Hur kan detta vara möjligt?

Frågar sig Olle Ljungbeck i ett brev till FN:s generalsekreterare. Ljungbeck ber att Stefan Löfven skall skiljas från sitt uppdrag av FN, med att arbeta för jämställdhet och motverka kvinnors utsatthet för våld och förtryck.
Tack vare hans maktbegär och behov av invandraröster, så har svenska kvinnor aldrig varit så otrygga som nu, tack vare inflödet av unga män med destruktiv kvinnosyn och förakt mot våra lagar och regelverk.

Statsministerns feministiska politik har genom den hyllade mångkulturen förvandlats till ofrihet för kvinnor oavsett etnicitet.

Våld och tvång har daglig förekomst från män, som hävdar rätten till sin kulturella identitet, trots att den går på tvärs mot vår egen. Aldrig har skillnaden varit så avgrundsdjup mellan vad som sägs på den internationella arenan och vad som äger rum i Sverige.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png
Stefan Löfven i FN med Isabella Lövin och utrikesminister Ann Linde

 – FN.s generalsekreterare Antonio Guterres, Sutton Palace, New York, USA
– UN REGIONAL CENTRE, Recidence Palace, Rue de la Loi/Wetstraat 155, Block C2, 7 th and 8th floor, Brussels 1040
Belgum

Våldet mot svenska kvinnor/flickor.

Hösten 2014 gav FN.s föregående generalsekreterare BAN KI- Moon uppdraget till Sveriges statsminister Stefan Löfven att denne internationellt skulle arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, innebärande en frigörelse från våld och förtryck för hela världens kvinnor.

Tyvärr valde Banki Ki – Moon helt fel person. 
Sanningen är i stället att Sverige som sannolikt varit ett av världens tryggaste land förkvinnor/flickor inte är det längre.
Ja, situationen för de svenska kvinnorna har i stället under Statsminister Stefan Löfvens tid som statschef blivit katastrofal.
Sålunda är det faktiska förhållandet i Sverige efter Löfvens nästan 6 års tid som Statsminister, att de svenska kvinnorna/flickorna inte någon gång tidigare i historien varit så utsatta för mord, våldtäkter, misshandel och otrygghet.

Orsaken till detta är bl a att Sverige mottagit ett stort antal utländska män för vilka ordet respekt för kvinnor inte existerar.
Så i stället för att leva upp till förre generalsekreterarens Ban Ki-Moons uppdrag att på alla sätt värna kvinnor och göra dem jämställda med männen har han tillåtit att våldet mot kvinnor utvecklats i Sverige i en omfattning som är katastrofal och gjort Sverige till ett land där kvinnor inte längre kan gå ut ensamma med risken att bli våldförda.

Jag vädjar härmed till FN.s nuvarande Generalsekreterare Antonio Guterres att omgående skilja statsminister Stefan Löfven från det uppdrag Ban Ki-Moon gav honom.
Jag begär också att nuvarande generalsekreteraren tillsätter en särskild grupp som får i
uppgift att granska förtrycket och våldet mot kvinnor i Sverige oavsett etnicitet.

Ett stort antal medborgare i Sverige har uppfattningen att Stefan Löfvens
 passivitet och tillåtande av det fruktansvärda våldet mot Sveriges kvinnor grundas på hans förhoppning att kunna värva medlemmar till sitt parti från de etniska grupper som står för våldet och därmed kunna behålla regeringsmakten.
Hans maktlystnad är sådan att han helt saknar skrupler för det som sker.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle. Sweden.

