Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen.

Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

Sluta att kalla alla som kommer hit för flyktingar!

Här återkommer gästkrönikor Karin Ferm med ett nytt inlägg, vars budskap är att sluta kalla alla som kommer till vårt land för flyktingar. Det är inte sanning. Orsaken är främst att dupera medborgarna, så politikernas EU vänliga flyktingpolitik kan fortsätta tillsammans med karriären. Landsmännen, som tvingas betala för deras övermod, bryr de sig inte om ett dugg.……………………………………………………………………………………………………..
Ett fåtal är numera riktiga flyktingar
För det första är migranterna som invaderar Sverige inte en HOMOGEN GRUPP.
I Sverige idag finns det invandrare från drygt TVÅHUNDRA OLIKA LÄNDER!
ALLA dessa personer har INTE flytt från krig eller svält.

Majoriteten ekonomiska migranter
De flesta som kommit de senaste åren och sökt asyl är Ekonomiska migranter, som vill ta del av den Svenska välfärden, utan att anpassa sig det minsta till värdlandets värderingaroch vad ännu värre är inte ens till vår lag och rätt. De enda som kan kallas ÄKTA FLYKTING är kvotflyktingarna. Utredda av UNHCR.
Vissa har kommit till Sverige som ARBETSKRAFTSINVANDRARE, där fusket och utnyttjandet är stort, inte sällan hos  skrupelfria arbetsgivare, där också deras egna landsmän kan ingå. Människohandel, på en lite högre nivå, jämfört med gatans flickor.

Giftemål
Andra har kommit efter att ha gift sig med en svensk och alltför många flickor har tvingats gifta sig med en kusin i hemlandet. Att deras barn löper större risk för både motoriska och kognitiva skador är inget som bekymrar regeringen, med socialstyrelsen och IVO. I många andra västländer är kusingiften förbjudet, men i Sverige är vi ”snälla.” Att bokstavsbarnen ökar kan här ha en förklaring. Några av Danmarks förskolor har rapporterat om överrepresentation av impulsstyrda ungar med annan etnicitet, vilket är tabubelagt här hemma.

Flertalet av de som sökt ASYL är EKONOMISKA LYCKSÖKARE.  Dit räknas också de som passerat flera andra länder på väg till Sverige. För Sverige är INTE första säkra land! Vad gör 600 mil genom Europa, när Du kan nå fram till livstids försörjning, utan att behöva anstränga Dig ett dugg. I landet, där sunt förnuft spolats bort av värdegrunden.

Generösa bidrag
Att SVERIGE blivit så populärt att komma till är våra otroligt generösa bidrag. Gratis skola för barnen, gratis vuxenutbildning, generöst försörjningsstöd, förturer till vård, omsorg, tandläkare, bostad och pension utan att ha betalt in en krona.
Det säger väl ingen nej till?
De flesta migranter förkunnar att de valde Sverige för att kunna ge sina barn en bättre framtid, inte om förföljelse för sin tro, politiska aktivitet eller sexuell läggning. Att detta sker på bekostnad av värdlandets framtid är inget som påpekas, tvärtom. Politikernas lovsång till lönsamhet har nu fått sänkt volym, när allt fler experter förkunnar  motsaten.

Vilja till anpassning, förstörs av klanen
En del av de som kommit de senaste åren vill arbeta och göra rätt för sig, men de flesta anser sig ha rätt att leva på våra skattepengar och förakta vårt västerländska liv. Varmt stöd får de från Koranen, där lögner och svek mot otrogna inte är något problem. När människosmugglarnas utfästelser inte visar sig stämma kan ilskan bli stor och utgöra alibi till brottsliga handlingar och ökat Svenne förakt.

Politikers haveri
Problemet idag är de som inte respekterar Svenska lagar, Svenska regler och vårt sätt att leva. Men ett långt större problem är våra politiker som låtit det ske, med stöd av en mindre grupp vänsteraktivister. Behov av invandrarröster är orsaken till denna låt gå mentalitet.

Majoriteten av oss har tvingats till tystnad av vänsterliberal media, vars snyftreportage får allt mindre genomslag, när fler av oss inser orsaken till att samhällets åtaganden fallerar. Gamla mormor får ingen plats på sjukhemmet, sonen kan inte flytta hemifrån, dottern kan ha utsatts för våldtäkt och Du själv kan få en smocka om du säger till dessa lättkränkta gossar för deras djävulskap och Din fru får ingen behandling för sin cancersjukdom i tid för att rädda sitt liv mm.

Nu finns det tre kategorier av medborgare:
-Den första gruppen är mycket välbeställd och bor i skyddade zoner och stöter aldrig på några invandringsrelaterade problem. De är nära allierade med makthavarna och förkunnar sin mångkulturella godhet, som i praktiken innebär billig arbetskraft och ökat Rot och Rut avdrag till sina inflationsbetalda gamla villor.
-Nästa grupp är hårt luttrade landsmän som både privat och under sitt arbete stöter på invandringens baksida, men tvingas hålla tyst, så de inte riskerar jobbet och utfrysning socialt.
– Den tredje gruppen är medborgare, som  klart ser orsak och verkan, de håller inte tyst och förkunnar sin övertygelse främst på nätet. Många tillhör gruppen pensionärer, som har växt upp och ”fått arbeta och göra rätt för sig” med modersmjölken. Vi sörjer över att tidigare generations slit förslösas på lyxmigranter och ser med oro på våra barn och barnbarns framtid.

Mer om detta skriver en anonym följare till Arnstbergs&Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” https://mail.google.com/mail/#label/Arnstberg/15f8dc4eaab0ff67

Missbruk
Invandrare som bryter mot lag och rätt, missbrukar den ”MULTIKULTUR” och ”INTEGRERING” som Sveriges regering införde helt i strid mot FNs Flyktingkonvention och utan att låta sina uppdragsgivare, medborgarna att få tycka till. Bara för att i Palmes anda få glänsa med att förvandla det lilla obetydliga landet till en humanitär stormakt.
De migranter som vill arbeta och assimileras in i den Svenska kulturen och har riktiga asylskäl skall självklart få stanna, men denna strävan stoppas lätt i alla förortens no go zoner, där sharialag råder i praktiken, medan regeringen blundar.

