Patienter utan makt är kalla fakta

Kalla fakta på TV4 granskade bristerna i patienternas möjlighet att klaga på vården, den 28/5.
Över 100 000 tusen patienter drabbas av vårdskador varje år och var tionde inlagd patient får en onödig eller undvikbar vårdskada, oftast efter operationer, infektioner, biverkningar av mediciner, fallolyckor mm.

Patientfall
Kalla Fakta skildrade två fall, som nästan fick socialminister Annika Strandhäll att bli tyst och inte maniskt upprepa att vi har en vård i världsklass vid programmets slutsummering.

-En ung flicka, Louise, blev hemskickad från akuten med svår huvudvärk av en ortoped, för att dygnet efter återkomma med ambulans. Trots kardinalsymptom på hjärnskada med synfältsbortfall, svaghet, kramper, kräkningar mm gjordes ingen MR röntgen av hjärnan trots moderns förtvivlade begäran och när medvetslöshet inträffade då gick allt fel.  Dottern dog, av en blödning i hjärnans bakre del.

-Den andra patienten, en ung man med övervikt, dog ett dygn efter en gastric by pass operation. Patienten fick mycket svåra smärtor, som han initialt efter operationen orkade förmedla till en sjuksköterska, men enligt läkaren var det normalt efter operationen och under tiden blev patienten medvetslös, för att aldrig vakna mer. Vid obduktionen upptäcktes ett hål i magsäcken, men när det skett, gick inte att avgöra.

Utebliven ursäkt hindrar sorgen från att vila
Det, som dessa förtvivlade föräldrar endast önskade var en ursäkt från ansvariga, men de väntar förgäves på denna viktiga upprättelse. ”Tänk om vi bara kunde få en ursäkt med erkännande att de gjorde fel, då vore det lättare att gå vidare” har många felbehandlade patienter sagt under min yrkestid.

PSL
Enligt socialstyrelsen syftar Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Den började gälla 2011. Patienter skulle få snabbare svar på sin anmälan förkunnade ansvariga och vården skulle kvalitetssäkras.

Men det blev tvärtom!
Efter att lagen infördes har antalet vårdskador åter skjutit i höjden! Ökningen synliggjordes > 2015. Ingen andas om sambandet med massmigrationens påfrestningar på vårdpersonal och sjukhusens ekonomi. Vilket kan förklara underlåtenhetssynder med utebliven rtg och andra undersökningar för att få budget att gå ihop.

För-och nackdelar med sammanhållen journal
I dag får vi som patienter godkänna en så kallad sammanhållen journal, dvs att ”den ena handen vet vad den andra gör.”
Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Bra, när man har flera sjukdomar, som påverkar varandra och patienten måste få vård på olika kliniker, om nu den aktuelle läkaren har tid att kolla upp det. Vilket inte alltid är fallet.
Men i vissa fall, som flickan i programmet ger exempel på, kan det också vara en fara och bidra till filter för objektiva ögon/öron. Hon hade tidigare haft nackbesvär efter en ridolycka, som den olycksalige ortopeden tog fasta på och ”glömde” hela neurologin. Andra faror vid ny bedömning kan vara tidigare sjukhistoria på en själ som mått dåligt, som lätt kan överskugga kroppsliga besvär för läkaren, som snabbt vill få patienten ut genom dörren.

HSAN
Tidigare kunde felbehandlade patienter, som utsatts för vårdskada anmäla förloppet till Hälso-och Sjukvårdsnämnden (HSAN), som kunde ge den aktuella vårdgivaren en – varning, – erinran eller  -indragen legitimation, det sistnämnda  är det enda som återstår. För att en läkares legitimation skall dras in krävs det numera upprepade svåra skador och/eller dödsfall, som bedöms ha varit undvikbara.

