning, se nedan, är alltså starkt positiv för att ta emot ”flyktingar”, betänkligheterna är minimala. Är de så övertygade om ”den humanitära flyktingpolitikens” och ”mångkulturens” fördelar att ifrågasättande av politiken genom analys av konsekvenser är onödigt och krasst? Kör på bara; enligt Göran Hägglund blir vi rika och enligt Fredrik Reinfeldt berikade! Inga krassa betänkligheter!

Ref. http://www.dn.se/debatt/repliker/risk-att-den-politiska-legitimiteten-forsvagas/

Och ovanpå detta, när vi nu befinner oss i en växande samhällskatastrof, beräknar Migrationsverket för de kommande 5 åren ytterligare 547000 asylsökande samt 266000, som har överklagat sina asylbeslut. Då beviljningsprocenten är 70 % rör det sig alltså om ytterligare drygt 500000 nya medborgare under 5 år. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i ominskad takt trots regeringens påstående om en kraftig åtstramning.

Den primära problemorsaken inom sjukvården, polisen, etc. är inte ”svårigheter att bemanna” utan att belastningen ökat kraftigt beroende på den snabba och stora befolkningsökningen och att samhällets resurser inte förstärkts i motsvarande grad. För det första har politikerna blundat för konsekvenserna och för det andra tar det lång tid att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla personal samt att anskaffa lokaler. Alternativet hade varit att invandringen balanserats mot vår mottagningsförmåga, så som skett i våra grannländer. Man törs inte tänka på hur samhället kommer att påverkas när vi ovanpå de stora och olösta samhällsproblemen fortsätter att ta emot stora mängder asylsökande utan att vara rustade för detta.”

Läs även https://detgodasamhallet.com/2017/03/09/gastskribent-hakan-karlberg-ar-vara-politiker-skyldiga-till-troloshet-mot-huvudman/

Där gästkrönikören ställer en mycket adekvat fråga ”Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?

Det största välfärdsbedrägeriet i modern tid!

Nu upprepar jag igen.

Hur kan medborgarna tillåta att det största välfärdsbedrägeriet i modern tid får sopas under mattan?
Hur kan politikerna få fortsätta med sina ihåliga bortförklaringar, om nu bedrägeriet ens kommer på tal?

Miljardrullningen till migranters asylfuskande har inget tak, till skillnad från samhällets alla andra områden, där utgifterna granskas ner till minsta decimalkomma och besparingarna står som spön i backen.

Våra deklarationer kontrolleras minutiöst, vi som inte har slipade advokater som stöd.

Projektmiljoner bara forsar ut till meningslösa integrationsprojekt, där allmänna arvsfonden med förkärlek delar ut miljonbelopp till organisationer med koppling till muslimska brödraskapet, vilket borde göra fonden ”arvlös.”

Jag tycker att Hanif Bali (m) skulle passa perfekt som partiledare för moderaterna. Hans ursprung från Iran borde väl glädja Annie Lööf och få henne att dämpa sin trånad efter samregering med Löfven.

Nu kommer främsta kandidaten Ulf Kristensson med lätt frisering fortstätta i samma spår och nonchalera alla väljare som föredrar SD i protest mot partiledarnas gränslösa politik.

Hanif Bali  skrev om detta rekord i välfärdsbedrägeri på Facebook för några dagar sedan.

…………………………………………………………………………………………………

”Rättsmedicinalverket – med ansvar för åldersbedömning för de som påstår minderårighet vid asylansökan har släppt uppdaterad statistik idag. 

Utförda bedömningar:  4 107
Antal bedömda över 18 år: 3 415

Detta summeras till en andel på 83 % av de testade som uppenbart fuskat med sin ålder vid asylansökan.
Man kan hittills grovt summera kostnaderna för dessa bedragare på runt 5,6 miljarder kronor. För att sätta det i perspektiv är det ungefär kostnaden för hela Afghanistans utbildningssystem – med en befolkning på 30 miljoner invånare.
Redan nu är det, det största välfärdsbedrägeriet i modern tid, men om kontrollerna fortsätter i samma takt så kommer vi närma oss kostnaden för en hel Öresundsbro.
Det är i detta perspektiv som den afghanska sittdemonstrationen blir smått löjeväckande – nästintill inga som bedöms minderåriga blir utvisade till Afghanistan, även den mikroskopiska andel som får avslag får oftast TUT tills de är myndiga nog att återvända.
Kravet på total amnesti, utvisningstopp och 100 % bifallsandel för Afghaner som backas upp av diverse asylhaverister syftar till främst en enda sak – att rädda vuxna barnlajvande åldersfuskare från utvisning.
Häromdagen höll demonstranterna upp plakat i sympati med nedläggningshotade BB Sollefteå – för att sätta det i perspektiv läggs den enheten ner för att spara in 15 miljoner kronor – det är årskostnaden för 15 åldersfuskare.”

……………………………………………………………………………………………………

När jag tänker på att under 2015 var ca 30.000 så kallade ensamkommande barn av de 163.000 som fick välla in, då får jag svindel. Tänk på detta Ni som åker över Öresundsbron!

Kostnaden för dessa fuskare uppgår till mellan 30-34 miljarder/ år. För här visade sig vår feministiska regering sitt rätta jag. Ömma moderskänslor blommade ut, ”för de är ju barn” och männen som kallades barn myste bland dygnet runt uppassande personal.

Visserligen fick personalen ibland låsa in sig i garderober, när dessa män gick bärsärkagång för utebliven respekt. Men dessa övergrepp slätades över med posttraumatiska diagnoser, vars innehavare skulle ha förtur i kön till BUP.

