Anmälan mot statsminister Stefan Löfven rörande de höga dödstalen i covid-19 på äldreboenden i Sverige av Olle Ljungbeck.

”Till polis- och åklagarmyndighet

Sveriges höga dödstal vid äldreboenden  i covid-19 i jämförelse med de nordiska grannländerna är så anmärkningsvärda att Folkhälsomyndigheten (FHM) anser det nödvändigt att utreda och granska orsaken.

Undertecknad anser att skälet till dessa höga dödstal inte närmare  behöver undersökas. Om orsaken till dessa råder nämligen inget tvivel. Jag har själv haft en nära anhörig på sådant boende och känner därför till vad som orsakat de höga dödstalen. Jag besökte denna person dagligen under närmast ett halvt års tid men tog vederbörande därifrån när covid – 19 bröt ut. Denna person som är över 80 år lever i dag.
Ansvar måste därför utkrävas av den främst skyldige. Den person som har det yttersta ansvaret för tragedin som drabbat så många åldringar vid äldreboenden är i första hand landets statsminister Stefan Löfven.
Förutom att det är obestridligt att Stefan Löfven är ansvarig för de över hundratusen migranter som släppts in i Sverige sedan 2015 är han också ansvarig för att så många av dessa anlitats för vård av boende på äldreboenden.
Flera myndigheter bla Riksrevisionen och Lagrådet har ständigt påtalat bristen på konsekvensanalys när Regeringen översänt lagförslag för granskning. Samma brist på konsekvensanalys gäller också varje gång Regeringen fattar beslut.
Detta gäller såväl godkännandet av massinvandringen från 2015 och framåt. Men det gäller också i mycket hög grad i samband med Stefan Löfvens och regeringens krav på kommunerna att utnyttja migranter som vårdnadsgivare på landets äldreboenden. Som vanligt har han när han krävt detta åsidosatt behovet av en ordentlig konsekvensanalys för att säkerställa att nämnda invandrare kan vara lämpade som vårdgivare.
Helt klart har kommunerna känt sig skyldiga att efterkomma Löfvens krav även om vi inte har ministerstyre i Sverige.

Eftersom jag själv haft en nära anhörig på sådant boende är jag väl insatt i bristerna.

De invandrare som flertalet kommuner anlitat har för det första inte haft de språkkunskaper som gjort det möjligt att förstå och ta till sig den information som utgått från myndigheterna om Covid-19. Vissa har endast förstått några få meningar! För det andra har kulturella förhållanden som umgängesformer etc spelat en stor roll för spridning av Covid – 19 inom de grupper från vilka den vårdande personalen kommer. Exempelvis har sådant som traditionella klanförhållanden som dessa invandrare tagit med sig till Sverige betydelse för risken att vidareföra virus. Denna kulturella sedvänja saboterar myndigheterna beslut om samvaro i små grupper för att minska smitto- och spridningsrisk.  Ytterligare en orsak till den snabba spridningen av smittan är att antalet vårdnadsgivare inte är samma personer hela tiden utan nya kommer in hela tiden. Detta ökar självklart smittorisken högst märkbart. Klart är emellertid att vissa av dessa invandrade vårdare är analfabeter. 

Tidigare statsepidemiologen och smittskyddsexperten Johan Giesecke har som en förklaring till att viruset kunnat spridas på äldreboenden angett at där arbetar många nyanlända migranter som till följd av språkförbistring och andra omständigheter inte följt grundläggande hygienregler.

Anmälan till polis- och åklagarmyndighet: 

1.  Statsminister Stefan Löfven anmäls härmed som ansvarig för de sammantaget tiotusentals mord, våldtäkter, rån, terror och förstörelse av egendom genom genom sprängningar och bränder riktade mot svenska medborgare under perioden 2015 och fortfarande utförda av invandrare.

