månadsarkiv: januari 2019

Vänsterliberalas debatteknik

En mitt i prick krönika från Jan Ivarsson, politisk obunden, om vänsterliberalas debatteknik. Svara inte på frågan, blanda in känslor och skuldbelägg är deras specialiteter, men glädjande är att fler genomskådar flosklerna, som saknar fäste i Svenssons verklighet.

“Högeråsikter bemöts av vänsterliberala personer inte sällan av oförmåga till sakligt resonemang, främst på nätet men även i gammelmedia. Beroende på hur trängd en vänsterperson är, tar denne till argument med varierade grad av osaklighet. Man försöker avleda sig från ämnet för slippa ge ett svar som missgynnar den egna politiska uppfattning. Man beter sig enligt principen att ändamålet helgar medlen och rättfärdigar osaklighet och misskreditering av motparten. Felaktiga uppgifter och olämpliga uttryck förkommer även från högerhåll.

Ett första steg brukar omfatta måttliga antydningar om främlingsfientlighet, då vänsterpersoner bemöter åsikter från höger. Dessa kombineras med påståenden om att framlagda fakta inte är sanna, utan att på minsta sätt själv visa vad som är de rätta. En vänsterdebattör kan påstå lite av varje men kräver att fakta visas av motparten. Det är vanligt förkommande i diskussioner om migrationens kostnader.

Om meningsutbytet fortsätter stiger frustrationen hos den svarande. Det leder till ännu större avlägsnade från den ursprungliga frågan. Vänsterdebattören ställer nya avledande ovidkommande frågor som ”vad menar du med lönsam”. I värsta fall övergår svaret till jämförelser med några av historiens värsta personer. Debattsättet har blivit vardag på nätet i svenskt samtal om migration och sprider sig till klimatfrågan.

Personer med vänsteruppfattning har dubbla personligheter med var sin värdegrund. De har en värdering som högerfolk för sin egen ekonomi, en helt annan mer generös för andras pengar. De förstår att deras kostnader ökar med fler personer i deras hushåll, men tror inte det är så för landet de bor i. Margaret Thatcher lär ha sagt: “Socialism fungerar tills andras pengar är slut.”
Vi ser det nu för många av våra äldre.

Inbitna vänsterpersoners uppfattning baseras inte på fakta. De baseras på en religiös övertygelse som måste försvaras till varje pris, som att det en gång hävdades att jorden var platt.” Jan Ivarson

Svensk flyktingpolitik, en bakterieodling för kriminalitet

”Magnus Stenlund, på bloggen ”Sunt förnuft” skriver mycket bra” mejlar min gamla väninna, som jag hoppas skall vara lika bevakningsalert under 2019.

Problemet är att tiden inte räcker för att läsa allt ”okorrekt”, som nu även finns i lokaltidningar och tom i MSM, dock med vissa försköningar.

Jag undrar ofta hur socialdemokraterna med sina stödpartier kan vara så totalt opåverkade av konsekvenserna, som allt mer dokumenteras om deras förrädiska politik.

Jag kommer inte fram till något annat än girighet både i den egna börsen och trängtan efter beröm från den ostadige Junker, Macron som de Gula västarna håller vaken, migrantmoder Merkel som är på nedgång inom EU och beröm från FN, som dirigeras av den globala finanseliten.

Sedan knåpar de vänsterliberala ihop imponerande alibin, om medmänsklighet, flyktingar, utanförskap och annat dravel för att kunna fortsätta att importera sin röstboskap. Eftersom det nu är bråttom, när nationsvänliga partier snart ligger jämsides med de gamla. Deras lögner finansieras med högre skatter, avgifter och välfärdserodering för det egna folket som tvingas betala, både de som ännu tror, de som vaknat och alla som jag enbart är förbannad på; dessa köpta, egoistiska politiker och sovande väljare, som vägrar vakna.

Nu till Magnus Stenlund:
”TV4 Morgon. Plötsligt tar det sig.
Amir Rostami är f d polis och forskar om organiserad brottslighet och extremism i Sverige. Han förklarar varför vår brottsbekämpning inte funkar och presenterar sin kartläggning av de över 15000 individerna som är involverade i organiserade brott i landet.
Sverige har varit dåliga i det brottsförebyggande såväl som det brottsbekämpande arbetet. Vi har inte tagit problemen på allvar, varit för sena och sedan gjort för lite. Vi saknar fortfarande en gemensam målbild, 290 kommuner har minst 290 olika strategier, ibland olika i olika stadsdelar, och det saknas TYDLIGHET.

Danmark låg efter oss för tio år sedan, nu är man långt före.

Tyskland har bättre lagstiftning mot det organiserade våldet och brottsligheten, möjligheter att ta gemensamma tillgångar i beslag, som vi saknar. Man har betydligt större polistäthet och bättre utbildad sådan dessutom.

Våra bidragssystem är som skapade för att utnyttjas av de kriminella,
säger Rostami.

Och han pekar på en väldigt viktig enskild faktor, som går att undersöka lite till: tiden.

Vi har givet en fruktansvärd mängd unga män inte bara pengar utan också tid att hitta på illegala saker. Och detta är just vad de gör. När man sitter och hänger i publika miljöer är det sådant här man får tid att fundera över, planera och sedan genomföra. Impulser som inte skulle ens ha fått plats i en heltidsarbetandes huvud, i konkurrens med all annan sysselsättning.