Glöm inte detta Ni som skall rösta i kyrkovalet, att kyrkan har rullat ut röda mattan för detta bedrägeri under täckmantel människokärlek. För godhet sätter fart på endorfinerna och kan göra både prästen hög i predikstolen och församlingen nedanför.

Regeringars största misstag del 1-11.

Av Karin Ferm gästkrönikör

 Del 11. Om besparingar pga invandringen
http://word.harrietsblogg.se/2017/09/07/regeringars-storsta-misstag-del-11/

Del 10. När kyrkan skiljdes från staten
http://word.harrietsblogg.se/2017/09/04/nar-kyrkan-skiljdes-fran-staten-del-10/

Del 9. Om kravlöshet
http://word.harrietsblogg.se/2017/09/01/3371/

Del 8. Schengen fördraget.
http://word.harrietsblogg.se/2017/08/23/3304/

Del 7. Polisens situation.
http://word.harrietsblogg.se/2017/07/17/ett-av-svenska-regeringars-storsta-misstag-del-7/

Del 6. Sveket mot svenska barn.
http://word.harrietsblogg.se/2017/07/07/svenska-regeringars-storsta-misstag-del-6-sveket-mot-svenska-barn/

Del 5. Svårintegrerade muslimer.
http://word.harrietsblogg.se/2017/06/28/islam-hinder-for-assimilering-och-integration-del-5/

Del 4. Ingen kunskap om ekonomi.
http://word.harrietsblogg.se/2017/06/20/regeringens-storsta-misstag-del-4/

Del 3. Outnyttjade person register.
http://word.harrietsblogg.se/2017/06/13/sverige-och-ovriga-eu-lander-utnyttjar-ej-personregister-del-3/

Del 2. Historielösa politiker.
http://word.harrietsblogg.se/2017/06/08/svenska-regeringars-storsta-misstag-del-2/

Del 1. Förnekelse av svensk kultur.
http://word.harrietsblogg.se/2017/06/04/svenska-regeringens-storsta-misstag/

……………………………………………………………………………………………………

De största misstagen är – medlemskap i EU – gränslös flyktingpolitik och – historielösa, okunniga och karriärtörstiga politiker

 

 

Regeringars största misstag. Del 11

Här kommer den sista delen i gästkrönikör Karin Ferms serie om ”Regeringars största misstag.”

Detta inlägg handlar om det största misstaget av alla, nämligen när Sverige gick med i EU och när mångkultur skrevs in i grundlagen, för mångkultur kräver sina utövare. När Sveriges gränslösa flyktingpolitik slog i taket under 2015, så ökade samhällets kostnader dramatiskt. Besparingar och omorganisationer hade långt tidigare praktiserats, med nedslående resultat i hela det offentliga Sverige, men efter 2015 har det blivit allt värre.
Karin tar upp en mängd områden som drabbats, till exempel försvar, infrastruktur och sjöfart och ger en mängd exempel på pseudobesparingar, som ser bra ut på pappret, men blivit en katastrof i verkligheten.

…………………………………………………………………………………………………

EU och mångkultur, två katastrofer 
När Sverige gick med i EU, öppnade våra gränser och skrev in mångkultur i Grundlagen började kostnaderna för samhället öka!

Finansiering genom besparingar och utförsäljningar
Då beslutades det att samtliga myndigheter och statliga företag skulle dra ner på utgifterna.

Järnvägen
Detta gjordes bland annat genom att dela upp och sälja ut en stor del av Järnvägen. Detta gjordes under stor tidsbrist och utan någon konsekvensanalys.

I samma veva hamnade reservdelar på ett företag och reparationer av järnvägsnätet på ett annat, och resultatet blev att samtliga reservdelar som behövdes vid reparationer skrotades.

Idag är underhållet på Sveriges järnvägsnät kraftigt eftersatt och kommer att kosta större summor än om det hade gjorts i tid.

Upphandlingar om förnyad vagnspark inom samtliga myndigheter skulle i möjligaste mån skjutas upp.

Vilket har gjort att järnvägsvagnar, tunnelbanevagnar, helikoptrar, båtar och annat idag är mycket gamla och utslitna.

Om det skulle vara tvunget att köpa nytt gick regeringen ut och krävde att samtliga upphandlingar skulle göras efter det billigaste alternativet, har resulterat att samtliga myndigheter köpte sämsta möjliga ”skrot”.

Bara för att upphandlingarna handlar om ”billigaste möjliga” inköp. Utan tanke på om inköpet stämmer överens med de krav som ska uppfyllas.

Inköp, där varken garanti, försäkring eller full utrustning betyder något. Utan en tanke på kvalitet.

Räddningshelikoptrar
Räddningshelikoptrar som inte är utrustade för Fjällräddning, inte utrustade för nattflygning osv.

Räddningshelikoptrar som är utrustade med billigaste möjliga motorer, som går sönder efter bara några timmars flygning. Helikoptrar som inte ens med den standardmotor som alla andra länder använder.

Tunnelbanevagnar 
Vid upphandlingen av nya tunnelbanevagnar gjordes köptes in vagnar från Italien, vagnar som inte var byggda för det Svenska vädret!

Inte konstigt att SL använder de få ”gamla, skraltigare och kalla” vagnarna som finns kvar, så fort det blir lite snö och is på T-banespåren.

Räddningsbåtar
Under det senaste året fanns de få räddningsbåtar och svävare som Räddningsverket har, placerade nere vid Medelhavet, samtidigt som Sjöräddningen inte ens hade pengar till de få farkoster som fanns kvar i vår skärgård.

