MILJONÄRER SOM INTE FÅR RÅD ATT BO KVAR

Nu måste Coronastödet finansieras och i vanlig ordning så är det den breda massan som skall betala. Sänkta pensioner har aviserats liksom skatt på fastigheter och förmögenheter (de små, de stora finns i skatteparadis).

I detta inlägg belyser Jan Ivarson, politiskt obunden, vad höjd fastighetssaktt kan resultera i, att tom miljoinärer måste få bostadsbidrag, om det inte då tas bort för ägare till hus och bostadsrätter. Den generösa asylpolitiken kräver sin finasiering och dessutom EU:s återhämtningsfond på 8000 miljarder.

——————————————————————————–

”MILJONÄRER SOM INTE FÅR RÅD ATT BO KVAR

Fastighetsskatten diskuteras igen i partierna. De kan bekvämt skylla på coronapandemin och den bidrar, men även utan pandemin kräver svenskutspädningen sin tribut.

På trettio år har Sverige fått 25 % ökad befolkning som till stor del måste försörjas och de som har jobb betalar lite skatt.

De kan heller inte leva av landets jordbruk utan mat måste flygas in. Det goda är att flyget har något att göra sedan resenärerna försvunnit med pandemi och flygskatt.

Folkökningen förklarar varför BNP per capita i Sverige ligger i botten bland Europas länder, gamla öststater inräknade. Välfärdsmigranters behov står högst hos våra politiker. Med nuvarande invandring kan vi förvänta oss en muslimsk regering inom 50 år. Då kommer spalter som denna i den mån de tillåts, att handla om andra frågor som lämpliga platser för minareter.

Nysvenskar som försörjer sig med arbete har vanligen låga löner. Det tar ca tretton år eller mer innan hälften av dem har jobb. För vissa grupper är det än sämre och några lyckas klara sig undan arbetsförmedlingen hela livet. Härtill kommer import av vårdbehövande personer till kreativa bolag som tillhandahåller skattefinansierade assistanstjänster. 

Invandringen är kraftigt olönsam och skapar sociala problem som ytterligare ökar belastningen på folkhushållet. Behoven tilltar för varje år och därmed behoven av skatter från svenskar som arbetar eller bor i villor.

Principen är att de som sköter sig skall betala för andra. Det är solidariskt, men det är inte osolidariskt att inte utbilda sig och inte arbeta. Det är därför vi årligen flyger in folk från fjärran länder för bärplockning.

Villaägarnas Förening har en artikel om en ny fastighetsskatt som kan  återkomma. En fastighet med taxeringsvärdet fem miljoner kan få bidra till vansinnespolitiken med nära 50.000 kr per år.

En fråga många ställer sig, inte minst pensionärer med hus i strandnära läge, är om fastighetsskatten utgör underlag för bostadsbidrag. Att miljonärer på pappret kan behöva bidrag känns ju så svenskt att det inte förvånar. Då kan politikerna säga att de tänker på svagaste. Ett alternativ är att utnyttja reklamen för annuitetslån, så husägarna kan bo kvar några år. 

Pengarna skall gå runt och cirkulär politik är på modet. Du kan läsa mer om befarad villaskatt på siten med det i sammanhanget ironiska namnet villaagarna.se. 

Varför röstar så många svenskar för denna politik?

För att de till vänster värnar mer om utlänningar än om sina landsmän. Det är så konflikter skapas som sliter sönder länder.

https://www.villaagarna.se/debatt/fastighetsskatt2/sa-dyr-blir-en-aterinford-fastighetsskatt-for-dig/

Jan Ivarson”

———————————————————–

Ökat inflytande för EU:s klimatambitioner fick Löfven att vika sig för EU:s mål att göra samtliga nationalstater till sina fångar. Så höjd fastighetsskatt som Ivarson skriver om är nog bara början på fortsatta skattehöjningar. 175 miljarder skall Sverige nu bidra med i coronastöd till EU:s diktatur, vars mål är att utplåna fosterlandet och tvinga uppstudsiga länder på knä.