Några ord nämner naturligtvis inte Rostami: invandring, flyktingar, brottslighetens etnicitet. Inte heller vad det är som Danmark är så mycket tydligare med. Hade han gjort det hade han knappast blivit inbjuden i TV-soffan, men jag kan göra det åt honom:

Sveriges flyktingpolitik är som en bakterieodling, där man försökt att få fram de mest ideala förutsättningarna att få kriminalitet att gro och växa:

1. Ta hit ensamma män, från klankulturer och islamistiskt indoktrinerade, som anser att de har moralisk rätt till allt de får av oss

2. Ge dem tillräckligt med tid och pengar

3. Låtsas som ingenting och gör det moraliskt, juridiskt och politiskt så svårt som möjligt att uppmärksamma och kritisera fenomenet

4. Spä på deras känslor av hat, ressentiment och underlägsenhet genom att tycka synd om dem

5. Försvåra ordningsmaktens arbete så mycket som möjligt genom att tillsätta Dan Eliasson och tvinga poliserna att arbeta som om det var dagisbarn de arbetade emot

6. Se till att domstolar och jurister korrumperas av en vilja att vara politiskt korrekta och egen intjäning på fortsatt massinvandring

7. Fös ihop ligister och islamister i stora ansamlingar som vi kallar utanförskapsområden

8. Fortsätt att hävda att Sverige är fantastiskt

9. Använd media för att indoktrinera och ge ett falskt sken av en annan verklighet, 10. Tillsätt en regering som tjänar röster på fortsatt invandring och mer av samma.” 

PS. Jag var tvungen att slå upp ordet ressentiment i Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Ressentiment” Ds.

Isalm, fredens religion??

Det är av största vikt att i början på året att upplysa vänsteretablissemangets företrädare och anhängare om islams rätta ansikte.

Glöm inte att Koranens sk. Medina verser har tolkningsföreträde enligt begreppet ”abrogation”, tolkningsföreträdet inom islam.

” Begreppet abrogation är något som varje betraktare av religionen islam måste känna till. Det innebär att en tidigare vers i Koranen ersätts av en senare om de strider mot varandra. Politiskt korrekta personer med syfte att förringa islams våldsamma och intoleranta sida brukar ofta ”glömma” denna företeelse. Islamister gör det inte!…..”
https://sanningenomislam.wordpress.com/

De mer fredliga verserna från Muhammeds tid i Mecka förkunnas utanför moskén, men innanför predikas ofta de senare, krigiska Medina verserna.

Följande citat från Koranens verser fanns i en kommentar på SamNytt. Efter artikeln om att en kvinna hängs varje månad i Iran, oftast för att hon gjort motstånd vid överfall, våldtäkter.

Margot Wallström har i slutet på fjolåret haft hemlig överläggning med Irans vicepresident och statsministern befallde sina kvinnor att täcka sitt hår vid tidigare besök hos diktatorn Hassan Rouhini.

Tydligen har den feministiska regeringen samma värdegrund som dessa bödlar, här finns inga mörka rötter som hindrar samtal.

Nu får vi hoppas att frisläppta terrorister har blivit snälla i fängelset och inte förverkligar dessa verser, men med verklighetens facit vet vi att det brukar vara tvärtom.
https://samnytt.se/terrordomda-islamister-friges-pa-lordag-planerade-blodbad-mot-jyllands-posten/

“Döda de otrogna var du hittar dem.” (Koranen, vers 2:191)

“Gör krig mot de otrogna som bor i ditt grannskap.” (Koranen,vers 9:123)

“När tillfälle ges, döda de otrogna var du fångar dem.” (Koranen,vers 09:05)

“Någon annan religion än islam är inte acceptabel.” (Koranen,vers 3:85)

“Judarna och de kristna är perversa, slåss mot dem.” (Koranen, vers 9:30)

“Stympa och korsfäst de otrogna om de kritiserar islam” (Koranen,vers 05:33)

“Straffa de otrogna med kläder av eld, hakade järnrör, kokande vatten,  smält deras hud och bukar.” (Koranen,vers 22:19)

“De otrogna är dumma, uppmana muslimerna att bekämpa dem.” 
(Koranen,vers 8:65)

“Muslimer får inte ta de otrogna som vänner.” (Koranen,vers 03:28)

“Terrorisera och halshugg dem som tror på skrifter andra än Koranen.” 
(Koranen,vers 08:12)

“Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de otrogna.” (Koranen,vers 8:60)

“Islam måste triumfera över alla andra religioner” (Koranen, vers 9:33)

“Avgudadyrkare inkluderat judar och kristna är smuts” (Koranen, vers 9:28)

“Oavsett om du är obeväpnad eller välbeväpnad, slåss/kämpa för Allah med dina pengar och dina tillhörigheter” (Koranen, vers 9:41)

“Att provocera icke muslimer är en god handling enligt Allah” (Koranen, vers 9:121)

“Muslimer som inte slåss mot icke-muslimer kommer bli strängt straffade och ersatta av andra” (Koranen vers 9:39)

“En man har rätt att slå sin olydiga fru” (Koranen, vers 4:34)

“Muhammed uppmanar alla män att hänga upp sin piska där kvinnorna kunde se den” (Kash-shaf AL-Zamakhsari Vol. 1, S 525)

Jag undrar om ärkebiskopen hade läst dessa verser innan hon bestämde sig för sitt valspråk. Is-krigarnas stridsrop, innan de skär halsen av kristna ”Allahu abkar”?