Snöröjning
Snöröjningen upphandlas enligt samma princip. Billigast möjliga, så de som vunnit upphandlingarna har väldigt små marginaler, sämsta och minsta möjliga maskinpark och vid senaste snöfallet i Stockholm var de så rädda om snöplogarna, att de inte vågade sätta ner dessa mot asfalten.

Lotsar 
Sverige har inte råd att utbilda nya lotsar, eller anställa nya. De få som finns jobbar så mycket de kan, men ändå ligger det stora transportbåtar och väntar i dagar innan de får lotshjälp in och ut ur våra hamnar.

Det går inte att ta en lots från ett annat område, då varje lots ska vara utbildad för just de hamnar och farvatten som finns i deras område.

Att ha transportfartyg liggande och vänta kostar ofantliga summor varje dag. Ändå finns det inte tillräckligt många lotsar i Sverige. Kryssningsfartygen får förtur i de flesta fall!

Sedan gäller det de lotskuttrar som ska köra ut lotsarna till de stora båtarna. Antingen är de gamla och utslitna, eller så har billigaste möjliga skrot köpts in!

I ett lotsområde där det idag ska finnas fyra lotskuttrar, är endast en av dessa i drift. De andra ligger och väntar på reparationer.

Det innebär att en lots inte kan komma in till hamn igen efter att ha lotsat ut ett transportfartyg, utan tvingas att följa med till nästa hamn. Kanske följa med längs halva landet, eller det kunde också ha varit en Rysk hamn!

Detta innebär att lotsen får åka taxi till hemstaden och arbetstidsreglerna hindrar honom att lotsa ut någon mer transportbåt det dygnet.

Och bara en lotskutter på flera lotsar och flera olika hamnar, gör att transportfartygen inte kommer iväg, och andra inte kommer in i hamn och kan lossa sin last.

Vilket kostar mycket pengar för alla inblandade. Och som kan innebära stora problem för Sveriges industrier!

Försvaret 
För att inte tala om Försvarets nermontering, där allt materiel antingen såldes till en suspekt vapenhandlare, eller helt enkelt skrotades.

Även om Svenska civilsamhället ville ta tillvara på den maskinpark, som militären tidigare använt vid naturkatastrofer i Sverige.

Regelverket hindrade civilsamhället att hämta maskiner och fordon. Myndigheterna vägrade avsätta pengar för att bekosta transportera av dessa maskiner och fordon.

Inte ens Scouterna fick gå in i militärens förråd, för att hämta de oanvända tält och kampingutrustningar som fanns där. osv.

Samma mönster återkommer i stort sett i alla samhällets funktioner.

Slänger använda fullt funktionella arbetsredskap och köper in nya av lägre kvalitet, eller så slits det gamla ut och repareras till höga kostnader.

De få gånger nyinköpt görs som ska ersätta det utslitna står i stort sett längre tid på reparation än de gamla trotjänarna, de få gånger något bytts ut.

Inköp som visar sig vara mycket dyrare i längden än att köpa in bästa möjliga kvalitet som håller i många år och som har ett mycket större användningsområde.

De inköp som inte är fullt utrustade eller av högsta kvalitet, kostar i långa loppet mycket mer än att köpa in bästa möjliga kvalitet på en gång.

Nya inköp som inte innehåller några garantier, någon försäkring!

Vatten- och avloppsledningar
Idag är större delen av Svenska dricksvattenledningar på gränsen till att falla samman, rost kommer helt plötsligt genom vattenkranen osv.

Samma sak gäller för alla avloppsledningar och Avfallsstationer, som inte är dimensionerad efter det utökade trycket på grund av befolkningsökningarna.

Det ska sparas, och då är det underhållet och utbyte av materiel som försvinner först.

Bara för några år sedan revs flera stora bostadsområden, då hyresvärden (oftast ett kommunalägt) inte har skött underhållet under flera tiotal år.

Rivning av hus
Hus som var dyra att bygga och som byggdes i områden där det inte fanns någon inflyttning, då industrin försvunnit utomlands.

Sedan blev det billigare att riva än att underhålla och reparera!

För politiker inom 7-klövern kan inte tänka längre än till nästa val!

Orsak
Detta för att Svenska myndigheter bestämt sig för att spara pengar som behövdes till invandring, bidrag till invandrarna, integrationen, skolor, sjukvård, tandvård och skolgång till invandrarna. m.m.

På de områdena sparas inga kostnader!

Listan på områden där upphandlingarna handlar om ”billigast möjliga”, och som visat sig vara ett rent katastrofinköp, kan göras mycket lägre!

Bara för att Politikerna inte var kapabla att göra vare sig en inventering av vad som behöver göras löpande, ha en fungerande arbetsplan eller en konsekvensanalys!

Länkar om försvarets avveckling

https://www.youtube.com/watch?v=y2ik0WLWcFU

https://www.youtube.com/watch?v=7GzBzH8VFAg

https://www.youtube.com/watch?v=JFcVvjldSuA

Du som läser detta får gärna utöka listan på sådant jag glömt nämna!”

Sjalprotest och afghanprotest slipat bedrägeri?

Sjalupproret
Minns Ni det så kallade hijad/sjalupproret under 2013?
Då våra svenska feminister fick röda mattan utrullad fram till justitieministern.

De var Iklädda sjalar för att protestera mot två påstådda överfall, på en gravid muslimsk kvinna, som hade fått sin sjal avryckt. Visserligen fanns inga vittnen på ett torg där människor ständigt passerar, inte heller fanns något DNA.

Sjalprydda Veronica Palm och Åsa Romson log då glatt i sällskap med Fatima Doubakil, när de tågade in till Beatrice Ask.

Att kvinnor kan bli utsatta för stenkastning, som inte bär sjal i förorten, rör dessa feminister inte i ryggen, Att kvinnor och även män i Mellanöstern kämpar med livet som insats mot detta sjalförtryck intresserar dem inte heller.