Utvisning
De grovt KRIMINELLA måste direkt tvingas att lämna Sverige, liksom de som ej har asylskäl.Tillståndet i deras hemländer, skall inte vara en fribiljett till automatiskt uppehållstillstånd.  Helt i strid med förslaget som asylaktivisten Anna Lundberg skickat till regeringen. Vilken härlig bakdörr hon öppnat till detta lyckorike!

Kvala in till välfärden
Fanns tidigare hos moderaterna som förslag, men det tycks ha dunstat bort i kölvattnet av Ulf Kristenssons trosvissa budskap, att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, men att sno deras gamla förslag går mycket bra. Han måste nu fjäska, så inte Björklund och Lööf kravlar sig upp och blir sittande i statsministerns knä.
För att göra Sverige mindre attraktivt och för att rädda den Svenska välfärden MÅSTE myndigheterna ställa krav på migranterna INNAN de får full tillgång till hela vår välfärd. De måste då ha uppfyllt vissa elementära KRAV.

Minska bidragen
Ett första steg är att minska bidragen till ett absolut minimum för de som inte anstränger sig ett dugg, för att själva skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Där måste det finnas en tidsgräns som de ska ha gjort detta på. SFI kurser kan i dag få pågå under åratal, för då är de borta ur arbetslöshetsstatistiken.
Att ställa krav i Sverige på migranter har varit lika med rasism och främlingsfientlighet.

När det gäller svenskfödda, som är arbetslösa, sjukskrivna eller i ekonomiskt trångmål, då finns inga spärrar för varken FK eller AF, när det gäller piska.

Tisdagens demonstration i Umeå den 7 november för lastbilschauffören, som blev uppmanad att söka nytt jobb med sin skadade hand under sin rehabilitering, bådar gott. Folk måste protestera mot elitens politiker, där liten skillnad råder i praktiken mellan regeringens agenda och den opålitliga alliansen.

Läsare som är intresserade av statistik om landets befolkningssammansättning kan själva studera denna länk, där alla religioner är representerade, med övervikt för islam.”

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/

Leif Östling slog huvudet på spiken

I detta gästinlägg förtydligar Jan Ivarsson, politiskt obunden, sin kommentar från den 7 november. I söndagens extrainsatta Uppdrag Granskning från den 5 november uteblev önskad reaktion, när Leif Östling ställdes i skamvrån för att han inte betalade mer skatt än han behöver.
Har även Josefsson börjat springa regeringens ärenden?
………………………………………………………………………………………………….
”Leif Östling är en av landets mest framstående industrimän. Han har lett ett världsföretag i Sverige som sysselsätter många skattebetalare. Sådana personer skall vi vara rädda om. Hans fråga om vad han får för skatten riktade uppmärksamhet på välståndets förfall, trots att landet redan har världens högsta skatter. Det är på tiden att någon med hög samhällsställning ifrågasätter det höga skattetrycket. Svenska regeringar delar ut allt större del av skatterna till andra än landets invånare som betalat skatt.

Östlig har betalat sina skatter i Sverige och i andra länder. Ingen har påstått annat!
Det han kritiserats för är att han liksom minister Margot Wallström inte betalat all skatt i Sverige utan en del i andra länder bl. a. för inkomster han haft där. Blir nästa moraliserande att högavlönade svenskar i kommuner med relativt låg skatt bör betala skatt som i högskattekommuner?

Det media skriver upprört om är att folk inte betalar mer skatt än regelverket kräver. Vem gör det? Wallström (S) gjorde det inte.

Det finns anledning att ständigt se över skattelagstiftningen så att få kan kringgå den. Lagstiftning är som tak. De måste ständigt ses över för att inte läcka. Om underhållet är dåligt uppstår läckor. Då kan vi inte skylla på regnet. Om en regering anser att skattelagstiftningen läcker får regering se till att ändra lagarna och arbeta för samordning med andra länder. Om media är missnöjda med lagstiftningen bör de vända kritiken mot politikerna, inte mot de som följer gällande lagar.”

https://newsvoice.se/2017/11/07/leif-ostling-vadfanfarjag/

……………………………………………………………………………………………

I slutet på programmet satt finansminister Magdalena Andersson och antydde med darr i stämman att Östling var en ful typ, som undanhöll vården, skolan och pensionärer sina pengar, som de så väl behövde.
Varför har inte regeringen funderat på att lägga förslag som gör laglig skatteplanering olaglig? Exakt som Jan Ivarsson påpekar i sitt inlägg.
Varför inte först sopa framför partiets egen dörr, där utrikesminister Margot Wallström under sina EU år, drog in 23,5 miljoner efter skatt, pengar som inte beskattades i Sverige?
Snålheten segrade tydligen över visdomen, när hon ansåg sig behöva en nästan gratis lägenhet från Anneli Nordström i Kommunal.
Wallström har redan tryggat sin pension genom sina välbetalda uppdrag i FN, EU och som finansminister. Hon får en månadslön på nästan 100.000kr efter skatt livet ut!
Inte konstigt att partiet lockar, mediokra förmågor.
Mobbingen flödar nu från Rosenbad, där Löfvens och hans ministrar tävlar i upprördhet, men jag tror att många medborgare bara ser en uppvisning i skenhelighet, dessvärre också från alliansen.

Yttrandefrihet bara för vissa?

Minns Ni att gästkrönikör Olle Ljungbeck  för några år sedan hade blivit anmäld av riksdagsledamot Elin Lundgren (s) när han stod på torget i Gävle med ett plakat till stöd för utsatta kvinnor.
Detta tolkade EL som hets mot folkgrupp och anmälde, men åklagaren gav efter ett par veckor besked att ingen olaglighet hade ägt rum.
Men hon gav sig inte, för några veckor sedan anmälde hon åter, att texten på skylten var hets mot folkgrupp, men då ignorerade polisen henne. Däremot fick hon uttala sig oemotsagd i lokaltidningen.
Kanske kände hon rädsla för att torgbesökare skulle associera till invandrare och det räckte för att hon åter skulle gå till aktion?
Eller väntade hon beröm från högre ort?
Gefle Dagblad lät endast hennes stämma komma till tals, utan att kontrollera sanningshalten i hennes uttalanden.
Tidningen glömde helt bort konsekvensneutralitet.
På många redaktioner är det viktigare att hålla sig väl med makten och ”då offras den lilla människan lätt.”
Det händer att journalistens/redaktionens egen ideologi med filtrering och vinkling tar överhanden.