IVO
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder numera bara de svåraste vårdskadorna och dödsfall, från vårdgivaren.  En så kallad Lex Maria anmälan om vårdskada kan enbart göras av vårdgivaren till IVO. Efter utredning från IVO, som ibland kan vara bristfällig kontaktas vårdchefen, som lovar bot och bättring i organisationen.
Händelseanalys är populärt, så att det inte händer igen, men vad hjälper det om den inkompetente läkaren får fortsätta att illagöra patienter?
Sedan händer mycket lite, det mesta fortsätter som förut.

Någon ursäkt till drabbade patienter eller anhöriga kommer inte, för IVO:s beslut går ej att överklaga, när individens/vårdgivarens fel föll bort och ersattes av systemets efter PSL:s tillkomst.

Alla oskyldiga
För så är fallet i hela landet, statsministern är oskyldig som ett lamm oavsett vad som skett, vilket fortplantat sig i statliga verk och myndigheter ändå ner till dagisnivå.  Inget tjänstemannaansvar här inte, vilket borde återinföras på stört, för att rädda oss från höga tjänstemäns excesser.

Syndabocksförbud
Nu är det aldrig någon enskild vårdgivares fel, att leta syndabockar är förbjudet, nu är det ett ogripbart system som har fallerat, aldrig vårdgivaren/ läkaren själv, om inte flera patienter trillat av pinn, efter upprepade och grava felbehandlingar.

Enkelt uttryckt så offrade läkarna patienten för att själva slippa bli anmälda!

Läkarförbundets representant i programmet var en sorglig uppvisning i hyckleri, när hon blev pressad av den engagerade journalisten fick vi om och omigen höra ”så att vi undviker att det händer igen och att vi måste titta på hela systemet.”

Vore det inte bättre att titta på hela läkaren/vårdgivaren med patientansvar i respektive fall?

Samma inställning börjar nu smyga sig in i rättssystemet, att fokusera på samhället i stället för brottslingens bravader.

Läkarförbundet var den mest drivande partnern i det kraftigt reducerade individperspektivet. Ett förbund som verkligen ser till sina medlemmar på bekostnad av övrig vårdpersonal. Att reducera förmåner hos denna grupp drar sig politikerna för. Resultatet kan bli att det finns tio överläkare på en klinik, men när sköterskor saknas, så får avdelningen ändå stängas.

Patientnämnden
Patienten hänvisas till patientnämnden, en tandlös organisation, som ofta vill gjuta olja på vågorna, i stället för att stå på patientens sida. Klagomål på bemötande är mycket vanligt och språkförbistring, när den utländske läkaren inte kan tillräcklig svenska.

I en broschyr från socialstyrelsen står ”Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.”
Vackra ord på papper, som inte förverkligas i praktiken, när den drabbade inte får någon oberoende utredning värt namnet.

Vår familj, liksom många andra med svåra, autoimmuna sjukdomar vet att patientnämnden kan vara ett skämt, eftersom de ofta tar parti för vårdgivaren, efter lång golgatavandring i vården. När diagnos och försök till behandling äntligen sker är det ofta försent, men aldrig, aldrig en ursäkt och någon ansvarig säger ”Vi gjorde fel!”

Vilket innebär att sorgens, vredens och bitterhetens vassa kanter fortsätter att skava.