Jag är nog inte ensam om att tro, att vi blev grundlurade hela bunten, inte minst av deras journalistvänner på söder.

http://word.harrietsblogg.se/2016/08/09/iranska-man-tar-pa-sig-slojan-en-regimprotest/

http://word.harrietsblogg.se/2016/01/17/feminister-brann-en-burka-istallet-for-tusenlappar/

Afghanupproret
Nu är det dags igen, för nästa misstänkta lurendrejeri. 

Så här skriver debattören, bloggaren Åsa Westerberg
http://dissidenter.com/2017/09/vilka-ligger-bakom-ung-i-sverige/

Jag kan inte släppa det här med ‘Fatemeh’ Khavari som är talesman för lyxmigranterna som just nu ockuperar ett torg centrala Stockholm. Är det bara jag som hela tiden känt på mig att ”hon” med största sannolikhet i själva verket är en man i kvinnokläder…? Är denne ‘Fatemeh’ rent av samma person som påstår sig vara hens bror, Morteza Khavari, eller är hen kanske en annan yngre bror till Morteza som kom hit till Sverige 2013? Oavsett vilket så har de här båda bröderna (eller ena brodern) tjänat grova pengar på farsen!…. ”

Det känns alltid lika skönt när fler har samma tankar, att denna självsäkra Fatemeh, ser ut som en han, vilket mer skulle stämma med dessa strejkande gossars kultur och religion.

Föreningen ”Ung i Sverige”, som syns lite överallt och den påstådda Fatemeh finns inte!
Ingen registrering har påträffats, varken på föreningen eller på den 17-åriga Fatemeh.

Hjärntvättade svenskar och godhetsaktivister har switchat > 500.000 troligen rakt in på bröderna Khavaris konto.  Vad de måste hånflina åt dessa godtrogna, dårar till svenskar.

Hur länge till skall skattebetalarna acceptera dessa bedrägerier från asylanter, som ljuger om asylskäl, ålder, hemland och familjesituation bara för att få stanna?

Vad är väl en farlig resa över Medelhavet mot en dans på bidragsslottet fyllt av rättigheter och livstids försörjning?

http://hotpot.se/politik/afghanernas-demonstration-slogan-vi-bygger-landet-provocerar/

 

 

 

”Flytta från Malmö” sa polisen, ”Malmö I love you,” sa politikern


Henrik Jönsson: Flytta från Malmö, sa polisen
Henrik Jönsson är en entreprenör och företagsledare i Malmö.

På Svd.se berättar han om ett inbrottsförsök till sin bostad av en liga som besökt flera familjer med samma uppsåt i kvarteret och polisens svar på prevention.

”………Jag var ensam med barnen och bar upp dem sovande på övervåningen medan jag ringde 112. Inbrottstjuvarna slog strax därefter in glasrutorna på våningen under oss, medan jag fruktlöst sökte något tillhygge att beväpna mig med för en eventuell konfrontation. När grannen tände trappljuset flydde tjuvarna, och jag såg dem tydligt från mitt sovrumsfönster.

Jag frågade polismannen hur jag bäst kan skydda min familj mot denna typ av situationer i framtiden. Han suckade och såg trött ut: ”Ärligt, genom att inte bo i Malmö. Det här ökar så mycket att det inte går att hantera.”

Skribenten avslutar sin artikel med att fråga:

”….Hur hanterar samhället detta? “Ärligt, genom att inte bo i Malmö”? Under rådande skattetryck kräver jag ett bättre svar. Jag tillhör inte någon typ av alarmistisk falang som ständigt anser att olika delar av samhället “går sönder”. Jag är däremot i egenskap av livslång egenföretagare rättfram nog att kalla en spade en spade. Hur man än ser på saken så ökar kriminaliteten i Malmö.
Vi befinner oss i en situation som omgående kräver mycket kraftfulla åtgärder.”
https://www.svd.se/henrik-jonsson-flytta-fran-malmo-sa-polisen

Politiker Malmö prisar
Dagen efter läser jag i Sydsvenskan om hur staden Malmö skall prisas för mångkultur och olikheter i en kommande storfilm.

”Malmö I love you” ska bli internationell storfilm och sprida hopp till Malmöbor

En internationell storfilm om Malmö kombinerat med en digital plattform som ska sprida hopp och positivitet i Malmö. Dygnet Runt kan idag avslöja planerna på en Malmö-version av storfilmerna ”Paris je t’aime” och ”New York I love you”.

Artikeln avslutas med upplysning om ett event i morgon, där kommunstyrelsens ordförande skall berätta om det berikande projektet.

”….Onsdagen den 6 september ska ”Malmö I love you” lanseras med ett event på Malmö Rådhus där bland andra Emmanuel Benbihy, producenten Helena Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh och David Carlson själv ska tala.”
https://www.sydsvenskan.se/2017-09-03/malmo-i-love-you-ska-bli-internationell-storfilm-och-skanka-hopp-till-malmobor

Att resebyråer varnar turister för att besöka Malmö, att polisens råd är att flytta från staden och att judar tvingas lämna staden på grund av förföljelse från politikernas gunstlingar, fundamentalistiska utövare av islam, sådana petitesser finns inte hos en sann socialdemokrat. 

 

 

”När kyrkan skiljdes från staten.” Del 10.