Wikipedia ”Ordet "konsekvensneutralitet" myntades av Erik Fichtelius när han var Ekochef i mitten av 1980-talet. I boken ”Vad är en nyhet?” skrev han "Är nyheten sann och relevant, alltså viktig för publiken, så ska den publiceras oavsett om det är bra eller dåligt för en viss stat, politiker eller affärsverksamhet. Reportern ska inte ha som avsikt att uppnå en viss effekt eller politisk åtgärd med sin rapportering."

Med många ???

…………………………………………………………………………………………………

Läs brevet från Olle Ljunbeck till tidningen:
”Anna Gullberg, m fl Gefle Dagblad

Kan Ni själva se Er i spegeln utan att rodna?
För några år sedan blev jag handfast avhyst från Stortorget efter att någon till polisen anmält att det stod en man och hetsade mot folkgrupp och hädade.
Efter ca 14 dagar fick jag tillbaka beskedet från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon som helst olaglighet.
Trots detta skrev GD dagen efter att en man som hetsat mot folkgrupp etc blivit avförd från torget.
När beskedet från åklagaren kom gjordes ingen rättelse.
För några veckor sedan anmälde riksdagsledamoten Elin Lundgren till polisen att jag med min skylt hetsade mot folkgrupp.
Dagen efter fick hon berätta om detta för GD och fick det infört i tidningen. Det sades inget om att hon rusat till polisen utan att först ta reda på om jag gjort mig skyldig till något straffbart.
Hon beskyllde mig också falskeligen för att tidigare vara dömd för hets mot folkgrupp, trots att jag under mitt snart 86-åriga liv aldrig vare sig dömts eller straffats för någon slags oegentlighet. Några dagar efter att Lundgren fått framföra sina lögner i GD blev jag uppringd av en medarbetare på tidningen för en intervju. Jag gick med på detta i tron att jag skulle få förklara verkliga förhållanden.
Men icke!
Någon intervju sändes inte, som för allmänheten hade kunnat klargöra att jag höll mig inom grundlagens ram. Jag kan inte se det på annat sätt än att GD vill hålla sig väl med makten och då hänsynslöst offrar den enskilda människan.
När en tidning har nått ett sådant förfall måste man ställa frågan.
Har Sovjetunionens och DDR.s ” mediapolitik” nu också blivit Sveriges?
Någon så grov avvikelse från vad som kan anses vara hederlig journalistik har jag aldrig tidigare råkat utför.

Utan högaktning !
Olle Ljungbeck, Gävle”
…………………………………………………………………………………………………

Är det ett angivarsamhälle med DDR media som är i antågande?

Olagligt eller oetiskt är frågan?

 Uppdrag Gransknings stora avslöjande
Först tänkte jag att något världsomvälvande hänt, när Uppdrag Granskning knuffade ut ”Babel” från bästa sändningstid i söndagens SVT2 sändning, den 5/11.
På sociala medier dagarna innan byggdes stämningen upp med att Uppdrag Granskning sänder extra på söndag. Det här vill Ni inte missa stod det.
Efter sändningen tyckte nog många inklusive jag själv att vi borde ha gjort det.

Paradisskandal efter Panama
Skandalen med penningtvätt i Panama har ersatts av Paradisen, där journalister i ett västligt nätverk leker Sherlock Holmes. Visst, de avslöjar brevlådeföretag, penningtvätt och allsköns skattefiffel från näringslivets höjdare, men sedan händer ingenting.
För hur skall det kunna göra det, när höga politiker är lika involverade i denna ljusskygga verksamhet, som i Sverige omfattar ca 2000 välbeställda.
Upprörande är att 43 miljarder varje år därmed undanhålls i skatt, men flertalet av transaktionerna med lagren av brevlådeföretag och Offshore sektorns kreativitet är ju oftast legal skatteflykt med välkända kryphål för politikerna, som nu spelar upprörda.

Trumps USA i skottgluggen
Stor uppmärksamhet ägnades åt USA:s handelsminister Wilbur Ross gashandel med Ryssland, där Putins svärson tjänade storkovan genom rederiet ”Navigator” tillsammans med de ”Grå Oligarkerna” som står Putin närmast. Allt under bolagsnamnet ”Sibur”, som Ross hävdar aldrig stått på sanktionslistan.

Tyvärr är inte Rysslands makthavare ensamma om att belöna de sina. Detta belöningssystem äger rum lika frekvent här hemma, med utnämningar och uppdrag för poster där kompetens saknas, men där lojalitet finns i övermått. Tomas Boströms missade landshövdingspost, är väl en liten miss i regeringens arbete.

Enligt en hög uppsatt Obama vän hängde nu handelsministern lös, då Ross själv brutit mot sanktionerna mot Ryssland, efter deras insats eller angrepp (beroende på ingångsdörr) på Krim. Sanktioner är endast alibi för politikers handlingskraft, men ger föga verkan på sikt, mer än att medborgare får betala dyrt.

Sammanträffande?
Konstigt hur DN och SVT med extrainsatt Uppdrag Granskning och i Agenda samma söndag lyckades få strålkastarljuset att samtidigt riktas mot den avskydde Donald Trump.
Efter 10 sidors läsning i DN om föraktet över alla presidentens utspel, blev jag mycket trött. Journalisternas ringaktning hade nu fått en ny målgrupp.
Nu var det miljonärerna i Floridas Palm Beach, som var ”bad guys” inte Hillary Clintons ”desorable people” dvs. beklagansvärda och eländiga dumskallar i mellan västern. Nu kröp det fram att 2/3 av Trumps väljarkår bestod av välbeställda amerikaner och inte av det föraktfulla uttrycket ”white trash.”

