Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år!

”Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år från 7-klövern och de av dem insläppta fundamentalister inom islam, som jag kallar barbarer,” skriver Olle Ljungbeck i årets första gästinlägg.

”Landsförrädare
Sjuklöverns partiledare från och med Fredrik Reinfeltd och övriga Stefan Löfven, Annie Lööf, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin är alla utan undantag landsförrädare och genom sin politik vållande till den katastrofala våldsvåg, som alltifrån 2005 och fortfarande gjort Sverige till ett av de värst utsatta länderna i världen vad gäller mord, våldtäkter, rån, terrorisering av flickor och pojkar i våra skolor och förstörelse av enskild och allmän egendom genom brand och sprängningar.

Alla dessa nämnda är skyldiga till historiens värsta brott. Men två av dem är mer utpräglade i sin ondska.

Löfvens och Lööfs makthunger
Nämligen Stefan Löfven och Annie Lööf. Dessa båda drivs enbart av maktbegär för egen del och kan gå hur långt som helst i sin patologiska strävan efter makt.
Därmed har de stora likheter med de maktmänniskor som förstörde sina länder vid mitten av förra sekelskiftet. 

Ur Regeringsformen.

Enligt Regeringsformen 2.a § skall Regeringen  bl a verka för social omsorg och trygghet samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Men också verka för att demokratins idèer blir vägledande inom samhällets alla områden….

Grundlagen och i detta fall Regeringsformen är tydlig vad gäller Regeringens skyldigheter mot folket. Den är vår främsta lag och är övergripande annan lagstiftning.
Det Sjuklövern orsakat svenska folket genom att tillåta barbarer fritt tillträde till vårt land och där inte endast tillämpa sin ”kultur” utan också tillåta dem tvinga den på oss trots att de inte ännu inte nått upp till civilisationens nedersta stegpinne – är ett grovt brott mot Grundlagen.

Brott mot grundlagen
Eftersom Regeringen inte hindrar dessa barbarers framfart har den gjort sig skyldig till brott mot Grundlagen. Sanningen är tom allvarligare än så. 7-klöverpartierna gynnar och uppmuntrar nämligen dessa barbarers avsikt att ta över vårt land. Värst i detta fallet är Socialdemokratern, där inte endast ungdomsförbundet SSU har låtit islamister bli medlemmar i ett flertal föreningar. Men också partiets högsta ledning har förbindelser med starkt extrema individer och grupper. Här visar sig maktgalenskapen på så sätt att man för att få fler medlemmar och därmed kunna behålla makten är beredd att som medlemmar ansluta icke demokrater och extrema grupper till partiet.

Rätt att göra uppror
Därför har Vi, folket – enligt internationell men också av ren självbevarelsedrift rätt att göra uppror och bekämpa dessa landsförrädare, eftersom de nämnda partierna tillåter barbarerna att förgöra och våldföra sig på svenska kvinnor, män, flickor och pojkar utan att på något sätt stoppa vansinnet. 
På mindre än ett år skulle vi får ner brottsligheten till ett minimum om vi använde oss av utvisning för alla som gör sig skyldiga till brott där straffskalan är fängelse.

Uppror är därför nödvändigt eftersom Socialdemokraterna med flera partier väljer barbarerna före sitt eget folk!

Detta barbari har enligt polismyndiheten bl a tagit sig följande uttryck under 2018.

 • Ihjälskjutna  44                                     
 • Häktade för grova vapenbrott 299
 • Skottlossning 272                                 
 • Vapenbeslag 825 
 • Skottskadade 129
 • Detonerade handgranater 18
 • Handgranater tagna i beslag 31
 • Ett 40-tal explosioner bara i Malmö

Dessutom finns 630 ouppklarade mord, rekord i hela EU!

Ingen insikt om egen skuld
Det som är än mer anmärkningsvärt är att inget av Sjuklöverpartiernas ledare erkänner eller ger uttryck för att det är just de själva som skapat dagens katastrofala förhållanden i vårt land. 

Den 27/12 uttryckte en hög polischef sig på så vis att han ansåg att det råder krigstillstånd i Sverige!

Internationell rätt ger befogenhet för uppror
DU Svensson om så är fallet och det är det, måste Du väl inse att det är varje medborgares skyldighet att göra sin plikt. Det innebär att vi ställer ultimatum till Sjuklövern.