Gästkrönikör Karin Ferm närmar sig nu slutet på serien om ”Regeringars största misstag”. Den sista delen kommer under veckan med en sammanfattning av länkar till tidigare delar, för nya läsare. Detta inlägg handlar om misstaget när kyrkan skildes från staten
………………………………………………………………………………………………………

Kristna värderingar försvann utan samarbetsavtal
Misstaget var att staten och kyrkan inte skrev ett bindande samarbetsavtal, där staten förband sig att för all framtid behålla de kristna värderingar som landet styrts av ändå sedan kristendomen infördes i Sverige.
De kristna värderingarna är lika mycket Svenska statens historiska arv, som det är kyrkans, något som är viktigt för framtiden.

Ett samarbetsavtal, där kyrkans och statens olika intresseområden är klart och tydligt markerade.
Ett samarbete, istället för som nu helt ha klippt banden.
I samarbetsavtalet borde det också vara inskrivet att det inte skulle finnas några religiösa undantag i lagar och förordningar, oavsett religion.

Religionsfrihet 
Religionsfrihet innebär inte att några religioner ska ha rätt att påverka svenska staten och dess lagar och arbetssätt.
Religionsfrihet innebär INTE att, de som har en annan tro, en annan religion, får vägra respektera de kristna värderingar som vårt land är uppbyggt kring.
Religionsfrihet innebär FRIHET att tro på vilken religion människorna vill, eller FRIHET FRÅN religion i det dagliga livet.

Religion är något personligt, och det borde vara inskrivet och förtydligat i lagtexten att ingen får påtvinga andra sina religiösa åsikter eller förfölja andra som har en annan tro.
Något som förr var en självklarhet i Sverige.

Kyrkan en politisk plattform
Kyrkan skulle ha skrivit in i sina ”stadgar” att de skulle hålla sig borta från politiska frågor och ägna sig åt de teologiska frågorna. Helt enkelt vara en kristen religiös församling, utan inblandning av andra religioner.

Vad som binder samman samhället och kyrkan är värderingar, kulturarvet, traditionerna och en kristen värdegrund.
Idag har flera ideologiska fraktioner som INTE delar de kristna värderingarna, infiltrerat Kyrkans organisation, och det är dags att de troende tar tillbaka kyrkan.

Många svenskar har gått ur kyrkan, på grund av att kyrkan mer och mer blivit en politisk plattform, där den socialistiska värdegrunden tagit över.


Vi känner inte igen den kyrka vi växte upp med!

Men det är inte försent att ändra på detta.
 Därför är det viktigt att RÖSTA I VALET 2017!

Viktigt även för oss som inte är aktivt troende, men kvar i kyrkan av tradition och gammal vana.

Viktigt för vi vill:

1 * Behålla de Kristna värderingarna

2 * Skydda vårt kristna kulturarv, för den kristna kulturen är en stor del av vårt samhälle.

3 * Kyrkan är en stor del av vårt historiska arv, och vi måste hindra att andra tar det ifrån oss.

4* Hjälpa de som vill konvertera till kristendomen och ta till sig de KRISTNA värdegrunderna.

5 * Behålla de kristna traditionerna och högtiderna.

6 * Kristna värderingar är, oavsett om vi är troende eller inte, en del av vårt sätt att tänka och interagera med varandra.

7 * Något som håller samman oss som ETT FOLK och ETT SAMHÄLLE. Oavsett politisk hemvist.

Så du som vill värna om Sverige som ett land att bevara och förvalta, GÅ OCH RÖSTA I VALET 2017!
NÄR SNÅLHETEN BEDROG VISHETEN!
Förlåt, det har inte funnits någon ”vishet” inom 7-klövern på över 50 år!”

Länkar
https://www.svenskakyrkan.se/historik
http://popularhistoria.se/artiklar/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation/

……………………………………………………………………………………………………

Förr gick folk med i kyrkan för att de hade tro, nu lämnar de den av samma skäl.
 ”Allahu Akbar” är vår ärkebiskops valspråk. Samma som IS-krigarna ropar innan de skär halsen av otrogna. Hennes nära vän biskop Eva Brunne i Stockholm önskade ta bort alla kristna symboler i Svenska sjömanskyrkan för att inte såra andra med annan tro.
Kristna förföljs, men kyrkans omsorg ägnas mer åt förföljarna. Dagens kyrka har helt förlorat den lodrätta kompassen, medan den vågrätta har tappats bort av vänstern. Ingen av dem kan längre skilja på vad som är ont och gott, för båda önskar nya själar.
Tyvärr har vår Herre ofta hamnat i dåligt sällskap efter hans sons tid på jorden.

För intresserade se inlägg under kategori ”Kyrkan.”

Skrämmande likheter mellan Libanon och Sverige

Hur nära inbördeskrig är vi?”
Magnus Söderman, författare, journalist och opinionsbildare, ställer här en provocerande fråga, som säkert många avfärdar som strunt. Men efter att ha läst varningar, som en FN officer utdelade redan under 2008, om faktorer som får ett land att sönderfalla, ser jag skrämmande likheter med Sverige idag.

…………………………………………………………………………………………..

Från bloggen ”Rakt på och rätt fram” den 27/8.
http://www.odalman.se/hur-nara-inbordeskrig-ar-vi/

Faktorer för sammanbrott
Citat:
”Redan i juni 2008 skriver den före detta FN-officeren Anders Lugn en debattartikel i Aftonbladet. Textens rubrik: ”Sveriges väg mot katastrof” där han i artikeln jämför Sverige av idag med Libanon av igår; ett Libanon som slets sönder av inbördeskrig.

I sin text pekar Lugn ut ett antal förhållanden som låg till grund för det som hände i Libanon. De lyder som följer:

  • Svaga gemensamma nationella värderingar.
  • Svag nationell krigsmakt.
  • Svag nationell polismakt.
  • Extremt god tillgång till vapen.
  • Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.
  • Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv… fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

 Lägg till i listan ovan en massinvandring från mena-regionen utan hejd, närvaron av tusentals radikaliserade muslimer i riket och en låt-gå-attityd från makthavare och deras språkrör i gammelmedia.” Slut citat.