Olagligt eller oetiskt?
Jag tyckte Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, håll i Er nu, svarade bra
på  journalistens indignerade frågor i Uppdrag Granskning.
Varför skall jag betala mer skatt, än jag behöver?
Många av oss ställer nog samma fråga. Skillnaden är bara att den vanlige löntagaren har små avdragsmöjligheter och fattigpensionärerna har inga, därför nitas de till ordentligt med extraskatt. Pensionärer har heller ingen strejkrätt, vilket gör dem till lockande skatteobjekt.

Mager pension
Kanske Refuges Welcome kraften hos dagens unga skulle dämpas en smula om de insåg vilket liv som väntar med 40 % av lönen i pension? Pensionsgruppens arbete lär nog ta tid, hur de skall krångla fram vettiga pensioner, som går att leva på utan besök till soppkök, begriper jag inte.
När inflödet av invandrare och anhöriga till de gamla bara fortsätter och försörjningsbördan ökar.
Tänk att kunna få allt Gratis under hela livet, utan att bidra med en krona, då är det inte konstigt att migranter hoppar i en rankig gummiflotte för färd över Medelhavet mot landet där inga krav på  anpassning får ställas.

Inställda operationer

Här återkommer Jan Ivarsson, politiskt obunden, med en gästkrönika som handlar om en sjukvård i kris. Nu skriver ändå media om problemen (politikernas utmaningar) men aldrig, aldrig en analys av dess bakomliggande orsaker. ”Svenskarna måste nu välja mellan välfärd för andra eller för egen del” med de orden avslutar skribenten sitt inlägg. Vi är många som håller med.
…………………………………………………………………………………………………

”Var fjärde operation ställdes in på Danderyds Sjukhus enligt nyheterna i TV4 lördag morgon den 4 november. Det sas inget om orsaken och det var väntat. Det blir att gissa, våga tala om det och ta emot kritik.

Kan orsaken vara så här?
Befolkningen har ökat och medfört ökat behov. Utrotade sjukdomar som TBC har återkommit. Vården belastas med skottskador, knivskärningar och våldtäkter i världstopp som vi tidigare varit förskonade från. Gruppvåldtäkter förkom inte innan Sverige förklarades vara ett mångkulturellt samhälle.

Ökad arbetslös befolkning kräver mer bidrag som tas från andra områden. Det är inte möjligt ens för en socialistisk regering att höja skatterna annat än med några procent för migrationens behov. Skattehöjningar minskar dessutom det folk får kvar i plånböckerna och därmed intresset för vidareutbildning och övertidsarbete. Alla andra områden måste barskrapas. Därför har landstingen inte råd att betala löner så det blir attraktivt att jobba i vården. De får även dra ner på dyra mediciner. Avdelningar står tomma och operationer ställs in. För det har en majoritet av väljarna röstat, men inte insett konsekvenserna.

Rösta annorlunda!
Så yttrar sig Sveriges kollaps som följd av migrationspolitiken. Vi kan endast ändra på detta genom att rösta annorlunda. Genom att överge partier som driver välgörenhet för utlänningar på svenskarnas bekostnad. Svenskarna måste välja mellan välfärd för andra eller för egen del.
……………………………………………………………………………………………………

Det är numera inte bara på akuten som förortens skadade gängmedlemmar löper amok, med sina maffiavänner. När rehabilitering sedan krävs så kan dessa gossar terrorisera en hel avdelning med sina och familjens ohemula krav på uppassning. Larm är vanligt på kliniker, andra patienter kommer i kläm, när arbetsmiljön gör att många vänder i dörren.
Ta genast bort förturer med privat vård för alla riksdagledamöter.
Låt dem få sitta i timmar och vänta på SÖS akuten och i månader under hopplös väntan på cancerbehandling, allt medan kroppen förtvinar. Kanske en strimma insikt skulle komma på dödsbädden om vad de orsakat med sin öppna hjärtans politik, innan det egna hjärtat slutat slå.

Sten Larnhoft
, geriatriker, punkterar politikernas och media lögner om att vi behöver nyanlända i sjukvården, då vi blir allt äldre. Han skriver i en debattartikel i Gp att det inte är de äldre, utan de nyanlända som orsakar budgetunderskotten i kommunerna och orsakar allt sämre vård/omsorg för de gamla.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/skyll-inte-v%C3%A5r-d%C3%A5liga-ekonomi-p%C3%A5-de-%C3%A4ldre-1.4793159

Från rehabilitering till försäkringskassan är steget inte långt. En observant vän skickade dessa länkar.
Den första handlar om ”Sjukförsäkringen, en trygghet i upplösning,” vilket  försäkringskassan tolkar som att de ”gör bättre och mer enhetliga bedömningar.”
Vilket innebär att en timmerbilsförare med skadad hand i bandage, under rehabiliteringstiden förlorade sin sjukpenning med uppmaning att söka nytt jobb!!
Den andra länken uppmanar till deltagande för en manifestation i morgon den 7 november.

http://sverigesradio.se/kluvetland
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1693506954054951&id=393367820735544

Regeringen gör som vanligt vältrar över verkställandet av migrationens framtvingande besparingar på andra, som skattebetalarna dyrt får betala. Regeringen innehar numera  världsmästerskap både i hyckleri och förräderi mot sina landsmän.

Veckans händelser i flyktingpolitiken

”Kostnaden för flyktingmottagande i Sverige är dubbelt så hög som FN:s budget för hela världens flyktingar. För hälften av Sveriges asylmottagningskostnader hade vi kunnat hjälpa hela världens flyktingar” Hans Rosling. 

Uppehållstillstånd till alla
Detta är inget som bekymrar varken regeringen eller dess utredare asylaktivisten Anna Lundborg. Hon fick uppdraget att utreda hur invandrare som fått avslag på sin uppehållsansökan och inte kan utvisas till hemlandet skall handläggas.

Självklart blev svaret permanent uppehållstillstånd!
Vilken härlig signalpolitik till alla världens lycksökare, riktiga flyktingar med asylskäl utgör numera ett fåtal. Det är främst unga män som fått det bättre i Afrika, till exempel från Kongo, Nigeria och Marocko, men som snabbt önskar få Europeisk standad, enligt SVT:s utrikeskorrespondent Erika Bjerström. Chansen till asyl är mycket små.