Utvisa alla invandrade barbarer som gjort sig skyldiga till brott där fängelsestraff är minimum annars tar vi lagen i egna händer. Den rätten har vi enligt internationell rätt. De människor som leder Sjuklöverpartierna är farligare än Du tror, därför att deras agerande är patologiskt, vilket gör dem särskilt hänsynslösa.
När man som dessa landsförrädare inte utvisar, inte för alltid förbjuder de som förstör vårt land att inte återvända etc saknar dessa politiker utan undantag moral och heder. 

Floskler ersätter analys och logik
Men även på det intellektuella och kulturella planet röjer de en nivå som lämnat kulturstatens minimikrav. När t ex Annie Lööf håller en monolog om invandringens förträfflighet häpnar man över hennes brist på analys och logik.

Som före detta personalchef med tusentals rekryteringar bakom mig av kvalificerad personal skulle jag aldrig kunnat tänka mig att anställa denna människa. Att hon trots detta varit minister och nu även med om att ta fram en regering visar tydligt på att Sverige befinner sig i total bankrutt vad gäller politiker som har egenskaper och förutsättningar att leda vårt land. Detta förfall accelererar för var dag, varför vårt uppror inte får dröja.

Islamister i statens tjänst
Men även kulturellt har de låtit barbarerna på de platser där dessa behärskar samhället, byta ut den högt civiliserade statens normer, värderingar och samlevnadsregler mot konflikter, kvinnoförtryck och antidemokratiska värderingar som förslavar individerna.

Svensson för din familjs, dina barns och barnbarns skull men också som tack till de människor före oss skapade ett av världens främsta länder, låt 2019 vara upprorets år där vi befriar oss från Sjuklöverns diktatur och barbarernas förgörelse av vårt folk. Vi är värnare av människan. De – Sjuklövern – värnar den globala eliten och är landsförrädare och hinder för demokrati, frihet och trygghet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

4 tankar kring ”Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år!

 1. Har 7-klöverpartiernas ledare gjort sig skyldiga till ”historiens VÄRSTA brott”? Vore det inte bättre att reservera det uttrycket till typ Auschwitz, Pol-Pot osv?
  I övrigt är Ljungbäcks tal befogat.

 2. Vi får inte glömma NWO:s företrädare Nr 1 i Sverige, nämligen Excellensen. Det var han som agerade på uppdrag av NWO genom bl.a. införande av utländska dataprogram som skulle ”hjälpa” FRA! Han var säkert inblandad i den s.k. ”53 Miljarder” stöten. Han är eller har varit CIA:s ständiga informatör, han höll sig borta när ”Estonia sprängdes”, han var säkert inblandad i upplägget med den s.k. Ammunitionsfabriken i Saudiarabien som uppdagades 2013 där Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildade bulvanföretaget SSTI för att samordna byggnationen av Wallenbergs anläggning för pansarvärnsgranater (ingen ammunition alltså) i Saudiarabien(han var ju god vän med familjen!), han var säkert även inblandad i bulvanupplägget med Kina där man sålde ”hemliga” styr/navigationsprogram för stridsflygplan, när Estonia sprängdes gömde han sig igen för sossarna skulle ju få ta över deras skit som vanligt, han och Wallenberg är dessutom medlemmar i The Committee of 300 som är det verkställande organet åt The NINE, o.s.v. o.s.v. Huvudsaken är att denne LANDSFÖRRÄDARE kan göra all denna skit tills han dör p.g.a. att man tog bort Tjänstemannaansvaret 1974. De kan inte ens få böter trots att de havererar Sverige, dagligen! Om politiker INTE kan åtalas, då skall väl detta gälla för oss alla? Är det inte det som NI politiker ”kallar” för DEMOKRAT? I USA där står politiker JUST NU i kö i avvaktan på att Åtalas. I Sverige får man som politiker ”belöningar” för sina ”tillåtliga” brottsliga insatser, tack vare att man gett sig själva åtalsimmunitet, UTAN folkets godkännande! Kan vi inte FÄNGSLA dessa LANDSFÖRRÄDARE, VAD skall vi då med den s.k. SVENSKA LAGEN till då den inte gäller för ”de utvalda”? Det vi får lida av idag och som förmodligen skapades ”M”, NWO:s ständiga marionettfigur. Att Excellensen ”åter” finns på plats i Stockholm torde vara ett tecken på att NWO håller på att braka samman. Det börjar bli dags att ”söka skydd” på svensk mark. Vi har ju SÄPO som står till de ”flesta” politikers förfogande. Eller hur Anders Thornberg, f.d. SÄPO chef? Berätta varför just DU blev Rikspolischef? Denna befordran, har det något att göra med din tystnad kring ”Skottet i det Sagerska Palatset” (2012)?

Kommentarer är stängda.