Jämställd blomvattning!

Min äldsta dotter har tagit paus under ett år från den svenska skolan, för en lekortstjänst på Krakows universitet via Svenska Institutet. Hon är nu hemma på jullov med nyttiga erfarenheter i bagaget, men makens blomvattning blev inte godkänd:

”Jag har nu förklarat den demokratiska vattningen för Wanja-Maria, varje lördag får alla blommor exakt lika mycket vatten. Att hon i någon liberal vansinnig teori menar på att man ska anpassa vattningen efter varje blomma motverkar det jämställdhetsideal jag eftersträvar rik eller fattig stor eller liten, ni får samma av mig, ansvarig vattnare, samma dos. Det ska sägas att viss individuell skillnad kunde spåras hos växterna och de som stod i flera deciliter vatten påvisade viss vissenhet, men detta är inget som vattnaren jag behöver ta ett fullt ansvar för utan den individuella plantan har inte svarat mot kollektivets normalkurva i utveckling och kan då ses som ett undantag och ett absolut ansvar kan inte läggas hos vattnaren …..”

Men hönsen, kissarna och hittehunden Morris mår däremot prima, så jag misstänker att omvårdnaden där nått individuella höjder….