Snart frisläpps 1 500 terrorister i Europa – Säpo: ”En stor utmaning inom kort”

Att slänga ut dessa terrorister kommer inte på fråga, för Europas folkförrädiska politiker följer slaviskt FN:s konventioner, framför att rädda medborgares liv.

“Ett skepp kommer lastat med PK-dårar”

Fria Tider har läst boken ”Ship of Fools” av Fox News stjärnan Tucker Carlson, som i sin bok visar hur våra nya eliter gått samman mot folket för att “importera en tjänarklass”. 

Jag kommer här att tänka på reportageserien i DN från 2016 om ”Vem vinner på invandringen och vem förlorar” där världens mest kända och citerade migrantforskare kom till tals, nämligen Georg Borjas, Jennifer Hunt och Timothy Hatton.

Jag har inte läst Tucker Carlssons bok ännu, nöjer mig med att återge några bokcitat, som lockar till läsning. Innehållet har stora likheter med Europas ”PK-dårar” för girigheten och självgodheten är gränslös precis som migrationen. Migrationen är bara ett medel som tillfredsställer dessa egenskaper, väl dolt under humanismens förkläde.

Nu börjar folket genomskåda detta gyckelspel och därför måste nationsvänliga partier döpas om till främlingsfientliga, rasistiska och FN bidrar med sin förrädiska migrationspakt, GCM.  Allt för att ”PK-dårarnas egna avsikter skall gömmas och glömmas.

Förhoppningsvist kommer boken i svensk översättning.

https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.goodreads.com/book/show/35182973-ship-of-fools&prev=search

Fools Ship: Hur en självisk klassificering tar Amerika till revolutionen av Tucker Carlson

“Trumps val handlade inte om Trump. Det var ett dunkande långfinger inför USA: s härskande klass. Det var ett förakt, en skur av raseri, slutresultatet av årtionden av själviska och okloka beslut som gjorts av själviska och okloka ledare. 

Lyckliga länder väljer inte Donald Trump som president. 

Desperata gör det. I efterhand verkade denna lektion uppenbar:

Ignorera väljarna tillräckligt länge och du får Donald Trump. “

“Skulle du vara en bra förälder om du föraktar dina barn? Skulle du vara en bra officer om du inte bryr dig om dina soldaters liv? ” 

“I politik som i livet är ingenting verkligen dolt, bara ignorant.  En kandidats karaktär är transparent. ” 

“Länder kan överleva krig och faminer (svält, hungersnöd) och sjukdomar. De kan inte överleva ledare som förnekar sitt eget folk. ” 

“Genom väljares registrering är DC den mest demokratiska staden i Amerika. Men instinkterna hos de människor som bor där är djupt konservativa. Washingtonians hatar förändring. Mer än någonting hatar de att få veta att de har fel, eller deras idéer är dumma, särskilt när de är det. Detta förklarar mycket av officiell Washingtons fientlighet mot Donald Trump. ” 

En 2018 studie vid MIT fann att helt tre fjärdedelar av Uber-förare tjänat mindre än den minsta timlön i de stater där de körde. Nästan en tredjedel av dem förlorade pengar i affären. I själva verket betalade de Uber för att få köra. Det var en ganska bra affär för Uber. Bolagets trettiofemåriga grundare hade ett personligt nettovärde på 5 miljarder dollar. ” 

“En livlig, självbärande bourgeoisin är ryggraden i de mest framgångsrika nationerna, men det är viktigt för en demokrati.” 

“Facebooks fotodelsplats Instagram kan vara ännu värre för människors välbefinnande. En 2017 undersökning av British Royal Society for Public Health fann att Instagram var den mest skadliga av alla stora sociala nätverk. Användningen av appen orsakade ensamhet, ångest över kroppsbilden och andra sjukdomar. ” 

“Olika experter försökte förklara trenden. Var det sexism? Ryska propaganda?

Hillarys misslyckande med kampanj i övre Midwest? 

Nästan ingen förstod det uppenbara: om väljare tror att du hatar dem för hur de föddes, kommer de inte rösta för dig. ” 

“Vid 2016, när demokraterna stod mot Donald Trump, fanns det nästan inga invandrings skeptiker kvar till vänster. 

Samma politiker och intellektuella som en gång erkände ett behov av att genomdriva gränsen och skydda arbetare, förkastade nu sina gamla åsikter och föreslog att de som fortfarande höll dem var rasistiska. 

Demokratiska partiet hade gett upp för att försöka representera arbetarklassen, till förmån för investerare och välfärdsmottagare – och år 2016, till illegala invandrare.  
Tucker Carlson, Untitled

Ps. Det är bara att byta ut det demokratiska partiet mot 7-klövern och Trump mot  Åkesson eller varför inte Kasselstrand, i AfS som skulle behövas i svensk politik. Ds.