Så här skrev Anna Lundborg i en krönika som hon tidigare skrivit för organisationen Refugees Welcome:
”Jag ska undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Först är jag lite tveksam till att tacka ja, kan min självständighet som forskare bli lidande? Så tänker jag på Aras och andra i hans situation. På våra samtal. Och på hur jag i många år haft privilegiet att få undersöka, försöka förstå. Utredningen kan vara ett litet sätt att ge tillbaka.”

Att ge tillbaka för vad då?

Vänsterns kvinnor förnekar sig aldrig och jag måste erkänna att de är ärliga med sina ambitioner oavsett om de förverkligas i hemmet eller i forskarbåset.

Mitt förslag till regeringen, när det gäller anlagda bränder, låt kända pyromaner få sköta utredningarna eller varför inte belöna dem med att få bli brandchefer!

Stenrika advokater
En som är mycket glad över detta förslag är advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg, som konstaterat ”Humanism kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd.”
Men motsatsen gäller för hennes medlemmar, som blivit stenrika på alla asylärenden, då kostnaderna för oss skattebetalare skenar med alla överklaganden.

Nordiska Rådet faller inte för statsministerns bortförklaringar 
Trist för statsministern att på Nordiska Rådets möte i veckan, få höra hur hans humana land blivit ett avskräckande exempel, beträffande flyktingpolitiken, trots hans förtörnande bortförklaringar. Så skönt att höra att Nordens maktelit kommit till samma slutsats, som vi andra gjort, som konstaterat värdegrundens olika värden sedan många år.
Sverige utgör nu en säkerhetsrisk för andra länder med sin import och export av terrorister och med välkomnande signalpolitik.
Löfvens ministrar förkunnar om förlängda gränskontroller, men de nämner inget om den enorma anhöriginvandringen som väntas.

EU toppmöte i Göteborg
Statsministern trivs nog bättre bakom Angela Merkel och hoppas nog på upprättelse under EU toppmötet i Göteborg den 17 november, där han och EU kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är värdar. Under september klämde denne denna lömske man ur sig:

Jag uppmuntrar också alla länder att gå med i bankunionen” och fortsatte
”EU behöver en europeisk ekonomi- och finansminister för att koordinera alla finansiella instrument i unionen.” 

Nu får vi be vår Herre att statsministern håller sin tunga i styr och inte lovar bort vår krona i  humant övermod. Min önskan är att han tvingades rabbla ”Folket är mina uppdragsgivare” minst 25 ggr varje dag!

Byt valspråk!
Är mitt förslag till ärkebiskop Antje Jackelén.
Nu har det åter utropats av en IS-sympatisör i New York, när att han klev ur sin skåpbil, efter att med den ha dödat 8 personer och skadat minst 11 andra oskyldiga.
Borde hon inte tröttna på att hennes islamfriande och skamliga valspråk används i parti och minut, när Koranens krigare mördar otrogna?
När president Trump förordar dödsstraff för dessa mördare, så misstänker jag att hon kan protestera med moskéns imamer.

Fridolin förvandlar alla elever till krockkuddar
Det är med största självövervinnelse, som jag inte stänger av TV:n, när skolminster Fridolin visar sig. Nu vill denne mästare i samhällsförstörelse förvandla svenska skolbarn till krockkuddar. Ett utmärkt redskap för att dämpa sociala problem, som hans muslimkramande parti ställt till med.

Han draperar regeringens förslag, om att alla skolor måste ta emot invandrarelever, med rättvisa och allsidig social sammansättning. Vackra ord, men samma ljug som vanligt.
Regeringens målsättning är att offra allt fler av medborgarna, med sin följsamhet till globalisternas agenda med valutaspekulanten och värsting miljardären Soros i spetsen.

Att i stället kunna hjälpa alla världens flyktingar för hälften av våra asylkostnader ingår inte i deras humana värdegrund!

Snälla medborgare vakna och se igenom hela 7 klöverns dimridåer!
Handlingskraftiga ord i teorin, men i praktiken fortsätter allt som förut. Effekten av Ulf Kristenssons smekmånad kan avta, när ingen förändring äger rum.

Länkar i kronologisk ordning till inlägget:
https://samnytt.se/anna-lundberg-ville-oppna-granser-blev-statlig-utredare-om-migration/

https://samnytt.se/sveriges-migrationspolitik-avskrackande-exempel-nar-nordiska-radet-sammantradde/

http://www.friatider.se/tta-d-da-i-terrord-d-i-new-york-terroristen-skrek-allahu-akbar 

– https://www.svd.se/ror-inte-vara-barn-fridolin

PS.Signaturen ”Peter” sammanfattar inläggets händelser i sin kommentar den 2 nov:

”Sverige har gått sönder” sade Stefan Löfven inför valet 2014, och det är sant. Sverige har gått sönder undan för undan i 30 år och går sönder mer och mer för varje dag.
Ett enormt arbete skulle behöva sättas in för att stoppa alla tokigheter som idag existerar i samhället, men inget görs.
Den första och enskilt viktigaste åtgärden är naturligtvis att sluta fylla på, när det svämmar över, men detta kommer inte på fråga. Prata istället om att förbättra integrationen, det har man hållit på med i 20 år samtidigt som utanförskapet hela tiden ökar.” DS.

Har vi redan passerat ”1984” och ”Fahrenheit 451”?

Har vi redan passerat ”1984” och ”Fahrenheit 451”?
 Är frågan som gästkrönikör Olle Ljungbeck ställer, efter omläsning av en bok, som förskräcker. Boken har kuslig aktualitet med dagens samhälle, där medborgares mentala muskler förtvinar av allt skräp, som produceras i böcker, radio, filmer och SVT. Allt lättillgängligt via ett knapptryck bort.
………………………………………………………………………………………..

Omläsning förskräcker
I tidig ungdom läste jag bl a ”Fahrenheit 451″av Ray Bradby. Det är nu ca 60 år sedan. Av en tillfällighet såg jag en notis om boken i en av våra dagstidningar för någon vecka sedan.

Jag blev nyfiken och funderade på om jag såg på boken i dag på samma sätt som då jag var ung. Jag besökte därför biblioteket och lånade den. 