 Orginaltexten

 The secretery-general of the United Nations,
Antonio Guterres, Sutton Palace, New York, USA, and
UN REGIONAL CENTRE, Recidence Palace,
Rue de la Loi/Wetstraat 155, Block C2, 7 th and 8th floor,
Brussels 1040
Belgum

Violence against Swedish women/girls.
In the autumn of 2014, the previous UN Secretary-General BAN KI-Moon gave the
assignment to the Swedish Prime Minister Stefan Löfven that he would work internationally
for equality between women and men, entailing an emancipation from violence and
oppression for the women of the whole world.
Unfortunately, Banki Ki – Moon chose the wrong person. The truth is instead that Sweden,
which has probably been one of the world's safest countries for women/girls, no longer is.
Instead, during Prime Minister Stefan Löfven's time as head of state, the situation for

Swedish women has become disastrous. Thus, after Löfven's almost 6 years as Prime Minister of Sweden, the truth is that the Swedish women/girls now are more exposed to murder, rape, assault and insecurity than at any time before in history. The reason for this is, among other things, that Sweden has received a large number of foreign men for whom respect for women does not exist.

So instead of living up to former Secretary-General Ban Ki-Moon's mission to
protect women in every way and make them equal to men, Löfvén has allowed violence
against women to decrease in Sweden, to an extent that is disastrous and that has made
Sweden a country where women can no longer go outside alone with the risk of being raped.
I hereby appeal to the current UN Secretary-General Antonio Guterres to immediately
separate Prime Minister Stefan Löfven from the mission given to him by Ban Ki-Moon.
Also, I ask for the current Secretary-General to set up a special group to examine the
repression and violence against women in Sweden regardless of ethnicity.

A large number of citizens in Sweden believe that Stefan Löfven 's inaction and permissiveness to the terrible violence against Sweden's women is based on his hope to be able to recruit members of his party from the ethnic groups that are responsible for the violence and thus be able to retain government power.
His lust for power is such that he has no scruples for what is happening.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle. Sweden

—————————————————–

Glöm inte namninsamlingarna:

-Stoppa Stödpaketen – skriv under! 

https://www.skrivunder.com/stoppa_de_gigantiska_stodpaketen__vi_har_inte_rad?uv=26795985

-Folkomröstning om invandringen – skriv under!

Folkomröstning om invandring


13 tankar kring ”Hur kan detta vara möjligt?

 1. Håller man inte KÄFTEN som Polis då blir man som Peter Springare (mångårig utredare av GROVA BROTT) entledigad från sin tjänst, trots att han sa SANNINGEN! Ju mer man ljuger desto lämpligare är man tydligen som ”STATSMINISTER”! Omvärlden SKRATTAR och HÅNAR det POLITISKA ledarskap som vi haft under de senaste 20 – 50 åren.

 2. Straffen skall inte avtjänas i Sverige. Köp dessa tjänster till lägstbjudande utanför Europas gränser. Att vara kriminell skall inte vara något privilegium. Bort med allt dalt.
  Här finns miljarder att spara. Behövs till våra fattigpensionärer. Löfven såg det inte komma oavsett hur mycket det kommer. Utredningsministrarna M. Damberg och M. Johansson pysslar mest med att göra motstånd mot eller förhala utredningar. Riksdagen måste kunna avpolletera felaktiga ministrar genom misstroendevotum.

 3. Idag var det dags igen fast denna gång blev en oskyldig 12 årig flicka skjuten. Stackars föräldrar.
  Inrikesminister Mikael Damberg (S) framhåller att regeringen kommer att fortsätta att bekämpa den organiserade brottsligheten med ”fler poliser, skärpta straff och förebyggande arbete”. !! Den som är innehavare av illegalt vapen i kriminella kretsar skall ha minst 10 års fängelse. Hur svårt kan det vara att införa det? Långa straff bromsar dessa illegala innehav samtidigt som de som har dessa vapen lyfts bort från samhället i 10 år, utan rabatter.
  När man sedan läser att ”Det är heller inte klart varför flickan fanns på platsen”! Är det hennes fel att vara ute i det fria, Inrikesminister Mikael Damberg? Hela tiden har det handlat om att VI ska inte vara oroliga för det är uppgörelser i de kriminella kretsarna! Varför skjuter man inte bort hela Riksdagen på en gång så vi andra kan ta makten i egna händer. Slöddret ska bort från Sverige oavsett om man fått svenskt medborgarskap eller inte. Är det ”svenskar” då får de sitta i 10 år. Skjuter man någon ska man sitta i fängelse i minst 20 år.