………………………………………………………………………………………………….

 Statsministern skall hålla ihop landet, som han drar isär.
Ja, hur det ser ut idag behöver ingen närmare beskrivning. Otaliga artiklar finns att hämta på nätet och dagligen i media, även om etnicitet alltid utlämnas och filtreringen är stor av kriminalitet kopplat till landets ohållbara invandring.

Statsministern skall nu hålla ihop Sverige.

Om murarna skall rivas eller byggas upp har jag ingen aning om och det verkar statsministern inte heller ha. Han får väl ringa och fråga herrarna i Bilderberggruppen.

Att hålla ihop ett land där majoriteten av migranterna kommer från underutvecklade, dysfunktionella länder, med olika tolkningar av islam är en omöjlighet.

Men det tar regeringen ingen hänsyn till, för rösterna från alla no go zoner har högsta prioritet.

http://politikfakta.se/2017/09/socialdemokraternas-starkaste-fasten-ar-no-go-zoner/

Saknar nya migrationsministern läsarförmåga?
När migrationsminister Helene Fritzon tycker att no go zoner är trams och anklagar sin norska kollega för svartmålning, då blir jag mycket orolig för hennes förmåga att läsa.

Polisen har nyligen skrivit en rapport om problemområden, som uppgår till 61 st, av dessa är 23 st särskilt utsatta. Minst 5000 kriminella finns i dessa områden, som verkar i ca 200 nätverk.

Småkillar kan tjäna upp till 20.000 varje månad på sitt första kriminella trappsteg och bidrar kraftigt till familjens försörjning. Killarna får uppskattning inte bara från bossen utan också från kriminella fäder om de finns kvar i familjen.

I tystnadskulturen finns inte bara rädslor, utan också stora förtjänster.

Tyvärr är nog fjäsk och inställsamhet förklaringen till ministerns oförmåga att läsa. När man är ny i gemet gäller det att visa bossen sin lojalitet, precis som i no go zonernas kriminella nätverk. Skillnaden är att det i Rosenbad är farligare än de som finns på gatan.

Statsministern ler förnöjt, trots att isen han går på är mycket tunn
Löfvens humör är ännu på topp efter dött lopp från alliansen, där han hoppas att misstroendeförklaringen mot vännen Hultkvist skall blekna bort.

Bleknat bort har också insikten om, att hans minoritetsregering inte ideligen kan lägga fram förslag, som inte har riksdagens stöd, men han bara morskar upp sig och kallar riksdagsmän som gör sin plikt för oansvariga.

Endast SD står fast vid sitt krav att också Löfven borde avgå.

Annie Lööf njuter nu av att vara ensam Herre på täppan, när Björklund har fullt sjå att sjasa bort kaxiga Birgitta Ohlsson. Lööf lovar miljarder till sjukvården, där hon ömmar för alla i två- årskön till BUP. Allt för att mildra sin politiks konsekvenser med alla nyanländas undanträngningseffekter.

Att väljare inte inser att hon är en ulv i fårakläder, när man varit gäst hos Bilderbergarna och fått inspiration till dubbla agendor.

Det är bara att instämma i signaturen ”Astas” slutsats i sin kommentar den 28/8,
Arma Sverige!

 Samma dystra framtidsutsikter kommer från journalist och satiriker Jens Ganman och den norske officeren Ola Kaldager.
http://avpixlat.info/2017/08/15/nar-valfardsstaten-ramnar-vantar-inbordeskriget/

Multikultur skapar multikriminalitet, konstaterar en lokalpolischef
http://katerinamagasin.se/multikultur-skapar-multikriminalitet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ensamma flyktingbarn finns inte” däremot finns ett land i kris.

Katarina Janouch tillhör en av få kulturarbetare, som modigt tagit bladet från munnen.

Majoriteten av kulturarbetare och kändiseliten är annars första gradens lögnare och månar endast om sin karriär, medan de ständigt hasplar ur sej floskler, så vi elaka ska förstå hur goda de är.

Hon har straffats hårt av sitt bokförlag, som hon blev utkörd ifrån och inte minst av regeringen och korrekta politiker. När hon i utländsk TV berättade om hur det står till med Sveriges humanitet.

Bakom denna falska Sverigebild ljuger politiker med media som språkrör. Deras tilltänkta väljare från Afrika och Mellanöstern omhuldas rejält med skattepengar, så gamla svälter, svårt sjuka barn blir utan assistans och landet har rekord i fattigpensionärer i en eroderande välfärd.

Intervju med en uppgiven Khalil
Här intervjuar hon Khalil som arbetat flera år med så kallade ensamkommande barn. Hans personliga slutsats är att det finns inga ensamkommande flyktingbarn.
http://katerinamagasin.se/att-betala-sa-mycket-unga-friska-man-det-ar-sloseri-med-resurser/

”…En övervägande del av de som kallas ”ensamkommande barn” som kommer till Sverige är över 20 år – särskilt bland de som kommer från Somalia, Afghanistan och Nordafrika (Marocko och Algeriet) Det finns två anledningar till varför de här individerna väljer att bli minderåriga och lyckas få sin ålder sänkt med upp till 15 år. Afghaner och nordafrikaner har inga asylskäl till att stanna i Sverige. Enbart barn under 18 år som är föräldralösa får stanna i Sverige. Så det är logiskt att åldersljugandet sätts i system.”