Boken blev en överraskning för den påverkade mig i mycket högre grad än när jag läste den som ung. Jag antar att jag då såg den som en science fiction.

Dåtidens science fiction är nutidens verklighet
När jag nu läste den för någon vecka sedan slog det mig att den ju i mycket skildrar dagens verklighet.

I boken rycker brandkåren ut för att bränna böcker. Vad som skiljer framtidens brandmän från dagens, är att de inte släcker bränder. De startar dem. Deras främsta uppgift är att bränna böcker, som i framtiden blivit olagliga. Detta sker visserligen inte i dag. Däremot undanhåller politiker och medier sanningar som kan väcka eller störa folket.

Medborgare förtvinas
De sidor som berörde mig mest var sidorna 80-81 i mitt utgivningsexemplar av boken. Ja dessa sidor inte bara berörde mig. De chockade mig. Därför att de kunde varit skrivna i dag.

Författarens skildring är i dag ett mycket mer tankeväckande framtidsscenario där teknologi och massproducerad ”kultur” har fördummat och förslöat människorna. Boken visar på ett samhälle där människornas tankeverksamhet avstannat för allt som rör det verkliga livet. Men också där staten och medierna medvetet söver människorna och aldrig ger dem sanningen om nuet och dess verkliga problem. Människorna är inte längre intresserade av naturen, meningsfulla diskussioner, samhällsdebatter, litteratur, teater etc. I den mån de förstnämnda förekommer liknar de mest shower.

Boken är mycket aktuell.
Det är bara att se på TV, lyssna på radio, läsa tidningarna, följa nöjes- och ”kulturlivet” men också politikernas och mediernas förljugenhet. Allvar är ett okänt begrepp. Det har ersatts av flabbande, raljerande och ”skämt” under midjan. Almedalen är ett lysande exempel. I stället för att presentera medborgarna genomtänkta och goda, realistiska förslag för framtiden munhöggs och raljerade man. Efterdebatterna var mer show än seriösa diskussioner.

Lättsmält trams ersätter ansträngning
Citat ur boken ”….. Om regeringen är ineffektiv, tyrannisk etc så är det bättre att den är allt det där, än att folk funderar över det.
Frid, Montag. Ge folket tävlingar som de vinner om de kommer ihåg texten till en välkänd sång eller namnen på huvudstäder eller hur mycket majs man odlade i Iowa förra året. Proppa dem fulla med likgiltiga data, stoppa så mycket ´fakta´i dem att de storknar, men samtidigt tycker att de är fyllda av kunskaper.
Då tycker de att de tänker, de får en förnimmelse av rörelse utan att röra sig. Och
de blir lyckliga, därför att fakta av det slaget är oföränderliga.
Ge dem inte opålitliga, hala ämnen som filosofi, sociologi, en verklighetsbeskrivning av samhälle och samhällsproblem att grubbla över och förbinda saker med. Varje man som kan plocka sönder en TV-vägg och sätta ihop den igen, och det kan de flesta män nu för tiden, är lyckligare än den som försöker beräkna, mäta och få jämvikt i världen, vilken inte kan bli vare sig mätt eller bringad i jämvikt, utan att komma människan att känna sig bestialisk eller ensam.
Jag vet, jag har prövat på det; åt fanders med det. Så hit med era klubbar och parties, era akrobater och trollkarlar, era våghalsar, reabilar, motorcykelhelikoptrar, ert sex och era narkotika, mer av vad som helst som har med automatiska reaktioner att göra. Om pjäsen är dålig, om filmen är intetsägande, om leken är tråkig så ge mig ett terminstick bara. Och då tror jag att det är pjäsen jag tycker om fastän jag bara reagerar för en mekanisk retning. Men det gör detsamma. Jag tycker om rejäl underhållning.”

Fördumningsplan?
Följer man i dag medierna som TV, Radio, tidningarna och en stor del av litteraturen och det som betitlas som kultur kan man tro att det finns en plan för att söva och fördumma människorna så att de glömmer verkligheten och dess problem.

Radio och TV placerar ”små”-flickor/pojkar som programledare där deras okunskap om ämnet många gånger är total. De saknar såväl akademisk som allmänbildning. Humorn är död. När Sveriges roligaste man skall vara rolig kör han en låtsaskuk i magen på Lill Lindfors!
Med Hasse och Tage dog humorn.

Den ”litteratur” som tagit över och massproduceras består i huvudsak av detektivromaner. Vi har slutat att lära våra barn att läsa. Inte minst orsakas detta av bristerna i skolan.

Vill man vara riktigt drastisk kan man med fog påstå att kulturen är död. Den har ersatts av jippon, trams, okunskap och en brutal kommersialism och reklam.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

……………………………………………………………………………………………………

Detta inlägg tror jag uppskattas av signaturen ”Sören” som i kommentarer till tidigare inlägg varit inne på samma tankar. När de mentala musklerna inte möter motstånd, finns ingen utveckling.
I dag pågår utrensningar av de renläriga på vissa bibliotek, Pippis pappa negerkung, Lilla Hjärtat och Tintin är bara några exempel på ”rasism” och Tino Sanandajis bok ”Massutmaning” blev bojkottad på en vissa bibliotek.
Det som skrämmer mig är att det är en vänsterliberal minoritet i samhället som förtrycker majoriteten med skrämsel, utfrysning, svartmålning, indoktrinering och hot om anmälningar.

 

Upprepning om landet i fritt fall

Från min syster:
”Det förvånar mig att inte någon ställer frågan, inte ens Josefsson.
 Vem försörjer dig med sjukvård, bostad, skola, kläder, mat…..?
Hur länge ska svenskarna betala för dig?
Vad gör du för landet som försörjer dig?
Nej, aldrig händer detta!
Aldrig ett program om invandringens kostnader, kriminalitet och våldtäkter.
Varför ska vi som betalar ständigt föras bakom ljuset?”

Prövning för professionaliteten
Redan under min yrkestid fick jag anstränga mig för att vara professionell i mötet med både gamla och nya patienter. Jag blev ofta upprörd över dessa skenande orättvisor. Kravlösheten mot många besökare med annan etnicitet och kravfylldheten mot svenskfödda, som jobbat och slitit under hela sitt liv, trots stora funktionsnedsättningar förargade mig.