Kristendomen utvecklar, islam avvecklar

 I SvD den 5/1 skriver Per Gudmundsson ”Tror Du på helvetet – bra för Dig” https://www.svd.se/tror-du-pa-helvetet-bra-for-dig

Han lyfter fram olika forskningsstudier, som jämför utvecklingen i länder som varit under osmanskt välde i gången tid. Skillnaderna i samhällsutveckling är stora än i dag. Islam lägger sig som en blöt filt över framsteg, innovationer och vad värre är, även över tilliten i ett samhälle, till skillnad från länder där kristendom varit och är medborgarnas religionstillhörighet.

Dessa forskningsresultat borde förskräcka Europas politiker, där populationen av den muslimska befolkningen stadigt ökar och tilliten till makthavarna minskar.

Gula västarna i Frankrike fortsätter sina protester med krav på president Macrons avgång, men här hemma är intresset större för paren i Let´s dance, än för islams framfart.

Att vi har den sämsta tillväxten av BNP/capita tyckas ha gått Magdalena Andersson förbi, visserligen har hon nu tystnat jämfört med tidigare, då hon basunerade ut att Sveriges ekonomi gick som tåget. Nu verkar hon stå kvar på stationen och ser moloken ut, för hennes falska biljett gällde inte på snabbtåget.

Utvisning för kriminella element kommer inte på fråga, eftersom varken hemlandet eller låtsasflyktingen är intresserade. Så nu vill Löfven, med sin nya lag ge uppehållstillstånd med bidrag i stället. Han hoppas nog på en extra stjärna av FN utöver den han fått för nya rekord i mottagande av nyanlända. Statsmedia får nog en stjärna av honom för deras lögner om minskad invandring. Vad sägs om 132.696 nya uppehållstollstånd under fjolåret!
http://www.friatider.se/l-fvens-nya-lag-ge-utvisade-kriminella-uppeh-llstillst-nd-och-bidrag-ist-llet

Från min mejlvän, fd bloggerskan kom dessa siffror, hon skriver ”Här finns statistik att plocka ifrån. God fortsättning på året önskas med förhoppning om att fler väljare skall vakna under det kommande året. När majoriteten har gjort det, då har vi sharialag, böneutrop, förbud mot klockklang, burka överallt. Tur jag är 71 år, men vad händer med kommande generationer?”

Från Snaphanen: http://snaphanen.dk/2018/12/26/nabo-til-et-nationalt-selvmord/#more-192911

Granne till ett nationellt självmord
Det uppskattas att det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige, vilket motsvarar 12 procent av befolkningen. Projekt Morpheus har räknat på hur det kan utvecklas fram till 2050.

År 2000: 1 av 100 (1%), motsvarande cirka 90.000 muslimer.
År 2010: 1 av 20 (5%), motsvarande cirka 470.000 muslimer.
År 2017: 1 av 8 (12%), motsvarande cirka 1,2 miljoner muslimer.

Den framtida andelen muslimer beror till stor del på hur generös den svenska invandringspolitiken kommer att vara, men nedan finns en preliminär prognos:

År 2020: 1 av 6 (16%), motsvarande cirka 1,7 miljoner muslimer.
År 2030: 1 av 4? (25%?), motsvarande cirka 2,8 miljoner muslimer.
År 2040: 1 av 3? (33%?), motsvarande cirka 3,9 miljoner muslimer.
År 2050: 1 av 2? (50%?), motsvarande cirka 6,2 miljoner muslimer.

(Kommentar; i SvD:s artikel den 5/1 av Per Gudmundsson uppges lägre siffror, 2050 består 20,5 % av muslimsk befolkning enligt en rapport från ”Pew research center,” notera att centret är en amerikansk tankesmedja baserad i Washington) 

Fram till dagens datum har den oroväckande utvecklingen i Sverige gått hand i hand med att den muslimska befolkningen har ökat. Med nästan spöklik precision har de förväntade islamistiska fenomenen inträffat i Sverige, när en ny nivå av muslimsk befolkning har uppnåtts. Om inte väldigt kraftfulla åtgärder införs nu kan Sverige att gå en väldigt osäker och våldsam framtid till mötes. För att förhindra islamiseringen i Sverige kan det krävas totalstopp av all asylinvandring och anhöriginvandring, återkallande av uppehållstillstånd samt incitament för återvandring till fredliga hemländer.

Detta är ett kontroversiellt ämne i skrivande stund. Men om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning kommer alla politiker och journalister om tio år att få ett brutalt uppvaknande. De kommer då att behöva kasta den politiska korrektheten överbord och istället tvingas kämpa för att bevara det sekulariserade och demokratiska svenska samhället. Förmodligen är det bättre att ta debatten och de obekväma besluten redan nu. Hur islamiseringen påverkar SverigeSlut citat.

Förmodligen ingår islamiseringen i NWO planen, när Sverige blivit bankrutt och ställts under den globala finanselitens  förmyndarskap, då är det slut på Let´s Dance.

Eller kan nationsvänliga krafter med fler Gula Västar ha sabbat Annie Lööfs och Emanuelle Macrons federalistiska plan för Europa?
EU- valet i maj ger en fingervisning. Där hoppet ändå spirar, när SvD skriver att högerpopulister, dvs. nationsräddare, sätter nytt rekord inför valet. https://www.svd.se/europas-hogerpopulister-satter-nytt-rekord-infor-eu-valet/om/sverige

Men även denna gång tycks den svenska mentaliteten vara att åka snålskjuts på andra länders klarsynta nationsvänner. En repris av eftergivenheten för nazismens herrar, som rådde under kriget. 
I dag är eftergivenheten inför islams framfart det största hotet,
 vilket EU:s vänner inte ser, eftersom det är medlet för
 nationsupplösning och med raka spåret mot NWO.

