Löfvens regeringar har rekord i misskötsel

OMRÅDE EFTER OMRÅDE SOM VANSKÖTS AV REGERINGEN, skriver Jan Ivarson i detta tredje inlägg, där han sammanfattar landets förfall.

Han går systematiskt igenom landets förfall och hur någon kan rösta för fortsatt regeringsinnehav övergår mitt förstånd. Magdalena Andersson, som sannolikt tar upp Löfvens nedsolkade mantel, viftar nu med en hundralapp i skattesänkning under sin kaffe latte drickning. Konsulterna har nog insett att Löfvens korvkiosk besök är för gubbigt och modernare vibbar måste till. Var det bowla vi skulle för denna enorma summa och klippa halva håret för en hundralapp mer i pension? Eller hörde jag fel?

Bildresultat för Löfvens regering
Löfven 1-2-3. Den nya regeringen nr 1. Löfven med sina ministrar uppställda på Lejonbacken utanför Stockholms slott den 21 januari 2019. Wikipedia

—————————————————————————————————————

”Regeringen missköter det mesta. Vi ser hur brottsligheten bereder ut sig. Vi ser förfallet i vården. Skolan är sedan länge ett sorgebarn, men nu har Anna Ekström kommit på ett knep; en utredning som hux flux skall förvandla obehöriga till behöriga för gymnasiestudier. Arbetslösheten utlovades bli lägst i EU, men är i topp. Bidragssystem med låg koll läcker pengar till bedragare i och utanför landet och nya vårdtagare har förts in. Infrastrukturen är eftersatt för vägar, järnvägar, Trollhätte kanal och VA-systemen. Kommuner vill begränsa väghållning och snöskottning.

Utvecklingen för elförsörjning och betongindustrin är ett område som nu utvecklats till en katastrof.

Bild
Jan-Erik Ander på twitter; Omställning

Vi får återgå till att bygga broar med att hugga och stapla brovalv med natursten. En tredjedel av landets el skall gå till att smälta stål. Samtidigt skall bilflottan elektrifieras och kärnkraftverken läggas ner. Regeringen vet ännu inte hur kärnavfallet skall hanteras fast vi haft kärnkraft i årtionden. Regeringen vill inte avgöra om avfallet skall lagras i hundra tusentals år eller åtminstone till viss del bli bränsle i nya kärnkraftverk med avfall som har betydligt kortare behov av slutförvaring. Redan nu signaleras effektbrist. De som har råd med el kommer tvingas att tvätta och diska på nätterna. För det behövs nya maskiner. De ger staten moms liksom produkter som ersätter stöldgods som årligen förs ur landet medan regeringen utreder. Höjda elpriser kompenseras av ökade försörjningsstöd, men inte pensioner.

Pensionerna är bland de sämsta i västvärlden för ursvenskar som betalat för den. Nysvenskar får tand- och sjukvård för 50 kr, fri hemtjänst och pension utan att ha betalat avgift. Arbetsföra nysvenskar kan leva hela livet på bidrag. De behöver inte ens plocka bär. Många svenskar tvingas avstå från tandvård, mediciner och smärtlindrande vård av kiropraktiker av ekonomiska skäl.

Regeringen har flugit hem utvisade personer och flyktingar som semestrat i landet de flytt från. Som vanligt har regeringen dålig koll och medelklassen får betala. När domar mildras i högre instans kan förbrytare tilldelas hundratusentals kronor i ersättning som vida överstiger vad brottsoffren får. Tänkbar förklaring är att förbrytarna förväntas vara vänsterväljare. Allt detta kan pågå genom vänstervänlig public service och rikspress.

Folkökningen har lett till bostadsbrist. Den försvåras för svenskar genom att nysvenskar har förtur. Gamla fungerande byggnader för äldrevård stängs och görs om för lönsammare hyresgäster. Husen ersätts till viss del med nya byggnader för särskilda boenden med skyhöga hyror så att gamlas pensioner går till kommunen. Äldrevården har blivit sysselsättning för invandrare som inte kan svenska och är oanställbara för andra jobb. På så sätt lindras statistiken över arbetslösa och kommunerna förvandlar fiffigt försörjningsstöd till löner. Tänk om alla som behöver vård möter personal som inte talar svenska! Nja, kanske inte så bra exempel, för så kan det vara med läkaren på vårdcentralen. Sverige har inte utbildat tillräckligt med läkare. Beror det på dålig planering eller är vi för dumma, eller beror bristen på folkökningen som inte tillfört motsvarande antal läkare?