2. Statsminister Stefan Löfven anmäls också för vållande av ett stort antal dödsfall vid svenska äldreboenden genom att utan konsekvensanalys etc beordra kommunerna att anställa ett stort antal invandrare vid äldreboen-den utan att först ha försäkrat sig om de är lämpliga med hänsyn till språkkunskaper, kulturella särarter etc.

Det kan inte bestridas att statsminister Stefan Löfven är ytterst ansvarig för ovanstående varför han måste ställas inför domstol om Sverige skall  kunna kallas en rättsstat.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Till Dig vanlige svensk som läser detta.

Det är ställt utom allt tvivel att Statsminister Stefan Löfven är den främst ansvarige för de händelser som jag anger i mina två åtalspunkter och som lett till så fruktansvärda konsekvenser som också framgår.
Därför vädjar jag än en gång till dig som läser detta. Visa din solidaritet mot alla de som drabbats genom att markera detta i protester och skrivelser till Stefan Löfven, myndigheter, politiker, media.
Hur kan Du åse hur Stefan Löfven lönas med sympatier från medborgarna – inte minst från kvinnor av vilka sex av tio påstås ha sympatier för honom – när han är vållande till det jag skriver i min anmälan till polis- och åklagarmyndighet. 
Ingen kan ju om vederbörande håller sig till sanningen förneka att det är Stefan Löfven som är den skyldige när det gäller båda åtalspunkterna.
Det är ingen överdrift att påstå att Stefan Löfven har orsakat så fruktansvärda skador för Sverige och Sveriges folk för lång tid framåt och risken är stor att de inte kan läkas utan Sverige även i fortsättningen blir en av världens otryggaste samhällen. Men skall vi återgå till normala förhållanden som gällt för Sverige före massinvandringens tid så måste Stefan Löfven avsättas omgående och nyval hållas.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

8 tankar kring ”Anmälan mot statsminister Stefan Löfven rörande de höga dödstalen i covid-19 på äldreboenden i Sverige av Olle Ljungbeck.

 1. ”Det är ställt utom allt tvivel att Statsminister Stefan Löfven är den främst ansvarige för de händelser som jag anger i mina två åtalspunkter och som lett till så fruktansvärda konsekvenser som också framgår”. Det är även ställt utom all tvivel att även ALLIANSEN skall åtalas. Det var ju DE som lade grunden till den misär som S ärvde. Men det oskyldigförklarar inte Löfvens ageranden. Om inte de BÅDA skall Åtalas då är denna artikel ren borgerlig propaganda. Ett rent skämt anser jag. Herr Ljungbeck ska din artikel tolkas som att du vill ha en BORGERLIG REGERING? Tror du att DE ska lösa problemen, som de själva lagt grunden till och därmed är delaktiga i HÖGSTA grad! Syftet borde väl vara att både S och den tidigare ALLIANSEN, som har lika om inte större skuld, SKALL ÅTALAS! Annars går vi från ett problem till ett nytt och förmodligen ännu större. Både S som de som ingick i ALLIANSEN ska RÖSTAS BORT, för åtala dem går ju inte. De har ju själva skapat en egen laglig immunitet. Det krävs att ta sig igenom ”ett nålsöga”, för att DE skall kunna åtalas. Vilket idag inte går tack vare att man tog bort Tjänstemannaansvaret på 1970 talet. Utan det svenska folkets godkännande. Detta har nu även uppmärksammats i Sverige som utomlands. Sverige anses vara det mest korrumperade landet i Europa. Hur kommer det sig mån tro?

 2. Hej,
  Jag och många andra skulle uppskatta möjligheten att publicera vidare på Facebook Er sidas innehåll.

  1. Självklart är det tillåtit. Jag är bara glad om inlägg som Ni tycker är värda att sprida vidare verkställs.
   Om Ni själva vill skriva gästinlägg, så är det mycket Välkommet. Om jag redigerar, så får skribenten alltid godkänna innan publicering.
   Ni som vill förmedla tankar och åsikter, skriv bara ”Gästinlägg” i en kommentar så skickar jag min mejladress.