Inför ett nytt år – planerar USA för ett krig mot Ryssland – Kina?

Författaren, historiker Hans Myrebro är dagens gästkrönikör, vilket gläder mig, då ämnet om USA:s krigsambitioner och Sveriges medlöperi behöver lyftas fram i ljuset. Skillnad mellan USA:s, Rysslands och Kinas strategier belyses, liksom Ukrainas förstörelse och den ensidiga rapporteringen från västs media.

Tycker Du att denna nyskrivna artikel är intressant, så rekommenderar jag https://historisktkorrekt.se/
där böcker av författaren finns att beställa. T.ex

……………………………………………………………………………………………

Anfall eller försvar?
Nyårslöften eller föresatser figurerar jorden runt.  Ryssland och Kina har redan offentliggjort sina föresatser vilka är desamma för båda dessa storheter. De lyder; Vi är beredda inför ett krig – men märk väl, man talar då om ett försvarskrig.  Det är lätt att räkna ut vilken angriparen i så fall skulle vara – USA.

Samtal med Ryssland avvisas, Ukrainas applåderas
En liten tillbakablick i nyårstid kan väl vara tillåten. I juni 2016 inbjöd Vladimir Putin Sveriges och Finlands utrikesministrar till samtal varvid Peter Hultkvist snabbt slängde sig över telefonen och ringde Bryssel för att få dess råd. Rådet blev självklart att tacka nej till inbjudan, vem hade väntat något annat. Men när Joe Biden något år senare besökte Stefan Lövén var det stora leenden och ryggdunkningar som hördes över halva Stockholm. Biden har som bekant bl. a. gjort en aktiv insats för att sänka Ukraina ner till U-landnivå med nynazism som grund. En av Joe Bidens söner, Hunter, har sedan tagit vid för att fullborda nedmonteringen av den ukrainska staten genom att liera sig med dess allsmäktiga maffia.

Kina och Ryssland skulle knäckas
Men det hände mera sommaren 2016. Rapporter beställda av U.S. Army levererades från RAND-Corporation och Atlantic Council. Rapporten från RAND hade titeln; War with China och beskrev på ett antal sidor hur Kina skulle knäckas genom ett krig där: ” all of which would favor the United States in a long Severe War.”  Där fanns punkter som klargjorde att en total blockering av Kinesiska Sjön skulle kunna strypa landets livsviktiga import och export och få ner landet på knä utan att behöva använda kärnvapen. Så var tanken och ett demolerat Kina skulle snart kunna göra USA great again.

Hat och provokation i stället för dialog
Den andra rapporten hade utarbetats av Atlantic Council, som stöds ekonomiskt av Sveriges regering. Atlantic Council är en mycket inflytelserik tankesmedja under NATO´S beskydd, där mycket av smidandet går ut på hur man på bästa sätt misskrediterar och sprider hat mot Ryssland. Så Hultkvist´s departement var alltså involverad i uppbyggandet av ett hatkapital i Washington, när Putin hörde av sig och föreslog avspända samtal, förstå att karln fick Stora Skälvan. Det Atlantic Council föreslog i sin rapport var främst provokativa åtgärder som kunde få Ryssland att förlora kontrollen över försvarsmakten. Sådana provokativa åtgärder har också sedan vidtagits från US/NATO genom att flytta fram militära enheter och kraftfull utrustning så nära Ryska gränsen som möjligt.

Även elektronisk krigföring fanns med i planerna för att överskrida gränsen. På sid. 12 i rapporten från Atlantic Council heter det: ”Poland should announce that it reserves the right to deploy offensive cyber operations (and not necessarily in response just to cyber attacks). The authorities could also suggest potential targets, which could include the Moscow Metro, the St. Petersburg power network, and Russian state run media such as RT.”

Vi kan vara väldigt tacksamma för att dessa gravt störda elitmänniskor i respektive tankesmedja inte fick sin vilja igenom.

                                           …………………………………………………

Men så gick det några år och strax före jul 2018 kom det ut två nya rapporter från amerikanskt håll, rapporter som visar att nu har det skett en förändring på spelplanen och att det nu är dags för USA att dämpa tonen.

Rysslands och Kinas försvar passerar USA:s
Den ena rapporten har titeln, Providing for the common Defense, och tecknar klart bilden av ett USA med reducerad förmåga att avskräcka eventuella angripare . Den säger att: ” America is losing its advantage in key war fighting areas, such as air and missile defence, cyper and space operations, anti surface and anti-submari warfare, long range ground-based fires, and electronic warfare.”
Rapporten föreslår därför att anslagen till försvaret ska ökas väsentligt över väsentliga skyhöga ökningar som redan skett.  Att istället inleda samtal med de maktblock som utmålats som fientliga var helt uteslutet. Samtal i avsikt att försöka ta förnuftet till fånga och mildra motsättningarna – detta ser man som förräderi av den egna självbilden.