Patientminnen
Många  livsöden  fastnade i minnesbanken, inte minst under de sista 12 åren från gamla poliodrabbade patienter.

Den gamle rallaren, som hade byggt järnväg i Norrland, med sin helt förlamade polioarm fastbunden med en rem runt kroppen. Med friska armen bar han under många år slipers utan en tanke på sjukskrivning. Vid undersökning fann jag fördjupning rakt in i överarmsbenet (humerus) och fick förklaringen ovan.

Eller om den åldrade kvinnan som berättade att hon tvingades till grovstädning och samla burkar, när hennes postpoliosyndrom inte var känt i början av 80-talet. Trots sin trötthet, muskelsvaghet och dåliga ork tvingades hon ut i ur och skur för att få mat på bordet, vilket bidrog till att hon vid besöket var rullstolsbunden. Henne diagnos var då SVBK (sveda-värk-bränn kärring) som sedan blev borttagen.

Enklare att vara snäll än professionell
Då fick jag anstränga mig för att lugnt förklara för den arga bidragssökaren att funktionsbedömningen inte gav underlag för intyg om bilstöd, assistans, parkeringstillstånd,, sjukskrivning, handikappersättning …. För att ibland få höra att jag skulle anmälas för främlingsfientlighet, när jag endast skötte mitt jobb.

Tyvärr har allt för många anställda backat i samhället, för att göra det enkelt för sig och sällat sig till ”änglakören.”

Dessa öden och otaliga andras är inget som uppmärksammas i dagens media, där råder främst känslosamma reportage om afghanska förvuxna barn, som skall utvisas, med stöd av sina historielösa supporters.

Troligen har MSM:s journalistkår läst den Sorosfinansierade regelboken, om hur artiklar och reportage om invandringens berikning skall skrivas. Där skall bara det positiva lyftas fram och alla invandringens prövningar skall utelämnas eller förnekas med ”Fake News.”

Tänk om dessa medelålders kvinnor, som protesterar mest mot utvisningar, kunde skänka en tanke till sina mor- och farföräldrar som slitit ihop till landets välfärd, som nu förslösas på andra, som inte skall vara här.

Politiker vägvisare till kravlöshet
Vägvisarna har varit naiva och fega politiker, som vet vad EU rekommenderat och vill förstärka varumärket om landets världsmästerskap i humanitet, vilket ofta ger god utdelning både i plånboken och i karriären.

Reinfeldt var dock inte naiv under sin tid som statsminister. Han var slugt beräknande med sitt vänsterprassel med muslimkramande miljöpartister, som öppnade landets dörrar på vid gavel för både riktiga flyktingar, välfärdsmigranter, kriminella och terrorister.

Bättre liv fick alla, retroaktiviteten flödade beträffande föräldraförsäkring och barnbidrag, som vår feministiska regering nu yrvaket tvingas inse, fjättrar invandrarkvinnor vid spisen.

I dag glänser nyanlända förbi de som stått åratal i bostadskö och kan få bostadsrätter, nybyggda lägenheter allt skattefinansierade. Jämlikt och bra, enligt arbetarrörelsens nya filosofi, som garanterar pålitliga röster genom aviseringslagen. Två års regeln kan Ni glömma förkunnar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sturskt till förtvivlade kommunpolitiker.

Polisskjutningar fördöms utan förklaring
Nu sitter politiker och offentliga makthavare, som hönor på en pinne och ropar att rävens angrepp i hönshuset är avskyvärt, grymt och hänsynslöst och måste bestraffas. Ingen vill se att hönshusets nät är trasigt, när räven myser och smyger ut och in. Tuppen har övergivit sina hönor och vill helst frottera sig med stortupparna i EU, som fjädrar upp sig i vrede över östs kollegor som skyddar hela hönshuset med förstärkt nät.

Ständig upprepning
Nej, vi kan inte förvänta oss att någon journalist ställer min systers frågor. Det måste fler medborgare börja ställa till sig själva. Tyvärr först, när de och deras närmaste drabbas.

För ”gamla” läsare kan det kännas, som om jag endast upprepar mig om tillståndet i landet. Vilket är sant, men kanske att några nytillkomna kan finna svar i kommentarer och i länkar  även från Svenska Dagbladets och Göteborgspostens ledarskribenter och från lokala tidningar.

Tyvärr får jag fortsätta med gamla upprepningar i nya skepnader.

Medias manipulering och skandalglömska!

Manipulerade av media som vanligt!
”En SKANDAL att media inte fortsätter bevaka Regeringen och Sveriges Myndigheter och de skandaler, som de ställer till med!” skriver Karin Ferm i denna gästkrönika, underbyggd av många länkar.
Media tröttnar fort, när alla regeringens skandaler avslöjas. Engagemanget med hjärtknipande artiklar om utvisningshotade afghanska barn, dvs. män avtar däremot inte.
För manipulering är att känt maktmedel i alla tider.
…………………………………………………………………………………………………….

Medias manipulering
”Skriverierna, medias och politikernas uppmärksamhet kring vad som från början var en liten demonstration, som vänstern startat till förmån för några unga män från Afghanistan är en konsekvens av den MANIPULATION som vi alla blir utsatta för!
Skulle inte media varit framme och rapporterat hela tiden skulle denna ”lilla” manifestation ha runnit ut i sanden efter några dagar! 
Istället matas vi med rapporter därifrån hela tiden och politiker springer där för att visa att de fortfarande är ”politiskt korrekta” för att locka till sig väljare!