https://samnytt.se/regeringen-viker-sig-for-eu-om-miljardbidrag-i-coronastod-hanvisar-till-klimatambitioner/

https://samnytt.se/krisande-sverige-ska-betala-175-miljarder-i-stod-till-andra-coronadrabbade-eu-lander/

45 miljarder blev slutnotan för Sveriges del och Löfven han bara ler……https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hogre-eu-avgift-for-sverige

8 tankar kring ”MILJONÄRER SOM INTE FÅR RÅD ATT BO KVAR

  1. ”DEBATT. Mönstret är i dag klart som korvspad: Så fort ett EU land drabbas av problem så upprepar Bryssel universallösningen mer pengar och makt till EU. I Sverige följer sedan alltid lite spelat motstånd från statsförvaltningen. När dansen är slut har Sverige ändå alltid vikt ner sig…..”
   Mycket bra artikel, men att Löfven skulle ta av sig EU:s ”överrock” och bilda en ny frihandelsunion med Schweiz och Norge finns inte på Löfvens karta, denna EU:s största fjäskpelle.

 1. Skatter eller som politikerna annars kallar det för ”avgifter” ska nu belasta de som är sjuka och skadade. Dessa ”avgifter” är de till för att bekosta den outsinliga Migrationen? Från och med 1 januari 2020 införde Region Örebro län en s.k. ”Abonnemangsavgift för hjälpmedel” som är på 65 kronor i månaden för personer som har fyllt 20 år. Gäller från 1 januari 2020. Utöver det tillkommer det serviceavgifter som ska tas ut vid service, installation och reparation. Kostnaden tas ut per tillfälle inte per hjälpmedel.
  Går VI inte ut ur EU och även stoppar Migrationen då kommer Sverige garanterat att falla. Ska vi vara kvar i EU kommer Sverige ”Övertas” av Migranterna i framtiden. Vi kanske Faller oavsett om VI går ur EU, men den Svenska Nationen Sverige kan då ges möjligheten till att bevara den svenska andan och inte i en kommande framtida migranters anda. Vi måste göra en SWEXIT eftersom vi har mer att vinna på det, än att ”vara med”.
  https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/Vanligaste-fragorna-om-abonnemangsavgiften/

  1. I början på min yrkestid var allt detta Du beskriver om dagens hjälpmedelsavgifter, gratis. Men i takt med invandringen så kom dessa avgifter smygande, men för Löfvens och MP:s ”berikare” är allt gratis, eftersom en majoritet har försörjningsstöd, vilket genererar nya avgifter på de gamla.

 2. I dagens Ring P1 hade en inringare räknat ut att EU-stödet kommer att belasta varje svensk invånare med ca 50 kronor per månad.

  Eftersom alla inte betalar skatt, exv barnen, så blir det mycket mer än 50 kronor per vuxen skattebetalare. I många, många år.

  1. Tack för den sorgesamma upplysningen. Även här slipper majorteten nysvenskar och alla som av olika skäl ”hållit sig undan arbetsförmedlingen” att betala, då bidragen är skattefria. Därför drabbas de inte i lika hög grad av dåliga tider, som lågavlönade och majoriteten av pensionärer.
   Tänk att frågan om att få kvala in sig till välfärden nu är stendöd.

 3. Ja, det är den eviga frågan. På Anticimex finns inget medel som biter.
  Att folket inte får säga sitt om detta gigantiska EU stöd är en skandal utan like. Nu har Löfven med riksdagens stöd pantsatt kommande generationer för evig tid, tydligen räcker det inte med ”svenskutspädningen”. Jag undrar hur SD tänkte om hur de skall förändra EU inifrån?
  Var det ökat skatt för vanligt folk?
  Vilka ska betala för migrationen, Sida och EU, dessa svarta hål?
  De som kan flyr utomlands och storföretagen låter vinsten fly till skatteparadisen.

Kommentarer är stängda.