Världspolisens förmåga avtar
Det handlar allt om USA´s bristande militära förmåga trots gigantiska ekonomiska resurser. Det här är ingenting som man vill tala högt om i västvärlden och mainstream undviker ämnen. Men företeelsen är uppenbar. Andrei Martyanov har i sin nyutkomna bok, Losing Military Supermacy i detalj beskrivit hur Ryssland och Kina inom många viktiga militära områden erhållit större och effektivare slagkraft än USA. James O`Neill som i Global Research kommenterat rapporten säger att det finns ett flertal militära experter som är eniga om att det teknologiska gapet mellan USA å ena sidan och Ryssland –Kina å andra sidan tenderar att öka.

O´Neill avslutar sin artikel med orden: ” These two reports demonstrate that the United States has lost its previous technological and military superiority, that it is willing to go to extraordinary lengths to prevent any further erosion of  its world wide role and its replacement by the two emerging countervailing superpowers, Russia and China. Whether or not that American determination will tip the world into a catastrophic nuclear exchange will be one of the major questions for 2019.”

Om inte förhindra ett världskrig, så kan säkert Rysk och Kinesisk överlägsenhet hindra USA att plantera nynazism och nu även jihadism i länder som Ukraina och eventuellt även i Baltikum. Men kanske också få stormakten i väst att börja fundera på om 100-års besinningslös aggression verkligen var värt priset.

Hans Myrebro

Vänsterns dödande mörker

Vänsterns väljare vill inte veta, inte se, inte förstå, när islams kvinnoförtryck synliggörs.

 Journalisten Magda Gad gör det på plats, men radikala feminister stampar på plågade, torterade, våldtagna och brännskadade kvinnor i hela världen, som förtrycks av korantrogna män. Här hemma krystar dessa förrädiska feminister fram ökad anmälningsbenägenhet och smetar ut kvinnoförtrycket med förkärlek på vita medelålders män, eftersom våldtäkternas förövare främst är afghanska män, som inte tar sedan dit man kommer, utan från hemlandets kvinnoförtryck. Dessa gossar får ett ansikte av Annie Lööfs medmänsklighet och hela vänstermaffian lallar med.
Glöm inte att Jan Eliasson, rörelsens beundrade FN man, först allierade sig med generalsekreteraren, när Anders Kompass fick sparken, efter att han berättat om våldtäkter på barn av FN soldager i Kongo.
Nu sitter Margot Wallström och kråmar sig i säkerhetsrådet, tack vare miljonmutor från bistånd och stiftelser till regimer, där kvinnan betraktas som mannens ägodel. För mig är utrikesministernden främsta ambassadören för den feministiska regeringens hyckleri.

Journalisten Magda Gad skriver på Facebook:

”Många har frågat mig varför jag inte rensar mer i kommentarsfälten. 
Det kommer jag inte att göra. 
Min journalistik bygger på öppen kommunikation, det har den alltid gjort och det kommer den alltid att göra. 
Däremot har jag några saker att säga om detta. Och det är med tyngd i hjärtat som jag nu kommer konstatera
 några saker om Sverige. 
Men låt oss börja i Irak. När jag bodde där och rapporterade om kriget förekom ett extremt hat i kommentarsfälten. 
Hat mellan shia och sunni, araber och kurder med flera etniciteter, religiösa sekter och politiska inriktningar. 
Jag raderade när det gick till konkreta hot mot andra eller mot mig. 
Svenskar som inte hade erfarenhet av Irak tyckte att det var jobbigt att ta sig igenom allt detta. 
Men efter ett tag hände något. 
Många började skriva att detta gjorde att de faktiskt lärde sig mycket om den pågående konflikten. 
De fick nämligen bevittna den live – direkt i kommentarerna. 
Diskussionen mellan grupperna blev som ett komplement till min rapportering – där klyftorna mellan
 människorna i Irak framgick i hela sitt kompakta och sorgliga mörker. 

Nu är det med mörker och sorg som jag konstaterar att en liknande diskussion denna gång sker
mellan olika grupper i Sverige. 

Den här gången är det svenskarna som är polariserade och skriver hatiska kommentarer till varandra
ofta utan att ens ha läst reportagen som kommenteras.
Man har bestämt sig på förhand vad både man själv tycker och vad andra tycker och tar inte in något annat. 
Jag ser det som ett tidsdokument över dagens Sverige – och därav ska det finnas kvar. 

Det som jag ser hända i dag är att allt ska tryckas in i höger och vänster – i svensk inrikespolitik.
Även när det som i det här fallet handlar om flickor och kvinnor – i utrikesreportage från Afghanistan.

I mina sämsta stunder önskar jag att jag slutade skriva för svensk media och istället riktade mig till ett land som bara tog in det jag berättade om, utan att dra in det i sin egen bubbla. 
Sverige klarade av att göra det, när jag skrev om våldtagna i Kongo och om kvinnor som sålts som slavar under IS. 
Men den här gången står den egna bakgården och den egna inrikespolitiska diskussionen i fokus. 

I mina bästa stunder förstår jag att det kanske tvärtom är mer viktigt än någonsin att skriva just för svensk media – och på något sätt försöka trycka hål på dessa åsiktsbubblor, som bara studsar mot varandra utan att mötas. 
Helst av allt önskar jag förstås att man kunde se ut från sina bubblor – att de kunna mötas och sprickas upp
 och att man orkade se in i det jag faktiskt skriver om.

