Har vi rätt att i grunden helt förvandla ett land?

Frågade sig Håkan Karlberg för drygt ett år sedan i Helsinborgs Dagblad, men texten är lika aktuell i dag.

https://www.hd.se/2018-04-16/har-vi-ratt-att-i-grunden-helt-forvandla-ett-land

Svaret som allt fler svenskar numera instämmer i är ett rungande Nej! Politikerna har inte rätt att förvandla vårt fosterland till oigenkännlighet över våra huvuden.
Tror våra politiker att kvinnoavrättningar och sprängdåd på öppen gata är något som vi måste vänja oss vid, precis som otaliga våldtäkter och rån varje dygn?
Nu försöker de dupera oss med alarm om klimatet och högerextremism, när det invandringsrelaterade våldet har tagit landet i besittning.
………………………………………………………………………

”Mitt uppvaknande påskdagen, var, som för så många, lite segt. Men efter att ha läst två debattartiklar vaknade jag tvärt.

Den ena var skriven av Gunnar Sandelin på sin blogg och redovisade med underlag från SCB och Migrationsverket en mycket hotande demografisk utveckling för Sverige.

 ”Personer med utländsk bakgrund har sedan 2000 ökat med 1 262 841 medan de med svensk har minskat med 21 917. Samtidigt kommer 440 000-650 000 uppehållstillstånd att utdelas under perioden 2018-2021. Den stora befolkningsökningen i vårt land består till stor del av outbildade människor. Sedan fyra år tillbaka är i genomsnitt två tredjedelar av alla asylsökande av manligt kön. Att Sverige numera skulle föra en stramare asylpolitik och att vi ligger på EU:s miniminivå är en skröna. Det rör sig bara om en andhämtningspaus. Jämför vi volymerna med våra grannländer, talar fakta ett helt annat språk. 2017 beviljade Sverige drygt 36 000 uppehållstillstånd till asylsökande, vilket är tre gånger så många tillstånd som övriga nordiska länder beviljade tillsammans.”

Varifrån skall vi för våra redan hårt ansträngda samhällssystem hämta resurser för bostäder, rättsväsende, sjuk- och psykvård, skola, förskola, lokaler och hur skall vi undvika att äldrevården blir ”krockkudde”.

Är det överhuvudtaget möjligt att sätta dessa människor i arbete?

Gunnar Sandelin: ”Har vi rätt att i grunden förvandla ett land och hela dess arv från tidigare generationer på bara några decennier? Ödesfrågan om Sveriges demografiska framtid kräver en öppen redovisning av alla fakta. Detta saknas, såväl i den politiska diskussionen som i konventionella medias rapportering.”

Den andra artikeln var skriven i Dagens Industri av nationalekonomen Hans Jensevik och redovisar de ekonomiska konsekvenserna av den situation som Sandelin beskriver. ”Nu kommunplaceras invandrare och de försörjs via lokala socialbidrag och då staten slirar med utbetalning av pengar så omprioriteras medel från kommunernas äldreomsorg, vilket statistik visar. I det värsta fallet, i slutet av nästa mandatperiod, är 600 000 av urbefolkningen öppet arbetslösa och till det många invandrare, kanske 400 000. En miljon skattebetalare blir bidragstagare. Dessutom lär antalet beviljade uppehållstillstånd från då tills nu vara 2 miljoner. Folkhushållets försörjningsbörda blir stor och antalet skattebetalare, kvar i Sverige, närmast orimligt fåtaliga. Detta vill ekonomer som känner ansvar för Sverige att valet ska handla om.”

Sandelins och Jenseviks artiklar beskriver tillsammans ett skräckscenario, som svenska folket ännu är omedvetet om.
Till detta kan läggas att den allmänna pensionen nu bara ger 43 procent av den genomsnittliga lönen. Många känner sig grundlurade, eftersom de under årtionden har litat på retoriken om ”trygg ålderdom”, men nu väntar alltså fattigdom.

Fredrik Reinfeldts statssekreterare under hela Alliansperioden Mikael Sandström:
”Den politik som formas nu, kommer att prägla Sverige för lång tid framöver. De beslut vi fattar nu, eller avstår från att fatta, avgör vilket Sverige vi har år 2066. Att blunda för de problem vi står inför, gör dem inte mindre.

Håkan Karlberg
………………………………………………………………………………

Drygt ett år senare är läget ännu värre, nästan 100 kommuner är i ekonomiskt obestånd. Kommunpolitiker som trodde på berikningens lönsamhet har nu nyktrat till. Men tillnyktringen är mycket blygsam, för de påminner mig om mina utomeuropiska patienter under yrkestiden, att Sverige har ett ymnighetshorn som aldrig sinar. Nu är det staten som ska stå för fiolerna.
Jag upprepar åter en vanlig kommentar från yrkeslivet: ”Sverige tycka om invandrare, vi får bidrag inte behöva arbeta…” Ja, tänk så rätt de hade! Makthavarna inte bara blundar, de flyr nu problemen, när utmaningarna bara är floskelord utan innebörd. År 2066 eller något årtionde tidigare kan migranter utgöra majoritetsbefolkningen, om dessa volymer får fortsätta. Då har jag för länge sedan lämnat jordelivet, men sorgen finns över kommande generationers framtid, då sharialag kan ha blivet verklighet, om denna dårskap får fortsätta.

https://www.friatider.se/barnfamilj-beskjuten-genom-l-genhetsd-rr

https://annheberlein.com/2019/05/11/inte-bara-kronan-faller-svenska-kommuner-pa-fallrepet/

https://www.expressen.se/gt/108-personran-i-sommar-gangen-jagar-offer-nattetid/

osv, osv varje dygn, medan Löfven desperat och klasskampsaktigt skyller på kokain-snortande unga i Danderyd och att moderaterna föreslår söndagsöppet på bolaget. Morgan Johansson, statsministerns lydiga sengångare, försöker förhala partisamtalen, eftersom det snuddas vid aktiviteter från valboskapens söner. Nu är vi måltavlor inne i våra hem och godhetsapostlarna bara fyller på med fler asylanter och anhöriga, så klanens maffiastrukturer förstärks.

En tanke kring ”Har vi rätt att i grunden helt förvandla ett land?

  1. Från min syster:
    Nu har en äldre kvinna som gick runt den lilla sjön blivet rånad på halsband och mobil, mitt på den nya gångbron, på förmiddagen! Är man på gångbron är chansen liten att komma undan och det ger bara en liten notis i lokaltidningen! Det kunde vara jag så känns det, mitt område krymper i hop mer och mer! Dessutom får man aldrig en beskrivning av gärningsmannen , dessa skurkar ska skyddas och vi får offra oss! Till världens ände!

Kommentarer är stängda.