Gamla gubbar” bredvid skolbarn.
Khalil, som har egna barn oroas över att sätta vuxna män i samma skolklass som tonåringar. I skolan tiger alla om dessa lögner, rektor, lärare och skolsköterska.
Civilkurage ingår visst inte i värdegrunden. Han har förgäves försökt att få ansvariga och myndigheter att uppmärksamma och agera mot dessa bedrägerier.

Tänk så härligt att ljuga sig till PUT, med all välfärd och om de tagit i ordentligt så trillar det in nästan 3.000 kr till i efterlevnadspension varje månad under flera år, bara genom att säga att båda föräldrarna är döda. Att de sedan återuppstår ingår väl bara i kulturen, som vi skall glädjas åt. Sedan kan både fru och barn komma i nästa migrantvåg, som migrationsverket  planerat till 150.000 under de närmaste åren.

Bor vi i ett dårhus, när svart blir vitt efter varje händelse där gatans gäng, med utländsk etnicitet, gjort djävulskap? Är en rättmätig fråga.

Nya satsningar är kaffepengar
När jag på Rapport och Aktuellt ser och hör regeringens ministrar stolt förkunnar om nya satsningar på några miljarder på sjukvård och försvar, så får jag adrenalinpåslag. Det låter alltid som de förväntar sig att vi ska ropa, tack, tack vad Ni är snälla!

Aldrig ett ord om att det invandrare, ofta andra och tredje generationens som står för den dramatiska ökningen av allehanda brott, där våldtäktsstatistiken talar sitt tydliga språk. Borde inte skolminister Anna Ekström fundera på om det är något fel antingen på skolans värdegrundslära eller på gruppens mottaglighet?

I gårdagens Rapport log hon stort och tyckte att beslutet om att varje rektor får avgöra vilka partier som ska släppas in inför skolvalet var mycket bra. Detta är regeringens melodi, beslut i känsliga frågor delegeras, så kan man skylla på andra när det går fel.

Långt över 30 miljarder/år har spenderats på majoriteten av dessa ensamkommande lögnare, (> 80 %) men aldrig ett ord om dessa enorma kostnader för HVB platser, vilket gör att andra satsningar är att betrakta som kaffepengar.

Flyktingbaronerna skrattar hela vägen till banken, tillsammans med dessa ”små” mellan 20-45 år, som ofta föraktar Svensson, som en dum idiot.

Gamla far illa, medan åldersljugande barn gullas det med
Jag erkänner att jag emellanåt är mycket tjatig, men när gamla far illa och svårt sjuka barn inte får hjälp då, blir jag mycket vred och kan inte hindra att jag låter som en upprepande papegoja.

(Därför upprepar jag igen, främst för nya läsare, vad som stod två dagar efter varandra i min lokala tidning och DN för 8 år sedan.

I Östgöta Correspondenten 2009-11-20 stod att en ensam vikarie under natten fick ansvara för 38 svårt sjuka och dementa patienter på ett vårdhem.

Dagen efter 2009-11-21 beskrev DN glatt att på ett boende i Övertårenå jobbade 20 personer i skift för att serva 26 helt friska av de så kallade barnen.)

Men nu är ”DN” ledsen, för man har rubriken att han mår väldigt dåligt. Han är det ensamma barnet, som stack en kniv i nacken på en polis under torsdags kvällen.

Hur polisen mår är oväsentligt.
http://www.dn.se/sthlm/han-mar-valdigt-valdigt-daligt/

Denna handling får nog enbart bortförklaringar eller vad värre är uppskattning av militanta, vänsterdemonstranter. Vänstern avfärdar nu vistieringsplatser som finns i København, som ett hot mot den personliga integriteten. Liv och lem hos polis och oss andra är utan betydelse, för vi tillhör ju den förtryckande, vita majoriteten.

Fler medborgare måste reagera, men troligen hade Reinfeldt en viss poäng, när han skrev om ”det sovande folket”, som signaturen ”Sören” påpekat.

Aldrig att en liten tanke kilar in i hjärnkontoret om vilka krafter som ligger bakom denna destruktiva politik?

Svaret gav signaturen ”Nordfalkesvång” i en kommentar till gårdagens gästinlägg.

”Kravlösheten” är inget misstag, det är en mycket medveten strategi av kulturmarxismen och de nyttiga idioter som lyder sina nya ideologiska gudar.”

Om svar på vilka som är dessa kulturmarxister eller vilka Gudar som ligger bakom dem, lär jag nog aldrig få under min återstående tid på jordelivet, varken av dagens eller av morgondagens regering.

Kravlöshet på invandrare, men stora krav på medborgare. Del 9

  Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 9.
Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att räkna upp fortsatta misstag, detta inlägg handlar om regeringens ovilja att ställa krav på invandrarna och deras enorma vilja att göra det på sina landsmän. Att värna om sina medborgare tycks vara helt glömt i Rosenbad, vars kravlöshet på invandrare ger nya röster, för att få sitta kvar på maktens taburetter.

……………………………………………………………………………………………………

Att inte INFORMERA och att inte ställa KRAV!
Ett väldigt stort misstag då det gäller invandringen, förutom att ha ”öppna gränser”, är att Regeringen och myndigheter INTE informerat om SVENSK LAG och de krav som Sverige har på personer som kommer till vårt land.

Ett enkelt sätt hade varit att trycka upp ett informationsblad på ALLA SPRÅK som talas av invandrare. Där det TYDLIGT finns nerskrivet vad som förväntas av de som kommit in i vårt land och tydligt berätta vad påföljden blir om någon bryter mot SVENSK LAG. Samt att den ENDA lagen som gäller i Sverige är SVENSK LAG!

