De obotfärdigas förhinder – om utredningens slutsats för religiösa friskolor

”Ett etableringsstopp för religiösa friskolor var en av punkterna i januariavtalet. Den utredning som sett över förslaget föreslår nu att det genomförs – men säger också att det finns flera utmaningar med att stoppa de religiösa friskolorna.”
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredning-om-religiosa-friskolor-presenteras

Och dessa utmaningar har fångat utredaren av religiösa friskolor Lars Arrhenius betydligt mer än att skydda främst muslimska flickor från att dagligen utsättas för diskriminering pga av deras kön.  Arrhenius svamlar om Europakonventioner, med föräldrars rätt att religiöst få förtrycka sina barn och om EU domstolen. Skolminister Anna Ekström nickar instämmande till utredningens slutsats: Det är svårt att stoppa religiösa friskolar!

Tänk så skönt för dessa av Löfvens lojala pajaser, att först låtsas vilja förbjuda dessa skolor och sedan få sucka djupt av lättnad och med armarna i kors hänvisa till föräldrars valfrihet i Europakonventionen.  Statsministerns fixar nog till löneförhöjning för utredare som undviker att reta upp hans valboskap!

Olle Ljungbeck som under åratal har kämpat för avskaffande av religiösa friskolor och upprepade gånger har anmält skolsinspektion för brott mot både skol- och grundlag, för deras tafatthet och eftergivenhet för dessa friskolors brott mot både skol-och grundlag, skriver här om de obotfärdigas förhinder.

…………………………………………………………………………

”Ingen annan tidigare regering har som nu, med Stefan Löfven i spetsen, följd av ministrar, statstjänstemän och utredare så konsekvent vid alla tillfällen då det gällt att utreda eller ta ställning i en fråga, svarat; Det går inte”. Ofta utan att vara insatt i frågan eller ha några som helst kunskaper om frågans komplexitet eller svårighetsgrad.

Orsaken är ofta rädsla och feghet att förändra verksamhet och redan existerande förhållanden och tillstånd. Men kanske mest av allt – inte riskera konflikt med andra grupper, som kan vara berörda av frågan, och en förändring kan innebära att möjlig ”valboskap” förloras.

En sådan fråga – och en viktig sådan – är religiösa friskolor.

När flera partier under förra mandattiden inte längre kunde blunda för de brott samhället utsätter barn för genom att tillåta religiösa friskolor kom man efter mycket hummande fram till att inga nya friskolor skulle få etableras medan däremot de gamla skulle få finnas kvar.

Utredaren har nu kommit fram till ; att det är svårt att stoppa religiösa friskolor! I detta instämmer utbildningsminister Anna Ekström!

Ett etableringsstopp för religiösa friskolor var en av punkterna i Januariavtale mellan S, MP, C och L.

I stället för att åberopa demokratin, grundlagen, barnkonventionen etc etc för att förstärka behovet av att göra rent hus med religiös tvångspåverkan som kan leda till förstörelse av barns liv söker man sig i utredningen till sådana konventioner etc där man kan finna stöd för att dessa ger näst intill obegränsad rätt för föräldrar och samhällen att förstöra barns liv genom att de tvingas gå i religiösa friskolor. 

I Januariavtalet låtsades man vara modig men tassade kring frågan om att helt förbjuda friskolor. Sålunda var bl a Björklunds förslag att redan etablerade sådana skulle få vara kvar men nya ej få startas. Detta är ju ett synnerligen vidrigt förslag. Trots att man är medveten om de religiösa friskolornas skada på barn skulle man sålunda låta vissa föräldrar tvinga sina barn att gå i dessa och deras barn utsättas för det andra barn skyddas ifrån! Kan man tydligare visa sin cynism?

Vi vet med säkerhet att en av världsreligionerna (som nu har ett starkt fäste i Sverige) är såväl grovt våldsagerande, mot jämlikhet mellan könen och behandlar kvinnor/flickor som andra klassens medborgare.

Att då tro att man genom att ställa vissa krav på de konfessionella skolorna som bl a demokrati (som självklart måste vara en skyldighet för alla oavsett trostillhörighet i ett land som Sverige och skall därför inte behöva skrivas in särskilt. Detta krav ställs i Grundlagen och gäller därför alla.) är enbart dumheter. Vi har i Sverige nu under ett flertal år haft religiösa friskolor där huvudmannen tillhört den mest extrema världsreligion som funnits/finns och kunnat konstatera att dessa skolor systematiskt brutit mot såväl demokrati, jämlikhet mellan könen som aga etc etc. 

Att under sådana förhållanden hysa minsta tvekan om att göra rent hus med dessa barnförtryckare visar verkligen på den obotfärdiges och känslokallas förhinder.

Men man måste också fråga sig vad utredaren tänkte när denne skrev följande. 

”Dessutom går ett sådant beslut stick i stäv med näringsfriheten, eftersom den som driver en konfessionslös friskola inte skulle kunna expandera verksamheten på samma sätt som andra friskolor”.

Vem kan denne idiot – därtill statlig utredare vara – som jämställer skolan med näringsverksamhet!

I ett samhälle som vill kalla sig civiliserat och uppnått en högre kulturnivå (som demokrati t ex) måste jämlikhet mellan könen vara ett måste. Men också att ett barn aldrig får utsättas för indoktrinering av något slag allra minst där det tar psykisk skada.