Avledning och nedtoning är receptet!
Kulturmarxisterna visste precis vilka knappar de skulle trycka på för att vända Svenska Folkets intresse bort från Regeringens MÖRKLÄGGNINGSSKANDAL!
Hur många ministrar och statssekreterare är nu inblandade och vad händer med dessa? När, var och hur blev de en del av ”mörkläggningen”?
Samtidigt har skriverierna om SKANDALEN PÅ TRANSPORTSTYRELSEN tystnat!
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-26/it-skandalen-pa-transportstyrelsen-detta-har-hant

Skandalen på polisen
Samtidigt så skriver inte media ett ord om Skandalen på Polisen!
En skandal som borde innefatta flera Svenska myndigheter!!
Nämligen Regeringskansliet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Migrationsverket, där också det behövs en djupgående utredning om hur olika upphandlingar har genomförts!
http://www.allabolag.se/5565446746/offentliga-varde

Rikspolisstyrelsen gör de nu enbart en utredning om Mutor!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/middagar-och-resor-i-polisens-miljonupphandling/

Hur har de så kallade upphandlingarna egentligen gått till?
Strider de mot Svenska lag om Offentlig Upphandlig eller har den inte trätt i kraft ännu?
Dessa fem Myndigheter har nämligen haft samma kontrakt med AB Svenska Pass under alla år!
Det liknar mera enbart en förlängning av ett löpande avtal mellan myndigheterna och företaget och ska då inte kallas för en ”Upphandling” utan en ”Förhandling” om priset och omfattningen av tjänster de kommande åren.

Hur gick det med alla andra skandaler på de andra Myndigheterna?
Helt tyst från Medias sida om de ”gamla” skandalerna, här kommer en upprepning:

Uppföljning tabu
Ingen uppföljning sker om vad som hände, efter att de bytte chefer på dessa Myndigheter! Vi får bara se hur ogenerade chefer förkunnar ”att vi skall ta till oss av kritiken.”
Har deras arbetssätt ändrats, deras interna revision?
Är frågor som borde ställas med fortsatt granskande uppföljning.
Men varför skulle regeringstrogen media lägga fingrarna i kors för att undersöka nepotism, korruption, mutor och lagbrott som politiker och politiskt tillsatta tjänstemän sysslar med?

Snyft och hot
Fokus flyttas fort till en förfördelad invandrare, ångerfull terrorist, en tungt kriminell, som vill lämna gatans gäng och romer som blivit diskriminerade osv.  Här blir det rekord i stort typsnitt med snyft, till skillnad från undanskuffade medborgares berättelser, om hur de drabbats av massmigrationens konsekvenser och av politikernas likgiltighet för sina landsmän. Tyvärr är risken stor om de öppnar munnen så riskerar de att bli anmälda till både JO och DO. Främlingsfientlighet är nu ett sådant vitt begrepp att det tappat all respekt. Precis som regeringen visar inför riksrevisions rapporter om politikers strutsmentalitet, när de öppnade gränsen på vid gavel. Ingen konsekvensanalys fanns då och inte nu heller, när anhöriginvandring på >100.000 står för dörren det närmaste året. Knäande kommuner med protesterande kommunalråd finner ingen nåd för aviseringslagens konsekvenser, numera med permanentning av en nöjd arbetsmarknadsminister.”

………………………………………………………………………………………

Statsministern har hitintills blivit KU anmäld 27 ggr för oklarheter, men vad hjälper detta rekord, när det hela mer är ett spel för gallerierna och allt fortsätter som förut.
Nu är det kulturelitens vänster kvinnor, som får alla sympatier för både äkta och falska sexuella trakasserier. Inte ett ord om hedersförtrycket, där invandrarkvinnor saknar valmöjligheter, till skillnad från kulturelitens. Knäpptyst är det om allt för många utom- europiska invandrares kvinnosyn med rekord i våldtäkter.
Jämställdhetsminister Åsa Regner är nu mycket stolt över sin nya jämställdhetsmyndighet, där 75 personer ska förändra mansnormen och Ylva Johansson ler nog nöjt i sin lyxlägenhet på Kungsholmen i sin hånfulla överlägsenhet mot protesterande kommunpolitiker, som saknar bostäder.
Hoppet om att regeringens värdegrundsnorm kunde förändras är nog ute. Vi medborgare får vänja oss vid att hot, rån, mord, skottlossningar, bilbränder, stenkastning, våldtäkter, bedrägerier, terrorimport, som export inklusive skattehöjningar ingår i vardagen från den berikande kulturen utifrån.

Allas lika värde?

Allas lika värde?
Från en ”följare” kommer detta tänkvärda mail:

 Om du är en svensk programledare, 30 år och råkar ha tafsat på någon kvinna för låt oss säga 15 år sedan, kan du bli av med jobbet. Du lär sedan aldrig få tillbaka det, blir polisanmäld och allmänt framhållen till folket att spotta och sparka på. 

Om du har gjort något bra tidigare i livet, så finns det inte kvar längre.

Om du är 30 år och kommer från Afghanistan och har varit med på gängvåldtäkt av någon underårig flicka, samt säger att du är 17 år, så får du en liten tillsägelse.

Kanske får du även vara på ett hem med bra mat och aktiviteter i några månader. Efter det får du stanna i Sverige, får förtur till bostad, får ta hit hela din familj och ett ekonomiskt bidrag som motsvarar en höginkomsttagares efter skatt.

Dessutom får du en hel svans av 60 åriga kvinnliga supporters som skyddar dig mot allt.

Det du, är alla människors lika värde i Socialdemokraternas Sverige!”

………………………………………………………………………………………………

Tänk om det blivit något fel på värdefördelningen?
Om några får för mycket, så blir det mindre kvar till andra. 

 Jag minns en novell ur Strindbergs ”Giftas”, som var en samling äktenskapsskildringar och som blev ett lika uppmärksammat inlägg i 1880-talets sedlighetsdebatt, som i dagens #MeToo kampanj.

Novellen handlade om en riksdagsman, som äntligen fick vara aktör på kammaren, när han lovat att lägga fram en motion i riksdagen, som passade den annars så ovilliga frun.

I en uppsats skrev sedan en elev…..”frun gav sig åt maken för motionens skull…”

PS. Hej Harriet!
När jag försökte kommentera direkt under din kommentar, och sedan kollade om min text ”fastnat” på kommentarsfältet, fann jag att så inte var fallet.
Då försökte jag på vanliga fältet, och nu gick det bättre. Ville bara tala om, hur det funkar. Ds.
Meddelar en bloggläsare, efter min ”spamattack”som krävde städning av dator samt svartlistning av vanliga spamord, som gjorde att bloggen ej fungerade.