Om kvinnor som fått bensin hällda över sig och som tänts på. 
Om Nasrin som kände lukten men som var fastbunden och inte kunde göra något. 
Om Zohra som fick syra kastat i ansiktet när hon protesterade mot att hennes man våldtog hennes lillebröder. 
Om Sohaila som är tolv år och gift med en 60-åring och gråter för att hon inte får gå i skola. 
Om alla flickor som vill dö fast de knappt börjat leva. 
Om kvinnorna som har levt hela liv utan att en enda dag känt lycka. 


Om det systematiska förtryck i landet som drabbar alla men som gör kvinnor till andra klassens medborgare, närmast en slavklass. För många av dessa flickor och kvinnor är den enda utvägen döden. Att ung eller gammal grävas ner i jord och få sluta lida. 
Men innan de dör ville de göra en sak – de ville vittna. De ville att världen skulle lyssna. Och jag lovade dem att jag skulle berätta åt dem. 
Nakna både i sin smärta, sin sorg och sin ärrade hud. 
Att som kvinna visa sig naken i Afghanistan är värre än något annat. Här ses det av många till och med som värre än att begå detta våld mot kvinnor. 
Men dessa kvinnor vågade göra det. 
Inte för att de skulle bli föremål för en inrikespolitisk diskussion i ett land långt bort. 
Utan för att någon skulle se. 
Och lyssna. 
På dem. 


***
Här kan du läsa reportagen:

*Kvinnorna som tändes på med bensin:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/afghanska-kvinnor-visar-vad-man-gor-med-deras-kroppar/

*Fick syra i ansiktet när hon protesterade mot att maken våldtog hennes lillebröder:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/-han-kastade-syra-pa-mig-nar-jag-ville-flytta-hem-till-mamma/

*12-åring gift med 60-åring:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/12-ar-och-gift-med-en-60-aring/

*Flickorna som vill dö:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/for-flickorna-har-helvetet-bara-borjat/

*Kvinnorna som aldrig känt lycka och nu är det för sent:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/deras-liv-ar-en-vantan-pa-att-fa-do/

Mer att läsa: http://www.ronie.se/islam/2019/01/01/usa-magda-gad-och-kampen-mot-fortrycket-av-afghanistans-kvinnor/

Ljus och mörker i media och på nätet

Stök = Sammandrabbning och överfall
Nyårsnatten var lite stökig sa polisen, men inte värre än vanligt. Visst, det stämmer nog för värdlandets medborgare har fått vänja sig vid att brottsbenägna unga män med invandrarbakgrund äger gatan och kräver respekt där de går fram.

Illustrationen, samt länkar kommer från Magnus Stenlunds blogg “Sunt Förnuft”, vilket han har ett stort mått utav.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1nAvM/stokigt-under-nyarsnatten
https://www.dn.se/nyheter/sverige/smallare-kastades-mot-polisbilen-i-vasteras/

Citat: ”Nyårsstöket är regelrätta sammandrabbningar.
Varenda etablerad nyhetsmedia berättar nu om ‘nyårsstöket’. Alltid samma ord, ‘stök’ och ‘stökigheter’. Hur kan man kalla 320 raketattacker mot liv och egendom i Stockholm för ‘stök’? Ungdomar som medvetet skjuter en man i ansiktet med raketer? Ordningsvakter som förs till sjukhus, ambulanser som attackeras?”

Denna månad har jag en billig prenumeration för 50 riksdaler av SvD och i rättvisans namn ser jag en strimma ljus sippra in bland bagatelliseringar, omskrivningar, bortförklaringar, så fort det gäller aktiviteter från förortens unga.
 I gårdagens tidning den 3/1 fastnade jag för två ledare.

Elitens flockbeteende
”Sveriges mörka själ” av Per Gudmundsson, som lyfte fram en reportage bokSchweden`s  dark soul – the unravelling  of a Utopia” av den svenska, världsberömda journalisten Kajsa Norman, som skildrar den korrekta flockmentalitens gemensamma riktning inne i åsiktskorridoren och när de korrekta ibland försiktigt trippar utanför. En av bokens huvudpersoner är Chang Frick som startade nättidningen ”Nyheter i Dag.”
https://www.svd.se/sveriges-morka-sjal

Hederskultur
Den andra ledaren är av Hanna Hellquist, som skriver om hedersförtryckta och våldutsatta kvinnor i Afghanistan. ”Där 90 % av kvinnorna utsatts för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld”. Hon sammanfattar artikeln med att något är skevt i vårt land, när man med ena handen strösslar otaliga miljoner över ett land för att ”påverka attityder,” men härhemma ”håller vi för munnen av rädsla för att insinuera att det skulle finnas skillnader i tankesätt och värderinger……” Med ”Vi” kanske hon syftar på sina journalistkollegor, eftersom de i åratal har fördömt oss med andra attityder än de korrekta från det vänsterliberala etablissemanget, där majoriteten av journalisterna har sin hemvist.
https://www.svd.se/med-pennan-mellan-vridna-fingrar

Behovsprövat barnbidrag
Sedan finns en liten notis om hur centerns ungdomsförbund tillsammans med en liberal riksdagsman föreslår att barnbidraget skall behovsprövas. På ytan låter det sunt och bra, men avsändarna gör mig misstänksam.  Hanif Bali på twitter sätter huvudet på spiken.  Omfördelningen kommer främst att gynna barnrika invandrarfamiljer, där kvinnan aldrig kommer ut i förvärvsarbete. Ytterligare gödning till islamiseringens framfart.