Är det inte något fel, när ”brottslingen” själv skall utreda ”brottet”?
Då blir utsatta patienter maktlösa.
Maktlös är också Linns pappa i Skänninge, som kämpar för sin dotters liv. Han vill som en sista åtgärd få ut Linns journaler från Universitetssjukhuset i Linköping, för att skicka till läkare i Tel Aviv, där en liten, liten chans finns för medicinsk hjälp mot dotterns svåra cancersjukdom. Men läkarna sätter sig på tvären av någon outgrundlig anledning och vägrar pappan hans lagliga rätt. De börjar prata om brandväggar och orätta händer i stället för att inse vad denna gest skulle betyda för pappan oavsett om Linn klarar att  förlänga sitt korta liv en tid. Läs Elisabeth Höglunds reportage.
”Vård i världsklass. Jo, pyttsan”, skrev min alltid lika uppdaterade väninna med denna länk.
Mer förbannad än maktlös blev Birgitta 84 år  som blev avvisad från en närakut i Sthl kl. 17.30 trots att det var öppet till 22.00. Svaret blev att väntrummet var fullt. Birgitta hade fått en allergisk reaktion och behövde omgående hjälp, men fick åka hem och ta en näve antihistamin tabletter och hoppas på det bästa. För hon orkade inte ta sig till nästa närakut.
Enligt tidningen Vårdfokus, så har antalet byråkrater i sjukvården ökat med 36%, antalet sköterskor har minskat. Någon förvånad”
Osv, osv dag ut och dag in, men snart skall 400 000 anhöriga in för att säkra Löfvens maktinnehav. S+MP+Vpk+C, dessa partiers ledningar borde skämmas inklusive deras väljare, som vägrar släppa godhetstron. Medborgarna har de dock släppt för länge sedan, för här råder varken jämlikhet eller lika värde.
Människovärdets praktiska innebörd för världens befolkning är:  Åk till vilket land Du önskar, Sverige rekommenderas och kräv försörjning för Dig  och Din släkt, som givetvis får komma efter. Skulle något strula, så vänd dig till kyrkan eller vänsterextremister, så fixar det sig.

11 tankar kring ”Patienter utan makt är kalla fakta

 1. Hm, Fk:s folk begår grovt tjänstefel och detta fastställs i Tingsrätt, då det är ett brottmål, då kan det utdömas fängelse från 6 – 24 månader. Dessutom är väl preskriptionstiden 5 år som man har på sig med att inkomma med en anmälan om Grovt tjänstefel.

 2. Trump säger ”Amerika först”, vår regering har åsikten ”svenskarna sist”.
  Det är självklart att ekonomi och vårdpersonal inte räcker till när Sverige har haft och har
  större massmigration än något annat EU-land.

 3. Biverkningar av mediciner är vanligt. Det rör sig om stora pengar, när staten subventionerar mediciner mot medicinerna, dvs medel mot biverkningarna.

  Det finns en del läkare som ger patienten biverkningsfri medicin. Exempelvis antroposofisk sådan. Den subventioneras inte, trots att staten sparar pengar pga frånvaron av biverkningar. Patienten får stå för hela kostnaden, och den kan vara vass. Det vet jag av egen erfarenhet. Men hellre det än biverkningar.
  http://www.vidarrehab.se

 4. Bra Harriet. svensk sjukvård är inte så bra som det utges. Många cancerpatienter reser utomlands för behandling för dyra pengar. Svenska onkologer känner väl till det.

  1. Men tyvärr blundar regeringen för detta och alternativen, som har betydligt större respekt i Europa. Majoriteten av svensk läkarkår är medvetet eller omedvetet allierad med läkemedelsverken, som smörjer sin recpetmålgrupp under hela deras yrkesliv och med obildade och fega politiker, så uteblir riktig kvalitetssäkring för alla vårdoffer.

   1. Det bästa man kan göra för sig själv är att så fort som möjligt försöka lära sig allt om den sjukdom blivit diagnostiserad med. Det har åtminstone räddat mig från allvarliga synproblem och jag fick tom ersättning för felaktig diagnos även om det satt trångt inne

    1. Tror mycket på det. Läsa på och finna egna lösningar som inte följerLäkemedelsverket. Alternativa behandlingar.

 5. Från min syster:
  Dessutom dyker det upp i samtal med vänner, att du får ett mycket bättre bemötande på vårdcentralen, framförallt av utländska läkare om du har en man med dig! Vård i världsklass! Dessutom har det blivet en löneförmån att få en privat sjukförsäkring! Vård i världsklass! Det kanske är skönast att få lämna livet som farfar i ett dike med cykeln och mjölkkrukan över sig!

Kommentarer är stängda.