 4. Det heter att vi har religionsfrihet i Sverige men INOM religionerna råder det INGEN religionsfrihet.

 5. Jag undrar vem/vilka som kan tvinga Löfven att ta upp detta i riksdagen för klargörande? 2 miljoner av befolkningen vill man inte stöta sig med, tänker hela 7 klövern. Att > 60 % av värdlandets medborgare anser att vi har en ohållbar invandring, räcker inte. Nu myglar S bort volymmål i migrationsuppgörelsen, att skaka av sig MP verkar vara mycket svårt.

 6. Från vårt grannland Danmark. Från Pernille Vermund (nyeborglige.dk/nyhedsbrev)
  (I sin helhet från petterssonsblogg.se/2020/07/16/)
  ISLAM. I en demokrati är rätten till kritik av religioner och ideologier nödvändig. Därför är islam och demokrati som samhällsformer två oförenliga dimensioner. Med religionsfrihet som sköld och demokrati som svärd leder de den politiska och ideologiska delen av islam in i vårt samhälle. Detta är ett problem som vi måste ta itu med politiskt. Danmark är här ett föredöme.
  Stefan Löfven/regeringen måste tvingas att ta upp detta i riksdagen och klargöra för svenska folket vad socialdemokrater i maskopi med muslimska brödraskapet sysslar med bakom våra ryggar. Finns det en målsättning med massinvandring av muslimer?
  I Norden har vi kristna kors i våra flaggor.

 7. Statsministerns uttalande ” Vi har aldrig kritiserat islam och kommer aldrig att göra det”-
  –under senaste året som ett klargörande om det så möjligtvis finns en tveksamhet i denna fråga
  tycker jag säger en hel del om inställningen hur viktig denna ”minoritet” är för makten
  och tyvärr för framtiden.

  I den bästa av tider borde han inte komma undan detta utspel vid något enda tillfälle om
  journalisterna och oppositionen gjorde sitt jobb.

 8. Stefan Löfven förstår inte själv att han är direkt olämplig för statsministerämbetet.
  Ofattbar klen självinsikt. Lovar runt håller tunt. Vilseleder och ljuger. GRUNDFALSK.
  Den sittande regeringen svarar inte heller upp till sina åtaganden. Levererar ynkligt lite och för sent. Bryter mot våra grundlagar. Sviker vårt land.

 9. DETSAMMA gäller för oss alla män! Vi måste bli av med den politiska ADELN vid nästa val genom att INTE lägga en enda röst på de 7, PUNKT SLUT.

 10. KVINNOR NI MÅSTE GÅ IHOP OCH AVYHSA ER EGEN ”LANDSFADER” SOM ÄR ER EGEN FIENDE! VEM skulle annars göra det? Rösta för ER egen säkerhet nästa gång. INGEN AV DE 7 står för ER SÄKERHET! När ska NI inse det? RÖSTA FÖR ERT EGET LIV, NÄSTA GÅNG. Glöm aldrig det LIDANDE som NI kvinnor fått utstå sedan ALLIANSEN kom till makten 2006 och som NU förvärrats av den psykopatregering vi har av idag. INSE att NI är en MAKTFAKTOR! UTNYTTJA DEN någon gång istället för att jamsa med. Snart är NI likställda som det ”lägsta kastet” man kan tänka sig. Snart kommer det att handla om ni ska ha rätt till ett människovärde likställt mannen eller inte. Ni är ju på väg ned till ”hundnivå”! Gör UPPROR TILLSAMMANS, NU.

Kommentarer är stängda.