 3. Varför uppmärksammar inte MEDIA ut med att Demoskop även redovisar att Moderaterna har ökat markant som dessutom gått om SD? Hur kan Moderaterna ÖKA i deras s.k. opinionssiffror? Vad har DE gjort för att förtjäna det, samtidigt som man höjer sossarna till skyarna. Genom att ge sossarna sådana siffror kommer det folkets ilska att medföra att S kommer sjunka som en sten. P.g.a. att S:s siffror förmodligen är fejkade. Typiskt Moderat och Kapitalisters taktik som syftar till att nästa regering lättare kan manipuleras till att Moderaterna kommer att bli de ”högsta hönsen”, vid nästa manipulerade val.

 4. Hur i helvete kan Lövens siffror gå upp efter detta mänskliga haveri ,det går inte att förstå!
  Det är enkelt Harriet att förstå vad dessa siffror kommer ifrån som senare havererar S.
  Nämligen att få bort sossarna och därmed ge Moderaterna ”fri passage” till att bilda NY regering.
  Uppgifterna kommer från Demoskop vars kunder är KAPITALET.
  Några är Wallenberg, Bonnier och ett 20 tal till.
  Varför är kapitalet DEMOSKOPS KUNDER?
  Som förmodligen även försörjer deras verksamhet. På demoskop.se finns deras kunder redovisade, vilket för mig är helt absurt. Det visar bara på vilka som styr bakom Demoskops ”publiceringar”. Precis som ett av Investors företag (Evry) gjorde med att ge Scb ”medvetet” felaktiga uppgifter.

  1. Din kommentar är en liten tröstförklaring. Jag är annars bredd på att kräva borttagande av kvinnlig rösträtt…..

 5. Från min syster:
  Ja att Sverige sjunker i aktning är inte bara i Kina, vilken besvikelse för detta land, dagens Ljungbergs inlägg visar var landet finns nu .
  Varför visar ingen av de styrande känslor för alla de som inte får ha sina liv kvar!
  Hur i helvete kan Lövens siffror gå upp efter detta mänskliga haveri ,det går inte att förstå!
  Har precis läst om en flicka våldtagen av en afrikan efter avslutat Corona pass, vilka vidrigheter ut ur landet med dom!

 6. Problemet ligger djupare än bara Stefan Löfven. Visst är han totalt inkompetent för uppgiften, och samma sak kan sägas om resen av den klan som försöker styra Sverige, men det verkliga problemet ligger djupare och är betydlig allvarligare. Hur kunde dessa monster överhuvudtaget få makt. Tankarna går åter till 1933 då ett annan klan av monster fick makten i Tyskland, precis på samma sätt, genom ”demokrati”, dom röstades till makten, precis på samma sätt som i Sverige idag, ”Den Tyska modellen 1933”. Varför kan vi inte få ett politiskt system som förhindrar detta. Kina hade samma ”demokrati” mellan 1913 och 1949 med samma resultat som idag i Sverige. Vägen var knappas spikrak, men Kina lärde sig. Idag har man system på plats som förhindrar ”Den kinesiska modellen 1913” och ”Den svenska modeller 2020”. ”Den kinesiska modellen 1913” kostade 100 miljoner liv, ”Den Tyska modellen 1933” kostade 84 miljoner liv inklusive förintelsen, hur många liv skall ”Den svenska modeller 2020” få kosta innan vi får se en ändring. Jag har skrivit om detta, hur ni systematiskt desinformeras och indoktrineras.
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/10/mer-skrattsalvor-nar-det-galler-dn-journalistiken/
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/07/tillbaka-till-framtiden-och-1933-pa-sveriges-radio/
  Samma propaganda som ”Den Tyska modellen 1933” Kina har reagerat.
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/10/tjugofyra-logner-fran-usa-som-
  På kinesiska.
  https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/kjgzbdfyyq_699171/t1777471.shtml
  Vakna innan det är för sent.

Kommentarer är stängda.