Penningtvätt
De röda politikerna i Göteborg förnekar sig aldrig, de är mer rakt på än de medmänskliga bröderna ovan. Nu har de kommit på att invandrare måste få mer fördelaktiga lån till egen bostad genom penningtvätt. Nej, de svamlar fram motivering som ingen vaken väljare förstår.

Tänker på finanskrisen 2008 som började med billiga lån till obemedlade familjer i USA, som sedan inte klarade av räntor och amotering. Klipska finansmän paketerade om lånen till oigenkännlighet innan allt brakade samman och förlusterna vältrades över på folket.

Blajmening från Expressen
Jag slutar med en blajmening från Expressens vice kulturchef på twitter, han upprörs över kritiken av Greta Thunbergs klimatalarmism.

Årets förvillare
Minns att SVT i Rapport före jul, lyfte upp detta flickebarn, som fick tala på klimatmötet i Polen före jul, men SVT glömde att berätta att det var inför tomma stolar. Skickligt arrangerat av ångestridna klimatalarmister.

Inte konstigt att SVT blev årets största förvillare, utan minsta konkurrens! De sopade hem 98 % av rösterna.

https://newsvoice.se/2019/01/arets-forvillare-2018-svt/

Skillnad råder mellan nätets och medias publikationer

Inte för jag tror det hjälper, men jag gör ändå ett försök för att försvaga vänsterns mångfaldsimpregnering med ett axplock från nätet och systemmedia från ett par mellandagar. Om jag skulle välja en vecka då skulle bloggen inte räcka till.

Alla tidningsläsare vet att det i flertalet fall handlar om brottslingar med invandrarbakgrund, när MSM har små notiser till vänster i dagstidningarna om rån, överfall, våldtäkter mm.

Låt mig börja med FN:s migrationspakt, där Steget Efter har följt med en krasslig Moder Svea till 7-klöverns doktor, som ordinerar kraftfull medicin, med starka biverkningar, eftersom den inte har utvärderats. Riksrevisionen får väl omigen konstatera att konsekvensanalys saknas, men Löfven gav stränga order till Heléne Fritzon om snabb påskrift i Marrakesh den 10-11 dec i fjol. Han var väl rädd att hans humanitära gloria skulle blekna.

Migrationsverket fortsätter sin kompetensutvisning, jag misstänker order från vår feministiska regering.

Vänsterns politiska aktivism har sedan länge lämnat gatan och flyttat in till statliga verk och myndigheter, då sosseeliten har fullt upp med att fjäska in sig i EU och FN. Där fina poster kan erbjudas om allt går åt helvete här hemma.

Förr dominerade svårt sjuka på akuten, nu överskuggar skott- och knivskador kikhosta och hjärtbesvären i våra storstäder.

Media fortsätter att leverera Fake News, självklart låter Schweiz bättre än Marocko….Att ytterligare en kvinna hittats med huvud bredvid vill inte media förtälja sina läsare. Men dessa bestialiska mördare har ju bara följt Koranens bud och vill de vila upp sig i Sverige så belönas de rikligt av snälla socialtanter som skall göra dem snälla…

Radikala feminister förnekar sig aldrig, nu ger de sig på journalisten Magda Gard som skildrar hedersförtryckta kvinnor i Afghanistan. Dessa medlålders batikdamer kanske är rädda för att deras ensamkommande, brunögda gossar skall bli ledsna av elakt förtal…

Jag undrar om Annie Lööf nu börjat knapra på sin sko?

Eller får hon uppdraget den 7 januari att bilda regering? Av talmannen som också tolkar pågående islamisering som medmänsklighet och demokratisering.

Glöm inte att läsa en förträfflig sammanfattning från toklandet Sverige 2018. https://toklandet.wordpress.com/2018/12/30/smatt-och-gott-fran-2018-del-2/

Nej, nu orkar Ni inget mer. Tyvärr går statsministerns väljare aldrig utanför åsiktskorridoren, så detta inlägg var helt bortkastat för rörelsens vänner.

Jämställd blomvattning!

Min äldsta dotter har tagit paus under ett år från den svenska skolan, för en lekortstjänst på Krakows universitet via Svenska Institutet. Hon är nu hemma på jullov med nyttiga erfarenheter i bagaget, men makens blomvattning blev inte godkänd:

”Jag har nu förklarat den demokratiska vattningen för Wanja-Maria, varje lördag får alla blommor exakt lika mycket vatten. Att hon i någon liberal vansinnig teori menar på att man ska anpassa vattningen efter varje blomma motverkar det jämställdhetsideal jag eftersträvar rik eller fattig stor eller liten, ni får samma av mig, ansvarig vattnare, samma dos. Det ska sägas att viss individuell skillnad kunde spåras hos växterna och de som stod i flera deciliter vatten påvisade viss vissenhet, men detta är inget som vattnaren jag behöver ta ett fullt ansvar för utan den individuella plantan har inte svarat mot kollektivets normalkurva i utveckling och kan då ses som ett undantag och ett absolut ansvar kan inte läggas hos vattnaren …..”

Men hönsen, kissarna och hittehunden Morris mår däremot prima, så jag misstänker att omvårdnaden där nått individuella höjder….