Ett stort misstag har gjorts av våra domstolar, som tagit hänsyn till invandrarnas religion, och/eller kulturella bakgrund då domslutet utdömts. Vi har domstolar som helt glömt bort att ”Rättvisan är blind” och att i Sverige ska ALLA behandlas lika oavsett bakgrund.

Ett STORT misstag är att inte skriva in i Svensk lag att brott mot nämnda lagar omedelbart innebär UTVISNING oavsett asylskäl.

Oavsett om Sverige har religionsfrihet eller inte, så har Sveriges regering glömt att även Svenskar ska ha rätt till sin religion utan att bli förföljda och hotade för sin tro. Något som Regeringen struntat att informera invandrarna om.

Kvinnofrid ersätts av kvinnoförtryck
Att Sverige har Kvinnofrid och att vi inte accepterar att någon kvinna som vistas i vårt land blir förtryckt, hotad, nervärderad och våldtagen på grund av sitt kön, är ännu en sak som Svenska regeringen missat att informera invandrarna om.

Något som Svenska regeringen också missat att informera om är att vi har jämlikhet och inte accepterar förtryck, vare sig på grund av kön, sexuell läggning eller andra skäl.

Kristna värderingar
En annan sak som regeringen misslyckats med är att även om vi har religionsfrihet, så är vi ett Kristet samhälle (även om inte alla är troende kristna) och att samhället, inklusive dagis, skola, sjukvård m.m. är uppbyggt efter kristna värderingar. Något som invandrarna får lov att acceptera om de vill leva här.

Samtidigt har Regeringen INTE informerat om att invandrarna INTE har rätt att ställa krav på var de ska få bo, vilken mat se blir serverade, vilka de ska dela boende med.

En viktig sak som Sveriges regering missat att informera invandrarna om är att de har rätt att RESA FRÅN SVERIGE om de inte respekterar de regler och lagar som finns i SVERIGE:

Sveriges regering är snabb på att ställa krav på SIN EGEN BEFOLKNING, men har totalt misslyckats med att ställa KRAV på de som kommer hit och vill ha vår hjälp.

Respekt för värdlandet
KRAV på att invandrarna SKA respektera allt som SVERIGE står för.

KRAV på att de som kommer hit själva ska hjälpa till att integrera sig i vårt samhälle.

KRAV på att invandrarna ska respektera Svenska folket.

KRAV på att invandrarna ska respektera andra invandrare oavsett var de kommer ifrån och oavsett vilken religion de har.

KRAV på att invandrarna gör rätt för sig, om de bara är något så enkelt som att städa upp efter sig.

Skulle kunna göra listan mycket längre, men de flesta förstår vad jag vill ha sagt.

 För varför ska krav ställas på SVERIGES BEFOLKNING och inte på INVANDRARNA ?

SVERIGES BEFOLKNING har rätt att ställa krav på Sveriges regering.
Svenskarnas krav att kunna vistas tryggt och säkert i sitt eget land!
Svenskarnas krav att bli respekterade av de som kommer hit!

Rätten att kunna kräva att våra barn ska få fortsätta att äta den mat de är van vid i skolan och inte bli påtvingade andras maträtter.

Svenska befolkningens rätt att få utöva sin egen kultur, sina egna traditioner och få göra detta utan att behöva utstå påtryckningar från andra.

Samtycke saknas
Sveriges befolkning har inte blivit tillfrågad om de är villiga att avstå från trygghet, välfärd, social trygghet och pengar, för att uppfylla vad några få personer i samhället vill, som inte speglar befolkningens önskemål. Regeringars löftesbrott är lika vanliga efter ett val, som deras luftslott före. Då skall alla få allt, utan förklaring hur det skall gå till.

SVERIGES REGERINGS FRÄMSTA UPPGIFT ÄR ATT VÄRNA OM SVERIGES BEFOLKNING I FÖRSTA HAND.

Inte som nu bli påtvingade extrema kostnader för invandringen. Påtvingade hutlösa statslån, som vi, våra barn och barnbarn kommer att få betala med våra skattepengar.

Inte som nu bli tvingade att stå tillbaka då det gäller bostäder, jobb, vård, omsorg m.m.

Inte som nu då Regering och andra myndigheter raserar den sociala tryggheten för Svenska medborgare för att kunna bekosta en invandring som är bortom all kontroll

Inte som nu då våra gamla och sjuka får sämre vård och trygghet för att våra skattepengar används till denna okontrollerade invandring.

Inte som nu då Handikappade blir av med den livsnödvändiga hjälp de har rätt till, till förmån för invandringen. Dödssjuka barn får inte assistans, men nästan 4 miljarder går till IS-resenärer, som via skumma företag, lurar till sig våra skattepengar. Vad gör Annika Strandhall då, jo försämrar reglerna för beviljande för de sämst ställda!

Även denna lista skulle kunna göras mycket längre!

DAGS ATT SVERIGES REGERING BÖRJAR GÖRA DET DE HAR FÅTT MANDAT FÖR OCH SOM DE LYFTER LÖN FÖR ATT GÖRA!

NÄMLIGEN ATT VÄRNA OM SVERIGES BEFOLKNING OCH GE BEFOLKNINGEN VALUTA FÖR DE SKATTEPENGAR DE BETALT IN.

—————————————————————————————————————–

Tänk er en tuff ishockeymatch, där utvisning först delas ut, men så kommer domaren på att det nog är synd om spelaren som gjorde en ful tackling framför mål och upphäver den.

Uppror och tumult skulle direkt ske och domaren skulle lyftas ut av upprörda spelare och supporters. Men när det gäller utvisning av invandrare, då har regelverkets alla undantag gjort så många hål i lagen att den fallit sönder.

Det är dags att utvisa denna regering nästa år!