Nu konstaterar Riksrevisionen att regeringen även skapat oreda i försvaret med otydliga beslut och underfinansiering. Vi har fått ett försvar baserat på glädjekalkyler, medan pengarna runnit iväg till migrationsindustrin och dess bidragsväljare som behövs för en vänsterregering i kommande val. 

Skatter och avgifter måste ständigt uppfinnas och höjas. I rättvisans namn skall sägas att finansministern nyligen aviserade skattelättnader på arbete för att stimulera ekonomin efter pandemin. Totala skattetrycket förblir högt, men även en vänsterregering tvingas inse att höga skatter är skadliga. Vi har sedan länge haft skatt på naturgrus om det säljs, utöver sedvanlig vinstbeskattning. Avgift för att stapla timmer på egen mark är ett enastående exempel på omättligt skattebehov som infördes för något år sedan för att hålla igång socialtjänst för hela världen. Regering är världsbäst på att förstöra ett land.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

4 tankar kring ”Löfvens regeringar har rekord i misskötsel

 1. Miljöpartiet halkade felaktigt in i Riksdagen på grund av ”sälsjukan”, som visade sig vara ett naturligt återkommande virus hos sälar. Hoppas att detta umbärliga parti halkar ut ur vår Riksdag med hjälp av ett grottvirus sprunget från uttjänta lådcycklar.

 2. Rolig och träffande karikatyr av MP-politiken. Nej vi ska inte backa bandet och bo i lerhyddor med halmtak.

  Att kärnkraftsavfallet strålar i hundratusen år är nog ingen lögn. Den som lever får se ifall Berget sköter sig som slutförvar. Eller om det har fräckheten att spricka. Eller att orädda terrorister kapar en radioaktiv transport, eller rent av kapar ett kk-verk. Eller om kk-verken blir det första som bombas vid en väpnad konflikt.

  Den gamla konservativa Högern var emot det storskaliga högenergisamhället, om jag tolkar Birger Schlaug rätt. Det småskaliga lågenergisamhället däremot, med mer av hantverk och förnyelsebara produkter, skulle då vara mindre skakigt, mer stabilt, och därmed tryggare.

  1. Problemet med MP är att deras framkants-föredömespolitik i miljö och klimatfrågan saknar konsekvensanalys. Lådcyklar fungerar inte i Norrland, el bilar är för dyra för flertalet med vanliga inkomster, som de får subventionera till välbeställda storstadsbor och laddstolpar saknas.
   Elektrifieringen av samhället ger el brist, som redan nu är akut för företagsetableringar i landet, där jobb/skatteintäkter så väl behövs.
   Bristen på halvledare stänger i dag av/till bilindustrin, batterier gör bilar mycket tyngre med ökat slitage och under vintertid då krymper antal mil, då mer el krävs.
   Därutöver att de inte lever som de lär med deras riksdagsmäns rekord i taxiåkning, stora bensin bilar och flygresor urholkar förtroendet för en i grunden bra strävan, men som nu ger mer inspiration till karikatyrer, än fossilfritt leverne.
   Befolkningsökningen av icke anställningsbara invandrare som ger negativ produktivitet finns inte på deras karta, inte heller deras bakgrund i dysfunktionella klan samhällen, som har etablerats i värdlandet.
   Det är få av MP-politiker som slitit med > 100 invandrare i rehabiliteringsarbete som jag har gjort under yrkestiden och tidigt insåg att detta kommer inte samhället att klara av, precis som nestorn Assar Lindbeck konstaterade.
   Hög välfärd och hög invandring = oförenligt.
   Precis som otaliga andra välrenommerade forskare instämmer i, som den rödgröna journalistkåren inte tar del av.
   Tacksamt ändå att DN nu även ser baksidan om elektrifierings metallbehov, undrar om de också kommer att inse att SD:s varningar om massmigrationen var rätt med råge?
   https://www.dn.se/varlden/jakten-pa-klimatomstallningens-mineraler-ar-langt-ifran-ren-och-fin/
   https://www.dn.se/varlden/i-stangda-staden-utvinns-nickel-for-varldens-elbilar-till-priset-av-svart-tundra/

Kommentarer är stängda.