Låt oss alla enas i denna kamp!

 Ingen religion, kultur etc får stå hindrande i vägen för alla barns rätt till ett liv utan psykisk terror. Alla partier i Sverige måste stå enade om att jämlikhet mellan könen alltid går före religion, kultur etc. 

För de som är motståndare till detta finns bara en väg – lämna Sverige!

En av de allra värsta motståndarna till varje medborgares rätt att själv avgöra om den vill stå fri från religion och inte påtvingas denna är statsminister Stefan Löfven. Som den maktgalne person han är går han alltid religionens ärenden framför individens frihet att själv välja ateism eller religion.

Detta gäller också könsstympning av pojkar.

I dessa fall har han uttryckligen satt religionen före humanitet och respekten för individen/barnet. I båda fallen är hans ställningstagande till förmån för islam. Genom att föra en helt kritiklös politik mot islamister vill han försäkra sig om deras röster i framtiden. Detta framgår tydligt så gott som dagligen. Hellre en politik – hur avskyvärd den än är – där han hellre ger invandrade brottslingar sitt stöd än att någon gång rikta kritik mot dessa för deras mord, våldtäkter, rån, skjutningar och bränningar av svenska kvinnor/flickor, pojkar män!

Detta har inneburit att dessa brottslingar nästan kan härja fritt och de svenska medborgarna inte minst kvinnor/flickor aldrig kan känna trygghet.

Låt därför våren 2020 bli då regeringen Löfven vräktes bort från regeringsmakten och en rättslig process startades för att ge honom det rättfärdiga straff som tillkommer Sveriges störste brottsling och samhällsförstörare någonsin.

Olle Ljungbeck

7 tankar kring ”De obotfärdigas förhinder – om utredningens slutsats för religiösa friskolor

 1. En god vän till mig (svensk kvinna) räddade jag livet på när jag besökte henne. Hennes man (muslim) kom hem och utan anledning skulle han hugga henne i ryggen! Jag han reagera och tryckte en stol mot honom och låste fast honom. Han hade t.o.m. ett tygstycke runt stickvapnet! Förmodligen för att inga fingeravtryck skulle ges. De var ju gifta med varandra sedan ett antal år! En kvinnas liv är INGENTING värt i en muslims mans ögon, tydligen. Detta intygar jag på heder och samvete att detta är SANT.
  De klarar inte av samhällsomställningen. Den är för stor. Därför planerar man väl för en framtida politisk muslimsk plattform. Där de egna s.k. friskolorna är inte de grunden för ett framtida övertagande av Sverige? Det är väl därför som man bildar sin egen stat i staten. Helt utan insyn! Gör man någon ”brottskontroll” över de som är verksamma i de s.k. friskolorna? Vid de ”svenska” skolorna skall väl alla kontrolleras?

  Minns ni debatten i Tv när Mona Sahlin berättade om att det råder religionsfrihet i Sverige. Sedan fick hon frågan från en kvinnlig MIGRANT: Men varför råder det ingen frihet inom religionen/religionerna? Hon blev svarslös.

 2. Löfven har kalkylerat fel. I sin desperation att säkra makten, för socialdemokraterna, inbillar han sig att tacksamma kulturberikare, blir en trogen väljargrupp. Inget kan vara mer fel. Har man den minsta erfarenhet av dessa grupper, står det helt klart, vad som kommer att hända.
  Import av dagens storlek, plus anhöriginvandring och därtill den stora barnalstringen i dessa grupper, samt bildandet av ett muslimskt parti, kommer ge muslimsk majoritet, vid valet 2048. Ren matematik!
  Socialdemokraterna/Miljöpartiet utplånar sig själv. Detta är Löfven och hans slödder fullständigt omedvetna om.

  1. Du kommer sannolikt att få helt rätt! Politiker har samma kortsiktiga framförhållning som dagens hyperkapitalism. Egen nutida berikning eller snabba vinster har samma dragningskraft.

   1. Muslimernas utgångspunkt är endast de själva och ingenting annat. Historien visar sedan slutet på 500-talet efter Kristus, att de står och stampar mentalt på samma fläck. Hjärntvätten är omfattande. Islam är en förmedeltida politisk ideologi för erövring, plundring, underkastelse (islam), världsherravälde och förnedring där döden är större än livet. Kortfattat: Ett inhumant ökenlandsskap. En förtäckt religion för att locka till sig röstboskap till makten. I vår tid, i den civiliserade västvärlden behövs inte detta elände. Varje dag i medier från hela världen blir vi varse detta. Sedan hur länge har ”otrogna” människor ”sett detta komma”?

    1. Tack! Visst är det så. Men Sverige med naiva politiker, konsensusinställning, det lika värdet och human självöverskattning mm elände, har format ett täcke över islams ”ökenlandskap”. Den ekonomiska globalstmaffian har även kontroll över politikerna, där Soros trots sin höga ålder ständigt ligger i. Kruxet är att rösträtten ännu finns kvar, men sedan kohandlar politikerna över våra huvuden (Decemberöverenskommelsen, JÖK avtalet) så inga löten finns kvar. Fransmännen blir förbannade, men svensken muttrar bara vid köksbordet.

Kommentarer är stängda.